Kogo reprezentuje osoba

Górski Teofil Tadeusz

w KRS

Teofil Tadeusz Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teofil
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1936 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ankerska Danuta Barbara, Borowicz Jan Andrzej, Brewka Kazimierz Stanisław, Bronkau Bruno Walter, Kęska Zbigniew Marian, Odziemski Mieczysław Józef, Sochacka Ewa, Zięba Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Urban Henryk
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowicz Jan Andrzej, Brewka Kazimierz Stanisław, Kondej Andrzej, Weiszewski Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt - Kraków S.A., Kraków − KRS 0000077824
 2. Eltel Networks Energetyka S.A., Gutkowo − KRS 0000019827
 3. Eltel Networks Poland S.A., Warszawa − KRS 0000392487
 4. Eltel Networks Telecom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000080866
 5. Elweko Kondej Weiszewski Sp. J., Toruń − KRS 0000011277
 6. Fundacja Akademia Eltela, Gutkowo − KRS 0000591472

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alternet Consulting Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000011638
 2. Eltel Networks Telekomunikacja Energetyczna Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000142732
 3. Eltel Networks Toruń S.A., Toruń − KRS 0000097570
 4. Energo - Tel S.A., Warszawa − KRS 0000117327
 5. Exatel S.A., Warszawa − KRS 0000044577
 6. Nexotech S.A., Luboń − KRS 0000094754
 7. Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000037701
 8. Polskie Sieci Morskie S.A., Warszawa − KRS 0000384473
 9. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne Elektrobud Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000199250
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych Żuraw, Toruń − KRS 0000189394
 11. Tkc Zakład Utrzymania Sieci Telekomunikacyjnych Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000058492
 12. Zakład Energetyczny Toruń - Energohandel Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000132828

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Budowa linii kablowych SN i nn oraz stacji transformatorowej przy ul. Artylerzystów w Barcinie
  Zamawiający: Gmina Barcin, Barcin
  Zakres prac obejmuje:
  1. Budowę kontenerowej abonenckiej stacji transformatorowej
  2. Budowę 108 m abonenckiej linii kablowej SN
  3. Budowę 232 m abonenckiej linii kablowej SN
  4. Budowa 33 m zapomiarowego przyłącza kablowego nn
  5. Budowa złącza kablowego wolnostojącego, w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych
  Ponadto wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na okres prowadzonych robót oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 2. Wymiana oświetlenia ul. Tężniowej w Ciechocinku
  Zamawiający: Gmina Miejska Ciechocinek, Ciechocinek
  a) Wymianę istniejących słupów i opraw parkowych wraz z robotami towarzyszącymi.
  b) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i pomiarów wraz z uzyskaniem odbioru energetycznego w Rejonie Energetycznym Radziejów,
  c) Obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą
 3. Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 2016.
  Zamawiający: Urząd Gminy Lubicz, Lubicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia drogowego, zgodnie z poniższym zestawieniem wg opracowanych projektów budowlanych wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do roku 2016:
  Brzeźno - droga krajowa - 2 szt.; Brzezinko - droga do kaplicy - 2 szt.; Grabowiec - ul. Świerkowa, Dębowa - 17 szt.; Grabowiec - ul. Radosna - 5 szt.; Grabowiec - ul. Obi Wana Kenobiego - 7 szt. ; Grębocin - ul. Toruńska, Jesienna, Mostowa - 11 szt.; Grębocin - ul. Przydatki (od ul. Kowalewskiej) - 6 szt.; Grębocin - ul. Przydatki - 3 szt.; Grębocin - ul. Księżycowa, Morelowa - 7 szt.; Grębocin - ul. Okrężna - 6 szt.; Grębocin - ul. Jasińskiego - 2 szt.; Grębocin - ul. Lubicka - 2 szt.; Gronówko - droga powiatowa - 12 szt.; Krobia - Długa, Jaśminowa, Poprzeczna, Miła - 13 szt.; Lubicz Dolny - ul. Źródlana, Rekreacyjna, Spokojna -16 szt.; Lubicz Dolny - ul. Magnoliowa - 4 szt.; Lubicz Dolny - ul. Ogrodowa, Motocyklowa - 4 szt.; Lubicz Górny - ul. Przy Lesie - 4 szt.; Młyniec Pierwszy - ul. Jesionowa - 2 szt. ; Młyniec Pierwszy - ul. Bierzgalska 7 szt.; Mierzynek - droga powiatowa - 2 szt.; Rogówko - ul. Osiedlowa - 6 szt.; Rogowo - droga gminna - 11 szt.; Złotoria - ul. Leśna - 3 szt.; Złotoria - ul. Leśna (od Toruńskiej do Lipowej) - 14 szt.; Złotoria - ul. Kazimierza Wielkiego - 4 szt.; Złotoria - ul. Pomorska, Sokola - 38 szt.; Złotoria - ul. Nieszawska - 2 szt.; Złotoria - ul. Wiśniowa - 8 szt.; Złotoria - ul. Kalinowa - 1 szt.; Złotoria - ul. Konwaliowa - 10 szt.; Złotoria - ul. Storczykowa - 15 szt.
 4. Przebudowa linii kablowej oświetlenia ul. Przemysłowej w Chojnicach
  Zamawiający: Urząd Miejski, Chojnice
  Zakres zamówienia obejmuje:
  Przebudowę energetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowej w Chojnicach na działkach 698/4, 697/4, 696/10, 696/9, 695/2, 688/6, 694/2, 693/3, 689/2, 690/3, 2758, 691/2, 612/2
  Istniejącą linię kablową wzdłuż ul. Przemysłowej oświetlenia ulicznego zdemontować i zdać do z RD Chojnice. Nową linię oświetlenia ulicznego wykonać kablem 4x35 YAKY zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Ustawić 44 komplety słupów stalowych ocynkowanych na fundamencie z montażem wysięgników rurowych i opraw do lamp.
  Dla wykonania prawidłowej wyceny należy bezwzględnie przeprowadzić wizję w terenie.
  Zamawiający wyjaśnia, iż podstawą sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego jest projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Natomiast przedmiar robót, który stanowi opracowanie wtórne w stosunku do wyżej wymienionej dokumentacji i obrazuje on skalę zamierzenia budowlanego i ułatwia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji inwestycji. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Przed przystąpieniem do zamówienia należy dokonać wizji w celu uwzględnienia wszystkich nakładów pracy (ze względu na prowadzone roboty budowlane na ul. Przemysłowej w tym ułożenie nawierzchni jezdni i chodników należy przewidzieć odpowiednią ilość przycisków w rejonie prowadzonych prac) Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 3 dni przez podpisaniem umowy uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony według kalkulacji z podaniem składników cenotwórczych .
  Wykonawca jest zobowiązany urządzić plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt.
  Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej ( jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego.
  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się wyłącznie te roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  Co najmniej 14 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadań Wykonawca poinformuje ENEA S.A. o zakresie i planowanym terminie niezbędnych wyłączeń, celem ostatecznego ich uzgodnienia.
  Przeprowadzenie prób końcowych i ostatecznego odbioru przebudowanej sieci nastąpi nie później niż w terenie 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót. Próby i odbiory będą przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.
  Wykonawca w ciągu 7 dni od wystąpienia przez ENEA S.A. ze stosownym wnioskiem zobowiązany jest w formie pisemnej wskazać upoważnionego przedstawiciela.
  Nie przystąpienie Wykonawcy do udziału w przeprowadzeniu prób i odbiorów w uzgodnionym terminie Zamawiający uzna za jego zgodę na przeprowadzenie prób
  i odbiorów bez jego udziału. Wyniki prób i odbiorów będą potwierdzane w protokołach prób
  i odbiorów.
 5. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami w Żurominie, przy ul. Lidzbarskiej - Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Żuromin
  Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami w ilości 19 sztuk, w Żurominie, przy ul. Lidzbarskiej - Etap I.

