Kogo reprezentuje osoba

Grudzień Waldemar Karol

w KRS

Waldemar Karol Grudzień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Waldemar
Drugie imię:Karol
Nazwisko:Grudzień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:116 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Briggs John Foot, Briggs Robert Foote, Edger Fred, Freiherr Von Schorlemer Maximilian, Glass Ralf, Gotthardt Frank Rudolf, Jendrysiak Udo Peter, Klamut Marian Kazimierz, Krummel Ulrich, Massmann Eric, Massmann Erik, Olszewski Michał Jakub, Reichl Hannes Michael, Salomon Willibald, Schauer Oliver, Schonberger Peter, Trojanowski Tomasz, Wesołowski Marek Tomasz, Wilkerson Boby, Zawalski Tomasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Błędowski Marcin, Kłos Elżbieta, Marciniak Tomasz Józef, Olszewski Michał Jakub, Perzyńska Barbara Alicja, Szczepańska Maria Dorota, Łatko Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Compugroup Medical Polska Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000136033
 2. Federacja Zmotoryzowanych, Lubartów − KRS 0000583795
 3. Fundacja Krak, Kraków − KRS 0000157526
 4. Fundacja Tu Obok, Lublin − KRS 0000407328
 5. Rotary Club Lublin, Lublin − KRS 0000239975
 6. Sga M. Wesołowski i Ska Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000522598

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abak - Soft Radziszewska Wspólnicy Sp. J., Lublin − KRS 0000005269
 2. Abak-soft Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000349914
 3. Radiotherapy Accessories Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000295335
 4. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Usług Remontowo-budowlanych i Handlowych Mikołaj W Lublinie, Lublin − KRS 0000187174

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa sprzętu serwerowego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach, Głuchołazy
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach. Wykaz asortymentu wraz z jego szczegółowym opisem zawarty został w załączniku parametrowo-cenowym nr 1.1., który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Usługa opieki serwisowej oraz bieżący nadzór nad systemami informatycznymi CliniNET, NetRAAD, STER,SakPRO oraz systemem Euerosoft-Apteka w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Usługa opieki serwisowej oraz bieżący nadzór nad systemami informatycznymi CliniNET, NetRAAD, STER,SakPRO oraz systemem Euerosoft-Apteka w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
 3. dostawa licencji otwartej na system informatyczny CliniNET - moduł REHABILITACJA, nr sprawy: 588/PN/ZP/D/2015
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa licencji otwartej na system informatyczny CliniNET w zakresie modułu REHABILITACJA wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i serwisu gwarancyjnego nad ww. oprogramowaniem w terminie do 31.12.2015 r.
 4. Parczew: Usługa nadzoru autorskiego i serwis systemów informatycznych w SP ZOZ w Parczewie. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/6/2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
  Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonych przez Zamawiającego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta oprogramowania o tym, że Wykonawca może świadczyć usługę serwisu i nadzoru autorskiego. Zamawiający zawarł w Załączniku Nr 2 warunki usług serwisowych, w których znajduje się opis usług serwisowych. Czas trwania nadzoru autorskiego i serwisu 24 miesiące. Informatyczny system obsługi szpitala obejmują: a) system szpitalny klasy HIS (CliniNET moduły: Izba Przyjęć, Oddział, Apteczka Oddziałowa, Punkty Pobrań, Poradnia (Poradnia, Gabinet), Recepcja (Poradnia Rejestracja), Administrator, Diagnostyka, Blok Operacyjny, Recepcja, Rehabilitacja) b) system klasy RIS/PACS (NetRAAD II) c) system obsługi apteki centralnej (moduł systemu CLiniNET) d) moduł rozliczeń z NFZ (STER), e) moduł Żywienie.
 5. Usługa nadzoru autorskiego oraz obsługi serwisowej nad oprogramowaniem informatycznym NetRAAD/CliniNet/SakPro/UHC-Ster użytkowanym przez SPDSK - RejZamPub/46/WR/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego oraz obsługa serwisowa nad oprogramowaniem informatycznym NetRAAD II / CliniNET / SakPro / UHC Ster użytkowanym przez SPDSK. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdują się w załączniku nr 3, 4 i 5 do zaproszenia.
