Kogo reprezentuje osoba

Grymuła Zdzisław Józef

w KRS

Zdzisław Józef Grymuła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Grymuła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:215 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Figarski Tadeusz, Gmyrek Lech Antoni, Kwaśnik Danuta Maria, Maleta Henryk Marian, Marjański Leszek Jan, Oparcik Janusz Piotr, Skiba Ryszard, Socha Krzysztof Tadeusz, Szatan Andrzej, Szczęsny Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skuza Dariusz Jacek

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brodnicki Piotr Antoni, Dembicki Tadeusz Zdzisław, Falkiewicz Andrzej Grzegorz, Fraczek Jerzy Grzegorz, Kondej Tomasz Witold, Kondej Witold Zygmunt, Krajewski Rafał Filip, Niemczyk Grzegorz Dariusz, Pawlikowski Robert, Puchała Zdzisław Tomasz, Tybiszewski Przemysław Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymański Andrzej Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Radomski Lotnisko Piastów, Piastów − KRS 0000166034
 2. Almar Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000146429
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 4. Klub Sportowy Start W Radomiu, Radom − KRS 0000217374
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Przysucha − KRS 0000044746
 6. Quick Parquet Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Oblas − KRS 0000440940
 7. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 8. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Wytwarzanie S.A., Świerże Górne − KRS 0000060541

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (II Etap) na terenie gminy Jedlińsk, na odcinku długości 1 597 m od km 2 +408 do km 4+005.
  W ramach robót należy wykonać m.in.:
  - konstrukcję wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z poszerzeniami do szer. 6m,
  - budowę chodnika,
  - wykonanie dwóch zatok autobusowych,
  - przebudowę skrzyżowań,
  - przebudowę zjazdów do posesji/działek w granicach pasa drogowego,
  - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem,
  - odwodnienie drogi wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej,
  - oznakowanie pionowe i poziome.
  II Etap przebudowy drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk -Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ - w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej:
  1. Dokumentacją projektową.
  2. Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
  3. Przedmiarem robót.
  Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, kosztorysie lub SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie
  w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomie III SIWZ DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego tj. Formularz 2.2. do SIWZ.
 2. Remont węzłów sanitarnych dla młodzieży - 3 kpl. w prawym pionie budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu
  Zamawiający: Bursa Szkolna Nr 1 w Radomiu, Radom
  1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
  - rozbiórka ścianek działowych kabin ustępowych wg projektu,
  - demontaż ościeżnic drewnianych i zdjęcie starych skrzydeł drzwiowych,
  - demontaż naświetli drewnianych,
  - skucie okładzin płytek glazurowanych ściennych,
  - skucie posadzek z terakoty,
  - demontaż opraw oświetleniowych porcelanowych i świetlówkowych,
  - miejscowe odbicia tynków wewnętrznych,
  - zeskrobanie i zmycie powłok malarskich,
  - wymiana ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych,
  - demontaż instalacji wod-kan,
  - demontaż urządzeń i armatury sanitarnej,
  - wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek na wysypisko śmieci wraz z opłatą za utylizację.

