Kogo reprezentuje osoba

Górski Tadeusz

w KRS

Tadeusz Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drożdżyk Marcin Adam, Galiński Grzegorz Jerzy, Rzeszutek Tomasz Karol, Wiktorowicz Jarosław Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pike Arthur Corkille

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fonar Sp. Z O.O., Sulęcin − KRS 0000176530
 2. Radiopartners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000024168
 3. Safety Camera Systems Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000054204

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Świadczenie usług serwisowych warszawskiego systemu trankingowego EDACS
  Zamawiający: Komendant Stołeczny Policji, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw oraz konsultacji dotyczących infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego (WST) EDACS, w tym:
  a) zapewnienie całodobowego, przez 7 dni w tygodniu, dyżuru serwisu gwarantującego przyjmowanie zgłoszeń serwisowych oraz udzielanie telefonicznego wsparcia technicznego i konsultacji w odniesieniu do wszystkich elementów infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego EDACS;
  b) naprawy sprzętu infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego EDACS;
  c) naprawy modułów warszawskiego systemu trankingowego EDACS.
 2. Dostawa trankingowych radiotelefonów systemu EDACS dla potrzeb turnieju EURO 2012
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa trankingowych radiotelefonów systemu EDACS dla potrzeb turnieju EURO 2012.
  b) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę radiotelefonów nasobnych pracujących w paśmie UHF-H wraz z urządzeniami ładującymi oraz radiotelefonów samochodowych, a także regeneratorów baterii, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy.
  c) Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy.
  d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia.
  e) Miejsce dostawy: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem wykonawcy i na jego koszt do magazynu Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
 3. Zakup sprzętu teleinformatycznego
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego, zwanego dalej sprzętem.
  2.Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, w podziale na 9 zadań.
  3.Zamawiający wymagał, aby:a) Wykonawca dostarczył sprzęt w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  b) zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz spełniał co najmniej minimalne parametry techniczno - funkcjonalne opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (odpowiednio do zadania).
 4. Dostawa radiotelefonów nasobnych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Dostawa radiotelefonów nasobnych pracujących w paśmie UHF- H wraz z urządzeniami ładującymi w ilościach i parametrach zgodnych ze specyfikacją okreslona w zał. nr 1 do Istotnych postanowień umowy
 5. Przedmiotem zamówienia naprawa radiowego systemu trankingowego EDACS MASTR III umiejscowionej w punkcie telekomunikacyjnym na terenie należącym do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KONGREGACJA SA we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części: 1. Naprawa systemu antenowego Zadanie 1: Remont drogi kablowej z jednoczesną wymianą fiderów. Zadanie 2: Wymiana wzmacniacza szczytowego (szt. 1) (w szafie na szczycie komina) na hybrydowy wzmacniacz w hermetycznej obudowie nie wymagający dodatkowej osłony w postaci szafy instalacyjnej. Wzmacniacz musi mieć możliwość regulacji wzmocnienia z poziomu urządzeń nadawczych czyli pomieszczenia pod kominem Zadanie 3: Wymiana rozdzielaczy antenowych wraz z jumperami Jumpery wykonane z kabla LDF4-50 niezbędna ilość ok. 80 m Zadanie 4: Zaprojektowanie i wykonanie 4 konstrukcji wsporczych dla anten Kathrein K733321 Zadanie 5: Wymiana 4 konstrukcji wsporczych anten panelowych typu Kathrein K733321 Zadanie 6: Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu szczegółową dokumentację z wykonanych prac i pomiarów nowo wykonanej instalacji antenowej. 2. Naprawa systemu EDACS MASTR III Zadanie 1: Naprawa systemu poprzez wymianę PA wraz z rozbudową o 3 kanały Zadanie 2: Naprawa systemu zarządzania. Zadanie 3: Naprawa systemu zasilania awaryjnego Zadanie 4: Przegląd i regulacja urządzeń nadawczo-odbiorczych.
 6. Zakup radiotelefonów na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 radiotelefonów M7100 wraz z wyposażeniem, w tym:
  9 szt. zepołów nadawczo-odbiorczych UHF-H ozn. MAHG-SUMXX
  9 szt. interfejsów radiowych trankingowych EDACS ozn. MAHG-ED
  9 szt. manipulatorów typu System ozn. MAHG-CP7V
  9 szt. mikrofonów standardowych ozn. MAHG-MC7T
  9 szt. zestawów montażowych ozn. MAHG-ZN5W
 7. Dostawa radiotelefonów łączności trankingowej
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów łączności trankingowej.
  b) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę radiotelefonów nasobnych pracujących w paśmie UHF-H wraz z urządzeniami ładującymi, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy.
  c) Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umowy.
  d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia.
  e) Miejsce dostawy: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem wykonawcy i na jego koszt do magazynu Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
 8. Naprawa radiowego systemu trankingowego Ericsson GE EDACS Mastr III (EDACS MASTR III Base Station) w punkcie telekomunikacyjnym na Łysej Górze koło Dziwiszowa, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia naprawa radiowego systemu trankingowego Ericsson GE EDACS Mastr III (EDACS MASTR III Base Station) w punkcie telekomunikacyjnym na Łysej Górze koło Dziwiszowa, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie. Nr fabryczny 1228408 , rok produkcji 1993. 1.1. ZADANIE I Przegląd całej radiowej strefy trankingowej EDACS Mastr III-1szt. 1.2. ZADANIE II Przegląd i drobne naprawy całego systemu antenowego radiowej strefy trankingowej EDACS Mastr III-1szt. 1.3. ZADANIE III Wymiana końcówek mocy EDACS Mastr III (MASTR III UHF POWER AMPLIFIER PA) - 3szt. w ich konstrukcję, 1.4. ZADANIE IV Wymiana zasilaczy do strefy EDACS Mastr III (MASTR III 12/24V Switching Power Supply) - 3szt. Nr części: (PS103010V240) Zalecenia do wszystkich zadań: 1. Wykonawca przedstawi szczegółową dokumentację techniczną dotyczącą wykonanych prac zgodnie z Zamówieniem, łącznie ze zleconymi pomiarami. 2. Na wymienione nowe urządzenia Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji, natomiast na wykonane prace minimum 6 miesięcy gwarancji od dnia podpisania (Protokołu Wykonania Prac). 3. Wykonawca przedstawi w formie pisemnej informację dotyczącą ewentualnych uszkodzonych części, podzespołów strefy trankingowej EDACS Mastr III, które ujawnią się w trakcie przeglądu-pomiarów. 4. Wszelkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem pracownika Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu. 5. Za szkody i uszkodzenia wynikłe w trakcie prac ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 6. Wszystkie prace (przede wszystkim przegląd instalacji antenowych) muszą być wykonane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 9. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany elementów konstrukcji wsporczych i osłonowych anten systemu EDACS. Numer sprawy:WZP-2459/10/99/Ł.
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany elementów konstrukcji wsporczych i osłonowych anten systemu EDACS
  W ramach robót będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
  wykonania m.in.
  1)Demontażu:
  a)6 konstrukcji wsporczych anten wraz z 12 antenami panelowymi systemu
  EDACS
  b)4 osłon konstrukcji wsporczych anten systemu EDACS
  c)osłony anten radioliniowych
  d)2 osłon anten radioliniowych
  2)Wykonania nowych konstrukcji wsporczych i osłon (o parametrach nie gorszych niż obecnie stosowane) oraz ich montażu w miejscach usuniętych po demontażu konstrukcji i osłon obecnie funkcjonujących, cynkowania ogniowego
  3)Wymiany wszystkich zakotwień elementów wsporczych i osłon na nowe, 4)Malowania wykonanych konstrukcji wsporczych anten i osłon farbą chemoodporną. 5)Oczyszczenia i malowania mocowań anten panelowych wraz z wymianą elementów skrętnych
  6)Wykonania i wymiany 12 jumperów do anten panelowych EDACS (złącza typu N do przedmiotowego kabla)
  7)Uziemienia zainstalowanych konstrukcji bednarką stalową - sprawdzenie ciągłości uziemienia.
  3.Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnia narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

Inne osoby dla Górski Tadeusz (36 osób):