Kogo reprezentuje osoba

Grymuła Zdzisław Józef

w KRS

Zdzisław Józef Grymuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Grymuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:253 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Figarski Tadeusz, Gmyrek Lech Antoni, Kwaśnik Danuta Maria, Maleta Henryk Marian, Marjański Leszek Jan, Oparcik Janusz Piotr, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szczęsny Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skuza Dariusz Jacek

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodnicki Piotr Antoni, Dembicki Tadeusz Zdzisław, Falkiewicz Andrzej Grzegorz, Fraczek Jerzy Grzegorz, Kondej Tomasz Witold, Kondej Witold Zygmunt, Krajewski Rafał Filip, Niemczyk Grzegorz Dariusz, Pawlikowski Robert, Puchała Zdzisław Tomasz, Tybiszewski Przemysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymański Andrzej Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Almar Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000146429
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 4. Gajewski Podłogi Drewniane Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Oblas − KRS 0000440940
 5. Klub Sportowy Start W Radomiu, Radom − KRS 0000217374
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 7. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 8. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonanie systemu multimediów na budowanej sali konferencyjnej w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
  Zamówienie uzupełniające spełnia warunek tożsamości przedmiotowej z zamówieniem podstawowym. Dla korzystania z nowobudowanej sali konferencyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem należy w sposób optymalny zapewnić obsługę multimedialną konferencji i szkoleń. W tym celu salę należy wyposażyć w: centralny punkt dystrybucyjny (będący w przyszłości centralnym punktem dla całego budynku); system projekcji obrazu (projektor multimedialny, ekran projekcyny); nagłośnienia; infrastruktura Lan, infrasruktura wlan, centralne sterowanie IP audio, wideo; centralne sterowanie IP ( wysuwem projektora, ekranu, żaluzjami okiennymi, oświetleniem); ochrona obiektu ( cyfrowa archiwizacja obrazu w technologii IP, SSWiN).
  Na etapie projektowania sali konferencyjnej system multimedialny miał być integralną częścią planowanej do realizacji współistniejącej sali edukacyjnej. W trakcie wykonawstwa zmieniła się koncepcja, zrezygnowano z sali edukacyjnej a w konsekwencji zaszła konieczność

  doprojektowania i zrealizowania systemu multimedialnego oddzielnego dla sali konferencyjnej.
 2. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w latach 2015-2017.
  Zamówienie obejmuje:
  I ETAP:
  - nasadzenie drzew,
  - nasadzenie krzewów,
  - przesadzenie drzew;
  II ETAP:
  - konserwacja posadzonych drzew,
  - konserwacja posadzonych krzewów,
  - konserwacja drzew przesadzonych.
  W ramach konserwacji należy wykonać:
  - odchwaszczanie i formowanie misek,
  - uzupełnianie ściółki do grubości warstwy 3 cm,
  - podlewanie w sezonie letnim (w zależności od potrzeb),
  - nawożenie (nawozy wieloskładnikowe wolno rozkładające się),
  - zabezpieczanie wrażliwych roślin przed mrozem,
  - zabezpieczanie roślin przed nadmiernym zasoleniem,
  - cięcie prowadzące, pielęgnacyjne,
  - kontrola stabilności roślin, palików, wiązań, siatki i osłon (drzewa),
  - uzupełnianie palików i poprawa wiązań - trzy paliki na jedno drzewo,
  - usuwanie odrostów,
  - usunięcie materiału roślinnego, u którego po okresie zimowym 2015-2016 stwierdzono brak oznak wegetacji - do dnia 15 lipca 2016 roku, a po okresie zimowym 2016-2017 do dnia 15 lipca 2017r.
  - uzupełnianie i wymiana zdewastowanego, obumarłego, uszkodzonego materiału roślinnego na koniec danego okresu wegetacyjnego.
 3. Budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa 52 miejsc postojowych z obsługą komunikacyjną, odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Mieszka I i ul. Piastowskiej oraz budowa zjazdu publicznego z ul. Piastowskiej w Radomiu.