  Termin wykonania zamówienia:12 miesięcy
 6. Prace wspierające zasilenie Hurtowni Danych ONKO.SYS. danymi ze szpitalnego systemu informatycznego CliniNET, nr sprawy PN-134/15/MS
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są prace wspierające zasilenie Hurtowni Danych ONKO.SYS danymi ze szpitalnego systemu informacyjnego CliniNET, polegające na dostarczeniu dedykowanych widoków i formularzy, uruchomieniu i konfiguracji mechanizmu replikacji na potrzeby środowiska Disaster Recovery i zasilenia Hurtowni Danych oraz na wsparciu technicznym i szkoleniach.
  Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 5 do SIWZ Wymagania Techniczne.
 7. Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym oraz serwisu informatycznego dla PZOZ w Ostródzie SA.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, Ostróda
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym oraz serwisu systemu informatycznego na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia- opis przedmiotu zamówienia.
 8. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach, Głuchołazy
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na budowie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Głuchołazach. Budowa ZSI będzie polegała w szczególności na dostawie i wdrożeniu oprogramowania dla potrzeb Zamawiającego wraz integracją z systemami wskazanymi w załącznikach do SIWZ oraz przeszkoleniu personelu. Szczegółowy opis realizacji zadania zawarty jest w załącznikach nr 8,9,10,11,12 do SIWZ .
  W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia serwisu wraz z nadzorem autorskim zgodnie ze złożoną ofertą (min. 24 miesiące), szczegółowy zakres obowiązków w tym zakresie określają załączniki do SIWZ.


  Wykonawca odpowiednio udzieli gwarancji, rękojmi za wady i nadzoru autorskiego na okres: min. 24 miesiące (zgodnie ze złożoną ofertą).
  Bieg terminu gwarancji, rękojmi za wady i nadzoru autorskiego będzie liczony od dnia protokolarnego odbioru poszczególnych etapów usług wykonanych należycie.

  Zaoferowany okres gwarancji, rękojmi za wady i nadzoru autorskiego jest jednocześnie okresem świadczenia opieki serwisowej.
 9. Usługa obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad informatycznym systemem obsługi szpitala obejmującego system szpitalny klasy HIS (CliniNET), system klasy RIS/PACS (NetRAAD II),moduł rozliczeń z NFZ (STER)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad informatycznym systemem obsługi szpitala obejmującego system szpitalny klasy HIS (CliniNET), system klasy RIS/PACS (NetRAAD II),moduł rozliczeń z NFZ (STER)
 10. USŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I OBSŁUGI SERWISOWEJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NETRAAD
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem Umowy jest sprawowanie przez CGM obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad Systemem NetRaad II
 11. DZIERŻAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI SZPITALA WRAZ Z SERWERAMI
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu informatycznego do obsługi Szpitala wraz z serwerami i na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ Warunki formalne.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. OPROGRAMOWANIE:
  - Moduł administracyjny
  - Moduł Integracji HL7
  - Moduł Archiwum Dokumentacji
  - Moduł Zleceń Medycznych
  - Moduł przyjęciowo - wypisowy (Ruch Chorych) - Izba Przyjęć
  - Moduł przyjęciowo - wypisowy (Ruch Chorych) - Oddział
  - Moduł przyjęciowo - wypisowy (Ruch Chorych) - Statystyka
  - Moduł Poradnia (Rejestracja, Gabinet, Statystyka)
  - Moduł Zakażeń
  - Moduł Recepcji Szpitalnej
  - Moduł Dokumentacji Medycznej
  - Moduł obsługi urządzeń przenośnych w Szpitalu
  - Moduł rozliczeń z NFZ
  - Moduł raportów JGP
  - Moduł kontroli JGP
  - Moduł zarządzania kontraktami
  - Moduł fakturowanie
  - Moduł eksportu faktur
  - Moduł kasowy
  - Moduł e-rejestracji
  - Moduł powiadamiania SMS
  - Moduł Pracownia Patomorfologii
  - Moduł Pracownia Diagnostyczna
  - Moduł Zakład Radiologii (RIS)
  - Moduł CD-Eksport
  - Moduł Archiwum Badań Obrazowych (PACS) + Administracja
  - Moduł dystrybucja badań obrazowych
  - Moduł archiwum badań obrazowych VIDEO
  - Moduł archiwum dydaktyczne
  - Moduł Blok Operacyjny
  - Moduł Blok Porodowy
  - Moduł Apteka Centralna
  - Moduł apteczka oddziałowa
  - Moduł zleceń leków
  - Moduł kalkulacji kosztów leczenia pacjenta
  - Moduł elektroniczny rekord pacjenta
  Szczegółowy opis funkcji systemu został określony w załączniku nr 2 do SIWZ - Lista funkcji.
  2. KOMUNIKACJA Z SERWISEM:
  Zamawiający jest upoważniony do kontaktów telefonicznych, faksowych, e-maliowych, z wykorzystaniem narzędzi Chat Messangers (GG, ICQ), komunikatorów lub osobistych z Serwisem 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W ramach usługi Serwis udziela porad i konsultacji odnośnie Oprogramowania. W ramach usługi Serwis jest upoważniony przez Zamawiającego do zdalnego dostępu do Bazy danych oraz możliwości zdalnego uruchomienia Aplikacji lub usunięcia Błędu Aplikacji.
  3. SERWIS APLIKACJI
  Usługa obejmuje przyjmowanie i obsługę zgłoszeń Zamawiającego w zakresie Błędów Aplikacji zgodnie z czasami realizacji właściwymi dla tego rodzaju błędów określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ - Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych.W momencie stwierdzenia Błędu Aplikacji Zamawiający kontaktuje się z Serwisem na zasadach przewidzianych
  w usłudze, o której mowa w punkcie Komunikacja z Serwisem. W trakcie kontaktu Serwis wraz z Zamawiającym podejmują działania mające na celu usunięcie Błędu Aplikacji, polegające na właściwym jego zdiagnozowaniu
  i określeniu uciążliwości, a następnie - w zależności od postawionej diagnozy - zainicjowaniu odpowiednich procedur naprawczych. W przypadku niemożności usunięcia Błędu Aplikacji w czasie jego zgłoszenia i kontaktu
  z Serwisem - Serwis usuwa Błąd Aplikacji w czasie określonym w załączniku nr 3 , przy pomocy zdalnego dostępu, w kontakcie telefonicznym, faxowym, e- mailowym z Zamawiającym lub stawiając się w siedzibie Zamawiającego.
  4. NADZÓR EKSPLOATACYJNY APLIKACJI
  W zakresie tej usługi Zamawiający może zlecić wykonanie szeregu prac o charakterze eksploatacyjnym, konserwacyjnym oraz konsultacyjnym wyszczególnionych poniżej:
  - Konsultacje z zakresu administracji i użytkowania Aplikacji,
  - Instalowanie Upgrade i Patch Aplikacji,
  - Szkolenie personelu z zakresu wprowadzanych zmian w Aplikacjach,
  - Rekonfiguracja i parametryzacja Aplikacji w celu zoptymalizowania i podniesienia sprawności ich działania,
  - Tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących mające na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb Zamawiającego,
  - Tworzenie nowych wydruków oraz modyfikacje istniejących wydruków,
  - Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania narzędziowego i operacyjnego oraz sprzętu komputerowego w celu podniesienia sprawności działania Aplikacji,
  - Odtwarzanie po awarii stanu Aplikacji i zgromadzonych danych archiwalnych,
  - Generowanie przez System danych i sprawozdań do jednostek zewnętrznych (Organu założycielskiego, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Biura Rejestru Usług Medycznych, Centrum Organizacji Ochrony Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych, niewymienionych organizacji, które albo istnieją albo powstaną w okresie obowiązywania Umowy, a wobec których Zamawiający będzie miał obowiązek prowadzenia sprawozdawczości.),
  - Dokonywanie ponownych instalacji Aplikacji i narzędzi w przypadkach zmiany infrastruktury informatycznej Zamawiającego (uwzględnia przeniesienie Aplikacji na inną platformę systemową),
  - Doradztwo w zakresie rozbudowy środowiska informatycznego Zamawiającego.
  W obrębie w/w usług Zamawiający nabywa także prawo w uzasadnionych przypadkach do dowolnego wykorzystania jednej wizyty serwisowej raz na dwa miesiące w zakresie 8 godzin.
  5. NADZÓR EKSPLOATACYJNY BAZY DANYCH
  W obrębie tej usługi Wykonawca wykonuje szereg prac o charakterze eksploatacyjnym i konserwacyjnym, mających na celu zapewnienie integralności, optymalności i bezpieczeństwa Bazy danych, a w szczególności:
  1) Bieżące monitorowanie konfiguracji Motoru bazy danych, w tym: sprawdzanie poprawności wykonywania backupu, sprawdzanie przyrostu bazy danych i wolnego miejsca w przestrzeni tabel,
  2) Optymalizacja -tuningu motoru bazy danych i jej środowiska, w tym:
  a) czyszczenie i archiwizacja logów bazy danych
  b) usunięcie, koniunkcja błędnych rekordów,
  c) strojenie pamięci - przestrzeń dostępna dla Motoru bazy danych w systemie operacyjnym,
  d) konfiguracja WE WY - optymalne rozłożenie plików bazy danych na zasobach dyskowych dedykowanych pod Motor bazy danych,
  3) Instalacja uaktualnień Motoru bazy danych udostępnionych przez jego producenta.
  4) Serwis na bieżąco monitoruje stan i pracę Bazy danych i Motoru bazy danych oraz na bieżąco reaguje na zauważone lub zgłoszone przez Zamawiającego anomalie.
  6. NADZÓR AUTORSKI
  W zakres tej usługi wchodzą prace wyszczególnione poniżej, mające na celu zapewnienie ewaluacji Systemu. Dzięki tej usłudze Zamawiający otrzymuje gwarancję poprawy jakości oraz poszerzenia funkcjonalności Systemu, jak również dostosowania go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych:
  - Prowadzenie rejestru zgłaszanych przez Zamawiającego Błędów Aplikacji oraz sugestii dotyczących poprawy i dodania elementów funkcjonalnych,
  - wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniżej organizacje w stosunku, do których Zamawiający ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Zdrowia Publicznego oraz innych, niewymienionych organizacji, które albo istnieją albo powstaną w okresie obowiązywania Umowy, a wobec których Zamawiający będzie miał obowiązek prowadzenia sprawozdawczości,
  - okresowe instalowanie Upgradeow i Patchy Aplikacji
  Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego o ukazaniu się Upgrade lub Patcha Aplikacji oraz uzgadnia
  z nim termin ich instalacji.
  Zastrzeżenia:
  - Zmiany funkcjonalne sugerowane przez Zamawiającego będą wprowadzane w terminach z nim uzgodnionych.
  - Prace nad zmianami w Aplikacjach związane ze zmianą przepisów będą rozpoczęte przez Autora nie później niż w dniu ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych dotyczących tych zmian.
  - Zmiany w Aplikacjach będą wykonywane przez Autora tak, aby termin instalacji Upgradeu lub Patcha Aplikacji związanych z tymi zmianami pozwalał na zastosowanie Aplikacji zgodnie z terminami wymaganymi przez ustawy i przepisy wykonawcze, najpóźniej w dniu wejścia w życie. W przypadku gdyby termin ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych był krótszy niż 7 dni przed datą ich wejścia w życie i nie pozwalał na dostosowanie się do wymogów powyższych zapisów, Autor poda termin dostarczenia i wprowadzenia Upgradeu lub Patcha Aplikacji zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty ukazania się ustaw i przepisów wykonawczych.
  7. USŁUGI SERWISOWE I GWARANCYJNE
  Szczegółowe warunki usług serwisowych i gwarancyjnych zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych.
  8. SPRZĘT KOMPUTEROWY.
  Wykonawca zapewni infrastrukturę serwerową w konfiguracji i ilości niezbędnej do zapewnienia płynnej pracy całego systemu oraz zapewni pełne bezpieczeństwo gromadzonych danych.
  9. Miesięczny pakiet godzin opieki powdrożeniowej,
  W zakres tej usługi wchodzą: konsultacje i pomoc udzielaną w siedzibie Zamawiającego w zakresie wykorzystania programu, konsultacje i wsparcie przy Upgrade-ach systemu, konsultacje w zakresie wykorzystania dodatkowych funkcjonalności w nowych wersjach oprogramowania, integracje, modyfikacje, szkolenia, audyty. Pakiet godzin miesięcznie bez możliwości przenoszenia niewykorzystanych godzin na kolejne miesiące na usługi opisane
  w załączniku nr 3 do SIWZ - Wymagane parametry i warunki usług serwisowych i gwarancyjnych.