  2. Roboty projektowane:
  - wymurowanie ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 6cm i 12cm, nowych kabin ustępowych, umywalni i natrysków,
  - montaż ościeżnic stalowych - trzy zawiasy,
  - tynki cem-wap. kat III ścianek jak wyżej oraz pod okładziny z płytek glazurowanych
  - wykonanie obudowy widocznych pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym,
  - przygotowanie powierzchni pod okładziny ścian,
  - wykonanie okładziny ścian glazurą na wysokość 2,10m,
  - naprawa i przygotowanie powierzchni pod posadzki z gresu,
  - wykonanie wykładziny posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych,
  - wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych ścian i sufitów,
  - malowanie dwukrotne emulsyjne ścian i sufitów,
  - montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wzmocnionych (trzy zawiasy) do kabin ustępowych i umywalni oraz natrysków - komplet klamek, szyldów i zamków wg wykazu stolarki,
  - wymiana instalacji wod-kan wraz urządzeniami i armaturą,
  - wykonanie wentylacji mechanicznej,
  - wymiana i montaż nowych przewodów instalacji elektrycznej, gniazd wtyczkowych, wyłączników oraz opraw plafonowych świetlówkowych,
  - roboty towarzyszące.
 3. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy
  Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka, Rawa Mazowiecka
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Konopnicy. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 168/1 i 268/6 (droga powiatowa)w obrębie Konopnica w gm. Rawa Mazowiecka.
  Nowy budynek przedszkola będzie zlokalizowany bezpośrednio przy istniejącym budynku szkoły i będzie z nim komunikacyjnie oraz funkcjonalnie powiązany. Podstawowe parametry nowego obiektu są następujące:
  1)powierzchnia zabudowy:526,08 m2,
  2)powierzchnia użytkowa: 438,89 m2
  3)liczba kondygnacji:1, budynek parterowy
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) usunięcie karp po ściętych drzewach,
  2) likwidację studni głębinowej,
  3) likwidację suchej studni kopanej,
  4) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
  4) budowę budynku przedszkola,
  5) przebudowę w budynku szkoły schodów, kotłowni i innych pomieszczeń piwnicy,
  6) przebudowę budynku szkoły w części przylegającej do przedszkola,
  7) wykonanie oświetlenia terenu,
  8) przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę przyłączy wodociągowego oraz kanalizacyjnego,
  9) przebudowę przyłącza gazowego średniego ciśnienia i budowę doziemnej instalacji gazowej niskiego ciśnienia,
  10) przebudowę sieci teletechnicznej,
  11) wykonanie utwardzenia terenu i urządzenie trawników.
  Cały obszar robót znajduje się w strefie ochronnej stanowisk archeologicznych i z uwagi na powyższe prace ziemne muszą być wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Przed rozpoczęciem prac ziemnych konieczne jest uzyskanie decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na ich prowadzenie.
 4. Budowa ulicy Góralskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Góralskiej w Radomiu.
  Zamówienie obejmuje:
  - roboty drogowe,
  - budowę kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie oświetlenia,
  - przebudowę urządzeń energetycznych.
 5. Wykonanie remontów n/w szkół na terenie gminy Chynów: zad I - remont łazienek w budynku Zespołu Szkół w Drwalewie zad II - remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Watraszewie zad III - wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu zad IV - remont dachów budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szkołach podstawowych na terenie gminy Chynów Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zad I - prace związane z remontem łazienek. W zakres prac wschodzą: wymiana okładzin ściennych, wymiana posadzki, prace malarskie, wymiana ścianek kabin sanitarnych,wymiana rurociągów zasilających media, wymiana baterii, ustępów, umywalek,montaż drugiej termy pojemnościowej oraz rozprowadzenie ciepłej wody do umywalek sanitariatów. Wykonanie dwóch dodatkowych kabin W.C. dla dzieci z młodszych roczników (parter) oraz wymianę grzejników. Zad II -prace związane z remontem łazienek. W zakres prac wchodzą: prace rozbiórkowe,wymiana okładzin ściennych, uzupełnienia tynków, wymiana posadzki, prace malarskie z wykonaniem gładzi gipsowych, wymiana ścianek kabin sanitarnych, wymiana rurociągów zasilających media, oraz kanalizacji, wymiana baterii, ustępów, umywalek, montaż grzejników oraz rozprowadzenie ciepłej wody do umywalek sanitariatów. Zad III- prace związane z wymianą podłóg. W zakres prac wchodzą: prace rozbiórkowe podłogi, wykonanie nowych podłóg z wykładziny PCV oraz prace malarskie po zakończeniu remontu podłóg. Należy wykonać również wymianę drzwi wewnętrznych do szatni - wymiana na aluminiowe z szybą bezpieczną w kolorystyce już istniejących drzwi w korytarzu. Zad IV - prace związane z remontem dachów. W zakres prac wchodzą: wymiana pokrycia dachów, przedłużenie okapów dachu czterospadowego, wymiana obróbek, rynien, rur spustowych, remont kominów, odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej dachów. Łączna powierzchnia dachów objętych remontem wynosi 1246 m2. 1. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach poszczególnych zadań podane jest w załączonym przedmiarze robót. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu prac.
 6. Przebudowa kuchni w PP nr 3 przy ul. Olsztyńskiej
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 3 przy ul. Olsztyńskiej 12 w Radomiu
 7. Robota budowlana polegająca na budowie wiaty garażowej dla wozów bojowych straży pożarnej w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie wiaty garażowej dla pięciu wozów bojowych lub autokarów straży pożarnej.
 8. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej wraz z przebudową części istniejącego budynku szkoły, budową przyłączy: kanalizacji sanitarnej i energetycznym, przebudową kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i budową ogrodzenia oraz miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
 9. Przebudowa dróg, chodników i zatok parkingowych na terenie gminy Zwoleń
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
  Zad.1 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń: A/Przebudowa drogi gminnej w m. Niwki gm. Zwoleń a odcinku 300 mb, szer. jezdni 4,0 m. oraz na odcinku 420mb szer. 3,0 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót B/Przebudowa drogi gminnej Filipinów-Łuczynów gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót C/Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne -Marianów gm. Zwoleń na odcinku 300 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót D/Przebudowa drogi gminnej Strykowice Górne -POM gm. Zwoleń na odcinku 215 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót E/Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowica gm. Zwoleń na odcinku 340 mb, szer. jezdni 3-3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót F/Przebudowa drogi gminnej w m. Drozdów gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót G/Przebudowa drogi gminnej w m. Atalin gm. Zwoleń na odcinku 230 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót H/Przebudowa drogi gminnej w m. Zielonka Stara gm. Zwoleń na odcinku 100 mb, szer. jezdni 4,0 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót I/Przebudowa drogi gminnej w m. Zielonka Stara-Wólka Szelężna gm. Zwoleń na odcinku 300 mb, szer. jezdni 4,0 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót J/Przebudowa drogi gminnej w m. Jasieniec Kolonia gm. Zwoleń na odcinku 620 mb, szer. jezdni 3,5 m. polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót Zad. 2 Przebudowa chodników i zatok parkingowych na terenie miasta Zwoleń: A/Przebudowa chodnika w ul. Aleja Pokoju w Zwoleniu na odcinku 435 mb (od ul. Kochanowskiego do ul. Traugutta - obie strony, polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym B/Przebudowa chodnika w ul. Czachowskiego w Zwoleniu na odcinku 420 mb (od ul. Ludowej do ul. Granicznej - strona zachodnia, polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym C/Przebudowa chodnika w ul. Targowej w Zwoleniu na odcinku 354 mb (od ul. Majora Hubala do ul. Malinowej w Zwoleniu (strona zachodnia), polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym D/Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej w Zwoleniu na odcinku 129 mb (od ul.Aleja Pokoju do ul. Świętej Anny - obie strony), polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym E/Przebudowa chodnika w ul. Krótkiej w Zwoleniu na odcinku 40 mb polegająca na wymianie płyt chodnikowych na kostkę brukową (strona zachodnia) wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonymi do niniejszej siwz przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym F) Przebudowa zatoki postojowej ul. Bogusza Zwoleniu na odcinku 50 mb, szer. jezdni 5,5 m. (strona pólnocna) polegająca na wymianie nawierzchni z destruktu na kostkę brukową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, szczegółowe specyfikacje techniczne , ogólne warunki umowy
 10. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku
  Zamawiający: Gmina Mniszków, Mniszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku.
