Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Anna Maria

w KRS

Anna Maria Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1969 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Gorzów Wielkopolski (Lubuskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baranowska Anna Katarzyna, Czyrka Maria, Fijołek Hanna Agnieszka, Guhl Helena, Hamulska Anna, Jastrzębska Lucyna, Kaczmarek Janina, Kogut Małgorzata, Kryszczuk Maria Anna, Lankamer Aneta, Mazurkiewicz Irena, Młynarczyk Arkadiusz, Nowak Elżbieta, Paluch Krystyna, Pawko Urszula, Promińska Ewa, Rossa Maria Krystyna, Ruszczyńska Ewelina, Skupień Wiesława Katarzyna, Świderska Teresa, Szumna Wanda, Szydłowska Anna, Taupa Tomasz, Wasielewska Ewa Regina, Wysoczańska Helena, Winiarska Sabina, Witkowska Anna Małgorzata, Wołowska Jadwiga, Żywicka Magdalena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymczyk Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Contra Crimen, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000086220
 2. Fundacja Jupiter, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000671108
 3. Gorzowskie Stowarzyszenie Naukowe, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000234445
 4. Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000253329
 5. Poziom Serwis Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000283405
 6. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000067726

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ata Polska Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000419232
 2. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy Im. Świętego Brata Alberta, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000184980
 3. Mars S.A., Warszawa − KRS 0000225127
 4. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. Z O.O., Drezdenko − KRS 0000345177
 5. Poziom Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000313226
 6. Spółdzielnia Socjalna Biuro Obsługi Administracyjnej, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000533325
 7. Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy Pomoc W Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000533663
 8. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku W Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000171875
 9. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Sulęcin − KRS 0000111094

