Kogo reprezentuje osoba

Grossman Cezary Arkadiusz

w KRS

Cezary Arkadiusz Grossman

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Cezary
Drugie imię:Arkadiusz
Nazwisko:Grossman
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:75 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rosienkiewicz Paweł Piotr, Stasiaczek Bartłomiej Maria, Tomeczko Przemysław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karaś Małgorzata, Mielczarek Marek Ignacy, Rosienkiewicz Paweł Piotr, Stasiaczek Bartłomiej Maria, Tomeczko Przemysław, Zwarycz Teresa Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łomotowski Janusz Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ferens Andrzej Tadeusz, Lisowski Józef Bronisław, Ostrowski Dariusz Wojciech, Przygodzki Marian Stanisław, Szymczak Eugeniusz Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., Wrocław − KRS 0000248319
 2. Ajm Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000251388
 3. Ekoinwest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000168245
 4. Funam Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000031395
 5. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społecznego Cooperantem, Wrocław − KRS 0000546071
 6. Grupa Walor Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000602319
 7. Klub Absolwentów Nauk Politycznych, Wrocław − KRS 0000136410
 8. Lions Club Wrocław Polska, Wrocław − KRS 0000121756
 9. Olavia Apartaments Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000678375
 10. Olavia Apartaments Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000680447
 11. Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone, Wrocław − KRS 0000325924
 12. Powiatowe Centrum Zdrowia W Bolesławcu Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000227977
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytet, Wrocław − KRS 0000240824
 14. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa - Srw Likwidacyjnej, Środa Śląska − KRS 0000031062
 15. Top Kraft Polska Sp. Z O.O., Psary − KRS 0000382714
 16. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, Wrocław − KRS 0000236674
 17. Wodropol S.A., Wrocław − KRS 0000051849

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alldan i Sp. Z O.O., Piotrków Trybunalski − KRS 0000142371
 2. Art Media Jacek Łaskawiec Sp. J., Wrocław − KRS 0000351338
 3. Bank Ochrony Środowiska S.A., Warszawa − KRS 0000015525
 4. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000213275
 5. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław − KRS 0000132019
 6. European Vegetables Producers Sp. Z O.O., Wąwolnica − KRS 0000142651
 7. Fortum Wrocław S.A., Wrocław − KRS 0000000748
 8. Fundacja Cedres, Wrocław − KRS 0000254929
 9. Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud Paweł Pyrkosz Sp. J., Wrocław − KRS 0000253974
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Betos Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000218213
 11. Przedsiębiorstwo Projektowo-wykonawcze Inżynierii Wodnej Inwod Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000036159
 12. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wygodne Mieszkanie Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000041551
 13. Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa Pgu, Polanica-zdrój − KRS 0000110987
 14. Wrocławskie Mieszkania Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000291108

Powiązane przetargi (75 szt.):
 1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żarowo
  Zamawiający: Gmina Przedecz, Przedecz
  1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żarowo 2.Projektowana Stacja Uzdatniania Wody z przeznaczeniem do produkcji wody uzdatnionej jest obiektem strategicznym dla Inwestora. Zadaniem obiektu jest uzdatnianie wody głębinowej oraz zabezpieczenie szczytowych rozbiorów bytowych oraz ppoż. 3.W ramach inwestycji przewiduję się roboty rozbiórkowe: a)należy rozebrać budynek SUW oznaczony na planie zagospodarowania jako obiekt 1 o powierzchni zabudowy 73,70 m2; b) należy rozebrać osadniki wód popłucznych c)należy rozebrać istniejące podziemne zbiorniki wód magazynowych zlokalizowane w nasypie 140,0 m2; d)należy rozebrać istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych; e)należy zlikwidować ujęcie nr 1 zgodnie z opracowaniem- „Projektem robót geologicznych dla wykonania likwidacji studni nr 1” - zał. nr 8 do SIWZ; 4. Zaprojektowane zagospodarowanie działki: a)budowa budynku technologicznego: -wytyczenie i wykonanie fundamentów, -obudowa budynku: obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 120 mm,dach płytami dachowymi warstwowymi gr. 140 mmm. -ściany wewnętrzne działowe gr. 25 cm z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej, -konstrukcja nośna: konstrukcje nośna stanowią ramy stalowe. Rygle i słupy zewnętrzne z I 220, a słupy wewnętrzne ściany szczytowej z I 140. Słupy mocowane w stopach fundamentowych na kotwach fi 20 i fi 16, -konstrukcja stalowa dla lekkiej obudowy: rygle i słupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych 80x80x4mm mocowane do konstrukcji nośnej, -stężenia połaciowe zaprojektowano z prętów fi 16 mm. Stężenia pionowe ścian zaprojektowano z L60x60 x 5 mm, -posadzki:płytki granitogres antypoślizgowe, podkład betonowy kl. C20/25 gr. 10cm, folia PCV gr. 0,3mm; beton kl. C12/15 gr.10cm, piasek ubity gr.15 cm, -rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr.0,55 mm, -brama i drzwi zewnętrzne stalowe z wypełnieniem płytami warstwowymi gr.120 mm w kolorze ścian, b)budowa dwóch zbiorników do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 100m3 każdy; c)budowa nowego żelbetowego zbiornika wód popłucznych; d)przebudowa obudowy nadziemnej studni głębinowej na płycie fundamentowej-obiekt prefabrykowany, gotowy; e)agregat prądotwórczy: płyta fundamentowa pod agregat prądotwórczy gr. 20cm, beton C20/30-zbrojony stalą, konstrukcja zadaszenia agregatu; f)budowa ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową oraz furtką; g)budowa zbiornika neutralizatora ścieków – studnia z prefabrykatów żelbetowych; h)budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki – studnia z prefabrykatów żelbetowych; i)budowa chodników oraz placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm. 5. Wykonanie Branży technologicznej obejmującej: - montaż technologii uzdatniania wody; - montaż instalacji elektrycznej i AKPiA - montaż sieci międzyobiektowych. 6. Wykonanie studni awaryjnej nr 3 zgodnie z opracowaniem - „Projektem robót geologicznych dla wykonania studni awaryjnej nr 3”- wg zał. nr 9 do SIWZ, wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych pobranej próby wody wg. rozdz. 2.3 ww. projektu i pkt. II decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z opracowaniem dodatku do dokumentacji hydrogeoligicznej. 7. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SIWZ obejmujących projekt budowlany(Załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z załączonymi przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ). 8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania , zabezpieczenia zaplecza i terenu budowy, organizacji placu budowy, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: a) dokumentację powykonawczą w 2 egz. zawierająca wszystkie atesty i certyfikaty wbudowanych urządzeń i materiałów, protokoły badań , pomiarów, sprawdzeń; b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach. c) wykonawca dokona generalnego rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz dokona przeszkolenia pracownika obsługującego stację SUW Żarowo, wykona kompletną instrukcję obsługi SUW wraz z wykonaniem badań fizyko-chemicznych wody i uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody o parametrach i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).
 2. „Modernizacja studni głębinowej A-4 w ramach zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich”.
  Zamawiający: "PGKiM" Sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki
  Modernizację ujęcia – studnia A-4:
  1) Demontaż istniejącej obudowy studni i montaż nowej z PE wraz z wykonaniem fundamentu pod studnię.
