Kogo reprezentuje osoba

Górski Rafał Witold

w KRS

Rafał Witold Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Drugie imię:Witold
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kronenberg Maciej, Prasoł Jarosław, Swolkień Olaf Adam

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Frączak Piotr, Hyła Marcin, Jackowski Roger, Korbel Janusz, Kłosowski Wojciech, Rymarowicz Piotr Ryszard, Skrzypiec Ryszard, Walkowicz Tomasz, Żwawa Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łysik Mariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kołomańska Denys Patrycja Karolina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Autonomiczny Kolektyw Twórczy, Gdańsk − KRS 0000020412
 2. Bieszczadzka Fundacja Energii Odnawialnej Ursa Maior, Michniowiec − KRS 0000423682
 3. Bmt Eridia Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000180349
 4. Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju Regio, Łódź − KRS 0000310123
 5. Dzika Polska, Warszawa − KRS 0000265057
 6. Faktoria Spółdzielnia Socjalna W Zielonce, Zielonka − KRS 0000421097
 7. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź − KRS 0000191928
 8. Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Kraków − KRS 0000473582
 9. Fundacja Kraków - Miasto Przyszłości, Kraków − KRS 0000496258
 10. Fundacja Miejski Kolektyw, Łódź − KRS 0000457458
 11. Fundacja Przyroda Karpat, Michniowiec − KRS 0000402748
 12. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków − KRS 0000060308
 13. Globenergia Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000574328
 14. Grupa Inspro Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000445263
 15. Instytut Ekologii Stosowanej, Kraków − KRS 0000153361
 16. Kraków Miastem Rowerów, Kraków − KRS 0000417516
 17. La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Warszawa − KRS 0000148272
 18. Łódzka Organizacja Turystyczna, Łódź − KRS 0000676009
 19. Miasta Dla Rowerów, Wrocław − KRS 0000376302
 20. Obywatelska Liga Ekologiczna, Gdańsk − KRS 0000240158
 21. Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź − KRS 0000051004
 22. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa − KRS 0000169795
 23. Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów 3r, Kraków − KRS 0000025424
 24. Pges Polska Grupa Energetyki Słonecznej Sp. Z O.O., Złotniki − KRS 0000709132
 25. Polskie Towarzystwo Spektroskopii Mössbauerowskiej, Kraków − KRS 0000688166
 26. Solaris Sp. Z O.O., Chełmiec − KRS 0000461538
 27. Solgen Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000575285
 28. Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Społecznych, Tychy − KRS 0000151173
 29. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska Pv, Kraków − KRS 0000562571
 30. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa − KRS 0000071778
 31. Stowarzyszenie Dziedzictwo Karpat, Uherce Mineralne-kostryń − KRS 0000239355
 32. Stowarzyszenie Ekologiczne Terra Sano W Lubaczowie, Lubaczów − KRS 0000027699
 33. Stowarzyszenie Federacja Zielonych - Grupa Krakowska, Kraków − KRS 0000087925
 34. Stowarzyszenie Federacji Zielonych W Tychach -, Tychy − KRS 0000041453
 35. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, Kobiór − KRS 0000390075
 36. Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, Gliwice − KRS 0000124999
 37. Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii Helios, Bochnia − KRS 0000381937
 38. Stowarzyszenie Na Rzecz Praw Pieszych, Kraków − KRS 0000054671
 39. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Mediana, Kraków − KRS 0000239878
 40. Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt Coexistence, Warszawa − KRS 0000630624
 41. Stowarzyszenie Po Horyzont, Czasław − KRS 0000601765
 42. Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom Pozwól Żyć, Zielonka − KRS 0000219919
 43. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Asocjacje, Lublin − KRS 0000124688
 44. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków − KRS 0000184619
 45. Towarzystwo Na Rzecz Ziemi, Oświęcim − KRS 0000045778
 46. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Hajnówka − KRS 0000135824
 47. Ursa Maior Sp. Z O.O., Michniowiec − KRS 0000394985
 48. Zielonkowskie Forum Samorządowe, Zielonka − KRS 0000209432

