Kogo reprezentuje osoba

Grabska Czy Życka Angelika Katarzyna

w KRS

Angelika Katarzyna Grabska Czy Życka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Angelika
Drugie imię:Katarzyna
Nazwisko:Grabska Czy Życka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Brzesko (Małopolskie), Gnojnik (Małopolskie), Kraków (Małopolskie), Lipnica Murowana (Małopolskie)
Przetargi:38 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czyżycka Maria, Czyżycki Paweł, Czyżycki Piotr, Czyżycki Zygmunt
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czyżycki Piotr, Krzyk Edyta Magdalena, Stanuch Pyrich Anna Izabela, Szymla Łukasz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niemiec Janusz
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czyżycki Piotr, Kargul Piotr Stanisław
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czyżycki Piotr, Daniel Mateusz, Kasprzak Marcin, Szymla Łukasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niedoba Wojciech Paweł

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czyż Ojczyk Aneta Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ojczyk Krzysztof Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Brzeskie Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Dzieci i Młodzieży, Brzesko − KRS 0000258491
 2. Brzeskie Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne, Okocim − KRS 0000382631
 3. Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk Sp. Z O.O., Brzesko − KRS 0000511638
 4. Centrum Motoryzacji P.czyżycki-sp. J., Gnojnik − KRS 0000081510
 5. Cmc - Sp. Z O.O., Brzesko − KRS 0000085374
 6. Dom Inwestycyjny Carrera Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000367171
 7. Giełda Dewiz Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000512178
 8. J.niemiec Sp. J., Brzesko − KRS 0000325217
 9. Mark 1 Sp. Z O.O., Brzesko − KRS 0000070473
 10. Mik Group Sp. Z O.O., Dąbrowa Tarnowska − KRS 0000501897
 11. Przedsiębiorstwo Locum Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000154275
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Prokom Sp. Z O.O., Okocim − KRS 0000143686
 13. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Insbud Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000110465
 14. Stowarzyszenie Pogórze Brzesko-dębińskie, Brzesko − KRS 0000568990
 15. Trios Sp. Z O.O., Gnojnik − KRS 0000284826
 16. Zygszym Sp. Z O.O., Gnojnik − KRS 0000341663

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bud-dróg Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp. J., Przyborów − KRS 0000012381
 2. Centrum Finansowe Południe E. Chmielowska-libera - Sp. J., Bochnia − KRS 0000196029
 3. Leś-dywizja Wschód Sp. Z O.O., Supraśl − KRS 0000477249
 4. Mogilska Tower Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000203320
 5. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000029317
 6. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Olimp Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000165147
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzyb Sp. Z O.O., Wronowice − KRS 0000130166
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Im. Mikołaja Kopernika W Brzesku, Brzesko − KRS 0000146559
 9. Wall Trade Sp. Z O.O., Gnojnica − KRS 0000334479

Powiązane przetargi (38 szt.):
 1. Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącej własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o.
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tarnowiec
  Dostawa hurtowa oleju napędowego i benzyny do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Tarnowcu będącej własnością GPGK w Tarnowcu sp. z o.o., przez okres 12 miesięcy: 1. oleju napędowego nie więcej niż 50000 dm³ 2. benzyny 95E nie więcej niż 5000 dm³- w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1680) - zgodnie z Drukiem nr 1 - formularz ofertowy i projektem umowy, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykonawca dostarczy zamawiany olej napędowy i benzynę własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Cysterna powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem. Przy każdej dostawie paliwa do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa oraz ilość paliwa w referencyjnych warunkach + 15º C,. Podstawą do przekazania należności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. Faktury płatne będą poleceniem przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
 2. Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2016
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., Wieliczka
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Sukcesywna dostawa oleju napędowego (spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441) w planowanej ilości ON 110 000 litrów. b) udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. (Dz.U. Nr 113,poz. 1211 z późn. zm.) wraz z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego, olejem napędowym. c) lokalizacja zbiornika - na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Sp. z o.o. ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka. 2. Zamawiający ustala dla celów obliczenia ceny oferty cenę jednostkową hurtową netto za jeden litr oleju napędowego (ekodiesel) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. w dniu 18.11.2015 r. która zgodnie z cennikiem sprzedaży paliw płynnych PKN Orlen, zamieszczonym na stronie internetowej www.orlen.pl wynosi: 3,34 zł/l 3. Wykonawca ustali stałą opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak: - dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego, - użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych, - oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ, podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu. 3.2. Wydzierżawienie, dostawa i instalacja zbiornika oleju napędowego z dystrybutorem. 1. Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa, o pojemności 5000 litrów, z dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego. 2. Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.12.2015 r. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej - nr UDT), jak również spełniać inne wymagania (np.: ADR, SANEPID-u, PIP, BHP). 3. Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamkniętej obudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych. 4. Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego prze osoby upoważnione przez Zamawiającego, poprzez przydzielenie kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych. 5. Pobór oleju napędowego ze zbiornika winien być objęty systemem monitorowania. 3.3. Zarządzanie paliwem. 1. Dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 14.00 w dni robocze. 2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem ciągłego zaspokajania potrzeb Zamawiającego na paliwo, stanowiące przedmiot zamówienia, lecz bez odrębnego zamówienia Zamawiającego. 3. Wykonawca decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiornika magazynowego przez okres obowiązywania zawartej umowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 4. O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem. 5. Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej. 6. Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. CPV 09 13 41 00-8 - olej napędowy.
 3. Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o., Brzeźnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:letniego, przejściowego, zimowego,
  spełniającego wymogi normy PN-EN 590 Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (- 25 °C). 1) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. 2) Całkowita wielkość zamówienia: 90 000,00 litrów oleju napędowego ( 90,00 m3 ).
  Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%. Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 2 500,00 litrów ( 2,50 m3). 3) Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa (2,5 m3) na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - Paszczyna 62 b; 39-207 Brzeźnica - 100 % dostaw. 4) Czas na realizację pojedynczej dostawy Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca wskazanego w punkcie 3) odbywały się w godzinach od 700 do 1400 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem na wskazany przez Wykonawcę numer. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 700 do 1500. 5) Określenie jakości dostarczanego paliwa.
  Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego paliwa. 6) Przyjmowanie paliwa przez Zamawiającego: Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający może sprawdzić w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termoaerometru parametry paliwa tj. gęstość i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń stałych. Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli w/w warunki są spełnione. Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy autocysterny. 7) Warunki płatności
  Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.
 4. Dostawa i wyładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy w szacowanej ilości 60 tys. litrów w 2016r
  Zamawiający: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu, Połaniec
  Olej opałowy lekki, łącznie 60 tysięcy litrów ma być dostarczany na przestrzeni całego 2016 roku kalendarzowego do kotłowni olejowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2 (4km od Połańca w stronę Krakowa) w kolejnych dostawach. Lekki olej opałowy musi spełniać następujące normy jakościowe: a) wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg (badana wg PN-86/C-04062) b) zawartość siarki - max. 0,10% (m/m) (badana wg PN-EN ISO 14596:2007 c) gęstość w temp. plus 15 °C - max. 0,8600 g/m3 (badana wg PN-EN ISO 12185:2002) d) temperatura płynięcia - max. minus 20 °C (badana wg PN-83/C-04117) e) zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937:2005) f) temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C (badana wg PN-EN ISO 2719:2007) g) lepkość kinetyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg PN-EN ISO 3104:2004) Z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne, zmienne dla poszczególnych sezonów grzewczych i trudnych do przewidzenia, terminy oraz ilości dostaw oleju opałowego będą każdorazowo uzgadniane osobiście drogą telefoniczną lub faksem na minimum dwa dni przed dostawą. Jednorazowo tankowane będzie maksymalnie od 6 do 9 tysięcy litrów oleju opałowego, zamawiający posiada 5 zbiorników o pojemności po 2 tysiące litrów każdy (łącznie 10 tysięcy litrów). Tankowanie musi odbywać się za pomocą pompy z autocysterny. Lokalizacja kotłowni gdzie będzie tankowany olej opałowy nie utrudnia dostaw autocysternami np. o wymiarach 9,2/2,8/3,4 oraz większymi np. 14,6/2,8/3,6m (długość/szerokość/wysokość). Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie
 5. Dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 litrów
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o., Mogilno
  Sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej 80 000 litrów do zbiornika o pojemności 2500 litrów znajdującego się przy siedzibie Zamawiającego w miejscowości Mogilno 224.
  Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia oleju napędowego do zbiornika
  o pojemności 2500 litrów. Terminy i ilości dostaw paliwa będą każdorazowo określane przez zamawiającego telefonicznie lub faksem z jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawa powinna nastąpić nie później niż do godziny 14.00 dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. Zamawiający określa terminy przyjęć dostaw w sposób następujący: dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 7.00 do 14.00). Ilość dostarczonego paliwa będzie ustalana przy przyjęciu temperatury referencyjnej paliwa 150 C na podstawie wydruku z drukarki autocysterny. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający wymaga od wykonawcy każdorazowego przedłożenia wymaganego świadectwa jakości dostarczonego oleju.
  Dostarczane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. nr 221 poz. 1441 z późn. zm.). Parametry paliw nie ujęte w rozporządzeniu muszą być zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. Szacunkowa ilość paliwa może ulec zmianie. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy
 6. Dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup oleju napędowego dla:
  ­ MPGK Krosno Sp. z o. o. w ilości 145 000 litrów,
  ­ REMONDIS KROeko Sp. z o.o. w ilości 82 500 litrów,
  łącznie w ilości 227 500 litrów.