  Zakres projektowanych prac obejmuje roboty rozbiórkowe i remontowo - budowlane, - remont ścianek działowych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę i naprawę tynków wewnętrznych, posadzek i podłóg, - malowanie ścian wewnętrznych, - roboty dachowe- wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę wraz z wymianą podwalin więźby dachowej, - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm, - wykonanie zewnętrznych tynków akrylowych, - docieplenie stropu, - wymianę piecy kaflowych na kominek, - wymianę instalacji wod-kan wraz z armaturą, - wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, - montaż tablicy RG, - montaż systemu alarmowego.
  Utwardzenie terenu polegające na zdjęciu warstwy humusu grubości 30 cm i wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych grubości 20 cm oraz warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm oraz ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 140 m2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 6% i nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, ułożonej na podbudowie piaskow-cementowej grubości 10 cm na podsypce wykonanej z zagęszczonego piasku. Ściany podjazdu murowane z bloczków betonowych, balustrady obustronne montowane na wysokości 75 i 90 cm od powierzchni podjazdu.
  Remont ogrodzenia polegający na wykonaniu nowego cokołu betonowego oraz montażu przęseł ażurowych z siatki oraz bramy przesuwnej metalowej o szerokości 5 m. Łączna długość remontowanego ogrodzenia 52 m.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SIWZ:
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - opis techniczny,
  - przedmiar robót (dokument pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty),
  3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, tj.,
  opisem technicznym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a
  także zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej. 4. W przypadkach, gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne w opisach przedmiotu zamówienia w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach, dopuszcza się zastosowanie robót budowlanych, dostaw, usług, równoważnych. Rozwiązania równoważne opisywanym to technologie robót, materiały, wyposażenie i urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne parametry określone przez zamawiającego.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej opisanych, obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stok na działce ewidencyjnej nr 75, gm. Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie.
 11. Zmiana ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul.Malczewskiego 20 B
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zmiany ogrzewania w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego 20 B w Radomiu
 12. Roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia są roboty modernizacyjne w obiektach oświatowych w zakresie modernizacji węzłów c.o. i c.c.w.- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Miłej 18 w Radomiu
 13. Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową w miejscowości Sułkowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Chynów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą Podstawową wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 176/3 położonej w miejscowości Sułkowice, ul. Ogrodowa 38 a, gm. Chynów. 1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. Kompleksowe wykonanie budynku sali sportowej z zapleczem w technologii tradycyjnej. Wysokość projektowanej zabudowy jedna kondygnacja, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Klatka schodowa dwukondygnacyjna usytuowana na styku budynku projektowanego i istniejącego. Powierzchnia zabudowy 1 281 m2 Powierzchnia użytkowa 1 007,30 m2 Kubatura 8 925,00 m3 1.2. Kompleksowe wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z przyłączami zewnętrznymi. 1.3. Wyposarzenie nowego obiektu 1.4. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego 1.5. Zagospodarowanie terenu 2. Ww zakres robót należy wykonać zgodnie warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. UWAGA: jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienie.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania; c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat.
 14. Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy, Mogielnica
  Przebudowa ul. Przylesie wraz z utwardzeniem przyległego placu. Przebudowa chodnika ul. Przy Kościółku. Przebudowa chodnika os. Belweder
 15. Wykonanie termomodernizacji obiektu G35
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji obiektu G35.

