Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Anna Jadwiga

w KRS

Anna Jadwiga Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Kowal (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:33 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Stanisław, Bagdzińska Wanda Janina, Błaszczyk Elżbieta Jolanta, Błażejczak Anna, Dominikowski Edward, Domżalski Bogdan, Falkowski Kazimierz, Goździalski Henryk Yk, Jaskólski Tadeusz Stefan, Komorek Jarosław, Komorek Leszek Henryk, Kozłowski Jan, Kraszewski Lech Henryk, Kurant Wojciech, Lenartowski Piotr, Majewski Karol, Majewski Robert Piotr, Makowska Grażyna Maria, Matuszak Edward Serwacy, Mejza Janusz Stanisław, Nakonowski Sylwester, Nowakowska Elżbieta, Olach Tomasz Piotr, Pawlak Teresa, Piwiński Stanisław Józef, Radziejewska Halina Stanisława, Rogalski Zbigniew Stanisław, Rudziński Wojciech, Seklecki Tadeusz Józef, Sosnowski Julian, Szatkowska Genowefa, Szprengiel Marek Wojciech, Szubski Marek, Słomski Zbigniew, Tkaczuk Henryk, Tomaszewski Roman, Walczak Janusz Dominik, Warszawski Stanisław Jan, Wałęsa Jan Władysław, Woźniak Jarosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowska Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aktywny Kowal, Kowal − KRS 0000500594
 2. Awiązek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-pomorskiego, Toruń − KRS 0000005869
 3. Bank Spółdzielczy W Kowalu, Kowal − KRS 0000135752
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Baruchowo, Baruchowo − KRS 0000127709
 5. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolników W Kowalu, Kowal − KRS 0000106973
 6. Klub Sportowy Lubienianka, Lubień Kujawski − KRS 0000091858
 7. Komitet Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego W Kowalu, Kowal − KRS 0000316972
 8. Matro Sp. Z O.O., Skrzynki − KRS 0000603626
 9. Miejska Ochotnicza Straż Pożarna W Kowalu, Kowal − KRS 0000089433
 10. Miejsko-gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rp W Lubieniu Kujawskim, Lubień Kujawski − KRS 0000091514
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Grabkowie, Grabkowo − KRS 0000073974
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Kłótnie, Kłótno − KRS 0000181899
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Kurowie Kolonii, Kurowo Kolonia − KRS 0000178616
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Morzycach, Morzyce − KRS 0000071247
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Nasiegniewie, Nasiegniewo − KRS 0000254881
 16. Ochotnicza Straż Pożarna W Rakutowie, Rakutowo − KRS 0000088494
 17. Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Włocławek − KRS 0000098453
 18. Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne, Koneck − KRS 0000175551
 19. Spółdzielnia Handlowo-rolnicza W Czerniewicach, Czerniewice − KRS 0000156117
 20. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Lubieniu Kujawskim, Kaliska − KRS 0000235106
 21. Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Oraz Placówek, Brwinów − KRS 0000341354
 22. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gospodyni, Warszawa − KRS 0000236584
 23. Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Kowal − KRS 0000314593
 24. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Na Krańcu Kujaw, Cetty − KRS 0000631423
 25. Stowarzyszenie Z Drugiej Strony, Kaczawka − KRS 0000292016
 26. Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń, Choceń − KRS 0000100882
 27. Wspólnota Samorządowa, Księża Kępka − KRS 0000164858

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubieniu Kujawskim, Lubień Kujawski − KRS 0000165960
 2. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 3. Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. Z O.O., Osięciny − KRS 0000041394
 4. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 5. Spółdzielcze Zakłady Usług Rolniczych, Kowal − KRS 0000144643
 6. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Łąck − KRS 0000114218
 7. Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek − KRS 0000183575

Powiązane przetargi (33 szt.):
 1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal w wysokości 781000 zł. Terminarz spłat oraz uruchomianie transz kredytu znajdują się w załącznik nr 5. W przypadku wygranego przetargu Zamawiający przekaże do Banku następujące dokumenty: 1.Sprawozdanie Rb-Nds, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe oraz I kwartał 2017 r. 2. Uchwałę budżetową na 2017r. ze zmianami. 3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2014 r. i 2015 r. 4. Opinię RIO do deficytu na 2017 r. 5. Opinię RIO do projektu budżetu na 2017 r. 6. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu. 7. NIP 8. REGON 9. Statut 10. Informacje o stanie mienia komunalnego 11. Dokument potwierdzający wybór burmistrza i skarbnika 12. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starszy niż 1 miesiąc) 13. Oraz inne informacje ściśle związane z kredytowaną inwestycją w szczególności umowy z wykonawcami, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy itp..
 2. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Fabianki
  Zamawiający: Gmina Fabianki, Fabianki
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągniecie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  1. Kwota kredytu – 3.000.000,00 zł
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach w dniach – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. , na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę wypłaty.
  3. Zamawiający wymaga, aby czas udostępnienia kredytu nie był dłuższy niż 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania.
  4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31.12.2016 r.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  7. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w terminie – do 31.12.2030 r.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejsze spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  9. Okres karencji w spłacie kredytu (kapitału) – do dnia 31.03.2017 r.
  10. Spłata pierwszej raty nastąpi dnia 31.03.2017 r.
  11. Sposób spłaty kredytu – w ratach kwartalnych stałych , spłata odsetek – malejąco;
  12. Odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku. Odsetki (w ofercie) należy uwzględnić od przewidywanej daty początkowej wykorzystania kredytu.