 12. Usługa: Oprogramowanie w ramach projektu Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e-diagnostyka w SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oprogramowania w ramach projektu Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e-diagnostyka w SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
 13. TLZP/2-23/233/11/2015 usługa serwisu oprogramowania Clini NET , NetRAAD, SakPRO, eUsługi i wsparcia dla baz danych dla potrzeb PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
  usługa serwisu oprogramowania Clini NET , NetRAAD, SakPRO, eUsługi i wsparcia dla baz danych dla potrzeb PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
 14. Dostawa Switcha FC
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny Switcha FC - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania oraz wielkości zamówienia określone zostały w Załączniku Nr 2 - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
 15. Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J.Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
  Zamówienie obejmuje sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J.Strusia w Poznaniu.
 16. Udostępnienie elektronicznego rekordu medycznego pacjenta
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  Udostępnienie elektronicznego rekordu medycznego pacjenta
 17. Rozbudowa macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX80 S2 o półkę z dyskami SSD, PN-157/14/DJ
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX80 S2 o półkę z dyskami SSD szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
  2.Przedmiot niniejszego zamówienia musi być dostarczony fabrycznie nowy, nie używany, kompletny, na gwarancji producenta w oryginalnych opakowaniach producenta. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie bezpośrednio do Zamawiającego.
  3.Wykonawca zobowiązuje się dokonać instalacji i konfiguracji macierzy w siedzibie Zamawiającego.
 18. Świadczenie serwisu systemu netRAAD
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
  Świadczenie serwisu systemu netRAAD
 19. DOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ INSTALACJA Z WDROŻENIEM OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych SPZGiChP w Olsztynie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa, montaż i instalacja sprzętu informatycznego oraz instalacja z wdrożeniem oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych SPZGiChP w Olsztynie. 2. Zamówienie składa się z pięciu zadań: a) Zadanie 1- Elektroniczny obieg dokumentów - w zakresie niniejszego zadania należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie oraz 3 skanery dokumentów, b) Zadanie 2 - Archiwum dydaktyczne dedykowane lekarzom i studentom uczelni medycznych, c) Zadanie 3 - E-konsultacje (telemedycyna), d) Zadanie 4 - E-encyklopedia pacjenta - choroby płuc - w zakresie niniejszego zadania należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie oraz dostarczyć 1 notebook i 1 projektor, e) Zadanie 5 - Aplikacja na urządzenia mobilne, optymalizacja strony internetowej - w zakresie niniejszego zadania należy dostarczyć i zainstalować oprogramowanie oraz dostarczyć 6 smartfonów, 5 tabletów.
 20. Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu informatycznego Clininet/Ster
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu informatycznego Clininet/Ster w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM
  3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72.26.70.00-4 usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki 3/1 do SIWZ
  3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
  3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  3.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.
 21. Nadzór autorski i obsługa serwisowa systemu informatycznego NetRaad
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 22. Doposażenie komórek organizacyjnych szpitala w sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 23. D10.251.44.D.2014
  Zamawiający: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 24. Usługa nadzoru autorskiego i serwis systemów informatycznych w SP ZOZ w Parczewie Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/10/2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
 25. Dostawa półek dyskowych oraz przełączników i zasilaczy na rzecz Instytutu Kardiologii
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 26. Udostępnienie praw do zintegrowanego systemu informatycznego oraz administrowanie tym systemem (outsourcing, serwis oraz rozwój zintegrowanego system informatycznego dla IGICHP)
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 27. Nadzór autorski systemu CliniNet, NetRaad i Ster
  Zamawiający: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Pabianice
 28. Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad systemem informatycznego oraz serwisu systemu informatycznego dla PZOZ w Ostródzie S.A.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, Ostróda
 29. przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o., Nowe Miasto Lubawskie
 30. Dostawa oprogramowania do obsługi Apteki Centralnej i Apteczek Oddziałowych oraz integracja z systemem CliniNET posiadanym przez Zamawiającego wraz ze sprzętem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 31. Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim..
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radzyń Podlaski
 32. INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE - ETAP III
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 33. Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych - dostawa infokiosku
  Zamawiający: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Namysłów
 34. Usługa asysty technicznej systemu Telemedycznego
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 35. Dostawa duplikatora płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym oraz komputerów z monitorami LCD i oprogramowaniem określonych w 2 pakietach.
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 36. Budowa interfejsu integracji dla platformy e- usług z systemem CliniNet
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Warszawa
 37. Nadzór autorski programu CliniNET dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 38. Dostawa licencji dostępowych do systemu netRAAD (PACS) dla diagnostycznych urządzeń medycznych
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 39. DZIERŻAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI SZPITALA WRAZ Z SERWERAMI
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
 40. ZP/12/2014 - usługa udzielenia licencji do podłączenia aparatów do cyfryzacji zdjęć do systemu PACS/RIS oraz licencji na podłączenie skanera ze stacją technika do systemu PACS/RIS dla Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 41. Dostawa oprogramowania umożliwiającego analizę grupowania procedur medycznych Optymalizator JGP dla Działu Statystyki przy ul. Sterlinga 1/3 i Pl. Hallera 1
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 42. TLZP/2-23/233/151/2013 Usługa serwisu oprogramowania Clini NET , NetRAAD, SakPRO i wsparcia dla baz danych dla potrzeb PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 43. Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 44. Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
  Zamawiający: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Namysłów
 45. Dostawa licencji oprogramowania do aplikacji umożliwiającej wyznaczanie i optymalizację JGP oraz grup ambulatoryjnych świadczeń specjalisttycznych (zabiegowych, zachowawczych)
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 46. nadzór autorski i obsługi serwisowa systemu informatycznego NetRaad
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 47. Dostawa sprzętu w ramach projektu Usługi elektroniczne: e-rejestracja i e-diagnostyka w SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 48. Dostawa rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł e-rejestracji wraz z wdrożeniem.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 49. Dostawa terminali bezdyskowych z monitorami oraz urządzeń sieciowych i akcesoriów wraz z urządzeniami zasilającymi dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 50. Dostawę, montaż, instalację sprzętu informatycznego oraz instalację z wdrożeniem oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SPZGiChP w Olsztynie - etap II.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn
 51. Świadczenie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu informatycznego Clininet/Ster.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
 52. Serwis oprogramowania medycznego szpitala
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 53. Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK - RejZamPub/45/2013
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
 54. Na dostawę dodatkowej półki do macierzy dyskowej Fujitsu Ethernus DX60.
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 55. Rozbudowa systemu diagnostyki obrazowej PACS/RIS
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 56. Dostawa automatycznego duplikatora płyt CD/DVD do nagrywania cyfrowych obrazów z badań RTG w formacie DICOM, nr sprawy Pn-60/13/AR
  Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 57. Rozbudowa systemu informatycznego zakładu diagnostyki obrazowej
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, Łódź
 58. świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 59. Dostawa systemu opasek identyfikacyjnych pacjentów i materiałów eksploatacyjnych wraz z integracją z systemem obsługi ruchu chorych szpitala dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 60. Dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu informatycznego oraz udzielenie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 61. Usługa serwisu po gwarancyjnego systemu CliniNET oraz modułów posiadanych przez Szpital
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 62. usługa nadzoru autorskiego i obsługi serwisowej systemu informatycznego NetRaad
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 63. Dostawa oprogramowania i sprzętu na rozbudowę zintegrowanego systemu szpitala
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Białogard
 64. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oleśnica
 65. TLZP/2-23/233/140/2012 Usługa serwisu oprogramowania Clini NET , NetRAAD, SakPRO i wsparcia dla baz danych dla potrzeb PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 66. DZIERŻAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI SZPITALA WRAZ Z SERWERAMI
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
 67. Udostępnienie praw do zintegrowanego systemu informatycznego oraz administrowanie tym systemem (outsourcing, serwis oraz rozwój zintegrowanego system informatycznego dla IGICHP)
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 68. Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego (SSE) systemów CliniNET+STER, NetRAAD, SakPRO dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 69. usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania CliniNET wraz z usługą optymalizowania grup JGP
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 70. Dostawa rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł system identyfikacji pacjenta (SIN) wraz z wdrożeniem.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 71. Na dostawę systemu automatycznej identyfikacji pacjentów.
