Kogo reprezentuje osoba

Gruca Krystyna

w KRS

Krystyna Gruca

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Nazwisko:Gruca
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Wadowice (Małopolskie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gruca Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Szkolenia Zawodowego Motor-glob Gruca Sp. J., Wadowice − KRS 0000414536

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów Projektu Bielsko-Biała łączy ludzi
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bielsko-Biała
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, beneficjentów projektu pn.: Bielsko-Biała łączy ludzi w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Potrzeba przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń wynika m.in. z założeń projektu Bielsko-Biała łączy ludzi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach którego szkolenia te są organizowane.
  Szkoleniami objęte będą osoby z kręgu zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujące teren miasta Bielska-Białej.
  Beneficjenci będą mogli podwyższyć poziom wykształcenia, nabyć nowe kwalifikacje zawodowe lub dostosować je do aktualnych potrzeb rynku pracy.
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: Część I pn.: Kurs Wizaż i stylizacja paznokci wraz z prowadzeniem małej firmy (100 godzin) -4 uczestników
  Część II pn.: Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli (128 godzin) - 11 uczestników
  Część III pn.: Szkolenie oraz egzamin kwalifikacyjny nadający uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji - do 1 kV - EG-1 (8 godzin) - 2 uczestników
  Część IV pn.: Początkowy podstawowy kurs w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny + 1 godzina ćw. praktycznych) - 2 uczestników.
  Część V pn.: Kurs Spawacz TIG/MAG (238 godzin) - 1 uczestnik
 2. Organizacja i przeprowadzenie kursów: kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych, kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji paznokci, kurs decoupage, kurs barmana I stopnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 4 zadań
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: ZADANIE NR 1 - kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach, 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, 15 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej, 16 uczniów Zespołu Szkół CKU w Radoczy, 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, ZADANIE NR 2 - kurs kosmetyczny, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach, 15 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, ZADANIE NR 3 - kurs decoupage dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach, 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, ZADANIE NR 4 - kurs barmana I stopnia dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 3. Wadowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę obejmujących 2 zadania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wadowice
  Realizacja zamówienia obejmuje: ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu Damy sobie radę ZADANIE NR 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D dla 2 osób - uczestników projektu Damy sobie radę.
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 14 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wadowice
  Realizacja zamówienia obejmuje: ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 3 osób; ZADANIE NR 2- Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi koparko-ładowarki dla 4 osób; ZADANIE NR 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi komputera i tworzenia stron WWW dla 14 osób; ZADANIE NR 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 1 osoby; ZADANIE NR 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego ze stylizacją paznokci dla 3 osób; ZADANIE NR 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych dla 2 osób; ZADANIE NR 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego dla 1 osoby; ZADANIE NR 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wellness & Spa dla 1 osoby; ZADANIE NR 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i MIG dla 1 osoby; ZADANIE NR 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawania metodą gazową (acetylenowo - tlenową) dla 1 osoby; ZADANIE NR 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu montera instalacji sanitarnych i wodno - kanalizacyjnych dla 1 osoby; ZADANIE NR 12 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora żurawi przenośnych HDS dla 1 osoby; ZADANIE NR 13 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora pomp do mieszanki betonowej dla 1 osoby; ZADANIE NR 14 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu księgowości dla 2 osób - uczestników projektu Damy sobie radę.
 5. Przeprowadzenie kursów zawodowych w 2014 r. w ramach projektu systemowego pt. Bądźmy aktywni zawodowo realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu znak: GOPS.261.1.2014
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Mucharz 226
  Przeprowadzenie kursów zawodowych w 2014 r. w ramach projektu systemowego pt. Bądźmy aktywni zawodowo: Zadanie nr 1 - Kurs pn.: Catering-organizacja imprez/przyjęć okolicznościowych z elementami aranżacji stołów i wnętrz - dla 3 osób 70 godzin dydaktycznych; Zadanie nr 2 - Kurs pn.: Obsługa kasy fiskalnej - dla 4 osób 12 godzin dydaktycznych; Zadanie nr 3 - Kurs pn.; Florystyka/bukieciarstwo z aranżacją wnętrz w zakresie kompozycji kwiatowych - dla 2 osób 100 godzin dydaktycznych; Zadanie nr 4 - Kurs pn.: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG - dla 2 osób 145 godzin; Zadanie nr 5 - Kurs pn.: Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy - dla 1 osoby 35 godzin; Zadanie nr 6 - Kurs pn.: Opiekunka osób zależnych /starszych, chorych, niepełnosprawnych/ - dla 2 osób 100 godzin dydaktycznych; Zadanie nr 7 - Kurs pn.: Kierowca-operator wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli - dla 4 osób 67 godzin dydaktycznych
 6. Organizacja i przeprowadzenie kursów: kurs do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV -kwalifikacje SEP, kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych, kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień, kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) -grupa materiałowa 1.1, kurs programowania w systemie CNC, kurs obsługi systemów rezerwacyjnych w biurze podróży dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce wg 6 zadań.
