Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Elżbieta Maria

w KRS

Elżbieta Maria Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Bieruń (Śląskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burkat Janusz Andrzej, Cholewa Zbigniew Stanisław, Fijołek Janusz, Gaciński Jacek Marian, Jankowski Bernard Zdzisław, Krause Michułka Urszula Maria, Mastalerz Andrzej Jan, Myszor Eugeniusz, Nowak Adam Lech, Wilczyńska Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Saternus Leon Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, Katowice − KRS 0000445236
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Carbud S.A., Bieruń − KRS 0000052351
 3. Towarzystwo Gospodarcze Flint Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000172639
 4. Towarzystwo Węglowe Sp.z O.o., Katowice − KRS 0000023799

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Carbud Handel Sp. Z O.O., Bieruń − KRS 0000057505
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Carbud B Sp. Z O.O., Bieruń − KRS 0000421447
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-montażowe Elementów Aluminiowych Dla Budownictwa Alwas Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000014719
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe i Energetyki Cieplnej Wolter, Wola − KRS 0000074563
 5. Przedsiębiorstwo-usługowo-handlowe Małgosia Sp. Z O.O., Czechowice-dziedzice − KRS 0000323491

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi - etap I inwestycji w zakresie budowy budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego (umowa nr PZD/52/2011 z dnia 07.10.2011 r.) obejmujące wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności polegających na:
  - rozbiciu brył betonowych poniżej terenu,
  - robotach ziemnych,
  - załadowaniu i wywozie gruzu z terenu rozbiórki,
  - wykonaniu drenażu rurowego korytkowego z obsypką w wykopie nawodnionym,
  - wykonaniu studzienek połączeniowych, drenażowych w dnie wykopu,
  - pełnym umocnieniu pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi wraz z rozbiórką,
  - wykonaniu podkładów z ubitych materiałów sypkich,
  - formowaniu i zagęszczeniu nasypów zapór ziemnych.
  Miejsce wykonania robót budowlanych - lokalizacja dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia: ul. Warszawska 168 w Bieruniu, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.
 2. Wykonanie szafek hydrantowych oraz ścianek systemowych w sanitariatach Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu.
  Zamawiający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy p.z.p., polegających na wykonaniu szafek hydrantowych oraz ścianek systemowych w sanitariatach w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu:
  - dostawa i montaż wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych typu W-25/30 oraz Z-25/30 (szafki hydrantowe wnękowe i naścienne z wyposażeniem, w sumie w ilości 9 szt),
  - dostawa i montaż ścianek działowych w sanitariatach na I i II piętrze z płyty HPL o grubości min 13 mm. (48 m2).
  Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres (ilościowo - rzeczowy) zawierają następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa na którą składa się część projektu budowlanego; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - warunki ogólne; Przedmiar robót (w formacie PDF i ATH) zawierający m.in. rodzaj robót przewidzianych podczas realizacji niniejszego zamówienia oraz ich dokładną ilość.
  Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z należytą starannością, z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznego okresu gwarancji.
 3. Remont sanitariatów i instalacji p.poż. w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu
  Zamawiający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy p.z.p., polegających na remoncie sanitariatów i instalacji p.poż w Liceum Ogólnokształcącym
  w Bieruniu:
  a) roboty wyburzeniowe w zakresie skucia posadzek oraz ceramicznych okładzin ściennych;
  b) wykonanie ścianek działowych;
  c) wykonanie sufitów podwieszanych;
  d) remoncie instalacji wod-kan i p.poż;
  e) roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.
  Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres (ilościowo - rzeczowy) zawierają następujące dokumenty:
  - Dokumentacja projektowa,
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
  - Przedmiar robot.
  Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z należytą starannością, z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  Na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznego okresu gwarancji.
  Termin wykonania niniejszego zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że do 31.08.2012 wykonana zostanie instalacja p.poż oraz zostaną oddane do użytku sanitariaty na parterze i I piętrze budynku.
 4. Budowa budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi - etap I inwestycji w zakresie budowy budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy p.z.p., polegających na budowie budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 168 na działce nr 617/28 o powierzchni 5 406,00 m2.
  Łączna kubatura budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz magazynami przeciwpowodziowymi wynosi 5 250,34 m3, w tym:
  - budynek A - 3 860,81 m3,
  - budynek B - 1 389,53 m3.

  Zakres prac w szczególności będzie polegał na:
  - rozbiórce istniejącego budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (budynek A),
  - rozbiórce istniejącego budynku magazynowego (budynek B),
  - budowie nowego budynku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu (budynek A),
  - budowie nowych budynków magazynów przeciwpowodziowych (budynek B),
  - przebudowie i rozbudowie istniejących przyłączy tj. energetycznego, wodociągowego, sanitarnego, teletechnicznego,
  - przebudowie wewnętrznej kanalizacji deszczowej.

  Miejsce wykonania robót budowlanych- lokalizacja dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia: ul. Warszawska 168 w Bieruniu, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.
 5. BUDOWA 4 GMINNYCH MAGAZYNÓW POWODZIOWYCH
  Zamawiający: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzeń 3 placyków składowych na piasek oraz 1 budynku gospodarczego:
  1) na terenie koła rolniczego przy ul. Bijasowickiej w Bieruniu,
  2) na terenie strażnicy OSP przy ul. Mielęckiego w Bieruniu,
  3) na terenie oczyszczalni ścieków przy zakładach NITROERG S.A. w Bieruniu wraz z budową budynku gospodarczego.
  Zakresy rzeczowe:
  Ad. 1)
  a) Ogrodzenie placyku( z trzech stron) będzie wykonane z prefabrykowanych
  elementów żelbetowych typu L o długości 21 m, wysokości 2,2 m;
  powierzchnia placyku 49 m² ( 7 m x 7 m).
  b) Uwałowanie i ubicie nawierzchni gruntowej placyku składowego.
  c) Dostawa piasku.
  Ad. 2)
  a) Ogrodzenie placyku (z trzech stron) będzie wykonane z prefabrykowanych
  elementów żelbetowych typu L o długości 22 m, wysokości 2,2 m;
  powierzchnia placyku 48 m²( 6 m x 8 m ).
  b) Uwałowanie i ubicie nawierzchni gruntowej placyku składowego.
  c) Dostawa piasku.
  Ad.3)
  a) Ogrodzenie placyku( z trzech stron) będzie wykonane , z prefabrykowanych
  elementów żelbetowych typu L o długości 20 m, wysokości 2,2 m;
  powierzchnia placyku 50 m²( 5m x 10 m ).
  b) Uwałowanie i ubicie nawierzchni gruntowej placyku składowego.
  c) Dostawa piasku.
  d) Wykonanie wolnostojącego budynku gospodarczego( będzie służył jako skład
  narzędzi ) z gotowych elementów, z jakich produkowane są garaże blaszane,
  przeznaczone do montażu na przygotowanym na miejscu budowy podłożu, o
  długości 5m do 6 m, wysokości 2 m do 2,5 m o powierzchni zabudowy 15 m² do
  18 m², z dwuskrzydłową bramą o szer. około 2,4 m i wysokości 2 m ( z zamkiem
  umożliwiającym przymykanie również od wewnątrz).
  Szczegółowy zakres i opis robót znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w przedmiarach robót, stanowiących integralną część SIWZ.

  Uwaga:Zamawiający dokonał w projektach zamiany elementów prefabrykowanych ogrodzeń
  z typu L z przeciwstopą na elementy typu L i dołącza do dokumentacji rysunek zamienny.

  W trakcie realizacji inwestycji należy:
  1. Zapewnić obsługę geodezyjną.
  2. W przypadku uszkodzenia urządzeń lub sieci- wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz
  koszty poniesionych strat eksploatacyjnych.
  3. Zapewnić kadrę kierowniczą - kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi .

  W kosztorysie ofertowym, w kosztach pośrednich należy ująć koszty:
  - doprowadzenia terenu budowy po zakończeniu budowy do stanu pierwotnego;
  - odwozu nadmiaru mas ziemnych,
  - zagospodarowania i ochrony placu budowy,
  - obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.
  Jeżeli w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego.
  Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami, przenoszącymi zharmonizowane normy europejskie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.
  Zamawiający nie przewiduje : udzielenia zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy.
  Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza powierzenia całości zadania podwykonawcom .
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
 6. Wykonanie ogrodzenia cmentarza wzdłuż ulicy Soleckiej w Bieruniu
  Zamawiający: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową ogrodzenia cmentarza komunalnego wzdłuż ul. Soleckiej w Bieruniu Nowym, o łącznej długości około 228 m.
  Zakres prac obejmuje:
  - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia,
  - wykopy pod fundamenty,
  - żelbetowe ściany i stropy fundamentowe, dylatowane co trzecie przęsło,
  - izolacje przeciwwodne poziome z papy,
  - murowane słupki z cegły klinkierowej, glazurowanej z rdzeniami żelbetowymi i elementami
  kamiennymi,
  - przęsła pełne murowane z cegły klinkierowej glazurowanej spoinowane,
  - elementy wykończeniowe kamienne - z piaskowca, impregnowane,
  - przęsła i bramy stalowe, spawane z elementów faktorowanych, ocynkowanych ogniowo, malowanych
  proszkowo, patynowane,
  - posadzki betonowe o podwyższonej odporności chemicznej w boksach na odpadki, malowane emalią
  epoksydową,
  - wywiezienie gruzu i nadmiaru ziemi wraz z utylizacją,
  - przesadzenie krzewów kolidujących z linią ogrodzenia.
  Zaleca się dokonać wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do robót.
  Dokładny zakres prac określono w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, które są załącznikiem do niniejszej SIWZ.
  Jeżeli w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ
  określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia,
  nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych
  parametrach i spełniających wymogi podane w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
  robót. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.29 i 7 ustawy Prawo zamówień
  publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
  zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego
  samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego.
  Zabudowane i dostarczone materiały budowlane i instalacyjne muszą posiadać wszystkie
  wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami, przenoszącymi zharmonizowane normy
  europejskie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.
  Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
  - składowania i zabezpieczenia materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - wykonania oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,
  - zagospodarowania , zabezpieczenia i ochrony placu budowy,
  - wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ,
  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu budowy.
  Wybrany w przetargu Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji robót w ciągu 14 dni od daty wezwania.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, udzielenia zamówień uzupełniających oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy
 7. Budowa szybu wraz z dźwigiem osobowym w Powiatowym Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu
  Zamawiający: Powiat Bieruńsko-Lędziński, Bieruń
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w rozumieniu art. 2 ust. 10 ustawy p.z.p., polegającej na budowie szybu wraz z dźwigiem osobowym w nowo powstającym Powiatowym Centrum Administracji i Kultury w Bieruniu.
 8. REMONT I MODERNIZACJA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ PRZY ULICY POKOJU 17 w Lędzinach
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Lędziny
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na wykonaniu-gładzi gipsowej , malowaniu sufitów i ścian, wymianie balustrad, montażu odbojoporęczy, wykonaniu posadzki korytarzy i klatek schodowych i gabinetów, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu parapetów wewnętrznych z konglomeratów marmurowych, remoncie gabinetu dermatologicznego, remoncie laboratorium analityczne4go , remoncie poradni chirurgicznej, ociepleniu budynku metodą/ lekko- mokrą/, przemurowaniu kominów, wyminie zadaszeń w ścianach szczytowych, wymiana instalacji odgromowej. Dokładny zakres robót wg załączonego przedmiaru robót oraz projektu budowlano - wykonawczego opracowanego przez Architektoniczną Pracownię Projektową Arcus s.c.
 9. REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU BYŁEJ PLEBANII W LĘDZINACH POŁĄCZONY Z RESTAURACJĄ OBIEKTU I ADAPTACJĄ NA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ - ETAP I -
  Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny, Lędziny
  . Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku byłej plebanii, obecnie biblioteki. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym pod nr 678/66 do rejestru zabytków.
  I etap realizacji obejmuje roboty :
  wymianę więźby dachowej około 50 %,
  wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki,
  zakończenie ścian szczytowych i gzymsów dachówką,
  wykonanie pokrycia dachu nad wejściem z blachy powlekanej,
  wymiana stolarki,
  wymiana parapetów,
  wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych silikatowych,
  odtworzenie gzymsów z kształtek styropianowych.
  - wykonanie instalacji odgromowej i elekterycznej.
 10. DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU MZOZ W LĘDZINACH DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 10 LISTOPADA 2006R.
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Lędziny
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe polegające na : saitkowaniu ścian i sufitów,wykonanie gładzi gipsowej , malowaniu sufitów i ści8an, okładzinie ścian do wysokości 1,22m płytami akrylowymi, montaż poręczy z profilów winylowych mocowanych na konsolach, montaż odbojnic z profili winylowych mocowanych na uchwytach aluminiowych, malowaniu stolarki drzwiowej oraz okładzina płytami winylowymi, remont łazienki (demontaż wanny, montaż dwóch natrysków), wymiana oświetlenia , montaż systemu przywoławczego.

Inne osoby dla Grabowska Elżbieta Maria (143 osoby):