Kogo reprezentuje osoba

Górski Tadeusz

w KRS

Tadeusz Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1966 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Zakliczyn (Małopolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieśla Stanisław, Czerny Augustyn, Dębosz Jacenty, Fijor Paweł, Franczyk Józef, Guśtak Danuta, Jaszczur Janusz, Kabat Tadeusz, Kaczor Teresa, Kobis Zbigniew, Kumorek Małgorzata, Nowak Matylda, Pałach Krzysztof, Racibor Lesław, Radźko Lucjan, Rak Wiesław, Stępek Eugeniusz, Urban Józef, Więcław Bogusław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieśla Stanisław, Czerny Augustyn, Dębosz Jacenty, Fijor Paweł, Franczyk Józef, Guśtak Danuta, Jaszczur Janusz, Kabat Tadeusz, Kaczor Teresa, Kobis Zbigniew, Kumorek Małgorzata, Nowak Matylda, Pałach Krzysztof, Racibor Lesław, Radźko Lucjan, Rak Wiesław, Stępek Eugeniusz, Urban Józef, Więcław Bogusław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Domosławice − KRS 0000399626
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Melsztynie, Melsztyn − KRS 0000024757
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Stróżach, Stróże − KRS 0000027937
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Wróblowicach, Wróblowice − KRS 0000017861
 5. Spółdzielnia Produkcyjno-usługowa Zakpol, Zakliczyn − KRS 0000220608
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Oleśnie, Olesno − KRS 0000224115
 7. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn Klucz, Zakliczyn − KRS 0000042094
 8. Tarnowskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Zgłobice − KRS 0000043990

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier, Zakliczyn − KRS 0000089541

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych miejscowościach Gminy Zakliczyn, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak też w dni wolne od pracy. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg:
  1. Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości
  2. Na jezdni może zalegać do 8 cm równej warstwy śniegu. Na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych należy posypać środkami szorstkimi.
  3. Do posypania wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich
  4. Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tzn. piasek lub piasek ze solą drogową za wyjątkiem części:
  - VIII (Jamna),
  - IX (Paleśnica Olszowa)
  - X (Dzierżaniny, Paleśnica - Dzierżaniny Kawiory, Dzierżaniny - Paleśnica,
  (od kościoła), Borowa) zamówienia gdzie zastosowany ma być żużel.
  5. Wykonawca ma obowiązek usunąć niezwłocznie po zakończeniu sezonu zimowego pozostały na drogach materiał użyty do usuwania śliskości.
  6. Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznika nr 6
  7. Zakres wykonanej pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez Sołtysa /Przewodniczącego Rady Miasta danej miejscowości lub osobę upoważnioną przez Burmistrza, nie później niż 7 dni od dnia wykonania usługi.
  8. Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według stawek za kilometr odśnieżania i posypywania zgodnie z przedłożoną ofertą.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej gotowości do pracy, tak, aby wyjazd do pracy mógł nastąpić w ciągu godziny od otrzymania wezwania.
  10. Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik ds. drogownictwa -Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi/Przewodniczący Rady Miasta miejscowości wchodzących w poszczególne części zamówienia lub upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie..
  Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych części na jeden sezon:
  I - Część: Gwoździec - przewidywana ilość kilometrów:
  odśnieżania - 252 km
  usuwanie oblodzeń - 126 km II - Część Roztoka, Zawada Lankorońcka - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 123 km usuwanie oblodzeń - 62 km
  III - Część: Charzewice, Melsztyn - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 164 km usuwanie oblodzeń - 82 km IV - Część Faliszewice, - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 97 km usuwanie oblodzeń - 49 km V - Część: Bieśnik, Słona, Kończyska, Faściszowa - przewidywana ilość kilometrów:
  odśnieżania - 463 km usuwanie oblodzeń - 232 km VI - Część: Lusławice, Wróblowice - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 520 km usuwanie oblodzeń - 256 km VII - Część: Zakliczyn - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 345 km usuwanie oblodzeń - 172 km VIII - Część: Jamna - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 138 km usuwanie oblodzeń - 70 km IX - Część : Olszowa, Paleśnica - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 376 km
  usuwanie oblodzeń - 190 km, X - Część: Dzierżaniny, Paleśnica - Dzierżaniny Kawiory, Dzierżaniny - Paleśnica, (od kościoła), Borowa - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 300 km usuwanie oblodzeń - 150 km XI - Część: Stróże - Bobowiec, Filipowice, Ruda Kameralna - przewidywana ilość kilometrów:
  odśnieżania - 240 km usuwanie oblodzeń - 120 km XII - Część: Wola Stróska, Zdonia - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 240 km usuwanie oblodzeń - 120 km XIII - Część: Wola Stróska - Górki, Stróże - Wesołów - droga Chrapy, Wesołów - przewidywana ilość kilometrów: odśnieżania - 400 km usuwanie oblodzeń - 200 km
 2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Paleśnicy
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Paleśnicy. Zakres robót obejmuje: wymiana drzwi wejściowych, roboty ziemne, betonowanie konstrukcji, montaż i malowanie podjazdu.
 3. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania gminnych dróg w poszczególnych sołectwach Gminy Zakliczyn, poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze jak też w dni wolne od pracy.

  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
  Główny przedmiot - 90620000-9
  Dodatkowe przedmioty - 90630000-2, 90611000-3.
 4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  Zimowe utrzymanie dróg poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń.

Inne osoby dla Górski Tadeusz (36 osób):