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: ZADANIE NR 1 - kurs do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV -kwalifikacje SEP dla uczniów: Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie oraz Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej; ZADANIE NR 2 - kurs operatora wózków widłowych wraz bezpieczną wymianą butli gazowych dla uczniów: Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie, Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół RCKU w Radoczy, 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach, ZADANIE NR 3 - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień dla uczniów: Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach i Zespołu Szkół RCKU w Radoczy, ZADANIE NR 4 - kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) -grupa materiałowa 1.1 dla uczniów: Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach, uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, uczniów Zespołu Szkół RCKU w Radoczy ZADANIE NR 5 - kurs programowania w systemie CNC dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Wadowicach, ZADANIE NR 6 - kurs obsługi systemów rezerwacyjnych w biurze podróży dla uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej - w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 5 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wadowice
  Realizacja zamówienia obejmuje: ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób; ZADANIE NR 2 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A1 dla 1 osoby; ZADANIE NR 3- Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A dla 1 osoby; ZADANIE NR 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ADR w kategoriach P + C dla 1 osoby; ZADANIE NR 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla operatorów żurawi przenośnych HDS dla 1 osoby - uczestników projektu Damy sobie radę.
 8. Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego dla uczestników oraz poradnictwa specjalistycznego i kursów zawodowych w 2013r., znak: ZP/PRZET/2/UE/MOPS/2013
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach, Wadowice
  Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego dla uczestników oraz poradnictwa specjalistycznego i kursów zawodowych w 2013r.,
 9. Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń uczestników projektu systemowego Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy-Wieprz realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach - Wieprzu, Radziechowy
  Zamówienie obejmuje następujący zakres: Część 1 zamówienia Szkolenie pn. ABC agroturystyki - dla 1 osoby. Część 2 zamówienia Szkolenie pn. Pierwsza pomoc przedmedyczna - dla 1 osoby. Część 3 zamówienia Szkolenie pn. Kurs kompetencji rodzicielskich - dla 1 osoby. Część 4 zamówienia Szkolenie pn. Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli - dla 1 osoby
 10. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu Damy sobie radę według 11 zadań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wadowice
  ZADANIE NR 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 7 osób - ZADANIE NR 2- Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi koparko-ładowarki dla 4 osób ZADANIE NR 3 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi komputera i tworzenia stron WWW dla 16 osób ZADANIE NR 4 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fryzjerskiego dla 1 osoby ZADANIE NR 5 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 1 osoby ZADANIE NR 6 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kosmetycznego ze stylizacją paznokci dla 2 osób ZADANIE NR 7 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych dla 1 osoby ZADANIE NR 8 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego dla 2 osób ZADANIE NR 9 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Podstawy księgowości w kierunku prowadzenia księgowości organizacji pozarządowej dla 1 osoby ZADANIE NR 10 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kroju i szycia dla 1 osoby ZADANIE NR 11 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla 1 osoby - uczestników projektu Damy sobie radę.
 11. Organizacja i przeprowadzenie kursów obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część nr 1. Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Łączna liczba uczestników kursu będzie wynosić 30 uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, podzielonych na 2 grupy 15 - osobowe. Łącznie zajęcia powinny trwać nie mniej niż 67 godzin na każdego uczestnika/uczestniczkę, w tym z obsługi wózków 44 godziny zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy na każdego uczestnika oraz 8 godzin poświęconych wymianie butli gazowych w tym 5 godzin zajęć praktycznych. Część nr 2. Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie. Łączna liczba uczestników kursu będzie wynosić 15 uczniów Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, 1 grupa 15 - osobowa. Łącznie zajęcia powinny trwać nie mniej niż 67 godzin na każdego uczestnika/uczestniczkę, w tym z obsługi wózków 44 godziny zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy na każdego uczestnika oraz 8 godzin poświęconych wymianie butli gazowych w tym 5 godzin zajęć praktycznych. Część nr 3. Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim. Łączna liczba uczestników kursu będzie wynosić 9 uczniów Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, 1 grupa 9 - osobowa. Łącznie zajęcia powinny trwać nie mniej niż 67 godzin na każdego uczestnika/uczestniczkę, w tym z obsługi wózków 44 godziny zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy na każdego uczestnika oraz 8 godzin poświęconych wymianie butli gazowych w tym 5 godzin zajęć praktycznych.
 12. Organizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni, Jeleśnia
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej (badania lekarskie + wykłady + zajęcia praktyczne + egzamin końcowy + ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla 4 osób. Część 2: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Wizaż i stylizacja paznokci (badania lekarskie + wykłady + zajęcia praktyczne + egzamin końcowy + ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla 1 osoby. Część 3: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Kucharz (badania lekarskie + wykłady + zajęcia praktyczne + egzamin końcowy + ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla 1 osoby. Część 4: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (badania lekarskie + wykłady + zajęcia praktyczne + egzamin końcowy + ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla 7 osób. Część 5: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (badania lekarskie + wykłady + zajęcia praktyczne + egzamin końcowy + ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla 2 osób
 13. Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żywiec
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki kl. III dla maksymalnie 8 uczestników projektu pt. Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
  2.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień operatora koparko-ładowarki klasy III.
  3.Kurs powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.), a jego program musi być zgodny z programem nauczania Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  4.Program szkolenia- powinien składać się zarówno z części teoretycznej oraz praktycznej, obejmującej naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych
  5.Liczba godzin szkoleniowych- min. 202 godz. w tym:
  min.86 godzin - zajęcia praktyczne
  min.116 godzin - zajęcia teoretyczne.
  6.Tematyka zajęć powinna zawierać m.in. poniższe zagadnienia:
  1)Użytkowanie eksploatacyjne;
  2)Dokumentacja techniczna;
  3)Wiadomości z zakresu BHP i ppoż;
  4)Podstawy elektrotechniki i hydrauliki;
  5)Podstawowe wiadomości dotyczące silników spalinowych;
  6)Budowa koparko-ładowarki;
  7)Technologia robót ziemnych;
  8)Zajęcia praktyczne.
  7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację zajęć zgodnie z przepisami BHP, w pomieszczeniach odpowiednio dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowana jest do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia.
  -WYKŁADY - sala dydaktyczna przystosowana do liczby uczestników, w której każdy kursant będzie mieć zapewnione miejsce siedzące (stolik/ławka bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek oraz niezbędne materiały dydaktyczne i szkoleniowe.
  - PRAKTYKA - plac manewrowy oraz niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie części praktycznej szkolenia (w tym odzież ochronną i sprzęt ochronny - jeżeli to konieczne).
  8.Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie muszą być w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii jakiegokolwiek pojazdu Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zastępczy.
  9.Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
  10.Kurs zostanie zakończony EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM, po zaliczeniu którego każdy uczestnik otrzyma od Wykonawcy dyplom/zaświadczenie ukończenia kursu, zawierające dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadająca na poszczególne tematy.
  Każdy uczestnik powinien mieć możliwość podejścia do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - przy czym koszt tego egzaminu uczestnicy pokryją z własnych środków (na podstawie wcześniej złożonego OŚWIADCZENIA). Dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed w/w komisją i uzyskaniu odpowiedniego świadectwa i książeczki operatora, uczestnicy będą mogli ubiegać się od podmiotu realizującego projekt Mam zawód - mam prace w regionie refundacji kosztu egzaminu.
  11.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
  a)dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
  b)listę obecności
  c)protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony,
  d)imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu,
  e)rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji.
  f)Wypełnione ankiety ewaluacyjne niezbędne do monitorowania działań związanych z zajęciami.
  12.Wykonawca przeprowadzi kursy na terenie miasta Żywca. W przypadku gdy Wykonawca zrealizuje kurs poza terenem miasta Żywca, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego uczestnika na trasie: Żywiec - miejsce kursu - Żywiec. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu uczestników w cenie oferty.