  13. Prowizja płatna jednorazowo;
  14. Spłata odsetek następowała będzie w ratach miesięcznych i zakończy się z chwilą całkowitej spłaty kredytu, tj. w sytuacji , gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy.
  15. Forma zabezpieczenia kredytu przez Kredytobiorcę : weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
  16. Spłaty kredytu w rozłożeniu na lata:
  - 2017 – 140.000,00 zł
  - 2018 – 140.000,00 zł
  - 2019 – 250.000,00 zł
  - 2020 – 160.000,00 zł
  - 2021 – 160.000,00 zł
  - 2022 – 150.000,00 zł
  - 2023 – 250.000,00 zł
  - 2024 – 250.000,00 zł
  - 2025 – 250.000,00 zł
  - 2026 – 250.000,00 zł
  - 2027 – 250.000,00 zł
  - 2028 – 250.000,00 zł
  - 2029 – 250.000,00zł
  - 2030 - 250.000,00 zł
  17. Możliwość zmiany harmonogramu spłat bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  18. Dla potrzeb porównania ofert należy przyjąć, że uruchomienie kredytu nastąpi dnia 29.12.2016 r.
  19. Zaciągnięte pożyczki:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:
  Stan zadłużenia na dzień 31.10.2016 r.
   pożyczka – 2014 r. – 376.420,00 zł - 316.420 zł
   pożyczka – 2014 r. – 153.500,00 zł - 136.000 zł
   pożyczka – 2014 r. – 1.310.663,41 zł – 3.603.911zł
  2015 r. – 2.480.747,59 zł
   pożyczka – 2011 r . – 1.147.978,00 zł – 297.978 zł
   pożyczka 2013 r. – 479.700,00 zł - 334.700 zł
   pożyczka 2011 r. – 202.390,00 zł – 74.390 zł
   pożyczka – 2013 r. - 86.600,00 zł – 57.480 zł
   pożyczka – 2015 r. – 64.000 zł – 58.000 zł

  Zgodnie z artykułem 36a ust. 2 Prawo zamówień publicznych ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę związaną z udzieleniem i obsługą kredytu siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
  Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 643.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Kowal
  Zamawiający: Gmina Kowal, Kowal
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 643.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące 00/100 zł) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na sfinansowanie:
  1. zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kowal (SP Grabkowo, GP Grabkowo, SP Więsławice, budynek po szkole w Dębniakach, świetlica Krzewent, ZUK Przydatki Gołaszewskie, UG)" - kwota 120.000 zł;
  2. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - kwota 523.000 zł .
  3. kredyt będzie udzielony na rachunek 06 9557 0006 0014 2494 2000 0001 Gminy Kowal od dnia podpisania umowy, według Zapotrzebowania Zamawiającego. Przyjmuje się termin postawienia do dyspozycji środków finansowych od 12.12.2016 r.
  4. do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 17.11.2016 r.
  5. okres kredytowania (wymagany) 10.12.2016 do 31.12.2028r.
  6. zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.
  7. terminy spłaty kredytu w latach 2021 do 2028 w ratach na koniec każdego kwartału, w tym:

  rata płatna dnia Razem
  ROK 31.03 30.06 30.09 31.12
  2021 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2022 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2023 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2024 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2025 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2026 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2027 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
  2028 20 000 20 000 20 000 23 000 83 000

  Razem 160 000 160 000 160 000 163 000 643 000

  8. oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
  9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN
  10. prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%
  11. nie będą pobierane:
  a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,
  b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty,
  12. odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca ( za 2016 rok do 31.12.2016r.), za który zostały naliczone. Pierwsza spłata nastąpi w miesiącu w którym został uruchomiony kredyt.
  13. karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 31.03.2021r.
  14. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
  15. bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.
  16. zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego.
  17. w przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.
  18. dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2016r.
  19. kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ
  20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie.
  21. posiadana przez Gminę Kowal pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia zostanie przekazana Wykonawcy, który uzyskał zamówienie publiczne przed podpisaniem umowy kredytowej.
  22. Zgodnie z artykułem 36a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę związaną z udzieleniem i obsługą kredytu siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
  23. Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 4. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Lubień Kujawski, Lubień Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje założenie i prowadzenie rachunków bankowych, oraz świadczenie pełnych usług zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe dla budżetu gminy Lubień Kujawski i jednostek organizacyjnych.
  W zakres zamówienia wchodzi świadczenie niżej wymienionych usług:
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków jednostek organizacyjnych
  2) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy: zwykłe, elixir, ekspresowe; przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe wynagrodzeń, zasiłków i innych na podstawie złożonych list wypłat). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego:
  a. W formie tradycyjnej (papierowej) do godz. 13:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 13:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń o określonym późniejszym terminie realizacji);
  b. Drogą elektroniczną do godz. 13:30 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 13:30 - w następnym dniu roboczym;
  3) Generowanie i dostarczanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z załącznikami; wyciągi z rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymywać do godz. 10:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.
  4) Potwierdzanie sald
  5) Udzielanie informacji o saldach na hasło.
  6) Udzielenie kredytu w rachunku podstawowym.
  7) Lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych, w tym automatyczne zakładanie lokaty over night na kwotę salda rachunku podstawowego.
  8) Obsługa budżetu za pomocą internetowego systemu obsługi bankowej, instalacja w siedzibie gminy oraz we wskazanych przez gminę jednostkach organizacyjnych systemu (tzw. home-banking) oraz przeszkolenie wskazanych pracowników.
  Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien:
  1) Posiadać bądź utworzyć w Lubieniu Kujawskim placówkę banku o nie niższej strukturze organizacyjnej niż oddział banku lub filia, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.
  2) Posiadać bądź utworzyć dwa stanowiska kasowe przeznaczone do obsługi Zamawiającego tj. wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z OPS-u i innych świadczeń oraz stanowisko do bieżących kontaktów z Zamawiającym w pierwszej kolejności.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
  1) Nie pobierał opłat i prowizji od osób fizycznych, prawnych i jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego dokonujących wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego.
  2) Nie pobierał innych opłat i prowizji związanych z bankową obsługą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
  3) Posiadał możliwość założenia bankomatu w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 5. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 769 000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizację zadania: Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal.
  Zamawiający: Gmina Kowal, Kowal
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizację zadania: Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal. 1) łączna wysokość kredytu: do 769 000,00 zł w tym: sfinansowanie zadania pn. Odnowienie tradycji regionu Kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal 71 000,00 (słownie siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 698 000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 2) kredyt zostanie w całości spłacony do 31 grudnia 2030 r., 3) spłata kapitału: a) 71 000,00 zł - okres spłaty od 31.12.2018 r. do 31.12.2022 r., w ratach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał; b) 698 000,00 zł - okres spłaty od 31.03.2021 r. do 31.12.2030 r., w ratach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał; 4) spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank; 5) odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu; 6) odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym miesiąca; 7) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki naliczane będą do dnia spłaty; 8) zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat, oraz do zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu wraz z wysokością rat; 9) zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty kredytu; 10) uruchamianie kredytu na rachunek Zamawiającego sukcesywnie w kwotach określonych na podstawie pisemnej dyspozycji wystawionej przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych 11) kwota kredytu oprocentowana wg. zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) i stałej marży Banku; 12) termin udzielenia kredytu 17.12.2014 r. 13) bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia kredytu; 14) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 15) w ofercie należy określić całkowity koszt kredytu..
 6. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal w wysokości 233369 zł. Terminarz spłat oraz uruchomianie transz kredytu znajdują się w załącznik nr 5. W przypadku wygranego przetargu Zamawiający przekaże do Banku następujące dokumenty: 1.Sprawozdanie Rb-Nds, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe oraz I, II i III kwartał 2014 r. 2. Uchwałę budżetową na 2014r. ze zmianami. 3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2012 r. i 2013 r. 4. Opinię RIO do deficytu na 2014 r. 5. Opinię RIO do projektu budżetu na 2014 r. 6. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu. 7. NIP 8. REGON 9. Statut 10. Informacje o stanie mienia komunalnego 11. Dokument potwierdzający wybór burmistrza i skarbnika oraz inne informacje ściśle związane z kredytowaną inwestycją w szczególności umowy z wykonawcami, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy itp.
 7. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego.
  Zamawiający: Gmina Choceń, Choceń
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 843.654,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. 5. Okres kredytowania do 31.12.2025 r. 6. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31.03.2017 r. 7. Spłata kapitału w 9 (dziewięciu) latach począwszy od roku 2017 do roku 2025 (płatne w okresach kwartalnych w równych ratach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku): 2017 rok - 50.000 zł 2018 rok - 50.000 zł 2019 rok - 50.000 zł 2020 rok - 50.000 zł 2021 rok - 50.000 zł 2022 rok -100.000 zł 2023 rok - 143.654 zł 2024 rok - 150.000 zł 2025 rok - 200.000 zł 8. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni. 9. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2015 r. W przypadku gdy termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu. 10. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca plus stała marża banku (%). 11. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 12. Rodzaj waluty kredytu - kredyt złotówkowy. 13. Kredyt winien być postawiony w całości do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem warunku wymienionego w pkt 20 lit. a niniejszego rozdziału. 14. Prowizje i opłaty bankowe - nie przewiduje się. 15. Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna. 16. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0%. 17. Dla celów obliczenia wartości zamówienia przyjmuje się do obliczeń kalendarz rzeczywisty. 18. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 28.11.2014 r. Dla celów porównania ofert złożonych w postępowaniu należy przyjąć stały WIBOR 1M z dnia 28.11.2014r. wynoszący 2,08% 19. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp. 20. Zamawiający zastrzega sobie: a) prawo niewykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. b) prawo wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek bez konieczności dodatkowych innych obciążeń z tego tytułu. c) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku wydłużenia okresu spłaty kredytu sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 21. Kredyt będzie uruchomiony w formie przelewu bankowego na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku. 22. Bank będzie każdorazowo najpóźniej 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, informował faksem lub e-mailem Zamawiającego o wysokości odsetek do spłaty. 23. Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem warunków określonych w SIWZ.
 8. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Choceń, jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz zakładu budżetowego przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  Zamawiający: Gmina Choceń, Choceń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Choceń, jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz zakładu budżetowego przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  4. Zakres obsługi jest następujący:
  4.1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
  b) zamykanie rachunków pomocniczych na wniosek,
  c) realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w w formie papierowej,
  d) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków jak i osoby trzecie,
  e) dokonywanie wypłat gotówkowych.
  f) sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego,
  g) wydawanie blankietów czekowych,
  h) instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego (na dowolnej ilości stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu,
  i) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu, na rachunek lokaty typu overnight lub weekendowej,
  j) wydawanie przez bank zaświadczeń,
  4.2. oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach, z wyjątkiem wskazanych jako nieoprocentowane,
  4.3. rachunki nieoprocentowane zwolnione są z opłat za prowadzenie,
  4.4. Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  4.5. Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej należącej do Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie miejscowości Choceń, w tym na podstawie sporządzonych list wypłat dla osób fizycznych, gdy odbiorca należności nie posiada rachunku bankowego. Terminy wypłat będą ustalane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać przynajmniej 1 bankomat zlokalizowany przy placówce bankowej.
  4.6. Bank zrealizuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej do godziny 14.30 w tym samym dniu roboczym. Przelewy złożone w systemie po godzinie 14.30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godziny 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godzinie 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym.
  Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.
  Środki, które wpłynęły z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem:
  a) I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godziny 13.00
  b) II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godziny 16.00
  c) III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym w godzinach rannych.
  O każdej zmianie (godzinie) realizacji przelewów w systemie bankowości elektronicznej lub realizacji przelewów papierowych Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego na piśmie.
  4.7. Sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i udostępnianie wyciągów w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz. 10.00. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: nazwę kontrahenta, numer rachunku kontrahenta, nazwę i numer rachunku bankowego, wszystkie informacje o płatnościach umieszczone przez kontrahenta, datę wpłaty, datę przelewu, kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych.
  4.8. W ramach systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania (w tym kartę, czytnik, token, pendrive), instalację i obsługę serwisową oprogramowania, szkolenie dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie każdego podmiotu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów niezbędne jest oświadczenie osób przeszkolonych o nabyciu umiejętności obsługi programu na danym stanowisku pracy.
  System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden może być również wprowadzającym dane przelewu do systemu. Gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu: karta, czytnik, token, pendrive, wykonywanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium.
  System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
  a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz na rachunkach każdej jednostki objętej zamówieniem,
  b) grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej),
  c) realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,
  d) importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR,
  e) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę,
  f) archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu,
  g) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
  4.9. Udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej gminy obowiązującej na dany rok. Spłata kredytu następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. Oprocentowanie kredytu obrotowego naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, a postawienie środków do dyspozycji w dniu podpisania umowy kredytowej. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia.
  4.10. Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec dnia, bez dodatkowych formalności, poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 7.30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie lub rezygnacja z tej opcji odbywa się na pisemny wniosek Zamawiającego, bez żadnych prowizji i opłat.
  4.11.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat (w tym abonamentowej) za:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunków wirtualnych,
  c) zamknięcie rachunków pomocniczych,
  d) realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone przez Wykonawcę,
  e) dokonywanie wpłat i wypłat na rachunki i z rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
  f) potwierdzanie sald na rachunkach,
  g) wydawanie blankietów czekowych,
  h) wydawanie zaświadczeń, opinii, historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzanie aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań wewnętrznych banku,
  i) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Gminy Choceń i jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem,
  j) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
  4.12. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał wpłacających kosztami za wpłaty gotówkowe z tytułu opłat i innych należności na rzecz Gminy Choceń i jego jednostek organizacyjnych.
  4.13. W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  4.14. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
  4.15. Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Choceń.
  4.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
  4.17.Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika Banku, jak również zapewni jego zastępcę.
  Wykonawca zapewni stanowisko do bieżących kontaktów z Zamawiającym (pracownik-kasjer), który zostanie obsłużony poza kolejnością. Jest to bezpośrednio związane z godzinami otwarcia kasy w Urzędzie Gminy.
  4.18. Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia określono w tabeli zamieszczonej w formularzu oferty. Są to przewidywane ilości usług i mogą one ulec zmianie. Przewidywane ilości usług mają na celu oszacowanie przez Wykonawcę wartości zamówienia.
  4.19. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp.
 9. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal w wysokości 273000 zł. Terminarz spłat oraz uruchomianie transz kredytu znajdują się w załącznik nr 5. W przypadku wygranego przetargu Zamawiający przekaże do Banku następujące dokumenty: 1.Sprawozdanie Rb-Nds, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe oraz I kwartał 2014 r. 2. Uchwałę budżetową na 2014r. ze zmianami. 3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2012 r. i 2013 r. 4. Opinię RIO do deficytu na 2014 r. 5. Opinię RIO do projektu budżetu na 2014 r. 6. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu. 7. NIP 8. REGON 9. Statut 10. Informacje o stanie mienia komunalnego 11. Dokument potwierdzający wybór burmistrza i skarbnika 12. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starszy niż 1 miesiąc) 13. Oraz inne informacje ściśle związane z kredytowaną inwestycją w szczególności umowy z wykonawcami, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy itp...
 10. Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo
  Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo oraz jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych i instytucji kultury przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zakres obsługi jest następujący:
  1) prowadzenie rachunków bankowych, a w szczególności.
  a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych,
  b) zamykanie rachunków pomocniczych na wniosek,
  c) realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w wyjątkowych przypadkach w formie papierowej,
  d) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza rachunków jak i osoby trzecie,
  e) dokonywanie wypłat gotówkowych.
  f) sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego,
  g) wydawanie blankietów czekowych,
  h) instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego (na dowolnej ilości stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu,
  i) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu, na rachunek lokaty typu overnight lub weekendowej,
  j) wydawanie przez bank zaświadczeń,
  2. oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach, z wyjątkiem wskazanych jako nieoprocentowane,
  3. rachunki nieoprocentowane zwolnione są z opłat za prowadzenie,
  4. Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  5. Zamawiający przewiduje dokonywanie wypłat gotówkowych w punkcie obsługi kasowej zlokalizowanym w budynku Urzędu, w tym na podstawie sporządzonych list wypłat w pojedynczych przypadkach, gdy odbiorca należności nie posiada rachunku bankowego.
  6. Bank zrealizuje przelewy w systemie bankowości elektronicznej do godziny 14.30 w tym samym dniu roboczym. Przelewy złożone w systemie po godzinie 14.30 winny zostać zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR. Bank zrealizuje przelewy papierowe złożone w placówce Banku przez podmioty objęte zamówieniem do godziny 14.00 w tym samym dniu roboczym, a po godzinie 14.00 najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamawiający przewiduje realizację przelewów w formie papierowej w wyjątkowych przypadkach w liczbie nie przekraczającej 100 sztuk rocznie.
  Przelewy pomiędzy rachunkami podmiotów objętych zamówieniem realizowane będą w czasie rzeczywistym.
  Środki, które wpłynęły z innych banków na rachunki podmiotów objętych zamówieniem:
  a) I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godziny 13.00
  b) II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu roboczym do godziny 16.00
  c) III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym w godzinach rannych.
  7. Sporządzanie wyciągów bankowych na koniec każdego dnia roboczego wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i udostępnianie wyciągów w formie papierowej w następnym dniu roboczym do godz. 10.00. Wyciąg bankowy będzie zawierał co najmniej: nazwę kontrahenta, numer rachunku kontrahenta, nazwę i numer rachunku bankowego, wszystkie informacje o płatnościach umieszczone przez kontrahenta, datę wpłaty, datę przelewu, kurs przewalutowania płatności w walutach zagranicznych.
  8. W ramach systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: dostawę oprogramowania (w tym kartę, czytnik, token, pendrive), instalację i obsługę serwisową oprogramowania, szkolenie dla wszystkich operatorów w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie każdego podmiotu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie przeszkolenia operatorów niezbędne jest oświadczenie osób przeszkolonych o nabyciu umiejętności obsługi programu na danym stanowisku pracy.
  System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać dokonywanie autoryzacji jednego przelewu przez dwóch operatorów, przy czym jeden może być również wprowadzającym dane przelewu do systemu. Gdy system wymaga posługiwania się akcesoriami typu: karta, czytnik, token, pendrive, wykonywanie tych czynności musi być możliwe przy założeniu, że każdy z tych operatorów posługuje się tylko jednym i tym samym akcesorium.
  System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
  a) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz na rachunkach każdej jednostki objętej zamówieniem,
  b) grupowanie zleceń (według rodzaju zlecenia, operacji, osoby wystawiającej),
  c) realizację przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,
  d) importowanie poleceń przelewu w formacie ELIXIR,
  e) przeniesienie danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Wykonawcę,
  f) archiwizowanie wszystkich danych wprowadzonych do systemu, wykonanych operacji i sald na rachunkach, przez cały okres korzystania z systemu,
  g) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu.
  9. Udzielanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej gminy obowiązującej na dany rok, maksymalnie do kwoty 4 000 000,00 zł. Spłata kredytu następowała będzie w każdym roku do dnia 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat za udzielenie/uruchomienie kredytu, ani z tytułu niewykorzystania przyznanego limitu. Jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki naliczane od faktycznego dziennego zadłużenia w tym rachunku. Oprocentowanie kredytu obrotowego naliczane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę zaoferowaną przez Bank, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. Zawarcie umowy kredytowej winno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego, a postawienie środków do dyspozycji w dniu podpisania umowy kredytowej. Do naliczenia odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca a w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy w ostatnim jej dniu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia.
  10. Lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu na koniec dnia, bez dodatkowych formalności, poprzez automatyczne zakładanie lokaty typu overnight i weekendowej, w przypadku gdy oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania rachunku. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego do godziny 7.30 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie lub rezygnacja z tej opcji odbywa się na pisemny wniosek Zamawiającego, bez żadnych prowizji i opłat.
  11.Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat (w tym abonamentowej) za:
  a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych,
  b) otwarcie i prowadzenie rachunków wirtualnych,
  c) zamknięcie rachunków pomocniczych,
  d) realizację polecenia przelewu w wersji elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone przez Wykonawcę,
  e) dokonywanie wpłat i wypłat na rachunki i z rachunków Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
  f) potwierdzanie sald na rachunkach,
  g) wydawanie blankietów czekowych,
  h) wydawanie zaświadczeń, opinii, historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzanie aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków a wynikających z uregulowań wewnętrznych banku,
  i) świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej dla Gminy Baruchowo i jednostek organizacyjnych Gminy objętych zamówieniem,
  j) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi.
  12. Zamawiający wymaga by Wykonawca nie obciążał wpłacających kosztami za wpłaty gotówkowe z tytułu opłat i innych należności na rzecz Gminy Baruchowo i jego jednostek organizacyjnych.
  13. W przypadku tworzenia, łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub przejęcia jednostek organizacyjnych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
  14. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie dokonywane w okresach miesięcznych.
  15. Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zadeklarowanych w ofercie, ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Baruchowo.
  16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.
  17.Wykonawca zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika Banku, jak również zapewni jego zastępcę.
  18. Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia określono w tabeli zamieszczonej w formularzu oferty. Są to przewidywane ilości usług i mogą one ulec zmianie. Przewidywane ilości usług mają na celu oszacowanie przez Wykonawcę wartości zamówienia.
 11. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
  Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie inwestycji przez Gminę Miasto Kowal w wysokości 526 992 zł. Terminarz spłat oraz uruchomianie transz kredytu znajdują się w załącznik nr 5. W przypadku wygranego przetargu Zamawiający przekaże do Banku następujące dokumenty: 1.Sprawozdanie Rb-Nds, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe oraz III kwartał 2013 r. 2. Uchwałę budżetową na 2014r. ze zmianami. 3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2011 r. i 2012 r. 4. Opinię RIO do deficytu na 2014 r. 5. Opinię RIO do projektu budżetu na 2014 r. 6. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu. 7. NIP 8. REGON 9. Statut 10. Informacje o stanie mienia komunalnego 11. Dokument potwierdzający wybór burmistrza i skarbnika 12. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starszy niż 1 miesiąc) 13. Oraz inne informacje ściśle związane z kredytowaną inwestycją w szczególności umowy z wykonawcami, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy itp.
 12. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Gmina Choceń, Choceń
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Okres kredytowania od 27.12.2013 r. do 31.12.2026 r.
  3. Spłata kapitału w 10 latach począwszy od roku 2017 do roku 2026 (płatne w okresach kwartalnych w równych ratach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku):
  2017 rok - 70.000 zł
  2018 rok - 70.000 zł
  2019 rok - 70.000 zł
  2020 rok - 70.000 zł
  2021 rok - 70.000 zł
  2023 rok - 100.000 zł
  2024 rok - 100.000 zł
  2025 rok - 321.049 zł
  2026 rok - 128.951 zł
  4. Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2014 r. W przypadku gdy termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu.
  5. Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca plus stała marża banku.
  6. Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  7. Pobranie kredytu - 27.12.2013 r.
  8. Prowizja jednorazowa wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu.
  9. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2016 r.
  10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami.
  11. Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna.
  12. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0%.
  13. Dla celów obliczenia wartości zamówienia przyjmuje się do obliczeń kalendarz rzeczywisty.
  14. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 3 grudnia 2013 r.
  15. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp.
 13. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 891 500,00 zł. na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kowal, Kowal
  Przedmiot zamówienia: a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, b) kwota kredytu 891 500,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy zgodnie z uchwałą NR XXXII/212/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 31.07.2013r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, c) przekazanie kwoty kredytu w formie przelewu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji w dniu jej wydania, d) okres kredytowania: od daty podpisania umowy do 31.XII.2020 r. e) spłata kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych (zgodnie z harmonogramem spłaty rat), począwszy od 31.XII.2015 - 31.XII.2020 f) spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od 30.IX.2013 - 31.XII.2020 g) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. h) oprocentowanie kredytu zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), i) karencja w spłacie kapitału do 30.XII.2015 j) zabezpieczenie: weksel in blanco, deklaracja wekslowa, k) zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej. l) poza kwotami określonymi w ofercie bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji, m) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 14. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 900 000 PLN na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Kowal, Kowal
  Przedmiot zamówienia: a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek b) kwota kredytu 900 000 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy zgodnie z uchwałą NR XXIV.170.2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26.11.2012r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, c) przekazanie kwoty kredytu w formie przelewu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji w terminie 1 dnia od daty wydania dyspozycji, - jednorazowo w grudniu 2012r. d) okres kredytowania: od daty podpisania umowy do 31.XII.2020 r. e) spłata kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od I.2015 do XII.2020 Raty będą płatne na koniec każdego miesiąca - zgodnie z tabelą spłaty rat stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. f) spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od XII.2012 do XII.2020 g) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. h) oprocentowanie kredytu zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), i) karencja w spłacie kapitału do 30.I.2015 j) zabezpieczenie: weksel in blanco.
 15. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Choceniu, Choceń
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  2.Okres kredytowania od 27 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2026 r.
  3.Spłata kapitału w dziesięciu latach począwszy od roku 2017 do roku 2026 (płatne w okresach kwartalnych w równych ratach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku):
  2017 rok - 200.000,00 zł
  2018 rok - 200.000,00 zł
  2019 rok - 200.000,00 zł
  2020 rok - 200.000,00 zł
  2021 rok - 200.000,00 zł
  2022 rok - 200.000,00 zł
  2023 rok - 200.000,00 zł
  2024 rok - 200.000,00 zł
  2025 rok - 200.000,00 zł
  2026 rok - 200.000,00 zł
  4.Spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2013 r. W przypadku gdy termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu.
  5.Oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca plus stała marża banku.
  6.Zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  7.Pobranie kredytu - 27.12.2012 r.
  8.Prowizja jednorazowa wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu.
  9.Karencja w spłacie kredytu do dnia 30.03.2017 r.
  10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami.
  11. Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna.
  12. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0%.
  13. Dla celów obliczenia wartości zamówienia przyjmuje się do obliczeń kalendarz rzeczywisty.
  14. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 06 grudnia 2012 r.
  15. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp.
 16. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,00 zł
  Zamawiający: Miasto i Gmina Lubień Kujawski, Lubień Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  - okres kredytowania w ciągu dwóch dni od podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.;
  - spłata kapitału w dziesięciu latach począwszy od roku 2015 do roku 2024 (płatne w okresach kwartalnych w równych ratach do 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku):
  2015 rok - 150.000,00 zł
  2016 rok - 150.000,00 zł
  2017 rok - 150.000,00 zł
  2018 rok - 150.000,00 zł
  2019 rok - 150.000,00 zł
  2020 rok - 150.000,00 zł
  2021 rok - 150.000,00 zł
  2022 rok - 150.000,00 zł
  2023 rok - 150.000,00 zł
  2024 rok - 150.000,00 zł
  - spłata odsetek - na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2013 r. W przypadku gdy termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu;
  - oprocentowanie kredytu - zmienne, wyrażone jako WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca plus stała marża banku;
  - zabezpieczenie - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  - pobranie kredytu - w ciągu dwóch dni od podpisania umowy;
  - prowizja jednorazowa wyłącznie od kwoty udzielonego kredytu;
  - karencja w spłacie kredytu do dnia 30.03.2015 roku;
  - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami;
  - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna;
  - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całość lub części) - 0%;
  - dla celów obliczenia wartości zamówienia przyjmuje się do obliczeń kalendarz rzeczywisty;
  - dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 04 października 2012 r.;
  - zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp
 17. Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Miasto Kowal na sfinansowanie inwestycji miejskiej w wysokości 300 tys. zł
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
  Kredyt obejmie sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa bieżni poliuretanowej oraz innych urządzeń sportowych przy kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 wraz z ogrodzeniem stadionu miejskiego w Kowalu wysokość kredytu 300 000 zł W przypadku wygranego przetargu Zamawiający przekaże do Banku następujące dokumenty: 1.Sprawozdanie Rb-Nds, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N wg stanu za ostatnie dwa lata obrachunkowe oraz I kwartał 2012 r.. 2. Uchwałę budżetową na 2012r. ze zmianami. 3. Opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2010 r. i 2011 r. 4. Opinię RIO do deficytu na 2012 r. 5. Opinię RIO do projektu budżetu na 2012 r. 6. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu. 7. NIP 8. REGON 9. Statut 10. Informacje o stanie mienia komunalnego 11. Dokument potwierdzający wybór burmistrza i skarbnika 12. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starszy niż 1 miesiąc) 13. Oraz inne informacje ściśle związane z kredytowaną inwestycją w szczególności umowy z wykonawcami, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy itp..
 18. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Miasto i Gmina Lubień Kujawski, Lubień Kujawski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje założenie i prowadzenie rachunków bankowych, oraz świadczenie pełnych usług zgodnie z Ustawą Prawo Bankowe dla budżetu gminy Lubień Kujawski i jednostek organizacyjnych.

  W zakres zamówienia wchodzi świadczenie niżej wymienionych usług:
  1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków jednostek organizacyjnych
  2) Dokonywanie operacji bankowych (przelewy: zwykłe, elixir, ekspresowe; przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe wynagrodzeń, zasiłków i innych na podstawie złożonych list wypłat). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Zamawiającego:
  a. W formie tradycyjnej (papierowej) do godz. 13:00 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 13:00 - w następnym dniu roboczym do godz. 10:00 (za wyjątkiem zleceń o określonym późniejszym terminie realizacji);
  b. Drogą elektroniczną do godz. 13:30 - w tym samym dniu roboczym, a złożonych po godz. 13:30 - w następnym dniu roboczym;
  3) Generowanie i dostarczanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z załącznikami; wyciągi z rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymywać do godz. 10:00 następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.
  4) Potwierdzanie sald
  5) Udzielanie informacji o saldach na hasło.
  6) Udzielenie kredytu w rachunku podstawowym do kwoty 1 500 000,00 zł; oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 3 M plus marża banku.
  7) Lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i rachunkach lokat terminowych, w tym automatyczne zakładanie lokaty over night na kwotę salda rachunku podstawowego.
  8) Obsługa budżetu za pomocą internetowego systemu obsługi bankowej, instalacja w siedzibie gminy oraz we wskazanych przez gminę jednostkach organizacyjnych systemu (tzw. home-banking) oraz przeszkolenie wskazanych pracowników.

  Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien:
  1) Posiadać bądź utworzyć w Lubieniu Kujawskim placówkę banku o nie niższej strukturze organizacyjnej niż oddział banku lub filia, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.
  2) Posiadać bądź utworzyć dwa stanowiska kasowe przeznaczone do obsługi Zamawiającego tj. wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z MOPS-u i innych świadczeń oraz stanowisko do bieżących kontaktów z Zamawiającym w pierwszej kolejności.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
  1) Nie pobierał opłat i prowizji od osób fizycznych, prawnych i jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego dokonujących wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego.
  2) Nie pobierał innych opłat i prowizji związanych z bankową obsługą Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
  3) Posiadał możliwość założenia bankomatu w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy
 19. Bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Fabianki, Fabianki
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Fabianki i jednostek organizacyjnych Gminy. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:- możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie-możliwość negocjacji kursów wymiany walut-możliwość obrotu walutowego między rachunkami, jak również za pośrednictwem poleceń przelewu;-potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych;-oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBID 1M pomnożony przez współczynnik korygujący R - stały w okresie umowy, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie kwartalnie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem;Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:-dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków-możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków-dokonywanie wpłat zamkniętych. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach:-przelewy dokonywane przy pomocy bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym-przelewy złożone w formie papierowej do godz. 14.00 powinny być realizowane w tym samym dniu-możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych.Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, w tym:zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej-przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank-serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin.-w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat-przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej:-dostęp do usług przez 24 - godziny w każdym dniu roboczym;-dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym;-możliwość dokonywania przelewów bankowych;-generowanie -wydruk wyciągów bankowych;-pełną informację o dacie i godzinie operacji-przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwach systemu-umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym-system musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami-system w wersji online,Wydawanie blankietów czekowych, Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku,Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie.Możliwość udzielenia na rachunku bieżących budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowym w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:-zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,-każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,-Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat,-Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda nie wykorzystanej części kredytu,-kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej;-zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,-kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg. WIBOR dla depozytów WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stała w okresie obowiązywania umowy;-odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu-zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,-w przypadku likwidacji stawki WIBOR - 1M zostanie ona zmieniona na stawkę , która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. Zastrzega się , iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Fabianki i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w siwz. Bank zapewni funkcjonowanie systemu umożliwiającego regulowanie należności budżetu Gminy oraz jednostek wg. potrzeb za pomocą kart płatniczych oraz zainstalowanie terminala do dokonywania płatności kartą płatniczą. Po udzieleniu zamówienia Bank będzie posiadał -otworzy na terenie Fabianek lub Szpetala Górnego placówkę kasową Banku filia, oddział - w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy.
 20. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 461 532 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu na sfinansowanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej w m. Unisławice z podbudową kamienną i podwójnym grysowaniem o długości ok. 1,3 km
  Zamawiający: Urząd Gminy Kowal, Kowal
  a) udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie ww. zadania b) kwota kredytu 461 532 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote), pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w transzach do wysokości kwot zgodnie z uchwałą NR XII.73.2011 Rady Gminy Kowal z dnia 16.11.2011r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego, c) przekazanie kwoty kredytu w formie przelewu na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji w terminie 1 dnia od daty wydania dyspozycji, d) okres kredytowania: od daty podpisania umowy do 31.XII.2014 r. e) spłata każdej transzy kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od XI.2012 - XII.2014 f) spłata każdej transzy odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych, począwszy od XII.2011 - XII.2014 g) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. h) oprocentowanie kredytu zmienne obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 3M, notowany na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony o stałą marżę banku w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), i) karencja w spłacie kapitału do 30.XII.2012 j) zabezpieczenie: weksel in blanco, deklaracja wekslowa, k) zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ofercie prowizji przygotowawczej. l) poza kwotami określonymi w ofercie bank nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji, m) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.
 21. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Choceniu, Choceń
 22. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Choceniu, Choceń
 23. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo
 24. Udzielenie długoterminowych kredytów dla Gminy Miasto Kowal na sfinansowanie inwestycji miejskich w wysokości 3.086.000 zł
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
 25. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 1.536.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu na sfinansowanie zadań pn.: 1) Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Więsławice na odc. 4+455 do 4+655 km - 300.000 zł; 2) Budowa drogi gminnej Grodztwo o dł. 1,2 km szer. 3,5m - 400.000 zł; 3) Budowa drogi Dziardonice - Dąbrówka o dł. ok. 1,7km - 310.000 zł; 4) Remont oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Grodztwo i Dziardonice - 426.000 zł; 5) Rozbudowa ujęcia wody w Grabkowie - 2 zbiorniki retencyjne 100.000 zł..
  Zamawiający: Urząd Gminy Kowal, Kowal
 26. udzielenie długoterminowego kredytu na modernizację i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Kowal w wysokości 556.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Miasto Kowal, Kowal
 27. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Choceń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Urząd Gminy w Choceniu, Choceń
 28. Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo przez okres 48 m-cy od dnia obowiązywania umowy.
  Zamawiający: Urząd Gminy Baruchowo, Baruchowo
 29. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 386108,00zł ze spłatą w latach 2011-2013
  Zamawiający: Urząd Gminy w Bądkowie, Bądkowo
 30. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Kowal na kwotę 873.000 PLN na sfinansowanie zadań: - Remont drogi gminnej 4610016 Grabkowo - Kępka Szlachecka - Ossówek - Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012 - Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Unisławice i Więsławice Parcele - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Rakutowo od km 22 + 735,8 do km 23+268,5 o łącznej długości 467,3m.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kowal, Kowal
 31. Usługa bankowa, polegająca na udzieleniu gminie kredytu w kwocie 300.000 zł na realizację zadania Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym Na Górce - przedłużenie ulicy Piwnej.
  Zamawiający: Urząd Miasta Kowal, Kowal
 32. Usługa bankowa, polegająca na udzieleniu gminie kredytu w kwocie 650.000 zł na realizację zadania Urządzenie Parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu..
  Zamawiający: Urząd Miasta Kowal, Kowal
 33. Usługa bankowa, polegająca na udzieleniu gminie kredytu w kwocie 830.000 zł na realizację zadania Poprawa układu komunikacyjnego w Kowalu - budowa ulicy bł. Dominika Jędrzejewskiego..
  Zamawiający: Urząd Miasta Kowal, Kowal

Inne osoby dla Grabowska Anna Jadwiga (129 osób):