  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe,
  - budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem,
  - budowę oświetlenia i przebudowę sieci energetycznych NN i SN
 4. Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zamówieniem podstawowym pn. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ul. Pasterskiej do ul. Hodowlanej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - wykonanie wykopu pod jezdnię,
  - wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego (piasku), - wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 20cm,
  - wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża C 1,5/2,0 gr.15cm,
  - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/63mm gr. 25cm,
  - oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy emulsją asfaltową,
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr.7cm,
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm dla KR3,
  - regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włazu oraz wymianą płyty nadstudziennej na kanalizacji sanitarnej do wys. jezdni,
  - regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych do wys. jezdni,
  - regulacja wysokościowa zasuw gazowych do wys. jezdni,
  - inwentaryzacja powykonawcza robót
 5. Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż bloku przy ul. Planty 16 - droga dojazdowa dz. nr 45 od dz. nr 44 do ul. Osterwy w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - budowę jezdni o nawierzchni z kostki wibroprasowanej,
  - budowę chodników z płytek chodnikowych typu LUX,
  - wykonanie odwodnienia,
  - roboty elektryczne
 6. Rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka.
  Zamawiający: Gmina Szydłowiec, Szydłowiec
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka. Zakres robót objętych zamówieniem: - rozebranie dachu na istniejącym budynku, - rozebranie ścian żelbetowych gr. 20 cm, - rozebranie ścianek działowych, - przemurowanie przewodów kominowych., - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - obicie tynków wewnętrznych, - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżem, - roboty ziemne, - wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji, - wykonanie słupów żelbetowych, - wymurowanie ścian z bloczków betonu komórkowego, - wykonanie tynków wewnętrznych, - wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem, - wykonanie tynków elewacyjnych, - wykonanie posadzek, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty malarskie, - wykonanie instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, c.c.w., C.O., elektrycznych, - wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, - wykonie zagospodarowania terenu, - wykonanie placu zabaw z nawierzchnią elastyczną.
 7. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej
  Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie, Kazanów
  Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Polżarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej -wymiana stolarki okienna i dzwiowa , Dach - wymiana pokrycia , Elewacja ścian.
 8. Wykonanie remontu polegającego na przebudowie budynku nr 38 - zmiana konstrukcji dachu - na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na przebudowie budynku nr 38 - zmianie konstrukcji dachu znajdującego się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
  2. Zakres robót do wykonania i warunki realizacji dotyczące przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ, która stanowi podstawę do ustalenia ceny ofertowej zamówienia. Przedmiar robót jest tylko orientacyjny.
  3. Dokumentacja techniczna obejmuje: a) opis techniczny - projekt wykonawczy, b) część rysunkowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar, 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lat, licząc od terminu odbioru końcowego.
 9. Remont budynku biurowego Nadleśnictwa Skarżysko-II przetarg
  Zamawiający: Nadleśnictwo Skarżysko, Skarżysko-Kamienna