  13.Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztu zorganizowania kursu dla jednego uczestnika, przy czym koszt ten powinien zawierać: koszt samego kursu (wraz z egzaminem wewnętrznym), koszt ubezpieczenia uczestników, koszt wymaganego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparko - ładowarki, koszt ewentualnych materiałów dydaktycznych oraz (w przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Miasta Żywca) także koszt transportu.
  W przypadku, gdy zajęcia będą trwały więcej niż 5 godzin dziennie - Wykonawca zapewni w cenie kursu także 1 gorący posiłek dla uczestników projektu.
  14.Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia, w tym za kontakt z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie odpowiedzialna także za informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji uczestników (o każdej nieobecności ucznia na kursie) oraz o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na nieterminowe ukończenie przedmiotu zamówienia.
  15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach.
  16.Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące realizacji kursu muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Także w pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy powinny być umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  17.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia HARMONOGRAMU KURSU do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy z uwzględnieniem terminów prowadzenia zajęć.
  18.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
 14. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień i kursu operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce-wg 2 zadań
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych : - kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień dla: 20 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach i 25 uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, - kursu operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, 15 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej, 20 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie, 20 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach, 20 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach oraz 20 uczniów Zespołu Szkół RCKU w Radoczy w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
 15. Organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żywiec
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczestników projektu pt. Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
  2. Liczba uczestników - maksymalnie 5 uczniów. Kurs w wymiarze co najmniej 67 godzin w tym co najmniej 23 godzin praktycznych.
  3. Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:
  a) typy stosowanych wózków jezdniowych,
  b) budowa wózka,
  c) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  d) wiadomości z zakresu BHP,
  e) prowadzenie i obsługa wózków widłowych
  f) wymiana butli gazowej.
  4. Kurs zostanie zakończony EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM, po zaliczeniu którego każdy uczestnik otrzyma od Wykonawcy dyplom/zaświadczenie ukończenia kursu, zawierające dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadająca na poszczególne tematy.
  Każdy uczestnik powinien mieć możliwość podejścia do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego - przy czym koszt tego egzaminu uczestnicy pokryją z własnych środków (na podstawie wcześniej złożonego OŚWIADCZENIA). Dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed w/w komisją i uzyskaniu odpowiedniego świadectwa, uczestnicy będą mogli ubiegać się od podmiotu realizującego projekt Mam zawód - mam prace w regionie refundacji kosztu egzaminu.
  5. Po zaliczeniu egzaminu uczeń otrzyma dyplom ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy.
  6. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach odpowiednio dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowana jest do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia.
  6.1 WYKŁADY- sala dydaktyczna przystosowana do liczby uczestników, w której każdy kursant będzie mógł mieć zapewnione miejsce siedzące (stolik/ławka bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek oraz zapewni niezbędne materiały szkoleniowe.
  6.2 PRAKTYKA- plac manewrowy oraz niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie części praktycznej szkolenia (w tym odzież ochronną i sprzęt ochronny- jeżeli to konieczne)
  7. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
  8. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia notatek (notatnik, długopis).
  9. Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie muszą być w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii jakiegokolwiek pojazdu Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zastępczy.
  10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
  a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
  b) listę obecności
  c) protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego, jeśli został przeprowadzony,
  d) imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu,
  e) rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji.
  f) Wypełnione ankiety ewaluacyjne niezbędne do monitorowania działań związanych z zajęciami
  11. W przypadku, gdy zajęcia będą trwały więcej niż 5 godzin dziennie- Wykonawca zapewni w cenie kursu 1 gorący posiłek dla każdego uczestnika kursu.
  12. Wykonawca przeprowadzi kursy na terenie miasta Żywca. W przypadku gdy Wykonawca zrealizuje kurs poza terenem miasta Żywca, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego uczestnika na trasie: Żywiec - miejsce kursu - Żywiec. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu uczestników w cenie oferty.
  13. Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztu zorganizowania kursu dla jednego uczestnika, przy czym koszt ten powinien zawierać: koszt samego kursu (wraz z egzaminem wewnętrznym), koszt ubezpieczenia uczestników, koszt wymaganego orzeczenia lekarskiego, koszt ewentualnych materiałów dydaktycznych oraz (w przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Miasta Żywca) także koszt transportu.
  14. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia, w tym za kontakt z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie odpowiedzialna także za informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji uczestników (o każdej nieobecności ucznia na kursie) oraz o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na nieterminowe ukończenie przedmiotu zamówienia.
  15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach.
  16. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące realizacji kursu muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
  Także w pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy powinny być umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  17. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia HARMONOGRAMU KURSU do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy z uwzględnieniem terminów prowadzenia zajęć.
  18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
 16. Organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczestników projektu. pt. Mam zawód-mam pracę w regionie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żywiec
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczestników projektu pt. Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
  2. Liczba uczestników - 10 uczniów. Kurs w wymiarze co najmniej 65 godzin w tym co najmniej 20 godzin praktycznych.
  3. Wykonawca opracuje autorski program kursu, który będzie obejmował co najmniej niżej wskazane bloki:
  a) typy stosowanych wózków jezdniowych,
  b) budowa wózka,
  c) wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
  d) wiadomości z zakresu BHP,
  e) prowadzenie i obsługa wózków widłowych
  f) wymiana butli gazowej.
  4. Kurs zakończony egzaminem wewnętrznym.
  5. Po zaliczeniu egzaminu uczeń otrzyma dyplom ukończenia kursu, zawierający dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadającą na poszczególne tematy.
  6. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jeżeli to konieczne odzież ochronną i sprzęt ochronny. Wykonawca musi dla każdego uczestnika kursu zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek.
  7. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu materiały szkoleniowe na zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia notatek (notatnik, długopis).
  8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
  a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
  b) listę obecności
  c) protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego, jeśli został przeprowadzony,
  d) imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu,
  e) rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji.
  9. Wykonawca zapewni w cenie kursu 1 gorący posiłek dla każdego z uczestników kursu.
  10. Wykonawca zorganizuje kurs na terenie miasta Żywca. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem miasta Żywca Wykonawca odpowiada za organizację transportu oraz pokrywa jego koszt.
  11. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym.
  12. Wykonawca uwzględni w cenie koszt ubezpieczenia uczniów a także pozostałe koszty organizacyjne.
  13. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem.
  14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach.
  15. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  16. W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  17. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
 17. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową, przedstawiciela handlowego, obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych, kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, wg 5 zadań.
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie o specjalności: obsługa systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej; profesjonalna hostessa wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową; przedstawiciel handlowy; obsługa kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych; kosmetyka, wizaż i stylizacji paznokci, ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce wg 5-ciu zadań: Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, dla 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zadanie 2 Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskie, Zadanie 3 Organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego dla 10 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zadanie 4 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i 25 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie , Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i 15 uczniów Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obowiązującymi od 1 stycznia 2011 r. personelem projektu nie mogą być osoby zatrudnione w Instytucjach uczestniczących w realizacji POKL tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi systemu automatycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej. Planowana ilość osób: 15 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia Sali. Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowanie w celu realizacji kursu. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. W przypadku, gdy uczestnikami kursu będą uczniowie poniżej 18 roku życia Wykonawca zapewnia opiekuna w czasie przejazdów. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Organizację kursu należy ustalić z liderem szkolnym. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Liczba godzin kursu powinna obejmować minimum 16 godzin zajęć praktycznych. Godzina zajęć obejmuje 60 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu. W przypadku, gdy kurs odbywał się będzie na terenie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej Wykonawca winien zapewnić dla uczestników kursu na każdy dzień jego trwania bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna, soki) natomiast w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin lekcyjnych w danym dniu zapewni dodatkowo bezpłatnie catering w postaci gorącego posiłku. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowych, doświadczenia w prowadzeniu kursów odpowiadających tematyką przedmiotowi zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów szkoleniowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. W ramach promocji projektu Wykonawca umieści w miejscu realizacji kursu plakaty związane z projektem, jego nazwę wraz z logotypami. Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty w języku polskim i angielskim.Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Program kursu powinien obejmować system komputerowej obsługi biura podróży, touroperatora, przewoźnika, hotelu i informacji turystycznej oraz automatyczną rezerwację i sprzedaż oferty turystycznej w Polsce i za granicą uwzględniający klasyczne imprezy turystyczne, jak również usługi noclegowe, transportowe, ubezpieczeniowe, żywieniowe. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012 r. Zadanie 2 Organizacja i przeprowadzenie kursu profesjonalnej hostessy wraz z warsztatami stylizacji i wizażu oraz sesją zdjęciową w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu nauczyć uczniów m.in. swobody prezentacji, komunikacji i wystąpień przed publicznością oraz umiejętnego używania sztuki perswazji w celu świadomego kształtowania swojego wizerunku jak i firmy którą reprezentuje. Celem szkolenia jest wykreowanie idealnego, profesjonalnego wizerunku hostessy. Zawodowa hostessa jest często pierwszym ogniwem firmy w kontakcie z klientem. Celem tego szkolenia jest również podniesienie samoświadomości uczestników, udoskonalenia ich wizerunku i poprawy samooceny oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu hostessy. Planowana ilość osób: 10 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia Sali. Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowanie w celu realizacji kursu. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. W przypadku, gdy uczestnikami kursu będą uczniowie poniżej 18 roku życia Wykonawca zapewnia opiekuna w czasie przejazdów. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Organizację kursu należy ustalić z liderem szkolnym. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i warsztaty). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć warsztatowych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca zapewni niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia kursu w tym również niezbędny sprzęt do przeprowadzenia warsztatów stylizacji i wizażu wraz z obsługą fotograficzną do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień ich odbywania bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna). Natomiast w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin lekcyjnych w danym dniu zapewni dodatkowo catering w postaci gorącego posiłku. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu -ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty w języku polskim i w języku angielskim o ukończeniu kursu. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny certyfikaty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże Zamawiający). Tematyka zajęć: I Skuteczna autoprezentacja i savoir-vivre -Kluczowe elementy w budowaniu pożądanego wizerunku -Dopasowanie autoprezentacji do typu odbiorcy i charakteru sytuacji -Taktyki i narzędzia skutecznej autoprezentacji- pierwsze wrażenie, autopromocja, -Techniki bezzwłocznej korekcji błędów autoprezentacyjnych -Budowanie profesjonalnego wizerunku hostessy -reguły i narzędzia stylizacji -Diagnoza indywidualnych atutów i luk kompetencyjnych -Podstawowe reguły dobrych manier - współczesna etykieta -Zasady pierwszego kontaktu -Reguły zachowania w trakcie spotkań towarzyskich -Kluczowe reguły zachowania się przy stole -Smalltalk -umiejętne prowadzenie konwersacji zgodnie z zasadami etykiety -Skuteczne metody unikania i tuszowania gaf towarzyskich II Komunikacja i asertywność w pracy hostessy -Aktywne słuchanie -Technika zadawania pytań -Komunikaty niewerbalne i ich stosowanie -Kultura języka -Zasady prowadzenia skutecznej konwersacji -Wybrane zagadnienia asertywności -Techniki asertywne w obsłudze klienta -Trudny klient, czy trudna sytuacja- psychologiczna teoria atrybucji -Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta III Profesjonalna obsługa klienta i imprez - Skuteczne nawiązywanie kontaktu z różnymi rodzajami klientów -Rozpoznawanie i postępowanie z danym typem klienta -metoda INSIGHTS -Umiejętne badanie potrzeb i wartości klienta -Wykorzystywanie języka - korzyści w prezentowaniu oferty -Reguły perswazji i wywierania wpływu społecznego w zależności od rodzaju grupy docelowej klientów -Pożądane zachowania i działania promocyjne na danym typie eventu IV Biznesowa stylizacja z elementami wizażu -Przygotowanie do makijażu -Teoria koloru -Zasady korekcji -Makijaż biznesowy -Wizerunek w miejscu pracy -Dress-code -Funkcja analizy kolorystycznej w biznesie -Dobór garderoby i dodatków do figury. Termin przeprowadzenia kursu do dnia 29.06.2012 r. Zadanie 3 Organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu zdobycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego, a także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. Zdobyte wiadomości pozwolą ukształtować osobowość handlowca, jego postawę, umiejętności, motywy do podejmowania działań, kulturę osobistą, umiejętność współpracy z innymi oraz samokontrolę, wskażą jak wychodzić z sytuacji trudnych, jak rozwiązywać konflikty i nauczą postępowania w biznesie. Planowana ilość osób: 10 Miejsce przeprowadzenia kursu: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Zamawiający udostępni Wykonawcy salę lekcyjną do przeprowadzenia kursu w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia Sali. Wykonawca zapewnia sprzęt i oprogramowanie w celu realizacji kursu. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Kurs może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zapewnia on wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie uczestników kursu w niezbędnym zakresie oraz właściwą realizację kursu. W przypadku, gdy uczestnikami kursu będą uczniowie poniżej 18 roku życia Wykonawca zapewnia opiekuna w czasie przejazdów. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Organizację kursu należy ustalić z liderem szkolnym. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Kurs powinien obejmować minimum 30 godzin zajęć w tym zajęcia praktyczne i zajęcia teoretyczne. Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu w każdy dzień ich odbywania bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda mineralna). Natomiast w przypadku zajęć przekraczających 5 godzin lekcyjnych w danym dniu zapewni dodatkowo catering w postaci gorącego posiłku. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom certyfikaty w języku polskim i w języku angielskim o ukończeniu kursu. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny certyfikaty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże Zamawiający). Tematyka zajęć: a) Autoprezentacja, b) Kreowanie własnego wizerunku, c) Komunikacja międzyludzka i asertywność w kontaktach biznesowych, d) Pozyskiwanie klienta, e) Przygotowanie do rozmowy handlowej i przeprowadzenie rozmowy handlowej, f) Skuteczna prezentacja produktu, techniki sprzedaży, sprzedaż w terenie, g) Techniki argumentacji i techniki negocjacji, h) Kreowanie wizerunku firmy, i) Finalizowanie transakcji, j) Podtrzymywanie kontaktów z klientem, k) Podsumowanie i egzamin. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012r. Zadanie 4 Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Kurs ma na celu nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży, zasad zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, obsługi kas fiskalnych oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych. Planowana ilość osób: 55 a) Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie: 30 osób b) Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie: 25 osób Miejsce przeprowadzenia kursu: Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie odbywać się będą w Zespole Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 a, 34-120 Andrychów, zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie odbywać się będą w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, ul. Batorego 9, 34-120 Andrychów. Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie posiada sprzęt do przeprowadzenia kursu tj. 6 kas fiskalnych SOLEO PLUS i 6 wag elektronicznych DIBAL K355S XL. Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie posiada kasy fiskalne NOVITUS SOLEO PLUS E -4 szt. Jeżeli Wykonawca uzna, że w/w sprzęt jest niewystarczający, zobowiązany jest do zapewnienia własnego sprzętu w celu prawidłowej realizacji kursu. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Program szkolenia powinien obejmować nie mniej, niż 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne). Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Wykonawca zapewni niezbędne materiały dydaktyczne do prawidłowej realizacji programu kursu dla każdego uczestnika. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN. W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny certyfikaty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże Zamawiający). Tematyka zajęć: 1. Podstawy prawne prowadzenia i użytkowania kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. 2. Rodzaje i budowa kas fiskalnych, elektronicznych wag i innych urządzeń sklepowych. 3. Dokumenty, raporty fiskalne wydawane przez kasy fiskalne. 4. Organy i podmioty uprawnione do kontroli, sprawdzanie i naprawiania kas fiskalnych. 5. Ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012r. Zadanie 5 Organizacja i przeprowadzenie kursu kosmetycznego, wizażu i stylizacji paznokci, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki, wizażu i stylizacji paznokci. Planowana ilość osób: 30 a) Zespół Szkół nr 1 w Andrychowie: 15 osób b) Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej: 15 osób Miejsce przeprowadzenia kursu: Kurs dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie i uczniów Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej może zostać zorganizowany w miejscu siedziby Wykonawcy, bądź w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia wówczas każdorazowo wszystkim uczestnikom bezpłatny transport spod siedziby ZS nr 1 w Andrychowie i Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej do miejsca odbywania kursu i z powrotem oraz opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia uczestników kursu. Wykonawca ponosi koszty związane z opłatami drogowymi, np. na autostradach, parkingach itp. Dopuszcza się możliwość organizacji kursu w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 a, 34-120 Andrychów oraz w siedzibie Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 13, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale lekcyjne do przeprowadzenia kursu w w/w szkołach. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. Za powierzone mienie odpowiada Wykonawca. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursu Liczba godzin kursu powinna obejmować co najmniej 30 godzin zajęć (w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).Godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, natomiast godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć .Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę. Zajęcia mogą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych, a w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z liderem szkolnym i uczestnikami kursu. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego szczegółowy harmonogram kursu, który powinien zostać uzgodniony z liderem szkolnym projektu. Miejsca, wyposażenie i sprzęt wykorzystywane do realizacji kursu muszą odpowiadać wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotowego kursu. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu kursu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów, odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów szkoleniowych oraz zapewnienia kosmetyków i niezbędnych materiałów w celu realizacji kursu. Wykonawca wyposaży każdego uczestnika szkolenia w kuferek kosmetyczny z zestawem kosmetyków, który przejdzie na własność uczestnika. Kuferek powinien zawierać minimum: 2x lakier do paznokci, 15 x cień do powiek, 2x pomadka do ust, 2 x róże, 2x eyeliner, 1x błyszczyk, 1x puder, 4 x pędzelek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem w kursie. W ramach promocji projektu Wykonawca umieści w miejscu realizacji kursu plakaty związane z projektem, jego nazwę wraz z logotypami. Po zakończeniu kursu wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników kursu oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji na podstawie przeprowadzonych ankiet na początku i na zakończenie kursu. Wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu - ewaluacji Wykonawca przekaże w formie pisemnej Zamawiającemu po zakończeniu kursu. Program szkolenia powinien obejmować m.in. zagadnienia z zakresu: -pielęgnacja skóry twarzy i włosów, maski kosmetyczne, organizacja salonu kosmetycznego, preparaty kosmetyczne, kosmetyka zachowawcza i poradnictwo, - upiększenie oprawy oczu i pielęgnacja, henna, podstawy masażu kosmetycznego, regeneracja kosmetyczna, hydromasaż, ziołolecznictwo mięśnie szyi, twarzy, dekoltu, - pielęgnacja, masaż, regeneracja dłoni, depilacja, odnowa biologiczna, zabiegi antycelulitowe, parafina, planowanie i łączenie zabiegów, - kosmetologia lecznicza, schorzenia skóry, lecznicze oczyszczanie skóry, złuszczenie naskórka, galwanizacja, jontoforeza, nawilżanie, dietetyka, maski liftingujące, - makijaż dzienny, wieczorowy, sportowy, elementy wizażu. Termin przeprowadzenia kursu: do dnia 29.06.2012r. Dokumenty jakie winni przedłożyć Wykonawcy po zakończeniu ww. kursów: W związku W związku z realizacją kursu w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny dokumenty winny być opatrzone logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny (UE EFS), Województwa Małopolskiego, Powiatu Wadowickiego i Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce (MKZ) - (wzór logo POKL, UF EFS, województwa i powiatu przekaże zamawiający). a/ lista obecności uczestników kursu (z własnoręcznym podpisem ucznia, z każdego dnia zajęć) na zajęciach teoretycznych i praktycznych (oryginał), b/ dziennik zajęć (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), c/ lista z potwierdzeniem odbioru materiałów dydaktycznych przez uczestników kursu (oryginał), d/ lista z potwierdzeniem odbioru przez uczestników kursu zaświadczeń zgodnych ze wzorem MEN, (oryginał),-nie dotyczy zad.1,2,3, e/ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych zaświadczeń zgodnych ze wzorem MEN-nie dotyczy zad 1,2,3, f/ lista z potwierdzeniem odbioru przez uczestników kursu certyfikatów w języku polskim i angielskim o ukończeniu kursu (oryginał)- nie dotyczy zad.4, g/ poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych certyfikatów w języku polskim i angielskim o ukończeniu kursu-nie dotyczy zad.4, f/ imienny wykaz osób, które ukończyły i które nie ukończyły kursu (oryginał), a przypadku gdy uczestnik nie ukończył kursu oświadczenie wskazujące powód takiej sytuacji, g/ wyniki oceny merytorycznej przebiegu kursu-ewaluacja. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE.
 18. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych: kursu obsługi maszyn budowlanych w zakresie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień i kursu operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowickiego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce wg 2 zadań..
  Zamawiający: Powiat Wadowicki, Wadowice
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych: obsługi maszyn budowlanych w zakresie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach i dla 15 uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy oraz kursu operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, 20 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej, 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie, 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w następujących zadaniach: Zadanie nr 1 - Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień dla 15 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach oraz 15 uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i konserwacji koparko-ładowarki oraz ich przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Zadanie nr 2 - Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych dla 30 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie, 20 uczniów Zespołu Szkół w Kalwarii Zebrzydowskiej, 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie, 10 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi oraz dodatkowo uprawnień do wymiany butli z gazem w wózkach zasilanych gazem. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE.

Inne osoby dla Gruca (153 osoby):