Kogo reprezentuje osoba

Grochowski Andrzej Adam

w KRS

Andrzej Adam Grochowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Adam
Nazwisko:Grochowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach, 36 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kępiński Michał, Niechciałkowski Robert Krzysztof, Paliga Paweł Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kępiński Michał, Niechciałkowski Robert Krzysztof, Paliga Paweł

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krępiński Michał, Niechciałkowski Robert Krzysztof, Paliga Paweł Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Spin Elektronik Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000539967
 2. Spin Elektronik Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000578887

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spin Elektronik Sp. J. A. Grochowski, M. Kępiński, R. Niechciałkowski, Wrocław − KRS 0000022500

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Zakup i dostawa elementów elektronicznych i filtrujących dla Wojskowego Instytutu Łączności
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze Południowe
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych i filtrujących dla Wojskowego Instytutu Łączności – wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 i 4a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 4 do SIWZ - dla Części I, Załącznik nr 4a do SIWZ - dla Części II, będący jednocześnie formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. Przedmiot zamówienia musi: Odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje. Być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. Być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. Pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2017 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu z bieżącej produkcji, jego data produkcji nie może być starsza niż 2014 r. (w przypadku wycofania elementów z produkcji - z ostatniej partii produkcyjnej). Posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.
 2. Zakup i dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych - montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze Południowe
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych i elektrycznych - montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności – wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 i 4a do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:Załącznik nr 4 do SIWZ - dla Części I,Załącznik nr 4a do SIWZ - dla Części II.Przedmiot zamówienia musi: Odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje. Być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. Być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. Być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. Pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2017 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu z bieżącej produkcji, jego data produkcji nie może być starsza niż 2014 r. (w przypadku wycofania elementów z produkcji - z ostatniej partii produkcyjnej). Posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
 3. Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi:
  1)odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje,
  2)być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
  3)być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania,
  4)być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi,
  5)pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2016 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu, jego data produkcji nie może być starsza niż 2013 r.,
  6)posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu.
  Produkty równoważne:
  1) Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru
  od określonego producenta służy jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty.
  2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt
  o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego.
  3) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
  4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego,
  2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia,
  3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
 4. Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. Przedmiot zamówienia musi: odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania, być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi, pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2016 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu, jego data produkcji nie może być starsza niż 2013 r., posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu. Produkty równoważne: Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia, Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą. Jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta na elementy elektroniczne jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta
 5. Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. Przedmiot zamówienia musi: odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (bezpiecznym elektrostatycznie oraz zamkniętych hermetycznie). Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania, być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi, pochodzić z bieżącej produkcji, tj. z 2016 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu, jego data produkcji nie może być starsza niż 2013 r., posiadać wyprowadzenia połączeniowe (nóżki) wysokiej jakości, które będą podlegały wnikliwej kontroli przy użyciu mikroskopu pod kątem ich jakości oraz stanu. Produkty równoważne: Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu parametrów technicznych, standardów, właściwości, jakości, jakimi powinny charakteryzować się wchodzące w skład przedmiotu zamówienia produkty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne w pozycjach, gdzie Zamawiający wskazał producenta/markę. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę i producenta produktów, które oferuje. Oferta, w której Wykonawca nie poda ww. informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis oferowanego produktu w języku polskim w postaci np. kart katalogowych produktu, informacji producenta, itp., które potwierdzają, że oferowane produkty równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i normami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia, Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi: Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca obejmie rękojmią przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy liczoną od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, jako należycie wykonane. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą. Jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta na elementy elektroniczne jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta
 6. Dostawa podzespołów dla NTE
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów dla NTE składająca się z 3 niezależnych od siebie części zgodnych z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - rozdział 4 SIWZ
 7. Dostawa podzespołów dla NTE
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów dla NTE składająca się z 24 niezależnych od siebie części zgodnych z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - rozdział 4 SIWZ
 8. Dostawa podzespołów dla NTE
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów dla NTE składająca się z 24 niezależnych od siebie części zgodnych z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - rozdział 4 SIWZ
 9. DOSTAWA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DLA WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ. Wszystkie elementy muszą być nowe - nieużywane, dostarczone do Zamawiającego