  Przedmiotem zamówienia jest remont budynku biurowego Nadleśnictwa Skarżysko ul. Wiejska 1 26-110 Skarżysko - Kamienna w zakresie jak niżej: Roboty obejmują remont istniejących pomieszczeń (komunikacji) i pokoi tj. holu wejściowego, wiatrołapu, korytarzy, klatki schodowej, sekretariatu z gabinetami, pokoi biurowych, przy użyciu nowych materiałów oraz dostępnych technologii. W zakres robót remontowych wchodzą następujące prace: 1. Prace rozbiórkowe, demontaż - skucie istniejących posadzek z terakoty, demontaż istniejących drzwi i naświetleń, balustrady, instalacji i opraw oświetleniowych, parapetów, grzejników, okien. 2. Montaż płytek, tapet, drzwi, grzejników, oświetlenia/inst. elektrycznej, płyt gipsowo-kartonowych, balustrady, okien oraz wykonanie renowacji parkietu, malowanie pomieszczeń i pokoi. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarte są w załącznikach do niniejszej specyfikacji. a) Projekt aranżacji wnętrza i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 1 do SIWZ. b) Przedmiar robót - zał. nr 2 do SIWZ UWAGA: Zamawiający informuje iż nie będzie realizował instalacji oraz oświetlenia alarmowego i ewakuacyjnego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest, do wykorzystywania wyłącznie maszyn wyposażonych w absorbenty oleju pozwalające na zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii przestrzegając zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC - http://www.fsc.pl oraz Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC - http://www.pefc-polska.pl
 10. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe (budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem chodników, parkingów z kostki betonowej wibroprasowanej),
  - budowę oświetlenia,
  - przebudowę kolizji energetycznych
 11. Remont dachów na budynku Nr 24C, D i G oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu - 3 części
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynku Nr 24 C, D i G
  oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z
  utwardzeniem terenu zgodnie z przedmiarami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
  Zamówienie składa się z trzech części:
  Część Nr 1: Remont dachu na budynku Nr 24 C
  Część Nr 2: Remont dachu na budynku Nr 24 D i G
  Część Nr 3: Remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia
  wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu
  Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.
  Szczegółowe opisy poszczególnych części zamówienia zamieszczono w załącznikach do SIWZ:
  Dla Części Nr 1 - w Załączniku A - Przedmiary
  Dla Części Nr 2 - w Załączniku B - Przedmiary
  Dla Części Nr 3 - w Załączniku C - Przedmiary.
  Wymagania uzupełniające:
  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej należy zastosować systemy ocieplenia zapewniające spełnienie kryterium nierozprzestrzeniania ognia dla przykrycia dachów.
  Przed zastosowaniem każdego materiału przewidzianego do użycia przy pracach objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca przedstawi stosowne atesty, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, karty charakterystyki, karty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia zezwalające na jego zastosowanie w budownictwie.
  Wykonawcom zainteresowanym wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu
  Zamawiający proponował przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
  Z przeprowadzonych wizji lokalnych zostały sporządzone protokoły podpisane przez Wykonawców i Zamawiającego.
  W przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązał się do określenia swojego stanowiska w kwestii wniesionych zastrzeżeń i niezwłocznego przekazania go Wykonawcy.
 12. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszo-jezdnych i pieszych na terenie Cmentarza Komunalnego Radom-Firlej w Radomiu
 13. Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego nr 1
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, Radom
  Rozbudowa pawilonu szpitalnego oraz przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu szpitalnego nr 1 obejmuje:
  Zadanie I -Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - II etap.
  Powyższe zadanie inwestycyjne współfinansowane będzie ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