  2) Montaż nowych: głowicy studziennej, pompy głębinowej, rurociągu tłocznego na odcinku od pompy do wyjścia z obudowy studni, przepływomierza, aparatury zaporowo – zwrotnej oraz pomiarowej, pompy zanurzeniowej wraz z instalacją odwodnienia obudowy studni.
  3) Rozbiórkę istniejącej rozdzielni elektrycznej.
  4) Montaż nowej, kontenerowej rozdzielni sterującej w konstrukcji stalowej wraz z pełnym wyposażeniem elektrycznym i AKPiA.
  5) Połączenie nowej rozdzielni elektrycznej ze zmodernizowaną studnią w zakresie elektrycznym i automatyczno – pomiarowym.
  6) Połączenie nowej rozdzielni sterującej z istniejącym kablem zasilającym w energię elektryczną oraz z istniejącym kablem sterującym z SUW.
  7) Przystosowanie nowej rozdzielni sterującej do podłączenia (w późniejszym terminie) światłowodu sterującego z SUW oraz nowego kabla zasilającego.
  8) Przeniesienie alarmu z obecnej komory studni do nowopowstałej (po wymianie),
  9) Wykonanie kamerowania odwiertu studni.

  2. Budowę rurociągu wody surowej ze studni A-4 do budynku SUW:
  1) Wykonanie nowego odcinka rurociągu tłocznego na odcinku od studni A-4 do budynku SUW (od węzła Z1 do Z5 według Dokumentacji Projektowej) wraz z wejściem do budynku SUW na poziomie piwnicy (122,5 m rury PEHD Dz280mm).
  2) Połączenie nowego wodociągu od studni A-4 z istniejącym układem technologicznym w budynku SUW.

  3. Budowę rurociągu ominięcia istniejących filtrów w hali SUW:
  1) Wykonanie obejścia części technologicznej (istniejący układ filtrów) na odcinku od wejścia rurociągu do budynku SUW do istniejącego zestawu pomp sieciowych (około 60 m rury ze stali nierdzewnej 304 Dn250mm wraz z montażem dwóch przepustnic z napędem ręcznym Dn250mm).
  2) Odtworzenie nawierzchni i zagospodarowania terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

 3. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach
  Zamawiający: Wójt Gminy, Popielów
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach”. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: 5.4. Gospodarka wodno-ściekowa. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ODPOWIEDNIO: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej: a) obsługa geodezyjna, b) decyzja środowiskowa i pozwolenie wodno-prawne, c) inne niezbędne dokumentacje, operaty, pozwolenia, sprawdzenia wynikające z przepisów w celu uzyskania pozwolenia na budowę d) projekty budowlane (4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę, e) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.) f) inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.), h) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD (2 szt.) 2. Pełnienie nadzoru autorskiego 3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową 4. Dostawa oraz montaż urządzeń i instalacji 5. Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów wody pitnej 6. Obsługa geodezyjna 7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem) 8. Przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW 9. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji SUW 10. Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji SUW 11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD 2 szt.) 12. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych 13. Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji 14. Inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją inwestycji 15. Bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji. 16. Wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno – Użytkowego (nazywanego dalej PFU) stanowiącego załącznik do SIWZ. PFU obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne. UWAGA: Wykonawca będzie realizował zamówienie w czynnym obiekcie. Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacja robót powinny zabezpieczyć ciągłość pracy istniejącej stacji uzdatniania wody w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że eksploatatorem SUW w Starych Siołkowicach jest firma PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą 46-082 Kup ul. Rynek 4, biuro 45-920 Opole ul. Janiny Kłopockiej 3. Zamawiający informuje, że posiada Decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn. „Podłączenie studni nr 1a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice (Załącznik nr 12 do SIWZ). 3.3. Wymagania dodatkowe: 1. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późn. zm.) 2. Wykonawca przystąpi do robót budowlanych po uzyskaniu przez Zamawiającego pozytywnej opinii jednostki współfinansującej zadanie o zgodności dokumentacji projektowej z ww. dyrektywą. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej – zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca 4. Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną z przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą). 5. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym. 6. Wszystkie elementy z demontażu i rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu (zapisy PFU w tym zakresie nie są wiążące); 7. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kosztorysu ofertowego, zgodnie z przedmiarem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, 3.4. Wykonawca zaakceptuje warunki zamówienia bez zastrzeżeń tj. zaakceptuje warunki umowy załączonej do SIWZ (oświadczenie zawarte w formularzu oferty). 3.5. Jeżeli SIWZ lub PFU wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w PFU. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ lub PFU, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w SIWZ lub PFU mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w PFU. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W przypadku składania ofert równoważnych Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających posiadane parametry proponowanych materiałów lub urządzeń.
 4. Rozbudowa układu technologicznego uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody II przy ul. Okuniewskiej 1 w Sulejówku
  Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, Sulejówek
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:
  a) dostawa i montaż filtra ciśnieniowego o średnicy 1800 mm pośpiesznego ze złożem katalitycznym do usuwania manganu typ UFP 72,
  b) dostawa i montaż filtra ciśnieniowego o średnicy2100 mm pośpiesznego ze złożem katalitycznym do usuwania manganu typ UFP 84,
  c) połączenie dostarczonych filtrów z istniejącym układem technologicznym,
  d) rozbudowa istniejącego systemu automatyki i sterowania o dodatkowe elementy układu, w tym także dokonanie zmian w istniejącej wizualizacji obiektu,
  e) roboty budowlano – montażowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmioty umowy, w tym w szczególności:
  - wykucie otworu wejściowego na halę filtrów,
  - montaż bramy segmentowej automatycznej, podnoszonej i opuszczanej pionowo do góry za pomocą siłownika elektrycznego,
  - konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo,
  - odtworzenie i naprawa elewacji,
  - roboty malarskie w hali filtrów,
  - poprawki glazurnicze po montażu nowych filtrów
 5. Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach, Gmina Zator. Nr procedury DI.271.6.2016
  Zamawiający: Burmistrz Zatora, Zator
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
  Przedmiot zamówienia opisanego w tytule obejmuje w szczególności : a/ dostawę i montaż urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, b/ dostawę i montaż podziemnego zbiornika wody, c/ dostawę i montaż kontenera na urządzenie napowietrzające wodę, d/ dostawę i montaż rurociągów technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych, e/ przebudowę instalacji elektrycznej NN w budynku SUW, f/ roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń budynku SUW do nowej technologii uzdatniania wody, g/ właściwe skonfigurowanie i uruchomienie całej stacji uzdatniania wody, przeprowadzenie odpowiednich prób i testów dot. jakości uzdatnianej wody, oraz ciągłe nadzorowanie pracy zmodernizowanej SUW w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich robót i montażu urządzeń, zakończone protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 2. W skład nowej technologii uzdatniania wody wchodzą m. in. : pompa ściekowa w zbiorniku popłuczyn, rurociągi technologiczne zewnętrzne, kontener lekki ocieplony, urządzenie do napowietrzania ścieków surowych, zbiornik wody po napowietrzaniu, pompy podające wodę ze zbiornika na filtry, filtr ciśnieniowy, szafa sterownicza, dmuchawy bocznokanałowe, pompy płuczne, zestaw hydroforowy, osuszacz powietrza, dawkowniki, rurociągi technologiczne wewnętrzne, lampa UV ze sterowaniem, sterowanie i automatyka. 3. Zestawienie i szczegółowy opis wszystkich elementów zamówienia, projekty, szkice, przedmiary robót i in. informacje zawiera załącznik nr 1A do SIWZ, zatytułowany Opis przedmiotu zamówienia - OPZ. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1B do SIWZ. UWAGA ! Dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego również w wersji edytowalnej należy wypełnić bez wprowadzania jakichkolwiek zmian merytorycznych. 4. Podane w OPZ nazwy własne, typy, symbole, nazwy handlowe itp. mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Jeżeli gdziekolwiek w OPZ Zamawiający użył konkretnych nazw materiałów lub nazw producentów lub innych opisów, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy. a) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w OPZ. b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry nie gorsze od wskazanych. Zamawiający uzna, że zaoferowane rozwiązanie posiada równoważne cechy z przedmiotem zamówienia, jeżeli będzie ono zawierało funkcjonalności, co najmniej tożsame lub lepsze od określonych w OPZ w zakresie posiadanej funkcjonalności. W przypadku zaproponowania wersji równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego rozwiązania umożliwiające porównanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi w niniejszym OPZ.
  Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalności, wydajności i kompatybilności zaoferowanego rozwiązania równoważnego poprzez analizę jego możliwości. Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego oprogramowania leży po stronie Wykonawcy. 5. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. 6. Wspólny słownik zamówień CPV - poniżej. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi, sanitarnymi, bezpieczeństwa itp. w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i zamontować wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. 9. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić załadunek, transport, rozładunek, montaż dostarczonych urządzeń w pomieszczeniach wskazanych przez użytkownika SUW, w tym skonfigurowanie, uruchomienie urządzeń na stanowiskach i włączenie go w sieć oraz wykonanie prób i testów działania urządzeń oraz ciągłe nadzorowanie pracy zmodernizowanej SUW w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich robót i montażu urządzeń, zakończone protokołem końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 10. UWAGA ! - Modernizowana SUW w Graboszycach, wraz ze zlokalizowanym w pobliżu ujęciem, jest praktycznie jedynym źródłem wody pitnej dla gminy Zator. Co do zasady powinna więc być zapewniona jej ciągła praca, również w trakcie realizacji zakresu rzeczowego objętego niniejszym przetargiem. - W szczególnych przypadkach, zarządca stacji SUW dopuszcza możliwość wyłączenia z pracy urządzeń SUW, na okres nie dłuższy niż 4 godziny w ciągu jednej doby, w czasie najmniejszego rozbioru wody (najlepiej w porze nocnej), za zgodą i w terminie uzgodnionym z zarządcą stacji. - W sytuacji wyjątkowej (konieczność wyłączenia SUW na okres dłuższy, jednak nie dłużej niż na 8 godzin), możliwość takiego wyłączenia, jego termin i czas trwania należy bezwzględnie uzgodnić z zarządcą stacji
 6. Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Opacz, gm. Konstancin-Jeziorna
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa stacji uzdatniania wody (SUW) Opacz w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej autorstwa pracowni projektowej INSTALAND Andrzej Białecki, zwanej dalej Dokumentacją Techniczną, stanowiącej załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 7. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż.
  Zamawiający: Gmina Ujazd, Ujazd
  1. Inwestycja dotyczy wykonania obudowy ujęć wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą studni nr 4 na ujęciu w miejscowości Zimna Wódka, położonej na działce nr 488 stanowiącej własność inwestora.
  Prace obejmują (wielkości podstawowe): - wykonanie obudowy ujęcia wód podziemnych - studnia nr 4 - 1 kpi - wykonanie odcinka włączeniowego do istniejącego rurociągu wody surowej - 3,Om - montaż pompy głębinowej wraz z koniecznym orurowaniem - 1 kpi - wymiana istniejącego zestawu hydroforowego - 1 kpi - zasilanie studni nr 4 n/n wykonane kablem YKY 4 x 25mm2 - 65,Om - zasilanie ogrzewania awaryjnego wykonane kablem YKY 4 x 10mm2 - 65,Om - układ pomiarowy - 1 kpi Zgodnie z mapą zasadniczą teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i linie energetyczne podziemne. 1.2 Zaprojektowano: Obudowę studni głębinowej w postaci gotowego prefabrykowanego elementu wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą typu LANGE, dla przedmiotowego ujęcia zaprojektowano obudowę z armaturą DN80. Całość elementów obudowy opisano w projekcie oraz pokazano na rys.nr 3 i 4 t j.- część graficzna opracowania. Montaż obudowy mocowany jest na podstawie wylanej z betonu, zasilanie urządzenia automatycznego awaryjnego ogrzewania przewidzieć ze skrzynki elektrycznej w obudowie. Dane techniczne termostatu: Typ regulatora: R-2001 (AP1 O ) Napięcie zasilania: 220V, 50Hz Max. prąd obciążenia przy: 110A
  Zakres temperatur Temp. Załączania: 2 st.C (±O,5C) (bez możliwości regulacji)
  Temp. Wyłączania: 4st.C (±O,5C)
  Max. prędkość schładzania obiektu: 1st.C/5min
  Stopień ochrony obudowy: IP55 Wymiary: 105x105x50mm
  Planuje się, że pobór wody ze studni nr 4 będzie się odbywał pompą głębinową typu Hydro Vacuum GCA 5.07 zabudowaną
  na głębokości 55,0 m o następującej charakterystyce: Wydajność Qmax = 75,0 m3/h Wysokość podnoszenia Hmax = 67 m
  Moc pompy 25,2 kW lub inną o podobnej charakterystyce. Rury pompowe montowane w studni głębinowej projektuje się jako rury stalowe o średnicy DN80 w odcinkach 3-6m z połączeniem kołnierzowym. Dopuszcza się zastosowanie rur pompowych (wznośnych) wykonanych z HDPE o średnicy De90 łączonych poprzez połączenia kołnierzowe. Odcinek włączeniowy od studni nr 4 do istniejącego rurociągu wody surowej zaprojektowano z rur o parametrach: polietylen PE100, SDR17, PN10 i wymiarach: fi 90x5,4 mm. Do połączenia rur PE z armaturą zastosować należy połączenie kołnierzowe (tuleja kołnierzowa z kołnierzem lużnym). (nr 23 na rysunku do projektu). Do zasilania strefy ciśnieniowej zbiornika zastosowano w chwili obecnej zestaw pompowy typ ZH-CR składający się z czterech pomp CR 40 z silnikiem o mocy 2,2 kW.
  Zestaw pracuje w układzie stałego ciśnienia zasilania sieci. W związku z podłączeniem dodatkowej studni głębinowej Inwestor przewidział konieczność wymiany istniejącego zestawu hydroforowego. W porozumieniu z Inwestorem projektuje się zestaw hydroforowy typu HYDRO MPC firmy Grundfos wyposażony w cztery pompy typu CR15-5-A-S-A-E-HQQE firmy Grundfos i mocy 4 kW każda. Dopuszcza się zastosowanie innego zestawu równoważnego pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora. Wydajność nominalna każdej pomy 17 m3/h przy nominalne wysokości podnoszenia 55,4m. Dla zasilania w energię dodatkowej studni należy z istniejącej rozdzielni głównej RG wyprowadzić przyłącze kablowe kablem YKY 4 x 25mm2, dla zasilania w energię ogrzewania awaryjnego należy z istniejącej rozdzielni głównej RG wyprowadzić przyłącze kablowe.