  w opakowaniach bezpiecznych elektrostatycznie, oraz w opakowaniach zamkniętych hermetycznie. Opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety zewnętrzne jednoznacznie świadczące o ich zawartości, dacie produkcji, dacie pakowania, pochodzeniu oraz producencie. Elementy muszą pochodzić z bieżącej produkcji tj. z 2015 r., w przypadku braku możliwości pozyskania danego elementu nie starsze niż z 2012 roku. Wszystkie elementy muszą posiadać wyprowadzenia połączeniowe nóżki wysokiej jakości i będą podlegały wnikliwemu skontrolowaniu przy użyciu mikroskopu pod kontem ich jakości oraz stanu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych (lecz nie gorszych) do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Nazwę producenta i oznaczenie produktu oferowanego w kolumnie II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wypełniają WSZYSCY Wykonawcy. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi przez Zamawiającego
 10. Dostawa złączy filtrowanych i uszczelek pod złącza
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Dostawa złączy filtrowanych i uszczelek pod złącza do Wojskowego Instytutu Łączności wyspecyfikowanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 11. CTM/BZ/ZZ/05/15 Dostawa elementów elektronicznych
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
  Dostawa elementów elektronicznych
 12. DOSTAWA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DLA WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
  Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do specyfikacji w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 6 jest jednocześnie formularzem cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwiają Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczania ceny oraz poprawiania omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją. Wszystkie elementy muszą być nowe - nieużywane, dostarczone do Zamawiającego w opakowaniach bezpiecznych elektrostatycznie, oraz w opakowaniach zamkniętych hermetycznie. Opakowania zbiorcze muszą posiadać etykiety zewnętrzne jednoznacznie świadczące o ich zawartości, dacie produkcji, dacie pakowania, pochodzeniu oraz producencie. Elementy muszą pochodzić z bieżącej produkcji tj. z 2014 r., w przypadku zakończenia produkcji danego elementu nie starsze niż z 2008 roku. Wszystkie elementy muszą posiadać wyprowadzenia połączeniowe nóżki wysokiej jakości i będą podlegały wnikliwemu skontrolowaniu przy użyciu mikroskopu pod kontem ich jakości oraz stanu
 13. CTM/BZ/ZZ/121/14
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
  Część I dostawa złączy i przewodów
  Część II dostawa elementów montażowych
 14. SPRZĘT MIKROFALOWY
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora mikrofalowego (szt. 1), mieszacza mikrofalowego I/Q (szt. 4), wzmacniacza mikrofalowego (szt. 4) oraz przełącznika mikrofalowego (szt. 4)
 15. CTM/BZ/ZZ/107/14
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
  dostawa materiałów i urządzeń do podsystemu łączności
 16. Dostawa układów scalonych dla Wydziału ETI PG
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterowników układów scalonych. Część I - dostawa układow scalonych z rodziny TTL, część II - dostawa układów scalonych z rodziny TTL LS - zgodnie z wyszczególnieniem podanym w Załączniku nr I i II do SIWZ
 17. CTM/BZ/ZZ/65/14
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów elektronicznych, montażowych
  i mechaniki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 18. Dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
  Dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ - wyspecyfikowanych w zał. nr 4 do SIWZ
 19. DOSTAWA SPECJALIZOWANYCH UKŁADÓW SCALONYCH I ZESTAWÓW URUCHOMIENIOWEGO AVNET I DIGILENT
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  1) Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów scalonych Xilinx, Micron, SiLabs, Maxim, Analog Devices, TI oraz przetwornic DC/DC traco Power . 2) Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów uruchomieniowych Avnet Design Sevices. 3) Zadanie Nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów uruchomieniowych DIGILENT, modułów klawiatury DIGILENT, zestawu uruchomieniowego TERASIC DEO-NANO, zestawu uruchomieniowego rasberry PiRPI model B
 20. Dostawa podzespołów półprzewodnikowych i kondensatorów
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów półprzewodnikowych w postaci mostków diodowych, modułów tranzystorowych IGBT, sterowników bramkowych dla tranzystorów IGBT, nadajników i odbiorników światłowodowych oraz kondensatorów odsprzęgających zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale 2 SIWZ. Przedmiot zamówienia składa się z 11 niezależnych od siebie części
 21. dostawa elementów elektronicznych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 22. Dostawa elementów elektronicznych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 23. DOSTAWĘ ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - FILTRÓW
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 24. Dostawa układu scalonego Flex
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 25. Dostawa elementów elektronicznych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 26. Dostawa materiałów do budowy własnego sterownika z zastosowaniem zmiennoprzecinkowego procesora DSP i struktur programowalnych FPGA dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt: LABIN - Wsparcie Aparaturowe Innowacyjnych Laboratoriów Naukowo-Badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach nr POPW.01.03.00-26-016/09, współfinansowany przez UE - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I. Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji
  Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska, Kielce
 27. Dostawa aparatury badawczej, urządzeń oraz sprzętu elektronicznego dla Politechniki Łódzkiej, Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych w podziale na zadania (części).
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
 28. Dostawa aparatury badawczej, pomiarowej i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego dla jednostek organizacyjnych wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części)
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
 29. DOSTAWA UKŁADÓW SCALONYCH
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 30. Dostawa podzespołów dla ZNB
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 31. Podzespoły dla NPM
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 32. Podzespoły do budowy przetwornic
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 33. Dostawa elementów elektronicznych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 34. Dostawa aparatury badawczej, pomiarowej i materiałów elektronicznych dla Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części).
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Łódź
 35. Dostawa 4 szt. baterii super-kondensatorów
  Zamawiający: Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 36. Dostawa układów scalonych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 37. Dostawa układów scalonych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 38. Dostawa elementów elektronicznych
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 39. DOSTAWA TABLETU WZMOCNIONEGO
  Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, Gdynia
 40. Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych analogowo-cyfrowych przetworników sygnału selsynowego (np. typu SDC 1740-411B Analog Devices)
  Zamawiający: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
 41. Dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze