Kogo reprezentuje osoba

Grodzka Lidia Maria

w KRS

Lidia Maria Grodzka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lidia
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Grodzka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Wielopole Skrzyńskie (Podkarpackie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bokota Romualda, Boruta Marcin, Chmiel Edward, Cios Janina, Janik Janina Bronisława, Janik Lucjan, Kiebała Irena, Kipa Teresa, Longosz Honorata, Misiura Wojciech, Ochał Elżbieta, Parys Maria, Płoucha Władysław, Skałuba Maria, Sokołowska Bogumiła Stefania, Strączek Aleksandra, Świstak Jan, Sypień Bronisława, Tokarz Eugeniusz, Zegar Julian, Zygmunt Genowefa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wójtowicz Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie − KRS 0000105751
 2. Null Podatek Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000479880
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Brzezinach, Brzeziny − KRS 0000140488
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Gliniku, Glinik − KRS 0000067504
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Sędziszowie Małopolskim, Sędziszów Małopolski − KRS 0000093736
 6. Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Ropczycko - Sędziszowskiej, Brzeziny − KRS 0000068341
 7. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Nawsianki W Nawsiu, Nawsie − KRS 0000353526
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Szufnarowa − KRS 0000627331
 9. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Monika W Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie − KRS 0000019276
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Małej W Małej, Mała − KRS 0000123015
 11. Stowarzyszenie Sołtysów, Przewodniczących Rad Sołeckich i Osiedlowych Powiatu Ropczycko-sędziszowskiego 39-100 Ropczyce Ul.krisego 1, Ropczyce − KRS 0000014658
 12. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej Im. Tadeusza Marii Kantora W Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie − KRS 0000185175

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ropczycach, Ropczyce − KRS 0000093263
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Wielopole Skrzyńskie − KRS 0000152158
 3. Małopolska Development Sp. Z O.O. W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000583300
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie − KRS 0000192582

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 500.000 zł. /pięćset tysięcy złotych/ na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie
  : Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 500.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 1M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, za okres za który odsetki te zostały naliczone, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu 30 września 2022r. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy złożonych w banku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Spłata kredytu nastąpi w ośmiu ratach w następujących terminach i wysokości: 1. 30.01.2016r. - 5.000 zł. 2. 30.01.2017r. - 5.000 zł. 3. 30.01.2018r. - 5.000 zł. 4. 30.01.2019r. - 5.000 zł. 5. 30.01.2020r. - 5.000 zł. 6. 30.01.2021r. - 5.000 zł. 7. 31.05.2022r.- 220.000 zł. 8. 30.09.2022r. - 250.000 zł. Termin uruchomienia transzy kredytu nie może być dłuższy niż 3 dni od przekazania dyspozycji wypłaty..
 2. Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie 1.300.000 zł. (jeden milion trzysta tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Zamawiający: Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej w kwocie 1.300.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. Adaptacja niedokończonego w wyniku zaniechania inwestycji, budynku szkoły w Wielopolu Skrzyńskim, na potrzeby edukacyjno - kulturalne oraz działalność gospodarczą realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 1M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki. Oprocentowanie pożyczki ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. Odsetki od wykorzystanej pożyczki naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, za okres za który odsetki te zostały naliczone, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu całkowitej spłaty pożyczki. Wykorzystanie pożyczki postawionej przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania pożyczki na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę, na podstawie dyspozycji Pożyczkobiorcy złożonych w banku na dzień przed uruchomieniem pożyczki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania pożyczki w niepełnej kwocie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Spłata pożyczki nastąpi w terminie: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. /okres dwunastu miesięcy/..
 3. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł. (jeden milion sześćset tysięcy złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 1M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, za okres za który odsetki te zostały naliczone, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu 30 lipca 2020r. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy złożonych w banku na dzień przed uruchomieniem kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Spłata kredytu nastąpi w dziewięciu ratach w następujących terminach i wysokości: 1. 30.01.2013 r. - 5.000 zł. 2. 30.01.2014 r. - 5.000 zł. 3. 30.01.2015 r. - 5.000 zł. 4. 30.01.2016 r. - 5.000 zł. 5. 30.01.2017 r. - 80.000 zł. 6. 30.08.2018 r. -200.000 zł. 7. 30.04.2019 r.- 300.000 zł. 8. 30.04.2020 r.- 500.000 zł. 9. 30.07.2020 r.- 500.000 zł.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł. (jeden milion dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na pokrycie wydatków budżetu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy
  Zamawiający: Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na pokrycie wydatków budżetu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy. Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 1M powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, za okres za który odsetki te zostały naliczone, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu 30 listopada 2019r. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy złożonych w banku na dzień przed uruchomieniem kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Spłata kredytu nastąpi w dziewięciu ratach w następujących terminach i wysokości: 1. 30.01.2012 - 10.000 zł. 2. 30.01.2013 - 10.000 zł. 3. 30.01.2014 - 10.000 zł. 4. 30.01.2015 - 10.000 zł. 5. 30.01.2016 - 10.000 zł. 6. 30.01.2017 - 80.000 zł. 7. 30.08.2018 - 250.000 zł. 8. 30.08.2019 - 400.000 zł. 9. 30.11.2019 - 420.000 zł..

Inne osoby dla Grodzka (100 osób):