  Prace związane z układaniem kabla prowadzić zgodnie z PN i PBUE. Pod drogą kabel układać w rurze ochronnej. Budowa dodatkowej studni wiąże się z rozbudową szaf sterowniczych w których to należy dobudować aparaturę sterującą pracą pompy. Wykopy projektuje się jako otwarte o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Obsypkę należy wykonać z materiału piaszczystego. Zasypkę pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Prace należy wykonywać także w oparciu o: - Postanowienie RG.6220.6.2015 z dnia 1 października 2015r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. - Decyzja ROS. 6341.29.2015. H P z dnia 1 grudnia 2015r. Starosty
  Strzeleckiego o pozwoleniu wodno-prawnym.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.ujazd.pl dokumentacja projektowa, będąca integralną częścią SIWZ: - projekt wykonania robót budowlanych, - pomocniczo przedmiar robót - pomocniczo program funkcjonalno-użytkowy - STWiOR,
  Wykonanie zadania obejmuje ponadto:
  a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.
  b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wykonania odpowiednich prób i badań.
  c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
  d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
  e) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi.
  f) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  g) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających
  się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora.
  h) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
  i) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisku.
  2. Szczegółowy zakres robót, w tym również robót przygotowawczych i rozbiórkowych określa także przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny
  ofertowej.
  3. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Dokumentację sporządzono na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi załącznik pomocniczy w realizacji inwestycji.
  Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej występuje konkretny producent materiału lub urządzenia,
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone projektem oraz STWiO.
 8. Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 -etap II; USK/DZP/PN-187/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego źródła zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 -etap II; 4 zadania - pakiety
 9. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu wody surowej na potrzeby gminy Lipowa
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu wody surowej na potrzeby Gminy Lipowa 3.1. Zakres prac: 3.1.1 budowa ujęcia wody w dolnym biegu potoku Malinowski w km 0+850, w ramach której przewiduje się wykonanie niezbędnych obiektów dla funkcjonowania ujęcia tj.:- gurty betonowe,- ujęcie drenażowe z niezbędną armaturą,- studnia zbiorcza z niezbędna armaturą,- instalacja do płukania ujęcia. 3.1.2 budowa sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 dn 160 o dł. 2987,60 mb oraz PE 100 SDR 17 dn 110 mm o dł. 1374,20 mb dla potrzeb transportu wody z ujęcia do stacji uzdatniania wody. 3.1.3 budowa stacji uzdatnia wody (SUW) tj. -budynek technologiczny SUW o powierzchni 136 m2, kubaturze 1064 m3 i powierzchni użytkowej 112,3 m2 - szczelne zbiorniki bezodpływowe na
  ścieki technologiczne -zbiornik bezodpływowy na ścieki z chlorowni, - zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne - przyłącza i rurociągi międzyobiektowe - kable energetyczne i sterownicze na terenie działki z oświetleniem - ogrodzenie terenu stacji z brama i furtką - drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki - naziemny hydrant ppoż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: wzór umowy, dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa
  lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów /produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych
  lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić
  podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
 10. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie, Gmina Strzegom.
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Strzegom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie zlokalizowanej w miejscowości Żelazów w Gminie Strzegom wraz z dokonaniem zgłoszenia o zakończeniu budowy w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Zakres prac obejmuje m.in. roboty budowlane: Branży architektoniczno-konstrukcyjnej: rozbiórka stropu i montaż sufitu podwieszanego stropu z gips.-karton. wodoodpornych na ruszcie stalowym systemowym, przebudowa układu funkcjonalnego - rozbiórki ścian działowych w pomieszczeniach i budowa nowych - likwidacja pom. socjalnego, rozbiórka stropu w całości budynku, wymiana wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z montażem nadproży, remont posadzek w całym budynku, remont ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach, ocieplenie ścian fundamentowych budynku styropianem gr. 12cm, ocieplenie budynku styropianem gr. 15cm, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie obróbki blacharskiej, montaż nowych rynien PVC, remont zbiorników wody czystej, remont odstojnika popłuczyn, budowa zbiornika wody surowej. Branży sanitarno-technologicznej: demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody, budowa nowej technologii uzdatniania wody, remont sanitariatu, remont obudowy studni głębinowej nr I, budowa zbiornika wody surowej wraz z wieżą napowietrzającą stojącą na tym zbiorniku, remont odstojnika popłuczyn, remont szczelnego zbiornika ścieków chemicznych NaOCl, remont szczelnego zbiornika ścieków socjalnych, budowa szczelnego zbiornika ścieków chemicznych NaOH. Branży elektrycznej (w tym AKPiA): zasilanie i rozdzielnie, instalacja oświetleniowa, instalacja siłowa gniazd wtyczkowych, instalacja sterowania procesami technologicznymi, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze, ochrona od porażeń, ochrona przeciw przepięciowa, dodatkowo wymiana baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej na nową. Część dotycząca demontażu istniejącej napowietrznej stacji transformatorowej oraz budowy wnętrzowej stacji transformatorowej nie będzie realizowana. Pozostaje stacja istniejąca. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP dopuszcza składanie ofert równoważnych , a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie że parametry techniczne (np. wymiary, przepływ, wydajność, moc urządzeń, opory hydrauliczne, rozkład ciśnień, itp.) nie będą odbiegały od urządzeń zaprojektowanych o ±2%. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia do oferty przetargowej wykazu urządzeń kluczowych - równoważnych - załącznik nr 13 do SIWZ oraz stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia tj.: a) szczegółowe rysunki techniczne, b) atesty PZH, c) aprobaty techniczne d) deklaracje zgodności, e) karty katalogowe urządzeń zamiennych. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem urządzeń zaprojektowanych Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia do oferty przetargowej wykazu urządzeń kluczowych - równoważnych - załącznik nr 13 do SIWZ wraz ze stosownymi dokumentami uwiarygodniającymi te materiały i urządzenia. Brak wypełnionego załącznika nr 13 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody, bo proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w toku oceny złożonych ofert, do wezwania Wykonawcy do wskazania obiektu SUW z zastosowanymi urządzeniami równoważnymi i dokonania oględzin oraz sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie, celem akceptacji lub odrzucenia zaproponowanych urządzeń. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż oferowanie urządzeń równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ, projekcie, specyfikacji technicznej oraz wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym dokumentacji projektowej zamiennej przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski zadania. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca: - dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy; - zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego; - zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich; - wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w ilości 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej w wersji PDF lub JPG wraz z oświadczeniem geodety o wykonaniu robót zgodnie umową; - Wykonawca przez cały okres robót budowlanych umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy; - dostarczy instrukcję obsługi zamontowanych urządzeń (stacji), - wykonana rozruch stacji potwierdzającej prawidłowość funkcjonowania nowej stacji, Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dokumentację geodezyjną powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, a Zamawiającemu na dzień rozpoczęcia odbioru. Inspektor zbada stan dokumentacji powykonawczej. W przypadku stwierdzenia wad, zwróci ją do poprawki. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: a) wykaz przekazywanej dokumentacji powykonawczej (wyszczególnione i opisane wszystkie tomy, teczki, segregatory itp.); b) dokumentację fabryczną (atesty), certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły jakości zabudowanych urządzeń i materiałów; Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, a dołączone do przetargu przedmiary mają charakter pomocniczy. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności z odpowiednimi normami. Modernizacja nie może zakłócać pracy Stacji Uzdatniania Wody. Ewentualne wyłączenia i zmiany cyklów pracy urządzeń należy konsultować z Zamawiającym. Prace, związane z przebudową stacji oraz przełączeniem rurociągów instalacji istniejącej stacji na nową, należy wykonać w jak najkrótszym czasie i w ścisłym porozumieniu z Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Strzegomiu. Zamówienie należy wykonać na podstawie projektu budowlano - wykonawczego sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowego VITARO Jędrzejczyk Wojciech, Dziepółć 3, 97 - 500 Radomsko. Wszystkie materiały zgodne z PN i PN-EN powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności a materiały, które posiadają kontakt z wodą pitną powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte a bez których nie można wykonać zmówienia. Między innymi cena musi zawierać koszty: zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej w wymaganej ilości o ciśnieniu wyjściowym 7,5 bara przez cały okres budowy, robót przygotowawczych, sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, całodobowego dozoru placu budowy przez okres jej trwania, ewentualnego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego, odtworzenia dróg i chodników, zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i inne niezbędne do wykonania i przekazania na majątek przyszłego użytkownika. Przed złożeniem oferty zaleca się wizytację terenu budowy. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w projektach budowlanych obciążają w tym przypadku Wykonawcę zamówienia; musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 11. Roboty budowlane polegające na budowie zbiornika wody czystej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Kołłątaja w Głubczycach
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
  Szczegółowy zakres zadania obejmuje 1. Budowę zbiornika wodociągowego Kołłątaja, która obejmuje a. Budowę zbiornika wody o średnicy wewnętrznej 15,0 m i wysokości czynnej 5,6 m, o pojemności całkowitej V 830 m3 wraz z fundamentem, b . Instalację przewodów wodociągowych wraz z armaturą, c. Instalację wentylacji, d. Montaż włazów, drabin, balustrad itp. 2. Budowę komory armatury, która obejmuje: a. Budowę komory o wymiarach 4,30 x 2,10 x 2,04 m b. Instalację przewodów wodociągowych wraz z armaturą, c. Instalację do dezynfekcji wody w zbiorniku, d. Instalację wentylacji, e. Montaż włazu, drabiny itp. 3. Branżę drogową oraz zagospodarowanie terenu, która obejmuje a. Budowę zjazdu i drogi wewnętrznej z odwodnieniem do zbiornika terenowego retencyjno - odparowującego, b. Budowę chodników i schodów terenowych do komory armatury, c. Budowę ogrodzenia terenu z bramą i furtką, d. Budową opaski betonowej wokół zbiornika wody i pompowni kontenerowej, e. Tereny zieleni. 4. Pozostałe obiekty towarzyszące, które obejmują: a. Budowę przewodów wodociągowych ssawnych pomiędzy pompownią a zbiornikiem, pozostałe przewody wodociągowe ujęte w dokumentacji, L 18,9 m, b. Budowę przewodu przelewowego, L 2,8 m, c. Budowę przewodu dezynfekującego podchloryn sodu, L 21m, d. Budowę studni odwodnieniowej bezodpływowej SO, DN 1,5 m, e. Budowę studni technologicznej bezodpływowej ST, DN 1,0 m, f. Budowę studni inspekcyjnej Tegra 425 mm, g. Budowę przewodu odwodnieniowego zbiornika do studni SO, rury PE 100, SDR 26, fi 125 x 4,8 mm, L 8,85 m, h. Budowę przewodu odwodnieniowego pompowni do studni SO, rury PVC-U Lite, SN8, fi 160 mm, L 8,62 m + rury HT/PVC, fi 110 mm, L 2,95 instalacje wewnętrzne w pompowni z rur HT/PVC, fi 110 mm, L 5,0 m, fi 50 mm, L 1,5 m, i. Budowę kanalizacji technologicznej z pomieszczenia chlorowni do studni ST, rury i kształtki typu AWADUKT PP, SN10 fi 110 mm, L 7,2 m, j. Budowę zbiornika terenowego retencyjno-odparowującego, V 52 m3 , k. Wyposażenie technologiczne studni głębinowej SW4..
 12. Budowa zapasowego ujęcia wody - niezależnego źródła zasilania w wodę realizowana w ramach inwestycji budowlanej pn. Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
  Zamówienie obejmuje Budowę zapasowego ujęcia wody - niezależnego źródła zasilania w wodę realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857, w tym: 1) Zadanie Nr 1: Wykonanie robót realizacyjnych polegających na wykonaniu studni nr 3, stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku Nr 12, zbiornika retencyjnego o poj. V=200m3 oraz rurociągów wody surowej i uzdatnionej pomiędzy nimi a budynkiem Zintegrowanych Bloków Operacyjnych, a także budowę kanalizacji elektrycznej i ułożenie kabli sterowniczych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Nr 25. 2) Zadanie Nr 2: Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót i w trakcie rękojmi oraz wykonywanie serwisowania zamontowanych urządzeń i wymiana elementów eksploatacyjnych przez okres trwania gwarancji (1 lub 2 x w roku) zgodnie z zaleceniami producenta.
