Kogo reprezentuje osoba

Grabowska Magdalena Dorota

w KRS

Magdalena Dorota Grabowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Drugie imię:Dorota
Nazwisko:Grabowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1980 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Rąbień (Łódzkie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowski Mariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Patmat Sp. Z O.O., Rąbień − KRS 0000445773
 2. Storm Media Sp. Z O.O., Rąbień − KRS 0000540457

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Podłączenie do sieci oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym oraz 3 jednostkom podległym Gminie
  Zamawiający: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki, Aleksandrów Łódzki
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie (podłączenie do sieci Internet) i świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego beneficjentom indywidualnym (gospodarstwom domowym) i grupowym (jednostkom podległym Zamawiającemu). 1.2 Wykonawca zapewni przyłączenie do sieci 200 beneficjentów indywidualnych (gospodarstw domowych) oraz 3 jednostki podległe gminie tj.: - Szkoła Podstawowa w Bełdowie, Bełdów 37 - Szkoła Podstawowa w Rąbieniu, Rąbień ul. Słowiańska 5 - Publiczny Punkt Dostępu do Internetu w Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki ul. Łęczycka 4 oraz zapewni dostęp do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe). 1.3 Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie, konfigurację oraz aktywację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą i instalacją niezbędnych urządzeń umożliwiających korzystanie z oferowanej usługi dostępowej 200 gospodarstwom domowym i 3 jednostkom podległym Gminie. 1.4 Cały ruch na łączach dla beneficjentów indywidualnych musi być przefiltrowany przez urządzenie UTM Cyberroam CR50iNG znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim. 1.5 Wykonawca zapewni beneficjentom indywidualnym następujące parametry łącza: - stały dostęp do sieci Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, - brak limitu wysyłania i pobierania danych, - dostępność usługi na poziomie 98% , - szybkość łącza dla każdego gospodarstwa domowego min. 4Mbps/1Mbps lub szybsze (zgodnie z kryterium zaoferowanym przez Wykonawcę), - bezobsługowy dostęp do Internetu, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy. 1.6 Wykonawca zapewni beneficjentom grupowym następujące parametry łącza: - stały dostęp do sieci Internet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, - brak limitu wysyłania i pobierania danych, - dostępność usługi na poziomie 98% , - szybkość łącza dla każdej jednostki podległej min. 10Mbps/5Mbps lub szybsze, - bezobsługowy dostęp do Internetu, co oznacza, że po odłączeniu zasilania i ponownym jego podłączeniu musi być gotowy do pracy. 1.7 Gwarancja i serwis: - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usuwaniem awarii łączy oraz naprawą lub wymianą sprzętu, włącznie z transportem i montażem w miejscu naprawy. - Czas usunięcia usterki wynosi do 2 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Do upływu czasu usunięcia usterki nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. - Wykonawca ma obowiązek pisemnego lub elektronicznego informowania Zamawiającego lub osób/podmiotów wskazanych przez Zamawiającego o wystąpieniu awarii łącza oraz planowanych przerwach w dostępie do świadczonej przez Wykonawcę usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia, a także informowania Zamawiającego o jej usunięciu. - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma prawo do reklamacji i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela nieprawidłowości w wykonaniu serwisu. - Rozwiązanie zaistniałych nieprawidłowości może nastąpić w sposób bezpośredni (wizyta serwisanta) lub jeśli będzie to możliwe w sposób zdalny. - Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek związanych tylko z dostępem do sieci Internet. - Wykonawca zapewni kontakt z serwisem: telefonicznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi bez utraty jakichkolwiek uprawnień, a kosztami takiej naprawy obciążyć Wykonawcę. - Wykonawca zobowiązany jest do generowania raportów zawierających listę zgłoszonych awarii i wykonanych napraw nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy oraz do przekazywania ich Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej. - Wykonawca raz na kwartał przekaże Zamawiającemu raport dotyczący szybkości przesyłu danych i przerw w dostępie do sieci

Inne osoby dla Grabowska Magdalena Dorota (55 osób):