Kogo reprezentuje osoba

Goszczyńska Barbara Marianna

w KRS

Barbara Marianna Goszczyńska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Marianna
Nazwisko:Goszczyńska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Staszów (Świętokrzyskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamus Maria Ewa, Bieżanek Stefan, Błasiak Jadwiga, Czosnek Kazimierz, Gul Edward, Jędzura Marianna, Karaś Beata Kazimiera, Kordyka Teresa, Korus Stanisława Maria, Maj Zdzisława, Mazur Teresa Marta, Mazur Łucja, Mroczko Urszula, Nowak Joanna Bożena, Pawlik Stanisław, Snopek Eugeniusz, Strojna Barbara, Strojna Krystyna Joanna, Toś Antonina Stanisława, Wołowiec Renata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Steczeń Monika Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Staszowie, Staszów − KRS 0000106414

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koniemłotach, Koniemłoty − KRS 0000134232
 2. Spółdzielnia Handlowo - Wytwórcza Samopomoc Chłopska W Staszowie, Staszów − KRS 0000093519

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki w Zespole Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie
  Zamawiający: Zespół Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie, Staszów
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę artykułów spożywczych do stołówki
  w Zespole Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie realizowaną w sześciu niżej wymienionych częściach:
  Część I.Owoce, warzywa, podobne produkty i jaja
  CPV 15300000 - 1 - Owoce, warzywa i podobne produkty,
  03142500 - 3 - Jaja
  Część VI. Różne produkty spożywcze i mleczarskie
  CPV 15800000 - 6 - Różne produkty spożywcze
  15500000 - 3 - Produkty mleczarskie
  Szczegółowy opis poszczególnych części zawarto wformularzach cenowych(załącznik Nr 1
  do formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 SIWZ), odrębnych dla każdej części,
  w których określono: nazwy towarów, jednostki miary, szczegółowy opis towaru oraz prognozowane zapotrzebowanie ilościowe w okresie realizacji zamówienia.
  2) Nazwy własne podane w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do formularza oferty, stanowią jedynie uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie doprecyzowania wymagań, dotyczących jakości produktów objętych przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca winien zaoferować produkty spełniające wymogi, co najmniej tej samej lub wyższej jakości niż produkty wskazane. Nazwa oferowanego produktu musi znaleźć się w ofercie.
  3) Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy,
  po zamówieniu złożonym telefonicznie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego najpóźniej do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym dostawę, transportem i na koszt Wykonawcy.
  4) Dostarczane artykuły muszą być dobrej jakości, spełniać parametry określone dla danego asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego artykułu termin ważności, zapewniający jego bezpieczne spożycie.
  5) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do asortymentu) środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
  6) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczoną żywność w zakresie jakości. Okres gwarancji zgodny z terminem dla danego rodzaju asortymentu określonego
  w stosowanych normach.
  7) Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych lub jakościowych. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  8) Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej i nastąpi
  po uprzednim złożeniu zamówienia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
  9) Dostawa towaru odbywać się będzie: we wtorek i piątek w godz. 7:00 - 10:00
  10) Wskazane zapotrzebowanie jest szacunkowe i może ulec zarówno zwiększeniu jak
  i zmniejszeniu, z tym, że zmniejszenie nie może przekroczyć 25 % wskazanego zapotrzebowania szacunkowego i ogólna wartość zamówienia danej części nie może przekroczyć kwoty wskazanej w § 3 ust. 3 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 6 SIWZ.
  11) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty po każdorazowym wystawieniu faktury
  za zrealizowaną dostawę artykułów spożywczych w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
  do Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu.
  12) Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

Inne osoby dla Goszczyńska (37 osób):