Kogo reprezentuje osoba

Grochowski Krzysztof Piotr

w KRS

Krzysztof Piotr Grochowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Grochowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie), Warszawa (Mazowieckie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Majewski Wojciech Michał, Łukaszewski Dariusz Stanisław
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Simpact Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000617105
 2. Smart Soft Solutions Sp. Z O.O., Longinówka − KRS 0000692613

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka) i Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego)
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I 1)Przeprowadzenie 45 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PORPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka); 2)przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą; 3)przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. Część II 1)Przeprowadzenie 20 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej II (Infrastruktura
  społeczeństwa informacyjnego);
  2)przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą;
  3)przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia. 2.Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
  Zamawiający nie ogranicza maksymalnej ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
 2. Usługa przeprowadzenia do 41 kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dalej: SPPW) oraz przygotowania raportów pokontrolnych wraz z załącznikami
  Zamawiający: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia do 41 kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dalej: SPPW) oraz przygotowanie raportów pokontrolnych wraz z załącznikami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zleconych do wykonania kontroli, a rozliczenie między Stronami będzie dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście przeprowadzonych kontroli, z zastrzeżeniem, że ich liczba nie może być mniejsza niż 20 (słownie: dwadzieścia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 3. Przeprowadzenie 7 kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach II Osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
  Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
  a) przeprowadzenie 7 kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu w ramach PO RPW II Osi priorytetowej (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego);
  b) przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z kontrolą;
  c) przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

Inne osoby dla Grochowski Krzysztof Piotr (34 osoby):