 13. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Gryfów Śląski
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegający na modernizacji i rozbudowie stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim , których zakres obejmuje: 1. Wykonanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie kontenerowej stacja uzdatniania wody, składającej się z 5 kontenerów stalowych ustawionych na żelbetowym fundamencie w różnej konfiguracji. Wydajność stacji: Quzd = Qmax d/20h = 1200 m3/d /20h =60m3/h. 2. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych i rurociągów w kontenerowej stacji uzdatniania wody. 3. Budowa obiektów towarzyszących w tym: - zbiornika wody czystej o pojemności czynnej V= 2x150 m3 - odstojnika popłuczyn o wymiarach wewnętrznych 5,0x5,0m całkowicie zagłębionego w gruncie - neutralizatora ścieków z chlorowni - drogi wewnętrznej na terenie stacji - sieci elektrycznych i sterujących - oświetlenia terenu SUW - rurociągów międzyobiektowych 4. Wykonanie niezbędnych badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody. 5. Dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym i Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji niezbędnych do wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji obiektu. 6. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 7. Przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi SUW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączone do SIWZ: 1. Projekt budowlany 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 14. Budowa Stacji Uzdatniania Wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1 - I etap pn. Stacja uzdatniania wody o wydajności 50 m3/h w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek
  Zamawiający: Miasto Sulejówek, Sulejówek
  Budowa Stacji Uzdatniania Wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1 - I etap pn. Stacja uzdatniania wody o wydajności 50 m3/hw ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek
 15. Rozbudowa technologii ujęcia wody w m. Świętoszów
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, Osiecznica
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych oraz opisem rozwiązań projektowych,
  b) właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji technicznej,
  c) właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano - montażowych dla zakresu robót objętych PFU, utrzymanie modernizowanych obiektów
  w ruchu w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, polegających na zapewnieniu produkcji i dostaw do odbiorców wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości wraz z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiązań tymczasowych wynikłych
  z technologii i etapowania prowadzenia robót modernizacyjnych,
  d) uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,
  e) przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
  f) przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie
  obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,
  g) uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
  h) wykonanie oznaczeń kierunków przepływu wody i stopni uzdatniania wody,
  i) przygotowanie dokumentacji celem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
 16. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71 311 39 33, faks 71 311 39 33 ogłasza przetarg na zadanie:Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013: Zadanie I: remont (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Łukaszowicach; Zadanie II: remont (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie
  Zamawiający: Burmistrz Siechnic, Siechnice
  Przedmiotem zamówienia przewidzianym do realizacji jest (CPV 45000000-7): a) Zadanie I: remont (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Łukaszowicach Planowana inwestycja znajdująca się w Łukaszowicach gm. Siechnice na działce o numerze ewidencyjnym 92/11. Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 z późn. zmianami. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 A;b)Zadanie II: remont (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie. Planowana inwestycja znajduje się w Świętej Katarzynie, przy ul. Głównej na działce o numerze ewidencyjnym 913/3 oraz 911/2. Zadaniem stacji uzdatniania wody jest przygotowanie oraz podanie wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417 z późn. zmianami. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 A;Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w trakcie zapoznania się z dokumentacją przetargową Wykonawca stwierdzi, że dostarczone przez Zamawiającego materiały uniemożliwią przygotowanie oferty, powinien - zgodnie z art. 38 ustawy domagać się od Zamawiającego wyjaśnienia rozbieżności i usunięcia wad - stosownie do dyspozycji art. 651 k.c. zawiadomić Zamawiającego, że dostarczone przez niego materiały uniemożliwiają przygotowanie oferty. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania robót budowlanych.Warunki płatności do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z oświadczeniem dotyczącym podwykonawców i wraz z protokołem odbioru całości zadania.Wykonawca zapewnia gwarancję/rekojmię 36 m-cy na każde zadanie oddzielnie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 1 A i dokumentacja projektowa stanowiąca integralną cześć niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.W dokumentacji podane nazwy własne są przykładowe. Do wszystkich nazw własnych należy dodać zapis lub równoważne. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych lub lepszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń powstałych przy wykonywaniu zamówienia.Realizacja zadania będzie wykonywana bez wyłaczania obiektu/obiektów z użytkowania.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania
 17. Przebudowa SUW Kadłub Turawski
  Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o., Kotórz Mały
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ujęcia wody w Kadłubie
  Turawskim zgodnie z zakresem opisanym w części III SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  Zamówienie składa się m.in. z wymiany pompy głębinowej w istniejącej studni nr 1, odwiertu studni głębinowej nr 2 i wykonaniu obudowy studni oraz jej wyposażeniu w niezbędną armaturę i urządzenia, spięciu nowej studni z istniejącym wodociągiem i podłączeniu sterowania do nowej studni. Zakres
  wymaganych dokumentów, które wykonawca musi przygotować po zakończeniu robót, a przed upływem terminu wykonania zamówienia, oprócz dokumentów wymienionych w dokumentacji projektowej, obejmuje również niezbędną dokumentację zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych uwzględniającego
  wykonanie nowej studni.
 18. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska
  Zamawiający: Miasto i Gmina Serock, Serock
  1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z projektem aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody z urządzeniami towarzyszącymi i technologią wraz z budową budynku biurowo-administracyjnego Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego. Przy składaniu oferty na wykonanie dokumentacji projektowej należy przewidzieć dwuetapową realizację tj: Etap I - przygotowanie koncepcji, Etap II - po zaakceptowaniu koncepcji wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej - budowlanej i wykonawczej dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody z urządzeniami towarzyszącymi i technologią oraz budynku biurowo-administracyjnego stanowiącego zaplecze techniczno- administracyjne SUW po dokonaniu akceptacji przez zamawiającego zaproponowanej koncepcji. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. 2. Stan istniejący Teren opracowania znajduje się w gminie Serock obejmuje działkę nr ewidencyjny 29 obręb 11 w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 o powierzchni 7 742 m2. Na terenie działki znajdują się dwie studnie głębinowe przewidziane do likwidacji (jedna obecnie czynna). Jakość wody surowej ze studni podlegającej likwidacji przedstawiono w załączeniu. Obecnie na terenie działki znajduje się siedziba Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego oraz Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Budynek składa się z czterech poziomów: piwnica, parter, I piętro i poddasze użytkowe. Na terenie działki znajdują się również budynki będące zapleczem dla Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. W załączeniu na mapie ewidencyjnej przedstawiono rozmieszczenie istniejących obiektów oraz teren przewidziany dla projektowanej SUW wraz z budynkiem biurowo -administracyjnym. Obszar objęty inwestycją nie jest terenem leśnym, na którym istnieją formy ochrony przyrody. Inwestorem jest gmina Miasto i Gmina Serock, która posiada tytuł prawny do nieruchomości na której zostaną zaprojektowane obiekty objęte zamówieniem. Ponadto inwestor jest umocowany prawnie do uzgadniania rozwiązań projektowych w sensie funkcjonalnym i użytkowym projektowanych obiektów budowlanych. 