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 72. Zakup oprogramowania do istniejącego systemu HIS (CliniNet) umożliwiający drukowanie danych w postaci kodów kreskowych na samoprzylepnych opaskach
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
 73. Zakup systemu rozszerzenia cyfrowej diagnostyki obrazowej - zestaw kliencki na podstawie umowy nr 1/11/11/2012/318/743 na realizację zadania pn.: Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii, w ramach programu zdrowotnego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 74. Świadczenie serwisu systemu Netraad
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 75. Dostawa. instalacja, konfiguracja, wdrożenie i serwis systemu PACS.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barlinku Szpital Powiatowy, Barlinek
 76. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych w Powiatowym Szpitalu w Iławie składającego się z systemów: LAB3000 firmy InfoPublishig, PharmaNet firmy McArt, CliniNet firmy ComuGroup Medical Polska, Ster firmy ComuGroup Medical Polska, SakPRO firmy ComuGroup Medical Polska (nr sprawy 25/2012)
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 77. udostępnienie możliwości umożliwiającej grupowanie i optymalizowanie grup pacjentów (JGP) za pomocą grupera i optymalizera JGP wykonanego przez UHC
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 78. Dostawa oprogramowania i sprzętu do telemedycyny
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Białogard
 79. udostępnienie korzystania z oprogramowania umożliwiającego analizę grupowania procedur medycznych Optymalizator JGP dla Działu Statystyki przy ul. Sterlinga 1/3 i Pl. Hallera 1
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 80. Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu informatycznego
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
 81. Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radzyń Podlaski
 82. Obsługa serwisowa i nadzór autorski nad systemem CliniNET
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
 83. Udostępnianie przez CGM możliwości korzystania z grupowania i optymalizowania JGP za pomocą Grupera i Optymalizatora JGP wykonanego przez firmę CGM
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 84. Dostawa rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia zintegrowanego systemu informatycznego o moduł Poradnia Rejestracja Poradnia Gabinet wraz z wdrożeniem dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 85. Obsługa serwisowa oraz bieżący nadzór nad zintegrowanym systemem NetRAAD/CliniNET
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 86. Udostępnienie elektronicznego rekordu medycznego pacjenta
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 87. ZP/45/2011 Dzierżawa laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) dla potrzeb Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej ICZMP, wraz z obsługą badań mikrobiologicznych, z niezbędnym do sprawnego funkcjonowania wyposażeniem komputerowym
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych, Łódź
 88. Usługa nadzoru autorskiego nad systemami informatycznymi oraz serwisu systemów informatycznych z podziałem na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 15/2011
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 89. Udostępnienie praw do zintegrowanego systemu informatycznego oraz administrowanie tym systemem (outsourcing, serwis oraz rozwój zintegrowanego system informatycznego dla IGICHP)
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 90. serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w Samodzielnym Publicznym Dziecęcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
 91. DZIERŻAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI SZPITALA WRAZ Z SERWERAMI
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa
 92. Dzierżawa i eksploatacja licencji i systemów informatycznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 93. Dostawa 100 sztuk terminali bezdyskowych do pracy z systemem Clininet dla UCK w Gdańsku
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 94. Na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
  Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
 95. Usługa serwisowa systemu CliniNET
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 96. AZP 241/77/10 Usługa serwisu podstawowego i dodatkowego systemów CLININET+STER, NetRAAD, Sakro będącym na wyposażeniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 97. Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia - Medyczne systemy informatyczne do 8 osób
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 98. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu archiwizacji danych z urządzeń obrazujących, systemu zarządzania Zakładem Radiologii, instalacja i podłaczenie serwera wraz z aplikacją do urządzeń
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 99. Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego, rozbudowa systemu PACS dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 100. Usługa informatycznego wsparcia konsultacji telemedycznych - zamówienie uzupełniające do postępowania ZP-BZ-271-215/2009
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 101. Sprzęt komputerowy do wyposażenia SOR-u w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn

Inne osoby dla Grudzień (186 osób):