  Olej napędowy będzie dostarczany do dwóch naziemnych zbiorników plastikowych własności MPGK Krosno Sp z o.o, z których jeden zlokalizowany jest w Krośnie przy ul. Fredry, a drugi zlokalizowany jest w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej.

  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  ­ dostarczany olej napędowy ma spełniać wymagania jakościowe, określone w normie PN-EN 590 oraz w aktualnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (w przypadku rozbieżności - rozporządzenie ma wartość nadrzędną),
  ­ Wykonawca będzie dostarczał paliwo o temperaturze blokowania zimnego filtra w okresach wskazanych w powyższym rozporządzeniu,
  ­ Wykonawca będzie zobowiązany podać nazwę, producenta oraz miejsce zakupu (pochodzenie) oferowanego oleju napędowego.
 7. Dostawa paliw,olejów i smarów 2015
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Limanowa
  Dostawa paliw,olejów i smarów 2015
 8. Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o., Brzeźnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:letniego, przejściowego, zimowego,spełniającego wymogi normy PN-EN 590 Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (- 25 °C). 1) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r. 2) Całkowita wielkość zamówienia: 75 000,00 litrów oleju napędowego ( 75,00 m3 ). Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%. Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 2 500,00 litrów ( 2,50 m3). 3) Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa (2,5 m3) na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - Paszczyna 62 b; 39-207 Brzeźnica - 100 % dostaw. 4) Czas na realizację pojedynczej dostawy Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca wskazanego w punkcie 3) odbywały się w godzinach od 700 do 1400 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem na wskazany przez Wykonawcę numer. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 700 do 1500. 5) Określenie jakości dostarczanego paliwa. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego paliwa. 6) Przyjmowanie paliwa przez Zamawiającego: Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający może sprawdzić w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termoaerometru parametry paliwa
  tj. gęstość i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń stałych. Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli ww warunki są spełnione. Obiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy autocysterny. 7) Warunki płatności Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.
 9. Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie.
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Ostrów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw na składowisku odpadów w Kozodrzy, w ilości około 160 000 dm3 Jednorazowa ilość hurtowej dostawy zgłaszana będzie na bieżąco przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb, średnio 6 000 - 8 000 dm3 dwa razy w miesiącu.
 10. Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, Bochnia
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 l. spełniającego wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm w tym zakresie;
  Miejsce dostawy oleju:
  - kotłownia przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Brzesko, ul. Łany 6; 32 - 700 Bochnia, woj. małopolskie; 4 zbiorniki o pojemności 2 500 l każdy
  - kotłownia zaplecza szkółki leśnej w m. Jodłówka 1b, gm. Rzezawa, woj. Małopolskie; 2 zbiorniki o pojemności 1 600 l każdy.
  Terminy i wielkość dostaw - odbiorów będą ustalane z Wykonawcą faksem lub poczta elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Jednorazowo Zamawiający zamawiać będzie olej opałowy lekki w ilości nie mniejszej niż 3 000 l.
  Z dostawą każdej partii oleju opałowego lekkiego Wykonawca dostarczy świadectwo jakości oleju.
  Dostawy będą realizowane w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U.. Nr 4, poz. 28 z późniejszymi zmianami ).
  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanej przez Zamawiającego kotłowni na koszt własny.
  Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia wymienionych w ofercie.
 11. Dostawa oleju opałowego dla Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków
  Olej opałowy: 30 000 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ, jako załącznik 1. Podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową i została obliczona na podstawie 2013 roku i nie stanowi zobowiązania dla zamawiającego, ani podstawy do dochodzeń roszczeń odszkodowawczych przez wykonawcę. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiający oświadcza, że minimalna gwarantowana realizacja umowy wyniesie nie mniej niż 80% wartości udzielonego zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega, iż bez narażania się na jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uprawniony jest do zaniechania złożenia zamówienia na towar o wartości nie większej niż 80% wartości udzielonego zamówienia. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w takim zakresie nie wymaga podania przyczyn.
 12. Dostawę do siedziby Oddziału Terenowego TVP SA w Krakowie 35 m³ oleju opałowego lekkiego.
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Oddziału Terenowego w Krakowie oleju opałowego lekkiego w ilości 35 m³. Zamawiający dopuszcza jedną lub więcej dostaw w terminie wykonania zamówienia.
 13. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach.
  Zamawiający: Urząd Gminy Racławice, Racławice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości
  13.500 litrów o następujących parametrach:
  Gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż 0,860 g/cm3
  Temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC
  Lepkość kinetyczna w temp. 20oC nie większa niż 6,00 mm2 / s
  Skład frakcyjny:
  do 250oC destyluje nie więcej niż 65 % (v/v)
  do 350oC destyluje nie mniej niż 85 % (v/v)
  Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m)
  Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m)
  Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m)
  Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
  Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa nie 24 mg/kg
  Temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20oC
  Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
  Barwa - czerwona
  Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)09.13.51.00-5 - olej opałowy

  Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15oC wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15oC przy autocysternie.
 14. Sukcesywna dostawa 15 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej na potrzeby ogrzewania kortów tenisowych KSOS przy al. Powstania Warszawskiego 4 w Krakowie.
  Zamawiający: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów, Kraków
  Sukcesywna dostawa 15 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg, zawartości siarki maks. 0,10 % m/m na potrzeby ogrzewania kortów tenisowych KSOS przy al. Powstania Warszawskiego 4 w Krakowie wraz z organizacją transportu i tankowania. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w miesiącach od I do IV oraz od X - XII 2014 r. (9-10 części) zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa oleju następować będzie po wcześniejszym złożeniu zamówienia drogą telefoniczną/elektroniczną/faksem przez upoważnionego pracownika KSOS, a realizacja dostaw nastąpić musi w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia w godz. od 9:00 do 14:00. Wykonawca realizując dostawy dołacza oryginał poświadczenia o przeznaczeniu dostarczanego oleju do celów opałowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w przedziale (-30% ...+ 30%) wielkości zamówienia..
 15. Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2014 r. dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej.
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Wysowa-Zdrój
  Olej opałowy 1. Sukcesywna dostawa środkami własnymi Wykonawcy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w ilości 40 000 litrów, zgodnie z wymaganiami normy PN-C-96024:2001 i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007.(Dz. U. nr 4 z 2007r. poz. 30). CPV: 09135100-5 olej opałowy 2. Dowóz bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 3. Olej opałowy powinien spełniać następujące minimalne parametry: - gęstość: w temperaturze 15 stopni C -max 0,860 kg/m3 - wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu - min 56 stopni C - zawartość siarki - max 0,1 % - lepkość kinetyczna - max 6,00mm2/s Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania jakościowe, określone w obowiązujących przepisach. 4. Minimalna jednorazowa ilość dowozu 5 000 litrów. 5. Prognozowana wielkość zamówienia do dnia 31-12-2014 roku: 40 000 litrów lub do wyczerpania wyżej wymienionej ilości. 6. Czas realizacji zamówienia 48 godzin od złożenia dyspozycji. 7. Dostawy realizowane w godzinach urzędowania podanych w rozdziale I. 8. Płatność realizowana przelewem, po wykonaniu dostawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za zamówioną jednorazowo ilość oleju opałowego. 9. Produkt musi posiadać atesty i świadectwo jakości producenta (lub jednostki upoważnionej do wykonywania stosownych badań w tym zakresie), dołączane do każdej dostawy. 10. Wykonawca jest zobowiązany dostosować osprzęt - do wlewu istniejącego w zbiornikach. 11. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania, przedmiotu zamówienia.
 16. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do kotłowni Urzędu Gminy Łubnice, Publicznego Gimnazjum w Łubnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gacach Słupieckich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej oraz Centrum Kultury w Łubnicach w ilości 200 tys. litrów. Paliwo będzie dostarczane cysternami Wykonawcy i na jego koszt. Cena transportu jest wliczona w cenę oleju opałowego. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnego zlecenia zapotrzebowania przez Odbiorcę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
  Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 15oC.
  Minimalne parametry oleju opałowego lekkiego:

  L.p. Oznaczone parametry J.m. wymagane
  1. Lepkość kinematycznie w temp. 20º C mm²/s Max. 6
  2. Temperatura zapłonu º C Min 56
  3. Zawartość siarki % Max. 0,10
  4. Wartość opałowa MJ/kg Min. 42,6
  5. Destylacja normalna
  Do temperatury 250 º C % Max. 65
  Do temperatury 350 º C % Min. 85
  6. Temperatura płynięcia º C Max. - 20
  7. Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej % Max. 0,3
  8. Pozostałość po spopielaniu % Max. 0,01
  9. Zawartość zanieczyszczeń mg/kg Max. 24
  10. Zawartość wody mg/kg Max. 200
  11. Gęstość w temp. 15 ºC kg/m² Max. 860
  12. Zawartość barwnika (Salvent Red 19) mg/l Min. 6,3
  13. Zawartość znacznika (Salvent Yellow 124) mg/l Min 6,0-max 9,0


  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego paliwa.
 17. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 9000 litrów
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach, Racławice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 9000 litrów
  o następujących parametrach:
  Gęstość w temp. 15oC nie wyższa niż 0,860 g/cm3
  Temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC
  Lepkość kinetyczna w temp. 20oC nie większa niż 6,00 mm2 / s
  Skład frakcyjny:
  do 250oC destyluje nie więcej niż 65 % (v/v)
  do 350oC destyluje nie mniej niż 85 % (v/v)
  Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m)
  Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m)
  Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 % (m/m)
  Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
  Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg
  Temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20oC
  Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
  Barwa - czerwona
 18. Dostawa paliw dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Dostawa etyliny Pb 95, oleju napędowego, oraz gazu propan-butan w butlach 11 kg dla potrzeb - Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
  Przewidywana wielkość dostawy w okresie realizacji umowy wynosi:
  Zadanie nr 1:
  Dostawa oleju napędowego - przewidywana ilość - 51.000 litrów - (ilość może ulec zmianie),
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż wraz z transportem przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ulicy Wiśniowieckiego 136 w Nowym Sączu oleju napędowego spełniającego normę PN-EN 590+A1:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.
  Średnie zużycie oleju napędowego wynosi: 51.000 l/rok.,
  Zamawiający posiada na bazie przenośne urządzenie dozujące do oleju napędowego FuelMaster firmy Titan o pojemności 5.000l, a lokalizacja urządzenia nie utrudni dostaw autocysternami o wymiarach 9,2m/2,8/3,4 m i 14,6/2,8/3,6 m (długość /szerokość/ wysokość). Dostawy mogą być realizowane w godzinach od 700 do 1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie
  z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1954 r. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.).
  Dostarczanie oleju, minimalnie 3.000l, maksymalnie 5.000l w jednym transporcie. Wymagane jest, aby samochód dostarczający olej napędowy wyposażony był
  w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliwa, posiadającą aktualną legalizację. Podczas przeładunku paliwa z samochodu dostarczającego paliwo do zbiornika, Wykonawca musi zachować szczególną ostrożność. Czynność ta winna być wykonywana z zachowaniem wszelkich przepisów bhp w tym zakresie. Za cały cykl związany z dostarczeniem oleju do zbiornika Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przy każdorazowej dostawie oleju świadectwa jakości oleju wydanego przez producenta oraz aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia do tankowania pod rygorem niedopuszczenia do tankowania do zbiornika.
  Przy dostarczaniu paliwa od Wykonawcy wymaga się ponadto dokumentu magazynowego zawierającego następujące dane:
  - rodzaj tankowanego paliwa,
  - data i godzina tankowania,
  - ilość zatankowanego paliwa.
  Dokument magazynowy podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego.
  Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 stopni C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw.
  Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych.
  Zamawiający informuje, że dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).
  Zamawiający informuje, że podczas pobierania próbek paliwa z autocysterny wykonawcy, zgodnie będą przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe - Ręczne pobieranie próbek.
  Zadanie nr 2:
  Dostawa etyliny Pb 95 około - przewidywana ilość - 5.500 litrów (ilość może ulec zmianie).
  Zamawiający wymaga, aby stacja paliw, za pośrednictwem której wykonawca będzie dostarczał paliwo zlokalizowana była na terenie miasta Nowego Sącza.
  Jakość paliwa musi spełniać normę PN-EN 228:2009 - Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna bezołowiowa Wymagania i metody badań.
  Zadanie nr 3:
  Dostaw gazu propan-butan w butlach 11 kg około - 3.230 kg (ilość może ulec zmianie).
 19. Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o., Brzeźnica
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:letniego, przejściowego, zimowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 590 Paliwa dla pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (- 25 °C). 1)Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 2) Całkowita wielkość zamówienia: 70 000,00 litrów oleju napędowego (70,00 m3). Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%.
  Wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 2 500,00 litrów ( 2,50 m3). 3) Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa (2,5 m3) na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - Paszczyna 62 b; 39-207 Brzeźnica - 100 % dostaw. 4) Czas na realizację pojedynczej dostawy Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca wskazanego w punkcie 3. odbywały się w godzinach od 7:00 do 14:00 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem na wskazany przez Wykonawcę numer. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00. 5) Określenie jakości dostarczanego paliwa.
  Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego paliwa. 6) Przyjmowanie paliwa przez Zamawiającego : Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający może sprawdzić w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termoaerometru parametry paliwa tj. gęstość i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń stałych. Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli ww warunki są spełnione. Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy autocysterny. 7) Warunki płatności
  Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 20. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Uściu Gorlickim na 2014 rok
  Zamawiający: Wójt Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 60 000 litrów
 21. ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. NA 2014 ROK
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzesko
 22. Dostawy oleju opałowego dla szkół z terenu gminy Chełmiec na rok 2014
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, Chełmiec
 23. Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Parku Wodnym w Wysowej-Zdroju na 2014 rok
  Zamawiający: Wójt Gminy Uście Gorlickie, Uście Gorlickie
 24. Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych w Szczawnicy i Jabłonce
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, Szczawnica
 25. Dostawa oleju napędowego dla Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych sp. z o.o. w Bochni
  Zamawiający: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bochnia
 26. Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do kotłowni zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Sikorki 15.
  Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków
 27. Sukcesywna dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Kraków
 28. Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
  Zamawiający: Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie", Kraków
 29. Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L - 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej, Frycowa
 30. Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach.
  Zamawiający: Urząd Gminy Racławice, Racławice
 31. Sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego o właściwościach wg PN-EN 590 dla Spółki NOVA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14
  Zamawiający: NOVA Sp. z o.o., Nowy Sącz
 32. Hurtowa sprzedaż oraz dostawa oleju napędowego do mikrostacji
  Zamawiający: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, Tarnów
 33. Zakup paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. na 2013 r..
  Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzesko
 34. Hurtowa sprzedaż oraz dostawa oleju napędowego do mikrostacji Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie
  Zamawiający: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, Tarnów
 35. Dostawa oleju napędowego do mikrostacji ZSOK w Tarnowie
  Zamawiający: Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, Tarnów
 36. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni olejowych w Szczawnicy oraz Jabłonce
  Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, Szczawnica
 37. Sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel dla Spółki NOVA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14
  Zamawiający: NOVA Sp. z o.o., Nowy Sącz
 38. Zakup i dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy Zdroju, Krynica

Inne osoby dla Grabska Czy Życka (125 osób):