Kogo reprezentuje osoba

Górski Stanisław Marek

w KRS

Stanisław Marek Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Baborów (Opolskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Irena, Górski Konrad, Górski Roland Krzysztof, Rydzik Krystyna Bożena, Rydzik Roman Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Mak-ro S. Górski - I. Górska Sp. J., Baborów − KRS 0000084578

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. REMONT KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Lisięcice
  REMONT KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
  Zakres prac.
  Zewnętrzna sieć kanalizacyjna:
  - wykopy liniowe,
  - mechaniczne rozbieranie nawierzchni,
  - podłoża pod kanały,
  - kanały z rur PVC,
  - studzienki kanalizacyjne systemowe,
  - zasypywanie wykopów liniowych,
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,

  Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej:
  - wykopy liniowe,
  - rozberanie nawierzchni z trelinki,
  - podłoża pod kanały,
  - kanały z rur PVC,
  - studzienki kanalizacyjne systemowe,
  - zasypywanie wykopó liniowych.


  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji.
 2. Remont nawierzchni drogi transportu rolnego; Witosławice.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, Polska Cerekiew
  1. Roboty ziemne - korytowanie na głębokości 20 cm - 7 470,00m2
  2. Warstwa odsączająca 6 cm - 7 470,00m2
  3. Stabilizacja popiołami lotnymi (popiołobeton) 25 cm - 7 470,00m2
  4. Warstwa wierzchnia z grysu bazaltowego 4 cm - 7 470,00m2
  5. Ręczne plantowanie poboczy - 1 810,00m2.
 3. Droga dojazdowa do sortowni odpadów
  Zamawiający: Miejskie Składowisko Odpadów, Kędzierzyn-Koźle
  Wykonanie drogi dojazdowej do sortowni odpadów zgodnie z załączonym projektem i specyfikacją.
  Zamówienie obejmuje:
  1.Wykonanie kanalizacji zgodnie z załączonym projektem i opisem.
  2.Wykonanie drogi dojazdowej w istniejącym korycie bez nawierzchni asfaltowej.
  3.Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wraz z krawężnikami.
  4.Rozbiórka kręgu betonowego wraz z podstawą.
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy - Dobieszów
  Zamawiający: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Pawłowiczki
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tranzytowej Radoszowy - Dobieszów obejmuje wykonanie następującego zakresu robót : - kanalizacja sanitarna PVC Ø 200/5,9 mm - 1410 m - kanalizacja sanitarna PVC Ø 200/7,2 mm - 36 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1. Projekt wykonawczy, 2. Przedmiar robót, 3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót..
 5. Budowa chodnika przy drodze Nr 1810 O ul. Opolska w Grocholubiu
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach, Krapkowice
  studzienki ściekowe uliczne-3szt ; obrzeża betonowe 30x8cm-326,50m ; krawężniki betonowe 10x25cm-152,50m ; krawężniki betonowe 20x25cm-294,00m ; krawężniki betonowe 15x30cm-121,00m ; nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm-418,47 m2 ; nawierzchnia zjazdów indywidualnych-193,50 m2
 6. Remont drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Głowackiego w Kietrzu
  Zamawiający: Gmina Kietrz, Kietrz
  Stan projektowany:
  Parametry techniczne:
  - długość - 0+146,8
  - obciążenie - 80kN/oś
  - kategoria ruchu -KR 1
  -klasa drogi - L
  -jezdnia - szerokości 4,50 m
  zatoki parkingowe o szerokości jezdni 4,90m
  -chodnik-na odcinku zabudowy od km. 0+000 do km0+119,6 o szerokości 1,50m
  -odwodnienie kanalizacja burzowa
  -nawierzchnia drogi - z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm
  -ciąg pieszy od km 0+146,8 km do km 0+186,60 - szerokości 2,00m
  -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm.
  Łączna nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm - 1 123,80m2,
  a o grubości 6 cm - 246,40m2.
  Odwodnienie:
  Odwodnienie powierzchni jezdni odbywać się będzie powierzchniowo przez zaprojektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji burzowej.
  Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200mm o dł 103 m., 2 studzienki kanalizacyjne ,
  3 studzienki ściekowe, 1 studnia rewizyjna.

Inne osoby dla Górski Stanisław Marek (88 osób):