  Zadanie II -Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon szpitalny nr 1.

  Powyższe zadanie inwestycyjne dotowane będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
  2.2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  Zadanie I :
  Termomodernizacja ścian, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi - (ok. 47 % wartości całego zamówienia).

  Zadanie II :
  Dobudowa nowych klatek schodowych, remont istniejących klatek schodowych,
  wydzielenie stref pożarowych poprzez montaż stolarki o odpowiedniej odporności ogniowej, przebudowa pomieszczeń przyległych do nowych i istniejących klatek schodowych, wykonanie instalacji hydrantowej, elektrycznej, SSP i oddymiania, wymiana istniejącej windy wraz z robotami towarzyszącymi - (ok. 53 % wartości całego zamówienia)
 14. Budowa i przebudowa obiektów kubaturowych oraz liniowych na terenach Wodociągów Miejskich
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
  Zadanie 1: Modernizacja wybranych ujęć wody na terenie miasta Radomia- Kontrakt 33

  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie następujących robót:

  Zad. 1 - Ujęcie wody Centrum - Wykonanie obudów studni głębinowych Nr 6 przy Szkole Muzycznej w Parku Leśniczówka, Nr 3 przy ul. Struga oraz Nr 11 przy ul. Śniadeckich wraz z wykonaniem nowych ogrodzeń panelowych strefy ochrony bezpo-średniej, utwardzeniem terenu i oświetleniem.
  Zad. 2 - Ujęcie wody Sławno - Wykonanie obudów studni głębinowych Nr 3, 7 i 8 wraz z wykonaniem nowych ogrodzeń panelowych strefy ochrony bezpośredniej, utwardzeniem terenu i oświetleniem.
  Zad. 3 - Ujęcie wody Sławno - Wykonanie ogrodzenia terenu ujęcia wody od strony wschodniej (pomiędzy ujęciem a domkami) o Lc = 200 mb.
  Zad. 4 - Ujęcie wody Centrum - Modernizacja rozdzielni n/n - przystosowanie do współpracy z zasilaniem z agregatów prądotwórczych w systemie automatycznym.
  Zad. 5 - Ujęcie wody Malczew - Modernizacja rozdzielni n/n w pompowni Nr 1 i 2 - przystosowanie do współpracy z zasilaniem z agregatów prądotwórczych w systemie automatycznym.
  Zad. 6 - Ujęcie wody Potkanów - Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody (elewacja z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, pomieszczenia wewnątrz budynku) oraz wymiana ogrodzenia na długości ok. 350mb
  Zad. 7 - Ujęcie Wody Malczew - Modernizacja budynku wraz z wykonaniem ogrodzenia.

  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie oraz realizację ww. zadań zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym

  Zadanie 2: Przebudowa wybranych obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków
  w Radomiu - Kontrakt 41

  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie następujących robót:

  Zad. 1 - Oczyszczalnia ścieków - Modernizacja budynku energetycznego (elewacja z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, pomiesz-czenia wewnętrzne).
  Zad. 2 - Oczyszczalnia ścieków - Zabudowa koryta pomiarowego i przykrycie kanału odpływowego płytami prefabrykowanymi.
  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie oraz realizację ww. zadań zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym

  Zadanie 3: Baza Wodociągów Miejskich w Radomiu - budowa garażu dla potrzeb Działu Kanalizacji - Kontrakt 42

  W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie następujących robót:
  Budowa budynku garażowego na terenie bazy wodociągów przy ul. Filtrowej pod potrzeby specjalistycznych samochodów do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej

  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie oraz realizację ww. zadań zgodnie z wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym
 15. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. i wentylacji mechanicznej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
  docieplenie ścian zewnętrznych do poziomu gruntu styropianem o gr. 12 cm i wsp. Przew. max 0,035 W/m*K, docieplenie stropodachu przez wdmuchiwanie granulatu wełny mineralnej o gr. warstwy 15 cm, wymiana 6 szt. drzwi zewnętrznych o U=1,8 W/m2*K i 13 szt. okien o U=1,2 W/m2*K ,wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (ok. 700 mb ruruciągów i 59 szt. grzejników), wymiana wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego przez wymianę odbiorników (punktów świetlnych) na typu LED,
 16. Kontynuacja inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa sali letniej na salę konferencyjną w istniejącym budynku administracyjno-usługowym wraz z infrastrukturą techniczną w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
  . Przedmiotem zamówienia jest: kontynuacja prac związanych z realizacją inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa sali letniej na salę konferencyjną w istniejącym budynku administracyjno-usługowym wraz z infrastrukturą techniczną w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku
  Przedmiotem umowy jest kontynuacja prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych związanych z przebudową sali konferencyjnej.

  Prace podzielone zostały na następujące etapy:

  Etap I- do zakresu etapu zalicza się wszystkie prace niezbędne do wykonania na odcinku od skutych płytek posadzki w budynku łącznika (recepcji), przez schody i wszystkie pomieszczenia na poziomie parteru nowo wzniesionej części obiektu, łącznie z tarasem, ze schodami wejściowymi na taras, całą klatką schodową oraz schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych od strony elewacji północnej. Etapem I są objęte również wszystkie prace instalacyjne (między innymi elektryczne, sanitarne, klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz inne) niezbędne do użytkowania wymienionych wyżej części zgodnie z przeznaczeniem.
  Etap II - obejmuje wszystkie prace nie objęte Etapem I.

  3.2.Szczegółowy zakres wykonania robót został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ.
  3.3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji.
  W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia (tabelarycznie z podaniem nazwy materiału, producenta, ilości planowanej do wbudowania i zamontowania. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez -Zamawiającego- decyzji o odrzuceniu oferty z powodów -nierónoważności-zaproponowanych -Zamienników. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą.
  Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp
  a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego
  3.4. W trakcie prowadzenia prac budynek będzie użytkowany.
  a) Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę, że prace odbywają się w obiekcie czynnym. W związku z czym Wykonawca zobowiązuje się tak poprowadzić realizację przedmiotowego zadania, aby w jak najmniejszym stopniu zdezorganizować pracę Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.
  b) Miejsca prowadzenia prac powinny być na bieżąco utrzymywane w czystości. Należy ograniczać zapylenie. Wykonawca każdorazowo przed końcem każdego dnia plac budowy i teren przyległy
  pozostawi w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym.
  c) Strony uzgadniają, że Wykonawca może prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania przedmiotu umowy.
  e) Podczas prowadzenia prac należy uwzględnić bezpieczeństwo pozostałych użytkowników obiektu -
  pracowników i gości hotelowych.
 17. Remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe
  Zamawiający: Gmina Kobiele Wielkie, Kobiele Wielkie
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe polegający na przebudowie i nadbudowie budynku oraz budowie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
  2. Zakres zamówienia obejmuje:
  1) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem blacho dachówką;
  2) Docieplenie budynku;
  3) Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, wod-kan, c.o. i wentylacji;
  4) Wykonanie wewnętrznych ścian działowych
  5) Demontaż istniejących posadzek
  6) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na posadzkach, wylewki betonowe;
  7) Wykonanie podłóg z płytek ceramicznych
  8) Budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki
  9) Wykonanie zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu opaski wokół budynku, utwardzenia terenu oraz ogrodzenia działki
  3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem prac budowlanych i instalacyjnych zawartych w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
  4. Prace nieobjęte dokumentacją projektową wymagane przez Zamawiającego:
  1) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
  2) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,
  3) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji,
  4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami odbiorowymi (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, protokoły z pomiarów, protokoły z prób i badań, protokoły z rozruchu, atesty, deklaracje, certyfikaty, aprobaty techniczne itd. ) w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże oprawione w segregatory z szczegółowym spisem treści
  5) uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenia na użytkowanie budynku.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dodatek nr 8 do SIWZ;
  2) Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej budynku w miejscowości Kobiele Małe zawierający również projekty branży elektrycznej; wod-kan; c.o.; - dodatek nr 9 do SIWZ;
  3) Przedmiary robót (branża konstrukcyjno - budowlana, sanitarna oraz elektryczna) - dodatek nr 10 do SIWZ;
  Uwaga:
  Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.
  W dokumentacji projektowej zostały podane przykładowe materiały i urządzenia z zaznaczeniem, iż mają one charakter wyłącznie przykładowy i dopuszczeniem zastosowania ich zamienników o parametrach technicznych nie gorszych niż zaprojektowane, posiadających wymagane certyfikaty i atesty.
  W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej użyte zostały nazwy własne producentów urządzeń, materiałów mają one charakter przykładowy, a Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert zawierających urządzenia/materiały innych producentów niż wskazane w dokumentacji projektowej tj. urządzenia/materiały równoważne o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego urządzenia/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
  1) wykaz proponowanych urządzeń/materiałów równoważnych (z podaniem nazwy, typu oraz producenta)
  2) oświadczenie, że zastosowane rozwiązanie/rozwiązania równoważne zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej
  3) szczegółową dokumentację techniczną urządzeń/materiałów równoważnych (zawierającą opis parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych).
  Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty w/w dokumentów, Zamawiający uzna, iż na etapie realizacji robót Wykonawca zastosuje urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji projektowej.
 18. Przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg związanych z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie - ul. M. Curie-Skłodowskiej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - przebudowę nawierzchni jezdni,
  - przebudowę ciągu pieszego,
  - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 19. Park Historyczny Rycerze Bogurodzicy- Muzeum Rycerstwa ( I etap)
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1. Modernizacja istniejącego budynku OSP w Taczowie. 2. Budowa tzw. Kuźni Powały. Całkowita powierzchnia wewnętrzna 304,16 m2. Ad.1 Istniejący budynek dwukondygnacyjny ze stropodachem. W ramach robót zostaną wzmocnione ściany i stropy, wybudowana klatka schodowa żelbetowa, nowa konstrukcja dachu, wymiana i budowa nowych instalacji. Ad.2. Dobudowa budynku o dwóch pomieszczeniach, pierwsza - kotłownia, która zostanie w ramach inwestycji wykończona i kuźnia która pozostanie w stanie surowym. Uwaga: Stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać profile ozdobne, stylizowane na historyczne. Wykończenie posadzki ściany z kamieni sztucznych (płytki ceramiczne wysokiej jakości zawierające tzw. dekory nawiązujące do epok historycznych)..
 20. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego, Wolanowskiej, Milejowickiej, Hermanowicz w Radomiu - Kontrakt nr 34
  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Radom
  Zadanie 1
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego w Radomiu

