Kogo reprezentuje osoba

Górski Piotr

w KRS

Piotr Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Borek Szlachecki (Małopolskie), Damienice (Małopolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach, 13 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cichy Maciej Józef, Gradzi Mieczysław, Haber Ireneusz, Kawalec Tadeusz, Kawalec Tomasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cicha Haber Katarzyna, Cichy Maciej Józef, Gradzi Mieczysław Stanisław, Kawalec Tadeusz, Kawalec Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Juszczak Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ecodukt Sp. Z O.O., Damienice − KRS 0000173392
 2. Ecodukt Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Damienice − KRS 0000504967
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-usługowe Gomibud Sp. Z O.O., Borek Szlachecki − KRS 0000121623

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Bieżące naprawy elementów dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Skawina
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących remontów elementów dróg gminnych na tereniemiasta i gminy Skawina w zakresie: Zadanie 1. Bieżące utrzymanie rowów przydrożnych, w zakresie: oczyszczanie roów – 5 000 mb, czyszczenie korytek betonowych – 500 mb, umocnienie rowów korytkami betonowymi – 1000 mb, umocnienie rowów geotkaniną – 100 m2, umocnienie rowów płytami ażurowymi na podsypce pisakowej – 800 m2 , umocnienie rowów płytkami chodnikowymi – 100 m2; umocnienie skarp rowu kamieniem – 30 m3; wypłycenie rowu gruzem – 50 m3, czyszczenie odwodnienia liniowego – 200 mb, naprawa odwodnienia liniowego – 50 mb, wykonanie drenażu z rur z tworzyw sztucznych – 50 mb, naprawa przepustów rurowych z rur PCV – 48 mb;
  Zadanie 2. Bieżące utrzymanie chodników i innych elementów dróg, w zakresie: Utrzymanie chodników i innych elementów dróg, w tym: naprawa nawierzchni z płytek chodnikowych - 200 m2, naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 100 m2, uzupełnienie podbudowy z tłucznia – 300 m2 wymiana obrzeży – 200 mb, wymiana krawężników 100 mb, roboty ziemne - 80 m3,
  Zadanie 3. Bieżące utrzymanie wiat przystankowych, w zakresie: utrzymanie wiat przystankowych, w tym: wymiana szyb hartowanych – 50 m2, wymiana upłyt z poliwęglanu – 20 m2, usuwanie grafitti, plakatów, ogłoszeń z wiat przystankowych – 50 m2.
 2. Wykonanie bieżących napraw elementów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Skawina
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Skawina
  Bieżące naprawy elementów dróg: oczyszczenie rowów - 5 000 mb, czyszczenie korytek betonowych - 300 mb; umocnienie rowów korytkami betonowymi - 1200 mb, umocnienie rowu geotkaniną - 50 m2, umocnienie rowów płytami ażurowymi - 500 m2, umocnienie rowów płytkami chodnikowymi - 200 m2, umocnienie skarp rowu kamieniem - 30 m3, wypłycenie rowu gruzem - 50 m3, czyszczenie odwodnienia liniowego - 200 mb, naprawa odwodnienia liniowego - 50 mb, wykonanie drenażu - 50 mb, naprawa przepustów rurowych z rur PCV - 48 mb; naprawa nawierzchni z płytek chodnikowych - 200 m2, naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 200 m2, uzupełnienie poboczy z tłucznia - 20 m3, wymiana obrzeży - 200 mb, wymiana krawężników - 100 mb, roboty ziemne z transportem urobku - 80 m3, naprawa nawierzchni drewnianych mostu - 60 m2; naprawa wiat przystankowych: wymiana szyb hartowanych - 50 m2, wymiana płyt z poliwęglanu - 50 m2.
 3. Wzmocnienie i zabezpieczenie skarpy na boisku sportowym w Brzozowce.
  Zamawiający: Gmina Zielonki, Zielonki
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa,wzmocnienie i zabezpieczenie skarpy na boisku sportowym w Brzozowce, na działkach nr 94/2, 94/5.
 4. Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych drogi ekspresowej S7 na odcinku Myślenice - Pcim
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest: Projekt, budowa i przebudowa oraz ekspertyza skuteczności zabezpieczeń akustycznych drogi ekspresowej S7 na odcinku Myślenice - Pcim.
  Zamówienie obejmuje:
  wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno - użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
  uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,
  wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
  opracowanie ekspertyzy powykonawczej dotyczącej skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych
  Przewiduje się następujące Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:
  Etap I. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń, w tym dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń bez zastrzeżeń;
  Etap II. przebudowa (montaż oktagonu na ekranie istniejącym wraz z wymianą zniszczonych uszczelek i paneli) oraz budowa zabezpieczeń akustycznych realizowanych na podstawie wykonanej w Etapie I dokumentacji projektowej (Projektu) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
  Etap III. Pomiary i analizy, w tym:
  a)wykonanie pomiarów hałasu (bezpośrednio przed rozpoczęciem prac budowlanych) niezbędnych do sporządzenia ekspertyzy dotyczącej skuteczności zabezpieczeń akustycznych zgodnie z metodą bezpośrednią Polskiej Normy PN-ISO 10847 Akustyka. Wyznaczanie in situ skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów,
  b)wykonanie pomiarów hałasu (bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych) niezbędnych do określenia skuteczności wykonanych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z metodą bezpośrednią Polskiej Normy PN-ISO 10847 Akustyka. Wyznaczanie in situ skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów oraz pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonych punktach pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 z późn. zm.),
  c)opracowanie ekspertyzy powykonawczej dotyczącej skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych.
 5. Budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 142+558.98 - 142+938.68 w miejscowości Kamienica Dolna
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa
  ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło od km 142+558.98 - 142+938.68 w
  miejscowości Kamienica Dolna
 6. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie zabezpieczeń akustycznych dla drogi ekspresowej S-7 w Skarżysku - Kamiennej w okolicy ul. Ponurego (strona prawa), zamówienie Nr 158/2012.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie zabezpieczeń akustycznych dla drogi ekspresowej S-7 w Skarżysku - Kamiennej w okolicy ul. Ponurego (strona prawa)
 7. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie zabezpieczeń akustycznych dla drogi krajowej nr 42 w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Krakowskiej do włączenia w ul. Legionów, zamówienie Nr 159/2012.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie zabezpieczeń akustycznych dla drogi krajowej nr 42 w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Krakowskiej do włączenia w ul. Legionów
 8. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji administracyjnej oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie. Znak sprawy - 7/VII/2012
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie niezbędnej decyzji administracyjnej dla realizacji robót oraz budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa w Krakowie
 9. Wykonanie zamówienia obejmującego: 1)opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku Piasek - Pszczyna, 2)udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, 3)pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku Piasek - Pszczyna 2.Udzielenie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej, 3.Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej. Lokalizacja przedsięwzięcia: Zakres opracowania objętego zamówieniem, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej), która zostanie sporządzona w celu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1, na odcinku Piasek - Pszczyna, po obu stronach drogi, w istniejącym pasie drogowym. Odcinki przeznaczone do ochrony przed hałasem przyjmuje się w następujący sposób (kilometraż orientacyjny): -Strona lewa DK 1 (kierunek Tychy, Katowice): od km ~579+340 do km ~579+950 oraz od km ~581+080 do km ~581+800 i od km ~582+800 do km 583+250 (miejscowość Piasek, gmina Pszczyna) -Strona prawa DK 1 (kierunek Bielsko - Biała): od km ~579+180 do km ~580+110 i od km ~580+250 do km ~581+130 oraz od km ~581+190 do km ~581+640 oraz od km ~582+700 do km 583+250 (miejscowość Pszczyna, skrzyżowanie z ul. Bieruńską). z wyłączeniem odcinka od km ~581+800 do km ~582+500 (strona lewa) i od km ~581+800 do km ~582+700 (strona prawa) na którym zostały zaprojektowane ekrany w ramach budowy północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW935. Wykonawcy zostanie udostępniony Projekt budowlany Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW935 w minimalnym niezbędnym zakresie, celem dowiązania. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu 2.1. Oferta) zakresu zamówienia (usług), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robot budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. Lokalizacja przedsięwzięcia: Omawiany fragment drogi krajowej nr 1 (klasa drogi: GP) znajduje się w całości na terenie gminy Czechowice - Dziedzice (powiat bielski). Zakres objęty zamówieniem obejmuje następujący odcinek: od około km 591+750 (rejon wiaduktu nad linią kolejową) do około km 598+502 (granica z miastem Bielsko-Biała). Tereny przyległe do omawianego odcinka to przede wszystkim gęsta zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wielorodzinna i zagrodowa. Odległość zabudowy od krawędzi jezdni
  waha się od 0 do 100m. Występują liczne zjazdy bezpośrednie z DK1 do posesji przyległych. Lokalizacja odcinka DK1 objętego opracowaniem pokazana jest na planie sytuacyjnym w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zakres opracowania objętego zamówieniem, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej), która zostanie sporządzona w celu budowy nowych zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi DK1 w miejscowości Czechowice - Dziedzice, po obu stronach drogi, w istniejącym pasie drogowym. Fragmenty przeznaczone do ochrony przed hałasem należy przyjąć według zestawienia proponowanych ekranów z podziałem na odcinki, kilometraż i strony drogi, znajdującego się w tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Łączna długość zaproponowanych odcinków zabezpieczeń przeciwhałasowych po obu stronach DK1 wynosi 7495,00 m. Wykonawca przedstawi przynajmniej dwie koncepcje rozwiązań projektowych zabezpieczeń przeciwhałasowych, wraz z analizą ich wykonalności, ze wskazaniem dokładnej ich lokalizacji oraz oceną skuteczności. Projekt budowlano - wykonawczy zostanie wykonany dla poszczególnych odcinków, wg wariantu wybranego przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić lokalizację odcinków zabezpieczeń przeciwhałasowych, uwzględniającą wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bieżącej dostępności komunikacyjnej posesji przyległych do drogi krajowej nr 1, a także zapewniającą spełnienie wymogów akustycznych dla opisywanych terenów w możliwie największym stopniu
 11. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Budowa ekranów akustycznych przy południowej obwodnicy miasta Tarnowa
  Zamawiający: Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie, Tarnów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Budowa ekranów akustycznych przy południowej obwodnicy miasta Tarnowa
  2.Na realizację przedmiotu zamówienia składa się wykonanie pełnego zakresu prac, który obejmuje:
  A.Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
  B.Wykonanie pomiarów natężenia hałasu zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) przez:
  a)akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, lub
  b) laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1222) w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.
  C.Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego na n/w zakres:
  1.budowa ekranów akustycznych po stronie:
  - południowej obwodnicy w kilometrażu drogi od 510+087 do 510+400 tj. 313 m,
  - północnej obwodnicy w kilometrażu drogi: od 511+266 do 511+230 tj. 34 m,od 511+600 do 511+700 tj. 100 m,od 513+100 do 513+ 500 tj. 400m od 514+100 do 514+200 tj. 100 m,od 517+300 do 517+ 600 tj. 300 m.
  Łączna długość projektowanych ekranów około 1.247 m. Dokładna długość ekranów zostanie określona w dokumentacji projektowej w odniesieniu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
  2.projekt czasowej organizacji ruchu (na czas wykonywanych robót),
  3.zabezpieczenia lub przełożenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z projektowanymi ekranami.

  Powyższe elementy winny być opracowane w rozbiciu na branże:
  - projekt branży konstrukcyjno-budowlanej,
  - projekty branżowe niezbędnych przekładek lub zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
  D.Przygotowanie dokumentacji prawnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
  E. Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  F. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
  G. Aktualizacja - w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 2 lat od daty ich wykonania.
  H. Pełnienie w trakcie budowy nadzoru autorskiego w zakresie opisanym przypisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
  Uwaga:
  1.Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu tj. co najmniej dwukrotne spotkanie Wykonawcy (Projektanta)
  z przedstawicielami Zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych.
  2.Ekrany akustyczne należy zaprojektować z elementów wykonanych z betonu
  z wypełnieniem płytami trocinozrębkowymi.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału projektu na co najmniej 6 etapów (tyle ile jest odcinków podanych w ust 2 pkt C.1.

  3. Projekt budowlany należy sporządzić w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z póź. zm.)
  4. Projekty: budowlany i wykonawczy należy sporządzić w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072; Dz. U. z 2005 r. Nr 75 poz. 664) oraz ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 - tekst jednolity ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z póź. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi.
  Projekt wykonawczy należy sporządzić w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania zadania oraz do sporządzenia przedmiarów robót do celów przetargowych wg ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
  5. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
  6. Projekty: budowlany i wykonawczy należy sporządzić po 5 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz., przedmiary robót - 3 egz., kosztorysy inwestorskie - 1 egz. Ponadto w wersji elektronicznej w formacie pdf (pliki o pojemności nie większej niż 10 MB) należy przedłożyć projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Dokumenty te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (oprócz kosztorysów inwestorskich).
  7. Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, itp. przy czym koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca.
  8. W projektach należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia.
  9. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla prawidłowego przygotowania oferty.
  10. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać i zatwierdzić u inwestora, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) powierzy podwykonawcy com do wykonania. Pozostałe roboty Wykonawca realizuje własnymi siłami.
  11. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy (ców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.
  12. Wykonawca rozszerzy okres rękojmi projektu budowlanego i wykonawczego do końca okresu rękojmi wykonawcy inwestycji nie dłużej jednak niż trzy lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru usługi i przekazania przedmiotu zamówienia.
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju, - udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju,
  - udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej,
  - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
  Lokalizacja przedsięwzięcia:
  Omawiany fragment drogi krajowej nr 1 (klasa drogi: GP) znajduje się w całości na terenie gminy Goczałkowice Zdrój (powiat pszczyński). Zakres objęty zamówieniem obejmuje następujący odcinek: od około km 586+600 (rejon skrzyżowania z ul. Uzdrowiskową) do około km 589+900 (rejon skrzyżowania z ul. Stawową) Tereny przyległe do omawianego odcinka to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa (luźna, oraz średnio skupiona), mieszkaniowo - usługowa oraz tereny rekreacyjne i zakwaterowania zbiorowego. Lokalnie z przebiegiem drogi sąsiadują zabudowania szkolne oraz tereny uzdrowiskowe.
  I. Zakres opracowania objętego zamówieniem.