3. Założenia podstawowe i zakres dokumentacji projektowej 1) koncepcja zawierająca szacunkowe koszty realizacji i szacunkowe koszty uzdatniania 1m3 wody, 2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami likwidacji dwóch odwiertów studziennych, 3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami wykonania dwóch nowych odwiertów studziennych o wydajności co najmniej 75 m3/h każdy, 4) operat wodno prawny na stację wodociągową Serock Nasielska i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w imieniu zamawiającego, 5) w przypadku konieczności przygotowanie niezbędnych materiałów i wniosku dla uzyskania decyzji środowiskowej w tym opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, 6) projekt stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi i technologią, a. stacja wyposażona w zbiornik retencyjny o pojemności 300 m3 i wydajności maksymalnej zestawu pomp 120 m3/h, b. stacja wyposażona i sterowana mikroprocesorem z transmisją danych i wizualizacją, 7) projekt budynku biurowo administracyjnego o powierzchni użytkowej około 150 m2 podpiwniczony, ogrzewany gazem a. łączna ilość pracowników około 15 osób razem z pracownikami fizycznymi, b. w budynku powinny znajdować się pomieszczenia: gabinet dyrektora z sekretariatem, gabinet głównej księgowej, gabinet kierownika zespołu, pokój dla księgowości, pokój inkasentów, dyżurka, kasa, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne dla pracowników administracyjnych, pomieszczenie socjalne i szatnia dla pracowników fizycznych, mały warsztat, serwerownia, magazyn, archiwum dokumentów oraz inne pomieszczenia pracownicze, c. projekt budynku powinien zawierać elewacje budynku. 8). projekt aranżacji wnętrz dla zaplecza techniczno-administracyjnego, zawierający: a. rzuty pomieszczeń z narysowanymi elementami funkcjonalnymi: meblami wbudowanymi, posadzką, układem mebli wolnostojących; b. dobór kolorystyki mebli; c. dobór kolorystyki wnętrza; d. dobór podłogi (materiał); e. dobór sprzętów kuchennych i łazienkowych; f. dobór oświetlenia; g. przygotowanie dokumentacji zawierającej: projekt geometrii ścian i sufitów, rozmieszczenie instalacji elektrycznej (zasilanie, włączniki, gniazdka), projekt instalacji sanitarnej; h. kosztorys materiałów i wyposażenia. 9). projekty przyłączy, wody, gazu, kanalizacji, energii, teletechniczne, 10). projekt rozbiórki istniejących budowli i budynków, 11). projekt architektury zieleni terenu, 12). zaprojektowanie na pozostałej części działki nr 29 siedmiu miejsc parkingowych dla samochodów pracowników Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 13). zaprojektowanie na pozostałej części działki nr 29 wiaty na piasek do zimowego utrzymania dróg dla Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 14). projekt przyłącza wodociągowego do budynku - obecnej siedziby Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego i Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 15). kosztorys inwestorski i przedmiar robót w podziale na branże oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować następująco: I koncepcja: 1) dokumentacja koncepcyjna - 2 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD lub DVD z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej dokumentacji 2) wizualizacja na minimum 4 planszach formatu A0. II. dokumentacja budowlana - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na nośniku CD lub DVD z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej dokumentacji oraz wizualizacją w 3D na terenie działki III. dokumentacja wykonawcza - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na nośniku CD lub DVD z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej dokumentacji, IV. kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: a) przedmiary robót opartych o CPV - 2 egz. b) kosztorys inwestorski - 2 egz. c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. d) kompletne opracowanie w wersji elektronicznej utrwalone na nośniku CD lub DVD 5. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem Przy realizacji zadania należy przyjąć zasady i warunki podane w: - ustawie z dn. 7 lipca 1994r. . - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. zm.), Ponadto wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca dołączy do projektu komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnień projektantów oraz zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. Prawa autorskie W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań oraz ich przeróbek, a także na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. Nabycie przedmiotowych praw następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem praw autorskich praw majątkowych do opracowań Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których zostały one utrwalone. 7.Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu przekazania kompletnej dokumentacji objętej umową. Strony będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Bożena Kucharczyk. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu pisemnych raportów zawierających informację o postępie prac projektowych oraz o napotkanych problemach, bądź przewidywanych zagrożeniach terminowego wykonania umowy. Przedmiotowe raporty mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego co miesiąc, począwszy od trzydziestego dnia liczonego od momentu podpisania umowy. Dopuszcza się przesyłanie raportów w formie elektronicznej na adres inwstycje@serock.pl. Raport powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem Wykonawcy. Wykonawca w terminie 30 dniu od dnia podpisania umowy przedstawi wstępną koncepcję w celu jej uzgodnienia i akceptacji przyjętych założeń przez Zamawiającego.3. 8.Kontrola wykonania zamówienia i jego odbiór. Dokumentacja koncepcyjna w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być systematycznie przedstawiana Zamawiającemu. Elementy dokumentacji projektowej powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Po przekazaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona sprawdzenia jego kompletności i poprawności wykonania z punktu widzenia celu któremu ma służyć. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego poprawności i kompletności wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. W przypadku konieczności dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień koncepcyjnej dokumentacji projektowej, ich zakres oraz termin zostaną ustalone w formie pisemnej. Po dokonaniu przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień i stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności i kompletności wykonanej przez Wykonawcę koncepcyjnej dokumentacji projektowej, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Za datę odbioru końcowego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa powyżej
 19. Wykonanie modernizacji i remontu bieżącego stacji uzdatniania wody stanowiącej rezerwowe źródło wody dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w III etapach.; USK/DZP/PN-163/2014
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Wykonanie modernizacji i remontu bieżącego stacji uzdatniania wody stanowiącej rezerwowe źródło wody dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w III etapach.; USK/DZP/PN-163/2014- 1 zadanie ( pakiet)
 20. Modernizacja głównej przepompowni wody dla miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze
  Zamawiający: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Zielona Góra
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja głównej przepompowni wody dla miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Inwestycja zlokalizowana została w większości na obszarze obiektu głównej pompowni wody przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze na działkach o numerach geodezyjnych: 2/2, 4/2 obr.12 oraz na działkach 497/2, 495, 500/2, 504/2 obr.13 stanowiących bliskie otoczenie pompowni (droga, parking). Obecna wydajność pompowni wynosi 1900 m3/h. W zakres modernizacji wchodzi wykonanie: dwustrefowego układu tłoczenia, nowych rurociągów, wymiany rurociągów, termomodernizacji i nowej elewacji budynku. Zadanie obejmuje: a) przebudowę i rozbudowę budynku pompowni głównej i budynku stacji transformatorowej (rozdzielni NN) polegającą na: - połączeniu budynku pompowni głównej i budynku rozdzielni NN, przenikającym elementem ramowym - bramą oraz rozbudowie budynku pompowni głównej o projektowane pomieszczenie magazynowe (od strony elewacji południowej - frontowej), - wykonaniu elewacji budynku pompowni z paneli elewacyjnych, - wykonaniu nowej elewacji rozdzielni NN (ścian budynku oraz ścianek boksów na transformatory) z paneli elewacyjnych oraz zamontowanie nowego panelowego, systemowego ogrodzenia oraz systemowych bram boksów na projektowane transformatory, - wykonaniu wokół budynku pompowni i rozdzielni NN opaski o szerokości 50cm z kostki brukowej, betonowej (polbruku), - rozbiórce ogrodzenia od strony frontowej (od strony południowej) i budowie w jego miejsce ogrodzenia systemowego, panelowego, o standardowej wysokości 1630mm, na podmurówce systemowej, prefabrykowanej (z bramą i furtką). Pozostałą cześć ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych i betonowych przewidziano do konserwacji: czyszczenie i malowanie (zabezpieczenie antykorozyjne), - rozbiórce starego chodnika i wykonaniu w jego miejsce nowego o szerokości 120cm z kostki brukowej, betonowej, - montażu 2 słupków parkingowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o wysokości 1100mm (na narożnikach budynku pompowni). b) budowę wodociągu magistralnego z rur żeliwnych DN 600 mm o długości 22,5 m, łączącego pompownię (strefę wysokiego ciśnienia) z rurociągiem zewnętrznym o średnicy 800mm, c)budowę wodociągu magistralnego z rur żeliwnych DN 400 mm o długości 137,0 m, łączącego pompownię (strefę niskiego ciśnienia) z rurociągiem zewnętrznym o średnicy 600mm, d)wymianę wodociągu magistralnego żeliwnego o średnicy 800mm na rurociąg z rur PE o średnicy 630mm o łącznej długości 22,5 m metodą wykopu otwartego, e)remont rurociągu wodociągowego magistralnego o średnicy 800mm o łącznej długości 33,0 m metodą bezwykopową - reliningiem (rura przewodowa PE o średnicy 630mm), f) montaż zasuw w komorach Z1 i Z2, g) montaż przepływomierzy w komorach P1, P2 i P3, h) budowę rurociągu odwodnieniowego z rur żeliwnych DN150 o długości 10,0 m, i) budowę linii kablowych nN, j) wymianę oświetlenia terenu. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wymagane jest zapewnienie ciągłości pracy istniejącej przepompowni.
  Po wykonaniu Robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe polegające na rozruchu przepompowni wody. Rozruchowi należy poddać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze i system przekazu danych drogą radiową. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, drugie wydanie angielsko-polskie 2004.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ
 21. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzu Osiedle wraz z rozbudową ujęcia wody
  Zamawiający: "Eko-Skarbimierz" sp. z o. o., Skarbimierz Osiedle
 22. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Sobików w miejscowości Cendrowice.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria
 23. Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka
  Zamawiający: Gmina Starcza, Starcza
 24. Rozbudowa Budowa ,modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany - ETAP II.
  Zamawiający: Gmina Zaleszany, Zaleszany
 25. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą techniczną w Tuplicach zs. w Rytwinach w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
  Zamawiający: Gmina Tuplice, Tuplice
 26. Modernizacji istniejącego I-go ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie
  Zamawiający: Miasto Józefów, Józefów
 27. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
 28. Budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie gmina Grodzisk Wlkp. - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski
 29. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO Z CZĘŚCIĄ KOSZTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY DLA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o., Konstantynów Łódzki
 30. Wykonanie projektów dla zadań: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu oraz Budowa kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną
  Zamawiający: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żagań
 31. Sporządzenie dokumentacji projektowych odcinków wodociągu na terenie gminy Żurawica.
  Zamawiający: Gmina Żurawica, Żurawica
 32. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.
  Zamawiający: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o., Ozorków
 33. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla projektu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV wraz z przyłączami w m. Piotrówka, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Trzcinica
 34. Opracowanie dwóch kompletów dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Łódzkim wraz z analizą ujęć wiejskich.
  Zamawiający: "PGKiM" Sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki
 35. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowem
  Zamawiający: Gmina Krośniewice, Krośniewice
 36. Budowa stacji uzdatnia wody w Kąkolewie gmina Grodzisk Wielkopolski
  Zamawiający: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski
 37. Przebudowa (modernizacja) technologii uzdatniania wody w stacji uzdatniania wody w Łosiewicach, gmina Łochów
  Zamawiający: Gmina Łochów, Łochów
 38. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie- Jakla Wielka
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., Brzozów
 39. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW - etap III w Białobrzegach
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy, Białobrzegi
 40. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie w miejscowości Janów Lubelski: 1) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Zakątnej, 2) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w części ulicy Lubelskiej, 3) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w części ulicy Ochotników Węgierskich, 4) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w części ulicy Partyzantów, 5) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jonaki, 6) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w części ulicy Ulanowskiej w Janowie Lub
  Zamawiający: Gmina Janów Lubelski, Janów Lubelski
 41. Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Czarnej Białostockiej - ZADANIE IV realizowanego w ramach projektu pn. Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, położonych w aglomeracji Czarna Białostocka
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., Czarna Białostocka
 42. Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach.
  Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Kęty
 43. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Konstancin - Jeziorna przy ul. Wareckiej 22
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, Konstancin-Jeziorna
 44. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia wodnego do ujęcia wód podziemnych, w którym zostaną zainstalowane urządzenia umożliwiające pobór wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW-V o głębokości 70,0m i wydajności eksploatacyjnej Qe=130,0 m3/h , przy depresji Se=15,0m, zlokalizowanego i odwierconego w 2009r. na działce nr ewid.4429/2 w m.Włoszczowa, gm.Włoszczowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną tj. rurociągiem tłocznym, zbiornikiem wyrównawczym wody czystej V=600m3 , kablami energetycznymi.
  Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Włoszczowa
 45. Remont oraz budowa przyłączy wodociągowych w obrębie miejscowości Wiżajny - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiżajny, Wiżajny
 46. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie: Budowa wodociągu we wsi Czernica, Gmina Jeżów Sudecki.
  Zamawiający: Urząd Gminy Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki
 47. Budowa pompowni IIº oraz zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gryfice
 48. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową miasta Żyrardów z siecią wodociągową Gminy Jaktorów.
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 49. Zamówienie uzupełniające dot. inwestycji p/n /Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Kobierzyce./
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
 50. Modernizacja sposobu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rychwale
  Zamawiający: Gmina Rychwał, Rychwał
 51. Budowa sieci wodociągowej z Olecka do Kukowa, skrzyż. drogi krajowej nr 65 z drogą do Zatyk w części aglomeracji Olecko, rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Tunelowej.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Olecko
 52. Kontrakt W3: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach
  Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Kęty
 53. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Grądach wraz z zasilaniem energetycznym, stacją trafo i siecią wodociągową we wsi Grady i Henryszew, Budy Zosine, Budy Stare, Jaktorów Kolonia, Budy Grzybek
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 54. Zamówienie uzupełniające dot. inwestycji p/n /Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Kobierzyce./
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
 55. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody (SUW ) wraz z projektem ujęcia wody i rurociągu wody surowej w Nisku
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny Nisko sp. z o.o. w Nisku, Nisko
 56. Zaprojektowanie i wykonanie remontu części instalacji technologicznej wraz z zapewnieniem transmisji informacji o stanie pracy urządzeń na stacji uzdatniania wody przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach do dyspozytorni na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Gryfice
 57. Rozbudowa budynku warsztatów przyszkolnych w Przysusze
  Zamawiający: Powiat Przysuski, Przysucha
 58. Opracowanie koncepcji systemu zaopatrzeniwa w wodę miasta Milanówka
  Zamawiający: Urząd Miasta Milanówka, Milanówek
 59. Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wiżajny, Laskowskie, Wiłkupie, Marianka, Rogożajny Małe
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiżajny, Wiżajny
 60. Budowa stacji uzdatniania wody Bończa.
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 61. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody na Ujęciu Wody w miejscowości Zimnowodna - Gmina Bogoria.
  Zamawiający: Wójt Gminy Bogoria, Bogoria
 62. Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince-etap II.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Warta, Warta
 63. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 64. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Stacji Uzdatniania Wody - Wilcza Poręba II w Karpaczu przy ul. Sarniej
  Zamawiający: Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, Karpacz
 65. Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie remontu stacji uzdatniania wody w Brzezinie gm. Skarbimierz
  Zamawiający: "Eko-Skarbimierz" sp. z o. o., Skarbimierz Osiedle
 66. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach: Stryjki, Dzięcioły, Pólko, Wilczeniec
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 67. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej we wsiach: Mokra Wieś, Szymanówek, Wagan, Waganka, Brzezinów Marianów i części drogi 11 listopada w miejscowości Postoliska
  Zamawiający: Gmina Tłuszcz, Tłuszcz
 68. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem
  Zamawiający: Gmina Radomyśl nad Sanem, Radomyśl nad Sanem
 69. Budowa ujęcia wody i zakładu uzdatniania wody w miejscowości Gierałtowiec
  Zamawiający: Gmina Złotoryja, Złotoryja
 70. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce Nagórnej i sieci wodociągowej Legęzów - Taczowska Wola.
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew
 71. Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej na modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Brunowie, gmina Chocianów w województwie dolnośląskim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Chocianów
 72. Przebudowa(modernizacja) stacji uzdatniania wody w Wojszczycach etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakroczym, Zakroczym
 73. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji stacji uzdatniania wody we wsi Śmiechowice i Nowy Świat.
  Zamawiający: Gmina Lubsza, Lubsza
 74. Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 183/2 w Komorowie Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 96/38 w Jagodniku Zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.Budowa wodociągu tranzytowego Miłochów-Pszenno
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
 75. Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul.Topolowej w Białej Rawskiej - roboty dodatkowe.
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska