Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Krystyna

w KRS

Krystyna Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1945 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dułacz Andrzej Stanisław, Dułacz Jerzy Henryk, Dułacz Marta Maria, Grabowski Jacek Jerzy, Grabowski Jarosław Adam, Grabowski Józef Wincenty, Lech Barbara Katarzyna, Matuszak Elżbieta Anna, Matuszak Zygmunt Franciszek, Potkańska Bogusława Maria, Szczygioł Krystian Sylwester

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piegza Łukasz Bartosz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dułacz Marta, Kozubski Tadeusz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Copco Nieruchomości Sp. Z O.O., Imielin − KRS 0000639762
 2. Copco Plus Sp. Z O.O., Imielin − KRS 0000617779
 3. Copco Sp. Z O.O., Imielin − KRS 0000512649
 4. Copco Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Imielin − KRS 0000524267
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Makra Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000062007
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Makra i Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000135666

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. El-eko Systems S.A., Chorzów − KRS 0000119398
 2. Elkop S.A., Płock − KRS 0000176582
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe M.dułacz-k.grabowska Makra Sp. J. -, Katowice − KRS 0000078156

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w wybranych miejscach w Chorzowie.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest:Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w wybranych miejscach w Chorzowie obejmująca wykonanie trzech zadań: Zad.1; Zad.2; Zad.3. Zad.1 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej wzdłuż ogródków działkowych w związku z planowaną budową parkingów dla samochodów osobowych i polegać będzie na wykonaniu: -oświetlenia drogi osiedlowej, -oświetlenia parkingu, -ochrony przeciwporażeniowej o charakterystycznych wielkościach: a)słupy oświetleniowe, aluminiowe anodowe wys.6,00m z fundamentem w ilości ca 18 szt.; b)oprawy oświetlenia zewnętrznego - oprawy LED 41W w ilości ca 18 szt.; c)rury osłonowe DVK 110 mm lub równoważne długości ca 550,00m; d)kable YAKY 4x35 mm2 długości ca 580,00 m; e)uziomy - bednarka stalowa ocynkowana długości ca 580,00 m; f)powykonawczy operat geodezyjny. Zad.2 - Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych dla celów miejscowego oświetlenia autonomicznego na ul. Azotowej i polegać będzie na: -zakupie i dostawie kompletnego urządzenia fotowoltaicznego wyposażonego w panel solarny, system sterowania i magazynowania energii, źródło światła i słupową konstrukcje wsporczą wraz z podstawą montażową, stanowiąca samodzielny, autonomiczny, monolityczny zespół dla celów oświetleniowych w ilości sztuk 2. -montażu urządzeń we wskazanych miejscach pasa drogowego ulicy Azotowej w Chorzowie -rozruchu funkcjonalnym i wdrożeniu eksploatacyjnym, -świadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego. Zad.3 - Modernizacja oświetlenia ulicznego skweru i dwóch boisk przy ul. Mariańskiej i polegać będzie na wykonaniu: -demontażu 5 starych słupów wraz z oprawami, -budowie sieci oświetleniowej dla dwóch nowych słupów, -montażu skrzynki sterowniczej, -włączeniu nowej sieci oświetlenia w obwód istniejących słupów o charakterystycznych wielkościach: a)słupy oświetleniowe, stalowe ocynkowane wys.9,00 m z fundamentem w ilości ca 2 szt.; b)oprawy oświetlenia zewnętrznego - oprawy LED w ilości ca 2 szt.; c)rury osłonowe DVK 75 mm lub równoważne długości ca 120,00m; d)rury osłonowe SRS 75 mm lub równoważne długości ca 6,00m; e)kable YAKXS 4x35 mm2 długości ca 140,00 m; f)uziomy - bednarka stalowa ocynkowana długości ca 140,00 m; g)skrzynka sterownicza do sterowania SMS-em w ilości ca 1 kpl., h)tablica informacyjna do korzystania z oświetlenia boiska w ilości ca 2 kpl. i)powykonawczy operat geodezyjny. Szczegółowy zakres robót został zawarty w przedmiarach robót stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a dla Zad.2 w programie funkcjonalno-użytkowym Roboty budowlane będą realizowane na podstawie następujących opracowanych dokumentacji projektowych:Zad.1 - Budowa parkingu przy ogródkach działkowych w rejonie ulicy Brzozowej w Chorzowie - Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej: a)projekt budowlany, b)projekt wykonawczy, c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, d)przedmiar robót, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak, 40-414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9. Zad.2 - Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych dla celów miejscowego oświetlenia autonomicznego na ul. Azotowej: a)program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez MZUiM w Chorzowie - mgr inż. Andrzeja Jastrząb Zad.3 - Projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia dwóch boisk znajdujących się przy ul. Mariańskiej w Chorzowie : a)projekt budowlano - wykonawczy, b)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, c)przedmiar robót, opracowany przez Zakład Usług Elektrycznych ELMAL mgr inż. Henryk Malotta, 41-705 Ruda Śląska, ul. Kowalskiego 5a. Uwaga 1: Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe, o których mowa powyżej, stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy będzie posługiwał się Inspektorem nadzoru wskazanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Uwaga 2: Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
 2. Oświetlenie ulic na terenie Gminy Tarnowskie Góry- rejon ul. Piernikarczyka
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu oświetlenia dwóch ulic bocznych od ul. Piernikarczyka. Budowę oświetlenia należy wykonać ziemną linią kablową YAKXS 4 x 35 o długości ok. 245 m, zasilając nowoprojektowany odcinek z nowej szafy oświetleniowej usytuowanej obok słupa przy ulicy Piernikarczyka. Ta z kolei zasilona jest ze skrzynki pomiarowej własności TAURON Gliwice. Kabel ziemny, który połączy 5 słupów stalowych, ułożyć należy na głębokości 0,7 m w rurach ochronnych na całej długości oraz przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego. W końcowych słupach oświetleniowych należy wykonać uziemienie. Dla oświetlenia zastosować należy oprawy uliczne z wysokoprężnymi lampami sodowymi SON-T + 70 W w II klasie ochrony przeciwporażeniowej oraz IP > 54. ( np. Boyen - ES System lub SGS Malaga II firmy Philips lub inne o nie gorszych parametrach). Wysokość zawieszenia opraw winna wynosić 7,5 m. Projektowane oprawy zabudować na słupach stalowych okrągłych ocynkowanych z prefabrykowanymi fundamentami i wysięgnikami jednoramiennymi (np. PIAST 7 na fundamencie firmy SENKO lub inne o tych samych parametrach). W wykopach kablowych należy ułożyć bednarkę ocynkowaną, z którą połączyć zaciski uziemiające w stalowych słupach
 3. Przebudowa linii kablowych Politechniki Śląskiej SN przy ul. Łużyckiej w Gliwicach od strony stacji transformatorowej DS. Elektron do stacji transformatorowej Stołówka Łużycka i stacji transformatorowej Wydział Automatyki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/46/EO/13
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych, - wykonanie rowów kablowych, - wykonanie przewiertów pod drogami, - montaż rur ochronnych dla kabli, - układanie kabli w wykopie kablowym, - wyłączenie napięcia, - montaż muf kablowych, - załączenie napięcia, - zasypanie rowów kablowych , odtworzenie naruszonej nawierzchni, - wykonanie pomiarów kontrolnych, geodezyjnych i innych wymaganych Prawem Budowlanym. 2. (CPV 453111001 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, CPV 451112000 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 452314009 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych). 3. Termin wykonania: do 10 tygodni (70 dni) od dnia przekazania frontu robót. Zamawiający przewiduje przekazanie frontu robót do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy
 4. Budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla domków jednorodzinnych Pyskowice - Wieczorka etap IV
  Zamawiający: Gmina Pyskowice, Pyskowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty
  budowlane pn. Budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla domków jednorodzinnych Pyskowice - Wieczorka etap
  IV. Zakres robót: - Ułożenie w wykopie kabla zasilającego YAKY 4x35 0,6/1 kV 384,8 m, - Montaż słupów
  oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowanych na kolor czarny 10 szt. - Montaż lamp sodowych o mocy
  70 W 10 szt. Wskazane w dokumentacji nazwy materiałów lub producentów służą tylko i wyłącznie
  do określenia, że użyty przez Wykonawcę materiał nie może być gorszy niż wskazany w dokumentacji
  projektowej (tzn. lub równoważny). Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
  Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego Zakres
  precyzuje załączony do SIWZ przedmiar robót załącznik nr 5a - 5 c pełniący funkcję pomocniczą. Integralną
  częścią SIWZ jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9. Wykonawca jest
  zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
  wymogami ustawowymi). Uwaga: Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na : - wykonane roboty i dostarczone
  materiały - okres gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty ostatecznego przekazania pełnego zakresu robót Zamawiającemu
 5. Modernizacja układu pomiarowego, dostosowanego do wymagań OSD
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec
  1. Przedmiotem jest modernizacja układu pomiarowego, dostosowanego do wymagań OSD w ramach zadania p.n. Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną, w budynkach szpitalnych przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu- finansowanie na podstawie umowy Dotacji Gminy.
  2. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą w obiekcie szpitala przy ul. Szpitalnej 1.
  3. Roboty budowlane obejmują:
  a) wykonanie projektu pomiarowego i zatwierdzenie go w Zakładzie Energetycznym,
  b) demontaż układu istniejącego,
  c) montaż nowych urządzeń,
  d) wykonanie pomiary,
  e) odbiór przez Zakład Energetyczny

  4. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa kosztorys ofertowy.
  5. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca
  każdorazowo z wyprzedzeniem będzie ustalał z Zamawiającym godziny wyłączenia fragmentów układu zasilania, które będą utrudniać normalne funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.
  6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac budowlanych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem prac powodujących zakłócenie ciszy nocnej tj. w godzinach od 20:00 do 7:00.
 6. Wykonanie oświetlenia terenu skweru im. Hilarego Krzysztofiaka zlokalizowanego u zbiegu ulic Gen. Józefa Hallera i Obrońców Westerplatte w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wykonanie oświetlenia terenu skweru im. Hilarego
  Krzysztofiaka zlokalizowanego u zbiegu ulic Gen. Józefa Hallera i Obrońców Westerplatte
  w Katowicach.
 7. Wykonanie oświetlenia terenu parkingu koło Cmentarza Komunalnego przy ul. Murckowskiej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wykonanie oświetlenia terenu parkingu koło Cmentarza Komunalnego przy
  ul. Murckowskiej w Katowicach
 8. modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
 9. Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Szopienickiej na odc. od ul. Krawczyka do ul. Janowskiej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Szopienickiej na odc. od ul. Krawczyka do ul. Janowskiej w Katowicach
 10. Modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
 11. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4. Zamówienie obejmuje roboty polegające na wymianie przewodów, osprzętu elektrycznego, montażu oświetlenia zewnętrznego, sprawdzeniu i pomiarze kompletnego obwodu elektrycznego i badaniu skuteczności zerowania..

Inne osoby dla Grabowska Krystyna (32 osoby):