  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  - budowa sieci wodociągowej z rur PE DN 160 mm o długości L = 49,2 m,
  - budowa hydrantu p.poż. nadziemnego Ø 80,
  - budowa kanału sanitarnego z rur PVC DN/OD 200 mm o długości L=45,5 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Grota Roweckiego.

  Zadanie 2
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wolanowskiej i Milejowickiej
  w Radomiu
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolanowskiej /Milejowickiej z rur PVC DN/OD 200 mm wraz z przyłączami z rur PVC DN/OD 160 mm o łącznej długości 997 m

  Zadanie 3
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Hermanowicz w Radomiu
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hermanowicz z rur PVC DN/OD 200 mm wraz z przyłączami z rur PVC DN/OD 160 mm o łącznej długości 220 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ulicy Poduchownej

  Warunki dodatkowe:
  1. Nadzór nad realizowanymi robotami sprawowany będzie przez Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o., która sprawuje funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu.
  2. Zakres prac Wykonawcy będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz
  z przyłączami do granicy posesji, natomiast sieć kanalizacyjna będzie wykonana
  z odgałęzieniami bocznymi zakończonymi studzienką kanalizacyjną na terenie posesji.
  3. Przyłącza wodociągowe i odgałęzienia boczne zakończone studzienkami kanalizacyjnymi na terenach prywatnych posesji, mają być wykonane do nieruchomości, dla których zostaną podpisane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
  Lista właścicieli, którzy podpiszą przedmiotowe umowy zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy na realizację robót.
 21. Remont pomieszczeń na parterze w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie
  Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa
 22. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową terenów zielonych na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wraz z dostawą i montażem 25 szt. koszy na odpady stałe
  Zamawiający: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 23. Nasadzenia drzew i krzewów w osiedlach mieszkaniowych na terenie Miasta Bełchatowa -zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, Bełchatów
 24. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej - Dom Wiejski w miejscowości Osiemborów gm.Magnuszew
  Zamawiający: Gmina Magnuszew, Magnuszew
 25. Budowa węzłów cieplnych zasilanych z MSC w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 26. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2014-2016r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 27. Budowa ulicy Pasterskiej wraz z drogą wewnętrzną od ulicy Pasterskiej do ulicy Hodowlanej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 28. Termomodernizacja i wykonanie oświetlenia w budynku poradni przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
 29. Budowa dróg gminnych publicznych: - Przedłużenie ulicy Odrzańskiej (Bulwar Północno-Zachodni) - połączenie ulicy Piotrówka z ulicą Jaworową (Bulwar Południowo-Wschodni) - Etap I
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 30. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap) na terenie gminy Kowala..
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 31. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury Kuźnia Artystyczna w Radomiu ul. Daszyńskiego 5, z wymianą instalacji c.o.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr", Radom
 32. Remont budynku nr 48 - Szatnia na terenie JW 4938 w m. Radom
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
 33. Wykonanie robót budowlanych-remontowych i modernizacyjnych w obiekcie 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - budynek D.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 34. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, budynek A i C, w zakresie: Zadanie nr 1: dostosowanie budynku A do obowiązujących przepisów p.poż. Zadanie nr 2: wykonanie w budynku A i C instalacji wentylacji mechanicznej.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 35. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy budynku komunalnego w Rząśni
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 36. Przebudowa ulicy Kopernika w Skaryszewie
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 37. Przebudowa drogi powiatowej nr 3559W Młodocin - Kowala (I Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 38. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie
  Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Tarnów
 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 40. Remont węzłów sanitarnych dla młodzieży - 3 kpl. w prawym pionie budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu, Radom
 41. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
 42. Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 43. Wykonanie remontów n/w szkół na terenie gminy Chynów: zad I - remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Drwalewie zad II - remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Watraszewie zad III - wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu zad IV - remont dachów budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 44. Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 45. Robota budowlana polegająca na budowie wiaty garażowej dla wozów bojowych straży pożarnej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
 46. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 47. Przebudowa dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
 48. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
 49. Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Malczewskiego 20 B
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 50. Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 51. Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Sułkowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
 52. Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Mogielnica
 53. Wykonanie termomodernizacji obiektu G35
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 54. Wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 55. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
 56. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
 57. Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku komunalnego w miejscowości Zielęcin
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
 58. Rozbiórka garaży, budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą
 59. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 60. Budowa żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 - edycja 1
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 61. Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 62. Rewitalizacja parków LEŚNICZÓWKA i STARY OGRÓD w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA i im. T. KOŚCIUSZKI w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 63. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, Zwoleń
 64. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2013-2015r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 65. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 66. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 67. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 68. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 69. Wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu manewrowego obok zbiornika - Łagiewniki, gm. Udanin
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 70. Remont pomieszczeń 33 i 34 w budynku WMTiW na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 71. Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w budynku Domu Studenta Nr 3 (X piętro) i Domu Studenta Nr 1 (część środkowa pomiędzy klatkami schodowymi) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 72. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na garaże - 2710/RB-03/13
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
 73. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, Ciepielów
 74. Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
 75. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 6 - ul. Planty 5 w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 76. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 77. Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
 78. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, Gm. Jasieniec
  Zamawiający: Gmina Jasieniec, Jasieniec
 79. Modernizacja pokoi hotelowych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30. Nr sprawy SA-2710-2/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 80. Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul. Olsztyńskiej 26d w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 81. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39, 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 82. Roboty remontowe w budynku przy ul. Wośnickiej 125 dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 83. Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 84. Montaż i wykonanie podłączenia kompresora w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 85. Wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 86. Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 87. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 88. Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych na hali G31
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 89. Wykonanie kanalizacji
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 90. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej - wymiana ścianek działowych o łącznej powierzchni 32,4 mkw., w pomieszczeniu 211 i 220, w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 91. Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec-Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 92. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 93. Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 94. Remont budynku świetlicy w Seredzicach
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 95. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Skaryszew
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 96. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Zaosie
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
 97. Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn: Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływających bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji KPN: - roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj..
  Zamawiający: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 98. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych z zasobu WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 99. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
 100. Remont sanitariatów i malowanie sal w budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie (znak sprawy ZP-11 /13).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa
 101. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika na odpad poprodukcyjny - roztwór fosforanów sodowo - potasowych - w Łagiewnikach, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy