Kogo reprezentuje osoba

Grodzka Katarzyna Dorota

w KRS

Katarzyna Dorota Grodzka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Dorota
Nazwisko:Grodzka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lotko Izabela, Nowicki Jan Józef, Świdrowska Jolanta Barbara, Świdrowski Ryszard Edward, Łebkowski Wojciech Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Urbański Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 01cyberaton S.A., Warszawa − KRS 0000293918
 2. Air Fitness Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000252031
 3. All 4 Office Bis Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000514618
 4. At2m Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000755780
 5. Eko Podlasie Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000604061
 6. Kana Kz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000465705
 7. Kana Kz Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000750335
 8. Koga Nieruchomości Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000633338
 9. Koga Nieruchomości Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000652990
 10. Lambda Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000076303
 11. Mechanik As Transport 2 Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000161518
 12. Mm Grupa 2 Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000748766
 13. Mm Grupa Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000650611
 14. Mm Grupa Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000652881
 15. Nole Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000610221
 16. Partner Pik Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000086678
 17. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sanitrans Sp. Z O.O., Białe Błota − KRS 0000577938
 18. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Taro Sp. Z O.O., Białe Błota − KRS 0000013204
 19. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Taro Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000690107
 20. S2 Inwestycje Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bydgoszcz − KRS 0000684948
 21. Zakład Gospodarki Odpadami Green Sp. Z O.O., Niemcz − KRS 0000417465

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro Plus-telefax Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000261071
 2. Black Pearl S.A., Warszawa − KRS 0000343453
 3. F - Inwestment Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000221696
 4. Hydron System Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000630731
 5. Jumbo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000280284
 6. Koga Inwestycje Budowlane Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000633340
 7. Lambda 4 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000052779
 8. Lambda-1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000038045
 9. Mac Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000658374
 10. Mechanik As Transport Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000653874
 11. Noviko Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000102855
 12. Pamatech Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000597720
 13. Park Wiatrowy G1 Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000418135
 14. Park Wiatrowy G2 Sp. Z O.O., Lubasz − KRS 0000419327
 15. Park Wiatrowy O1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000418226
 16. Park Wiatrowy O2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000419338
 17. Partner Xxi - Pik Dariusz Barański Andrzej Walczak Sp. J., Bydgoszcz − KRS 0000024582
 18. Partner Xxi Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000095164
 19. Polska Grupa Partner Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000545466
 20. Pro Vento Energia Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000572395
 21. Pro-fill Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000022384
 22. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Kappa Sp. Z O.O., Swarzędz − KRS 0000631414
 23. Rafmar Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000620525
 24. S2 Inwestycje Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000624460

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Dostawa: tonery, tusze, taśmy, płyty CD, DVD, dyskietki, pianki czyszczące, etykiety.
 2. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzańskie
  Zamówienie obejmuje zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 3. Dostawa akcesoriów komputerowych do siedziby ZGM i ADM 1-5.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Gorzów Wielkopolski
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych (wkłady drukujące, bębny, pasy transferowe, zespoły utrwalające, pojemniki na zużyty toner, nośniki informacji, środki czystości, klawiatury, myszki, podkładki, listwy przedłużające).
  2. Wszystkie zaproponowane akcesoria muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane, oryginalnie zapakowane.
  3. Wszystkie zaproponowane w ofercie wkłady drukujące, bębny, pasy transferowe, zespoły grzewcze, pojemniki na zużyty toner muszą być zgodne z zaleceniami producenta drukarki (stosowne informacje na stronie internetowej producenta i w instrukcji obsługi urządzeń) lub równoważne z nimi.
  4. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie regenerowane w ogóle, nie poddawane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów. W przypadku elementów równoważnych wymagane jest oświadczenie producenta, że produkt spełnia powyższe wymogi tzn., że są one zgodne z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi urządzeń. Wzór oświadczenia zawiera załącznik 3.
  5. W przypadku, gdy zaproponowane akcesoria, spowodują uszkodzenie sprzętu, Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy i kosztami sporządzenia stosownej ekspertyzy potwierdzającej, że usterka wynikała z powodu stosowania akcesoria nie spełniającego zaleceń producenta sprzętu (o ile takiej ekspertyzy zażąda wykonawca).
  6. Wkłady drukujące, u których w trakcie eksploatacji będzie zauważalny spadek jakości względem jakości początkowej (jaśniejszy wydruk, smużenie, zaszarzenie kartki) lub gdy wydajność będzie w sposób znaczący mniejsza od deklarowanej, będą traktowane jako wadliwe i wymieniane w ciągu najpóźniej 2 dnia roboczego od daty uznania reklamacji na nowe bez żadnych dodatkowych kosztów.
  7. Wykonawca będzie miał 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
  8. Wszystkie wkłady drukujące muszą być hermetycznie zamknięte, zabezpieczone odpowiednim opakowaniem kartonowym lub plastykowym, opisanym nazwą producenta, modelem drukarki do jakiej można je stosować oraz oznaczeniem pozwalającym stwierdzić, że dostarczony wkład jest tym, jaki został zaproponowany w formularzu ofertowym przez dostawcę.
  9. Zaproponowane akcesoria do czyszczenia komputerów powinny być renomowanego producenta i dobre jakościowo. Na ich opakowaniu powinna być napisana ilość sztuk (w przypadku chusteczek) lub objętość środka w przypadku powietrza, pianki, czy spray do ekranów. Na opakowaniu powinna być nazwa producenta i opis, do czego dany środek służy (zgodny z zamówieniem).
  10. Propozycje nośników informacji powinny dotyczyć tylko nośników renomowanych firm, dających pewność poprawnego zapisu i długotrwałego zachowania informacji oraz gwarantujących kompatybilność z wszystkimi urządzeniami, obsługującymi nośniki danego typu. Nośniki CD i DVD powinny być pakowane pojedynczo w plastykowe pudełka i zabezpieczone folią. Nazwa producenta oraz opis nośnika powinny znajdować się na płycie (w przypadku płyt CD i DVD) lub taśmie (w przypadku taśm do streamera) oraz na papierowej wkładce wewnątrz pudełka. Dyskietki powinny być pakowane po 10 szt., w kartonowych lub plastykowych pudełkach, opisanych nazwą producenta, zabezpieczone hermetycznie folią.
  11. Czas dostawy od daty złożenia zamówienia nie może przekraczać 2 dni roboczych, w przeciwnym wypadku Zleceniodawca obciąży karami umownymi Wykonawcę za każdy dzień zwłoki, a zakupu może dokonać u innego dostawcy, kosztami obciążając wykonawcę.
  12. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt dostarczyć zamawiane akcesoria, dokonać instalacji, jeśli tego zażyczy sobie zamawiający również przyjąć zużyte akcesoria w celu ich unieszkodliwienia.
  13. Odbiór każdego zamówionego materiału eksploatacyjnego musi być potwierdzony podpisem osoby upoważnionej na zbiorczym dokumencie WZ sporządzanym co miesiąc, który będzie załącznikiem do wystawianej za dany miesiąc faktury, potwierdzającym wykonanie dostaw znajdujących się na fakturze.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości poszczególnych elementów dostawy w zależności od potrzeb,z zastrzeżeniem, że kwota umowna pozostaje stała.
  15. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca obowiązany będzie dostarczać akcesoria komputerowe na odrębne zamówienia każdej z jednostek do ich siedzib, tj.
  ZGM - ul. Wełniany Rynek 3
  ADM Nr 1 - ul. Mickiewicza 17
  ADM Nr 2 - ul. Śląska 4
  ADM Nr 3 - ul. Armii Polskiej 29
  ADM Nr 4 - ul. Drzymały 10
  ADM Nr 5 - ul. Gwiaździsta 4
  które zobowiązane będą dostarczone artykuły odebrać.
  Zamawiający, tj. ZGM, ADM 1-5 będzie składał zamówienia telefonicznie, faksem lub przez pocztę elektroniczną, przy czym w każdej jednostce zostaną wskazane osoby do kontaktów z Wykonawcą. Wykonawca poda stosowne numery telefoniczne, numer faksu i adres e-mail do kontaktów w formularzu oferty cenowej załącznik nr 1. arametrt, ilość rodzaj akcesoriów wyspecyfikowano w pkt. 3 - opis przedmiotu zamowienia. zamawiający przewiduje :a) możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba związana z powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień,
  c)zmianę treści umowy jedynie w przypadku zmiany osób wymienionych w § 2 pkt. 2 oraz zmiany ilości elementów dostawy bez możliwości zwiększenia wartości umowy.
  Modyfikacja o której mowa wyżej, może być dokonana wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
 4. Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów
  Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o, Puszczykowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i faksów.
  Część I - Artykuły biurowe
  ASORTYMENT JEDN. MIARY ILOŚĆ
  Cienkopis mix kolorów czarny, czerwony, niebieski, zielony szt 500
  Folia do fax-u typ Panasonic KX -FA52X szt 20
  Folia przezroczysta A4 do laminowania 75, opakowanie a 100 szt opakowanie 12
  Gumka do mazania szt 20
  Klej biurowy sztyft nie mniej niż 20g szt 100
  Klej biurowy tubka nie mniej niż 40g szt 50
  Koperta biała B4 250 x 353 mm samoklejąca 250 szt opak opakowanie 10
  Koperta brązowa B4 250 x 353 mm samoklejąca 250 sztopak opakowanie 40
  Koperta biała B5 176 x 250 mm samoklejąca 250 szt opak. opakowanie 10
  Koperta biała C6 114 x 162 mm samoklejąca 500 sztopak. opakowanie 5
  Koperta do RTG szara 370 x 450 mm cięta z dłuższego boku szt 7500
  Korektor w pisaku szt 100
  Korektor w taśmie szt 10
  Kostka biurowa klejona 82mm x 84mm kolor biały szt 60
  Kostka/bloczek samoprzylepny 76 x 76 mm szt 100
  Koszulka z klapką A4 10szt opakowanie opakowanie 10
  Linijka 30 cm szt 20
  Marker do tablic suchościeralnych czarny szt 30
  Notatnik A4 96 kart. twarda oprawa szt 40
  Notatnik A4 96 kart. miękka oprawa szt 50
  Nożyczki długość ostrza 12 cm. szt 19
  Obwoluta na dokumenty A4 opak. po 100 szt opakowanie 240
  Obwoluta na dokumenty z klapką (opak.po 100 szt) szt 10
  Ołówek szt 80
  Papier do faxu termiczny w rolce szer. min. 210 mm, dł. 30m 55g/m2 szt 30
  Papier komputerowy składanka 240x12 - 2 warstwowy opakowanie 10
  Papier komputerowy składanka 240x12 - 1 warstwowy opakowanie 12
  Papier ksero A3 biały, 80g/m2, ryza 500 szt szt 50
  Papier ksero A4 biały, 80g/m2, ryza 500 szt szt 1900
  Pisak mix kolorów czarny, czerwony, niebieski, zielony szt 400
  Pisak wodoodporny cienki czarny do pisania po szkle szt 350
  Pisak wodoodporny gruby czarny (do pisania po szkle) szt 320
  Pisak- zakreślacz - mix kolorów (pomarańczowy, żółty zielony) szt 100
  Płyta CD-RW szt 300
  Segregator 7 cm - kolor ciemnoniebieski oprawa twarda z mechanizmem dźwigniowym szt 470
  Segregator 4,5 cm- kolor ciemnoniebieski z mechan. Dźwigniowym szt 200
  Skoroszyt papierowy A4 szt 60
  Skoroszyt plastikowy miękkie okładki A4 szt 450
  Skoroszyt plastikowy niebieski do wpięcia w segregator z zawieszką szt 373
  Skoroszyt plastikowy z twardą okładką szt 200
  Spinacz duży 50 mm 100 szt w opakowaniu opakowanie 140
  Spinacz mały 28 mm 100 szt w opakowaniu opakowanie 230
  Taśma gęsia skórka szt 75
  Taśma samoprzylepna 2cm szt 163
  Teczka A4 wiązana papierowa szt 220
  Teczka A4 wiązana plastikowa szt 220
  Teczka papierowa z gumką szt 260
  Zeszyt 32k kratka A5 szt 30
  Zeszyt 60k A5 kratka szt 75
  Zeszyt 80 kart. A5 szt 120
  Zeszyt 96k A5 kratka twarda okładka szt 10
  Zszywki 24/6 1000 szt opak. 200
  Atrament do drukarki Canon CLI 8B szt 3
  Atrament do drukarki Canon Pixma IP 4200 PGI -5B szt 4
  Atrament do drukarki HP 15 szt 28
  Atrament do drukarki HP 27 szt 24
  Atrament do drukarki HP 336 szt 12
  Atrament do drukarki HP 56 szt 12
  Atrament do drukarki HP17 szt 3
  Atrament do drukarki HP28 szt 4
  Taśma do drukarki OKI ML 320 szt 6
  Taśma do drukarki STAR LC15PL szt 2
  Taśma do drukarki EPSON LX 300 szt 2
  Taśma do drukarki Panasonic KXP1150 szt 3
  Toner do drukarki Brother TN-2000 szt 58
  Toner do drukarki Brother TN3130 szt 7
  Toner do drukarki HP 06A szt 3
  Toner do drukarki HP 12A szt 40
  Toner do drukarki HP 13X szt 1
  Toner do drukarki HP 15A szt 1
  Toner do drukarki HP 49X szt 9
  Toner do drukarki HP Q6000A szt 10
  Toner do drukarki Konica - Minolta P1710-5600-02 szt 6
  Toner do drukarki Konica -Minolta P1710-5890-04 szt 3
  Toner do drukarki Konica -Minolta P1710-5890-05 szt 3
  Toner do drukarki Konica -Minolta P1710-5890-06 szt 3
  Toner do drukarki Konica -Minolta P1710-5890-07 szt 3
  Toner do drukarki OKI PAGE 09004078 szt 4
  Toner do urządzenia HP Q6001A szt 4
  Toner do urządzenia HP Q6002A szt 4
  Toner do urządzenia HP Q6003A szt 4
  Toner do urządzenia LEXMARK 12A8400 szt 11
  Toner do urządzenia SAMSUNG ML-1710 szt 1
 5. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DO PROJEKTU BĄDŹMY ZDROWI - WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Poznań
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych do programu Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy.

  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III oraz w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 6. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i faksów.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do faksów i drukarek do siedziby Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis stanowi zestawienie asortymentowo - ilościowo - cenowe, stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji.
 7. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42.
 8. Dostawa materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ, loco Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul.Sikorskiego 3-4. Materiały będą dostarczane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w terminie dwóch dni od telefonicznego zgłoszenia dokonanego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Umowa podpisana z dostawcą będzie obowiązywała do końca 2009 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na jej realizację
 9. Dostawa - materiałów piśmienno-biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Oddziału Terenowego BAMW w 2009 roku
  Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa materiałów piśmienno-biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w 2009 roku