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp. - Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi", Gorzów Wielkopolski
  Pielęgniarka podlega bezpośrednio pracownikowi DPS upoważnionemu przez Dyrektora DPS
  1. Pielęgniarka na dyżurze odpowiedzialna jest za:
  bezpieczeństwo mieszkańców oraz właściwą organizację pracy,
  właściwe przechowywanie i zabezpieczanie leków,
  właściwe przechowywanie i zabezpieczanie środków dezynfekcyjnych, sporządza osobiście ich roztwory oraz utrzymuje porządek w dyżurce pielęgniarskiej,
  powierzony sprzęt, właściwe jego wykorzystanie,
  ład i porządek w miejscu pracy.
  2.Wykonuje zlecenia lekarskie według zasad i metod i odnotowuje w książkach zabiegów pielęgniarskich:
  uczestniczy w wizycie lekarskiej,
  przygotowuje mieszkańców wg otrzymanych zleceń do zabiegów i badań diagnostycznych,
  przygotowuje mieszkańca na konsultację specjalistyczną oraz dokumentację na wizytę u specjalisty,
  uczestniczy z mieszkańcami w konsultacjach specjalistycznych na terenie Gorzowa Wlkp. i poza.
  podaje zlecone leki, wykonuje iniekcje, wlewy i inne zlecone zabiegi w należyty sposób we właściwym czasie,
  wykonuje pomiary temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi (gleukometrem),pobieranie próbek do badań laboratoryjnych wg zleceń lekarskich i potrzeb,
  zmienia opatrunki,
  przekazuje zlecenia, które powinny być wykonywane na następnych zmianach,
  sporządza sprawozdania w książce raportów pielęgniarskich z obserwacji o stanie zdrowia i zachowaniu mieszkańców,
  udziela pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach.
  3.Pielęgniarka sprawuje bezpośrednio opiekę nad mieszkańcami i jest odpowiedzialna za
  utrzymanie czystości osobistej i otoczenia: zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn, odparzeń, zmienia pozycję ciężko chorym,
  wykonuje toaletę poranną i wieczorną osób niesamodzielnych oraz w razie zanieczyszczenia się mieszkańca według potrzeb,
  zmienia bieliznę osobistą i pościelową wg potrzeb, ścieli łóżko wg potrzeb,
  karmi ciężko chorych, pomaga przy spożywaniu posiłku, karmi przez zgłębnik,
  wietrzy wszystkie pomieszczenia,
  pomaga przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  odbiór posiłku w soboty, niedziele, w dni świąteczne oraz w razie potrzeby.
  4Stosuje się do procedur obowiązujących w Domu.
  5.Przestrzega tajemnicy zawodowej.
  6.Niezwłocznie powiadamia lekarza, Dyrektora DPS, Kierownika Zespołu Socjalno-Terapeutyczno- Opiekuńczego o wypadku zagrożeniu życia lub pogorszeniu się stanu zdrowia mieszkańca.
  7.W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźną powiadamia lekarza.
  8.Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza wykonuje toaletę pośmiertną, odpowiednio zabezpiecza zwłoki, informuje lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe oraz rodzinę o zgonie a następnie firmę pogrzebową wybraną przez rodzinę
  9.Informuje rodzinę oraz pracownika socjalnego o przekazaniu mieszkańca na oddział szpitalny.
  10.Zaznacza w raporcie nazwiska mieszkańców, którzy nie powrócili z przepustki do chwili zdania dyżuru.
  11.Zdaje i przyjmuje raport omawiając dokładnie wszystkich mieszkańców w szczególności ciężko chorych wymagających indywidualnej opieki.
  12.Bierze udział w szkoleniach wewnątrzzakładowych organizowanych przez zakład pracy i przez Izby Pielęgniarskie i inne organizacje.
  13.Odpowiedzialna jest za szerzenie oświaty zdrowotnej wśród mieszkańców.
  14.Pomaga mieszkańcom przy realizacji potrzeb psychospołecznych: zgłasza się na każde wezwanie mieszkańca,
  obchodzi pokoje mieszkańców podczas każdej zmiany ze szczególnym zwróceniem uwagi na chorych,
  ułatwia kontakt z rodziną i znajomymi na wyrażoną prośbę mieszkańca,
  aktywizuje do brania udziału w imprezach i zajęciach organizowanych dla mieszkańców Domu, do czynności samoobsługowych.
  15.Do zakresu wszystkich czynności związanych z przyjęciem mieszkańca na oddział należy:
  zebranie dokładnego wywiadu o mieszkańcu od rodziny,
  zebranie od rodziny danych kontaktowych,
  założenie historii choroby, zakładanie indywidualnej kart zleceń lekarskich, karty obserwacji,
  pomiar parametrów ciała: tętno, ciśnienie tętnicze oraz odnotować w/w czynności w dokumentacji mieszkańca,
  sprawdzenie stanu czystości osobistej skóry i głowy,
  zapoznanie z topografią Domu,
  zapoznanie z regulaminem mieszkańców i dziennym rozkładem zajęć mieszkańców.
  16.Bierze udział w pracy Zespołu Socjalno-Terapeutyczno- Opiekuńczego tj.
  w przygotowaniu i realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.
  pełni funkcję pracownika I kontaktu.
  17.Współpracuje z pracownikami Działu Socjalno-Terapeutyczno -Opiekuńczego.
  18.Tworzy przyjazną atmosferę wśród mieszkańców i współpracowników.
  19.Przestrzega przepisy BHP i przeciwpożarowe tj.
  zna instrukcję ppoż., numery alarmowe, zasady ewakuacji ludzi i sprzętu,użycie sprzętu gaśniczego,
  eliminuje wszystkie zagrożenia mogące spowodować pożar.
  20.Jest zobowiązana w czasie pracy nosić ustaloną odzież ochronną obuwie profilaktyczne, identyfikator.
  21.Pielęgniarka wykonuje także prace na oddziale wiążące się z zakresem ich obowiązków a nie objęte regulaminem.
  II Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie opieki pielęgniarskiej:
  -od poniedziałku do piątku
  dyżur dzienny od 7,00 do 19,00 - pielęgniarka - 2 osoby, w tym jedna z tych osób będzie świadczyć usługi pielęgniarskie w terminach ustalonych przez Zamawiającego w wymiarze 2 godzin 2 razy w tygodniu w budynku Filii przy ul. Walczaka 27.
  -w soboty, niedziele, dni świąteczne
  dyżur dzienny od 7,00 do 19,00 - pielęgniarka - 1 osoba
  -d poniedziałku do niedzieli
  dyżur nocny od 19,00 do 7,00 - pielęgniarka -1 osoba,
  5.Usługi świadczone przez pielęgniarki muszą być świadczone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039).
 2. świadczenie całodobowych usług opiekuńczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią Dom w Połowie Drogi w Gorzowie Wlkp.
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp. - Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi", Gorzów Wielkopolski
  Usługi będą świadczone zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 ze. zm.),

  I. Do obowiązków opiekunki należy w szczególności:
  1.Wykonywanie toalety porannej i wieczornej mieszkańców leżących (mycie głowy, obcinanie paznokci) oraz kąpiele w łazience ogólnej lub pod prysznicem.
  2.Zmiana bielizny pościelowej i osobistej wg potrzeb.
  3.Zmiana pozycji ułożeniowej ciała u osób leżących, stosowanie udogodnień przeciwodleżynowych, pielęgnacja przeciwodleżynowa.
  4.Słanie, mycie i dezynfekcja łóżek oraz szafek przyłóżkowych.
  5.Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów wg potrzeb.
  6. Sortowanie brudnej bielizny po toaletach w pomieszczeniu gospodarczym,
  7. Wietrzenie pomieszczeń mieszkańców.
  8. Rozdawanie posiłków oraz mycie naczyń po posiłkach (wg obowiązujących zasad) pod nieobecność pomocy kuchennej.
  9. Po spożyciu posiłków przez mieszkańców zbiera naczynia i wynosi do zmywania.
  10. Karmienie mieszkańców, pomoc przy spożywaniu posiłku.
  11. Przelewanie resztek pokarmowych po posiłkach przelewa do przeznaczonego na ten cel pojemnika.
  12. Oznakowanie odzieży mieszkańców oraz utrzymywanie należytego porządku w szafach ubraniowych mieszkańców.
  13. Opiekunka ma obowiązek zgłosić się na każde wezwanie mieszkańca i podjąć czynności zabezpieczające sygnalizowane potrzeby.
  14. Kontrolowanie pomieszczeń mieszkańców podczas dyżurów, zwłaszcza nocnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby obłożnie chore.
  15. Doprowadzanie lub dowożenie mieszkańców na konsultacje lub zabiegi.
  16. Sygnalizowanie pielęgniarce wszelkie zmiany zachowań mieszkańców i sytuacje budzące obawy co do bezpieczeństwa mieszkańców.
  17. Odwiedzanie mieszkańca przebywającego w oddziale szpitalnym, zanoszenie bielizny na zmianę.
  18. Wykonywanie wraz z pielęgniarką toalety pośmiertnej, po zabraniu zwłok przez firmę pogrzebową porządkowanie pokoju, mycie i dezynfekcja łóżka i szafki przyłóżkowej.
  19. Dbanie o powierzony sprzęt.
  20. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i obowiązujących procedur.
  21. Jest zobowiązana nosić odzież ochronną, identyfikator, obuwie profilaktyczne.
  22. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
  a) znajomość instrukcji ppoż., numerów alarmowych, zasad ewakuacji ludzi i sprzętu, użycie sprzętu gaśniczego.
  b) eliminuje wszystkie zagrożenia mogące spowodować pożar.
  23.Tworzenie przyjaznej atmosfery wśród mieszkańców i współpracowników.
  24. Współpracowanie z pracownikami działu Socjalno-Terapeutyczno-Opiekuńczego.
  25. Branie udziału w pracy Zespołu Socjalno- Terapeutyczno - Opiekuńczego tj.
  a) w przygotowaniu i realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.
  b) pełnienie funkcji pracownika I kontaktu.
  26. Zapewnianie mieszkańcom uczestnictwa w praktykach religijnych.
  27. Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców.
  28. Branie udziału w szkoleniach organizowanych na oddziale i terenie Domu.
  29. Wykonywanie poleceń i czynności zleconych przez pracownika upoważnionego przez
  Dyrektora DPS nie objętych niniejszym zakresem a związanych z zabezpieczeniem właściwej
  opieki na mieszkańcami.
  II Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia przedmiotowych usług -
  1) dyżur dzienny
  - od 7,00 do 19,00- 4 osoby,
  2) dyżur nocny
  - przed dniami wolnymi w tym: piątek, sobota, oraz przed dniem świątecznym:
  od 19,00 do 7,00 - 3 osoby,
  - od niedzieli do czwartku:
  - od 19,00 do 7,00 - 2 osoby

Inne osoby dla Grabowska Anna Maria (192 osoby):