Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Ewa

w KRS

Ewa Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1968 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Pasłęk (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobrowicz Mirosław, Charydczak Władysława, Czirson Diana Aneta, Podkalicka Iwona Anna, Pryczek Dorota Beata, Skuratowicz Jolanta, Strzeliński Andrzej Hubert, Szuryga Krzysztof, Tarasiuk Andrzej, Zieliński Zbyszko Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Julluk Zbigniew

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bobrowicz Mirosław, Charydczak Władysława, Karolak Krzysztof Kazimierz, Mackiewicz Halina, Majewski Stefan, Pryczek Dorota Beata, Strzeliński Andrzej Hubert, Wróbel Marek Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Braniewsko-pasłęcki Bank Spółdzielczy Z Siedzibą W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000057431
 2. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-kanalizacyjnych W Pasłęku-jednostka Operatorska-Sp. Z O.O.., Pasłęk − KRS 0000105752
 3. Sportowy Klub Jeździecki Baskil Z Siedzibą W Rzecznej, Rzeczna − KRS 0000003206
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowapasłęczanka W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000136875
 5. Stowarzyszenie Pasłęczanie, Pasłęk − KRS 0000262280
 6. Towarzystwo Miłośników Pasłęka, Pasłęk − KRS 0000052712
 7. Wodociągi Fromborskie Sp. Z O.O., Frombork − KRS 0000341222

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fabryka Cukru W Tucznie S.A., Tuczno − KRS 0000068262
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000175942
 3. Klub Sportowy Polonia W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000029962
 4. Mała Spółdzielnia Mieszkaniowa Atrium W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000223599
 5. Pasłęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Pasłęku - Sp. Z O.O., Pasłęk − KRS 0000023228
 6. Sand Valley Company Sp. Z O.O., Rzeczna − KRS 0000266961
 7. Stado Ogierów Starogard Gdański Sp. Z O.O., Rzeczna − KRS 0000052063
 8. Wodociągi Miejskie-Sp. Z O.O.., Braniewo − KRS 0000041598

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pasłęk.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie sieci wodociągowych na terenie gminy Pasłęk, na odcinku: Drulity - Sokoły - Dargowo - Awajki; Rogajny - kol. Rogajny oraz sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Pasłęk - Gryżyna
 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na dokończeniu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko, zgodnie z uaktualnioną dokumentacja projektowo - kosztorysową, w zakresie podłączenia m. Pólko do sieci wodociągowej miejskiej i sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków do kanalizacji miejskiej w Pasłęku w ul. Dworcowej, w zakresie:
  a) budowy sieci wodociągowej Ø 160 mm PE PN L o długości 520,00m, Ø 32, Ø 40, Ø 50 mm PE PN L razem o długości 97,70m, wraz ze studniami wodomierzowymi,
  b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 0,20 PVC L o długości 135,00m, Ø 0,16 PVC L o długości 93,50 m wraz ze studniami,
  c) budowy rurociągu tłocznego Ø 110 mm PE L o długości 538,00 m
  d) dezynfekcja i płukanie całej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz uporządkowanie terenu.
 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości kol. Zielonka Pasłęcka.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej metodą przewiertu sterowanego z rur PE Ø 110 mm o długości 1 470,0 m i wykonaniu 4 szt. hydrantów pożarowych naziemnych
 4. Budowa sieci wodociągowej na trasie Brzeziny - Nowiny - Sakówko - Stare Kusy - Sokółka - Nowe Kusy. Etap I Brzeziny - Nowiny.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej metodą przewiertu sterowanego z rur PE Ø 90-160 mm o długości 3 436,0 m wraz z przyłączami oraz przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką nr 526 z rur PE Ø40-160 mm o długości 212 m
 5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Kwitajny z podłączeniem do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Kronin, gmina Pasłęk
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Olsztyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 5.116,50 mb z przyłączami do budynków o długości 1.209,6 mb w miejscowości Kwitajny z włączeniem do nowo wybudowanej gminnej sieci wodociągowej Zielonka Pasłęcka-Kronin w miejscowości Kronin, gmina Pasłęk. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduję się następujące roboty do wykonania: a) Sieć wodociągowa z rur PE SDR 11 trójwarstwowych współtłoczonych z rdzeniem PE 100 RC o grubości warstw ochronnych min 25% grubości ścianki. Rury powinny wykazywać się dopuszczalną głębokością zarysowań do 20% grubości ścianki, które należy
  łączyć przez zgrzewanie doczołowe oraz systemowe kształtki elektrooporowe. Nie dopuszcza się stosowania w ziemi kształtek zaciskowych. Rury muszą byś przystosowane do układania metodą tradycyjną w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej jak również do bezpośredniego układania metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym) bez stosowania rury osłonowej. Długość projektowanych sieci: - Ø 110 PE SDR 11 L= 4115,60 m; - Ø 90 PE SDR 11 L=1000,90 m. b) Włączenie sieci wodociągowej w miejscowości Kronin - wykonać za pomocą trójnika PE 110x110x110 z zasuwą odcinającą, żeliwną i zabudować skrzynką uliczną wodociągową typu A. c) Przyłącza wodociągowe - z rur PE SDR 11 o średnicy 40 - 90 mm o łącznej długości 1209,6 mb. Przyłącza łączyć z projektowanym przewodem głównym za pomocą obejmy z zaworem NWZ PE typ1300 (tzw. nawiertki). Projektowane przyłącza zakończyć zestawem wodomierzowym składającym się z wodomierza, dwóch zaworów odcinających oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego typu EA, zlokalizowanym w piwnicy budynku, na parterze lub sporadycznie w studni wodomierzowej. d) Armatura wodociągowa - uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm H=2450 mm odcięte zasuwami żeliwnymi z obudową i skrzynką uliczną. e) Przejścia wodociągu - pod drogami wykonać przewiertami sterowanymi w rurach ochronnych na całej szerokości pasa drogowego. Przejście pod dnem rzeki Sały
  wykonać w rurze ochronnej PE D160 metodą przewiertu sterowanego zgodnie z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodnoprawnym. Wszystkie użyte materiały tj. rury, kształtki, zasuwy, nawiertki, muszą bezwarunkowo posiadać atesty higieniczne PZH. 3. Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został we
  wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 7 do specyfikacji. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 8 do specyfikacji.
 6. budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku
  Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pasłęk
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku, obejmującej budowę odcinka kanalizacji ciśnieniowej o długości ogółem 257,00m z rur Ø 90mm PE ze strefową przepompownią ścieków - P1 o śr. Ø 1500 mm z polimerobetonu, z włączeniem do istniejącego rurociągu Ø 90mm PE, budowie odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 89,20m z rur Ø.200mm PVC wraz z betonowymi studniami kanalizacyjnymi Ø 1000mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC do budynku wielorodzinnego przy ul. Westerplatte 54 o dł. 62,00m, budowie przyłącza energetycznego kablowego od zestawu złączowo-pomiarowego do rozdzielni przepompowni kablem YKY 4x10 o dł. 106,00 m

Inne osoby dla Grabowska Ewa (50 osób):