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Ekofundusz, Warszawa − KRS 0000020997
 2. Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gdańsk − KRS 0000218156
 3. Km Concept Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000443554
 4. Nepcon Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000193119
 5. Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa, Warszawa − KRS 0000314716
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa − KRS 0000050576
 7. Stowarzyszenie Obywatel, Łódź − KRS 0000021280
 8. Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Katowice − KRS 0000248901
 9. Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa, Poznań − KRS 0000159444

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Opracowanie programu, zorganizowanie oraz przeprowadzenie 6 dniowego szkolenia w formie trzech dwudniowych warsztatów dla 22 uczestników, realizowanego w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 - 2013
  Zamawiający: Województwo Łódzkie, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu, zorganizowanie oraz przeprowadzenie 6 dniowego szkolenia w formie trzech dwudniowych warsztatów dla 22 uczestników, realizowanego w ramach Planu działania Krajowej Sieci
  Obszarów Wiejskich na lata 2012 - 2013
 2. Opracowanie programu, zorganizowanie oraz przeprowadzenie 6 dniowego szkolenia w formie trzech dwudniowych warsztatów dla 22 uczestników, realizowanego w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 - 2013
  Zamawiający: Województwo Łódzkie, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu, zorganizowanie oraz przeprowadzenie 6 dniowego szkolenia w formie trzech dwudniowych warsztatów dla 22 uczestników, realizowanego w ramach Planu działania Krajowej Sieci
  Obszarów Wiejskich na lata 2012 - 2013
 3. Przeprowadzenie certyfikacji polityki rowerowej miasta Gdyni według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD)
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu certyfikacji polityki rowerowej Miasta Gdyni, rozumianej jako zestaw procedur, działań i intencji oraz systemu rowerowego Miasta Gdyni, rozumianego jako efekt polityki rowerowej, według metodologii BYPAD, w następującym zakresie: a) analiza wybranych dokumentów oraz aktów prawnych obowiązujących w Mieście Gdyni,
  b) audyt procedur stosowanych w strukturach Miasta Gdyni,
  c) opracowanie i przeprowadzenie badania ankietowego - diagnoza rozwoju,
  d) przygotowanie i przeprowadzenie terenowych audytów głównych i najnowszych tras rowerowych w Gdyni,
  e) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów roboczych oraz spotkań,
  f) analiza danych uzyskanych w wyniku audytu procedur wewnętrznych, analizy dokumentów oraz aktów prawnych, badania ankietowego Grupy Ewaluacyjnej oraz terenowych audytów tras rowerowych,
  g) opracowanie Raportu Końcowego i jego przekazanie do jednostki certyfikującej w celu uzyskania przez Miasto Gdynia certyfikacji BYPAD,
  h) wręczenie Miastu Gdynia certyfikatu BYPAD, po przyznaniu go przez jednostkę certyfikującą.
  2. Program certyfikacji polityki rowerowej Miasta Gdyni zostanie oparty na dziewięciu modułach polityki rowerowej, określonych w metodologii BYPAD jako:
  a) potrzeby użytkowników,
  b) przywództwo i koordynacja,
  c) polityka w dokumentach,
  d) personel i środki,
  e) infrastruktura i bezpieczeństwo,
  f) informacja i edukacja,
  g) promocja i partnerstwa,
  h) działania uzupełniające,
  i) ewaluacja i efekty.
  3. Program certyfikacji polityki rowerowej Miasta Gdyni Wykonawca przeprowadzi przy udziale co najmniej 2 certyfikowanych audytorów BYPAD, w tym co najmniej jednego zagranicznego.
  4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią:
  a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do siwz,
  b) Szczegółowy zakres raportu końcowego - załącznik nr 10 do siwz,
  c) Szczegółowy zakres badania ankietowego - załącznik nr 11 do siwz