  Zakres opracowania objętego zamówieniem, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej), która zostanie sporządzona w celu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi DK1 w miejscowości Goczałkowice Zdrój, po obu stronach drogi, w istniejącym pasie drogowym. Fragmenty przeznaczone do ochrony przed hałasem należy przyjąć według zestawienia proponowanych ekranów z podziałem na odcinki, kilometraż i strony drogi, znajdującego się w tabeli. Łączna długość zaproponowanych odcinków zabezpieczeń przeciwhałasowych po obu stronach DK1 wynosi 4470,5 m.

  Wykonawca przedstawi przynajmniej dwie koncepcje rozwiązań projektowych zabezpieczeń przeciwhałasowych, wraz z analizą ich wykonalności, ze wskazaniem dokładnej ich lokalizacji oraz oceną skuteczności. Projekt budowlano - wykonawczy zostanie wykonany dla poszczególnych odcinków, wg wariantu wybranego przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić lokalizację odcinków zabezpieczeń przeciwhałasowych, uwzględniającą wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bieżącej dostępności komunikacyjnej posesji przyległych do drogi krajowej nr 1, a także zapewniającą spełnienie wymogów akustycznych dla opisywanych terenów w możliwie największym stopniu.
 13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S-1 w ciągu obwodnicy Skoczowa, km od 616+797 do km 622+241 na podstawie analizy porealizacyjnej, - udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S-1 w ciągu obwodnicy Skoczowa, km od 616+797 do km 622+ 241 na podstawie analizy porealizacyjnej;
  - udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej,
  - pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.
  Lokalizacja przedsięwzięcia:
  Omawiany fragment drogi ekspresowej S-1 (klasa drogi: S) w kilometrażu od 616+797 do km 622+241 przebiega przez teren gminy Skoczów, sołectwa Pogórze i Harbutowice oraz obszar miasta Skoczów, sołectwo Międzyświeć. Tereny przyległe do przedmiotowego odcinka S-1 to przede wszystkim obszary zabudowy luźnej i średnio skupionej, jednorodzinnej. Występują także tereny zabudowy zagrodowej, mieszkalno-usługowej oraz rolnej. Zidentyfikowano obszary zieleni izolacyjnej oraz tereny lasów, zadrzewień z usługami turystyki
  i wypoczynku.
  Lokalizacja odcinka S-1 objętego opracowaniem pokazana jest na planie sytuacyjnym w załączniku nr 1 do SIWZ.
  Zakres opracowania objętego zamówieniem:Zakres opracowania objętego zamówieniem, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej), która zostanie sporządzona w celu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi ekspresowej S-1 w ciągu obwodnicy Skoczowa, po obu stronach drogi, w istniejącym pasie drogowym. Fragmenty przeznaczone do ochrony przed hałasem należy przyjąć według zestawienia proponowanych ekranów z podziałem na odcinki, kilometraż i strony drogi, znajdującego się w tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Łączna długość zaproponowanych odcinków zabezpieczeń przeciwhałasowych po obu stronach S-1 wynosi 6020,8 m.
  Wykonawca przedstawi przynajmniej dwie koncepcje rozwiązań projektowych zabezpieczeń przeciwhałasowych, wraz z analizą ich wykonalności, ze wskazaniem dokładnej ich lokalizacji oraz oceną skuteczności. Projekt budowlano - wykonawczy zostanie wykonany dla poszczególnych odcinków, wg wariantu wybranego przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić lokalizację odcinków zabezpieczeń przeciwhałasowych, uwzględniającą wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bieżącej dostępności komunikacyjnej posesji przyległych do drogi ekspresowej S-1, a także zapewniającą spełnienie wymogów akustycznych dla opisywanych terenów w możliwie największym stopniu.
  Projektant przeprowadzi wywiady z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości przyległych do S-1 na przedmiotowym odcinku, celem uzyskania wiedzy o nastawieniu do budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II - III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
 14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Owsianą i ul. Pstrągową do węzła z DK44 w Mikołowie-Kamionce.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Owsianą i ul. Pstrągową do węzła z DK44 w Mikołowie-Kamionce. Lokalizacja przedsięwzięcia:
  Omawiany odcinek drogi (około 2,4 km) znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 81, stanowiącej element obwodnicy miasta Mikołów. Odcinek ten jest również drogą tranzytową w kierunku granicy Państwa w Cieszynie. DK81 stanowi główny ciąg komunikacyjny, łączący Katowice z Mikołowem. Orientacyjny początek omawianego odcinka to km 8+590, a koniec w km 10+940. Tereny przeznaczone do ochrony zabezpieczeniami akustycznymi znajdują się po obu stronach drogi, od skrzyżowania z ul. Owsianą i ul. Pstrągową do węzła DK81 i DK44 w Mikołowie (węzeł Mikołowski). Zabudowania podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni lub w nieznacznym oddaleniu. Przeważa zabudowa mieszkalna oraz usługowa.
  Zakres opracowania objętego zamówieniem obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej), która zostanie sporządzona w celu budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych o wysokości od 3m do 6.5m wraz
  z urządzeniami typu oktagon, według wskazanego w przeglądzie ekologicznym (który znajduje się w posiadaniu Zamawiającego) wariantu.
  Zabezpieczenia te zostaną zlokalizowane wzdłuż DK81 w następujących odcinkach:
  Dla kierunku Skoczów (strona prawa):
  Łącznie około 2250 m zabezpieczeń przeciwhałasowych.
  Dla kierunku Katowice (strona lewa):
  Łącznie około 2316 m zabezpieczeń przeciwhałasowych.
  W sumie zadanie obejmuje budowę około 4566 m zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK81 po obu stronach drogi.
  Dokładny kilometraż początkowy i końcowy odcinka objętego zamówieniem oraz ostateczne długości zabezpieczeń przeciwhałasowych zostaną doprecyzowane na etapie projektowania.
 15. Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych przy drodze krajowej nr 86 na odcinku w rejonie ul. Szkolnej i ul. Podgórnej w Sarnowie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na zabudowie zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów) wzdłuż jezdni lewej drogi krajpowej nr 86 w m. Sarnów.
 16. Opracowanie dokumentacji na budowę ekranów akustycznych w celu ochrony zabudowy mieszkaniowej w okolicach ulic Ćwiklińskiej, Snopkowskiej dochodzących do łącznic nr 1 i nr 8 oraz ulicy Lipińskiego od strony łącznic nr 6 i nr 7 węzła drogowego Poniatowskiego zgodnie z przeprowadzonymi przez firmę Hydrotechnika pomiarami hałasu ( 24 godz pomiaru hałasu w 10 pumtach i natężeniu ruchu komunikacyjnego w 3 punktach)
  Zamawiający: Gmina Miasto Lublin, Lublin
  1.Zakres opracowania obejmuje:
  a) przedstawienie analizy możliwych rozwiązań oraz wyboru typu i sposobu ekranowania wraz z określeniem sposobu prowadzenia monitoringu powykonawczego (badania skuteczności),
  b) opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę ekranów akustycznych - (w 8 egz.),
  c) opracowanie kosztorysów inwestorskich - (w 3 egz.),
  d)opracowanie przedmiarów robót - (w 3 egz.),
  e) opracowania formularzy kosztorysów ofertowych, które powinny zawierać dwie, niewypełnione, dodatkowe kolumny: cena jedn., wartość, oraz w kolumnie podstawa w każdej pozycji powinny być podane odpowiednie numery szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) - (w 2 egz.),
  f) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - (w 3 egz.),
  g) opracowanie dokumentacji geotechnicznej (w 5 egz.),
  h) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt map do celów projektowych w skali 1:500,
  i) pozyskanie we własnym zakresie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych
  do pozwolenia na budowę.
 17. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa ekranów przeciwhałasowych zlokalizowanych na wybudowanym I etapie obwodnicy miasta Puławy zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 0+000 do km 12+708 wraz z nadzorem autorskim.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa ekranów przeciwhałasowych zlokalizowanych na wybudowanym I etapie obwodnicy miasta Puławy zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 0+000 do km 12+708 wraz z nadzorem autorskim.
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oraz podwyższenie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi ekspresowej S-69 (odcinek Żywiec - węzeł Browar) na podstawie analizy porealizacyjnej.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oraz podwyższenie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi ekspresowej S-69 (odcinek Żywiec - węzeł Browar) na podstawie analizy porealizacyjnej.

Inne osoby dla Górski Piotr (74 osoby):