  W zakres planowanej inwestycji wchodzi:
  - podłączenie skrzynki do linii nn
  - montaż przewodów izolowanych
  - aparaty elektryczne
  - ręczne rozebranie kostki brukowej
  - kopanie rowów
  - przewierty mechaniczne
  - ułożenie rur osłonowych
  - układanie uziomów w rowach kablowych
  - układanie kabli
  - montaż i stawianie słupów
  - montaż przewodów do opraw oświetleniowych
  - podłączenie przewodów
  - montaż opraw
  - obróbka na sucho kabli
  - zasypanie mechaniczne rowów dla kabli
  - wykonanie nawierzchni brukowej
  - badanie linii kablowej niskiego napięcia


  Szczegółowy zakres robót - zgodnie z przedmiarem robót - załącznik do SIWZ
 6. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Słońsk Dolny o długości ok. 700 m
  Zamawiający: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Wykonanie projektu oświetlenia drogowego, w skład, którego wchodzą następujące elementy:
  - wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego,
  - wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego na przedmiotowe zadanie,
  - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
  - uzyskanie pozwolenia na budowę w/w zadania,
  - wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna.
  2) budowę oświetlenia drogowego z materiałów Wykonawcy, zgodnie z wykonanym projektem budowlany oświetlenia, przewidzianymi normami w tym zakresie oraz sztuką budowlaną.
 7. Budowa oświetlenia drogowego OM Bielawy - Grębocin w Toruniu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
  Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy budowy oświetlenia drogowego OM Bielawy - Grębocin w Toruniu ( ul. Płocka, Zamojska, Augustowska, Sopocka, Legnicka, Tarnowska, Piotrowska). Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu oraz jego wdrożenie na czas prowadzenia robót. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czemlewo, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i przedmiaru robót stanowiących załączniki do SIWZ nr 4 i 5.

  KOD CPV: 45.31.61.10-9

  Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 9. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Drzymały w Nakle nad Notecią
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Nakło nad Notecią
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Drzymały w Nakle nad Notecią - zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez firmę: Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim: Oświetlenie ul. Drzymały w Nakle nad Notecią na terenie działki nr 2635, 2538. Branża: Elektryczna. Studium: Projekt budowlany. W ramach projektu należy wykonać: Z istniejącego złącza kablowego wyprowadzić linię kablową oświetleniową kablem typu YAKY 4x35 i prowadzić poprzez słupy oświetleniowe - zgodnie z trasą pokazaną na rysunkach. w miejscu skrzyżowań z drogą i uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurze ochronnej AROT DVK 75 (LUB RÓWNOWAŻNEJ). Wzdłuż ulicy Drzymały wykonać 16 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S-80 produkcji elektromontaż Rzeszów (LUB RÓWNOWAŻNYCH) na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu F-150. Na słupach wysięgniki o długości 1,5m (jednoramienne - szt. 15 i dwuramienny - szt. 1) oraz oprawy SGS 101 ze źródłem SON-T PLUS 70W (LUB RÓWNOWAŻNE). W słupach: przewód YDY 2x25mm kw. zabezpieczony złączem typu IZK. System ochrony od porażeń - samoczynne odłączenie w układzie TN-C przez bezpieczniki topikowe. Zaciski ochronne słupów połączone z ułożoną wraz z kablem bednarką Fe/Zn 25x4. Obsługa geodezyjna: wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót. Opracowanie planu BIOZ (o ile będzie wymagany) .

Inne osoby dla Górski Teofil Tadeusz (38 osób):