  Zakres prac obejmuje:
  - wykonanie termomodernizacji elewacji ściany wschodniej i fragmentu elewacji ściany południowej budynku G35,
  - wykonanie modernizacji i adaptacja pomieszczenia po węźle cieplnym na pomieszczenie gospodarczo - socjalne
  - wykonanie modernizacji budynku silosu na trociny
  - wykonanie opasek chodnikowych wzdłuż modernizowanych ścian oraz uporządkowanie terenu wraz z urządzeniem zieleni.

  UWAGA:
  Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ: zakres przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.
  UWAGI:
  Ze względu na kontynuację termomodernizacji budynku, należy bezwzględnie zachować kolorystykę oraz inne parametry związane z jej wykonaniem, w nieodbiegającym stopniu do już zastosowanych w części zmodernizowanej.
  Wszystkie prace termomodernizacyjne wykonywać w przestrzeni roboczej, zabezpieczonej i osłoniętej siatką ochronną.
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

  Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji będącej przedmiotem zamówienia.
 16. Wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń na serwerownię i centralę telefoniczną w budynku Nr 39.

  2. Zakres robót do wykonania określa projekt techniczny stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, który stanowi podstawę do ustalenia ceny ofertowej zamówienia.

  3. Warunki wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ.
 17. Budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  . Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w 24-130 Końskowola ul. Pożowska 8, należącej do LODR w Końskowoli - etap I obejmujący budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów, remont drogi A i E wraz z remontem chodników i miejsc parkingowych. 2. W zakres zamówienia wchodzi: 2.1 wykonanie robót rozbiórkowych, 2.2 wykonanie instalacji rozsączających wody opadowe, odwodnienia liniowego, studni rewizyjnych, studni wielofunkcyjnych, wpustów deszczowych oraz przykanalików, 2.3 wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne parkingów, placów i dróg manewrowych oraz chodników, 2.4 założenie przepustów na sieciach uzbrojenia pod drogami, 2.5 ustawienie krawężników 15x30, obrzeży 20x6 i 30x8, 2.6 wykonanie warstw podbudowy parkingów, placów i dróg manewrowych oraz chodników, 2.7 wykonanie warstwy wyrównawczej z podsypki cementowo-piaskowej na istniejących drogach, 2.8 wykonanie nawierzchni dróg, parkingów, placów i dróg manewrowych oraz chodników, 2.9 roboty wykończeniowe. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 3.1. przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 3.2. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 3.3. zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie robót; 3.4. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 3.5. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji; 3.6. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami; 3.7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 3.8. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia, 3.9. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 3.10. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji; 3.11. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 3.12. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 3.13. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 3.14. nie zwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 3.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 3.16. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 3.17. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 3.18. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład której wchodzi: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna. 5. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego. 6. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, posiadających aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 7. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno-użytkowym określonym w dokumentacji projektowej. 9. Udokumentowanie równoważności materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych należy do obowiązku wykonawcy. 10. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru. 11. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 12. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami. 13. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych lub dostaw podwykonawcom na następujących zasadach: 13.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo do akceptacji Zamawiającego. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 13.2. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy w zakresie jej zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisów dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy lub do jej zmian w zakresie jej zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisów dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia. 13.3. Projekt umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe uwarunkowania : 13.3.1 umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej, 13.3.2 integralną częścią umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 13.3.3 terminy zapłaty należności dla podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury lub rachunku dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 13.3.4 w przypadku, jeżeli występują odbiory częściowe faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru, 13.3.5 w przypadku, jeżeli występują odbiory częściowe faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w kwocie nie większej niż 33 % całkowitej ceny oferty, 13.3.6 umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót, 13.3.7 umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót, 13.3.8 umowa zawarta pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy, 13.3.9 wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym, 13.3.10 wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 13.3.11 umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy. 14 Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważać się będzie za zaakceptowany. 15 Jeżeli w ciągu 14 dni zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy lub jej zmian, uważać się będzie za jej zaakceptowanie. 16 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz każdej zmiany do umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający. 17 W przypadku, o którym mowa w pkt 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 13.3.3, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 18 W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 19 W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Wynagrodzenie obejmuje wyłączenie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 20 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 21 Czynność, o której mowa w pkt 19 nie będzie miała miejsca, jeżeli wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w pkt 20 wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 22 W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może: 22.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 22.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 22.3 dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 23 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 24 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić postawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 25 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające.
 18. Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce
  Zamawiający: Gmina Warka, Warka
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej i ul. Słowackiego w Warce.

  Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Nowakowskiego do ul. Warszawskiej (droga gminna 161088W), długość odcinka 542 mb jest uzasadniona ze względu na wzrost natężenia ruchu. Na odcinku tym zlokalizowane są ważne dla mieszkańców i osób z zewnątrz instytucje i firmy tj. Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, Liceum Ogólnokształcące, Gminna Biblioteka Publiczna (wraz z biblioteką dla dzieci), punkty działalności gospodarczej. W roku 2013 zostały wybudowane nowe osiedla mieszkaniowe przy ul. Polnej jak i przy drogach lokalnych połączonych z niniejszym odcinkiem ulicy Polnej. Zagęszczająca się zabudowa jednorodzinna coraz częściej wielokondygnacyjna powoduje większe zapotrzebowanie na miejsca postojowe, wymaga uregulowania ruchu pieszych oraz rowerzystów. Jednocześnie ten fragment ul. Polnej stanowi drogę objazdową dla pojazdów kierujących się np. w kierunku Białobrzegów, które nie muszą przejeżdżać przez centrum miasta, gdzie obecnie na skrzyżowaniu Warszawska/Wójtowska/Długa tworzą się korki. Ruch od ul. Wójtowskiej przez ul. Słowackiego i Polną stanowi alternatywę i jednocześnie szybsze przemieszczenie się w kierunku Warszawy i Radomia. Przebudowa ta wpłynie na efekt płynności ruchu nie tylko na przedmiotowej ulicy, ale również wpłynie na płynność ruchu w centrum miasta.

  Początek przebudowy pierwszego odcinka ul. Polnej -308,4 mb (od ul. Nowakowskiego do ul. Słowackiego) stanowi krawędź istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Nowakowskiego, koniec zaś zakresu robót na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego i ul. Zawadzkiego w postaci projektowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym. Zgodnie z projektem parametry ulicy objętej przebudową:
  -Szerokość jezdni (bez zmiany) - 6,0 m
  - Szerokość chodnika (obecnie pobocze gruntowe) po stronie prawej - zmienna
  - Szerokość chodnika (obecnie pobocze gruntowe) po stronie lewej - 1,5m
  - Szerokość ścieżki rowerowej po stronie lewej - 2,0m
  - Szerokość pasa postojowego po stronie lewej - 2,5m

  Przebudowa ta obejmuje:
  - Nawierzchnię jezdni (beton asfaltowy)
  - Nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej (kostka brukowa betonowa)
  - Nawierzchnię zjazdów i miejsc postojowych (kostka brukowa betonowa - zjazdy indywidualne dostosowano do usytuowania w stanie istniejącym)
  - Przebudowę skrzyżowania z ul. Słowackiego i ul. Zawadzkiego - małe rondo, wyrównanie krawędzi/łuków skrzyżowania mające na celu zapewnienie lepszej widoczności dla pojazdów mechanicznych, rowerzystów i pieszych
  - Przebudowę połączenia z ul. Nowakowskiego (przebudowywanej w ramach NPPDL)
  - Oddzielenie przestrzeni dla pieszych i pojazdów za pomocą krawężników, oddzielenie przestrzeni dla rowerzystów poprzez oznakowany ciąg rowerowy
  - Wyznaczenie i oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych
  - Poziome i pionowe oznakowanie ruchu drogowego zwiększające bezpieczeństwo użytkowników drogi
  - Istniejące skrzyżowania i włączenia poprzeczne - 4 szt.

  W zakresie przebudowy drugiego odcinka ul. Polnej - 237,7mb (od ul. Słowackiego do ul. Warszawskiej) przewidywana przebudowa zwiększa komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu zarówno pojazdów mechanicznych jak i pieszych, ze względu na odpowiednie ukierunkowanie i uporządkowanie. W wyniku przebudowy planowane jest osiągnięcie następującego stanu:
  - Jezdnia o szerokości 6,0m
  - Stanowiska postojowe prostopadłe do osi drogi (po lewej stronie) o głębokości ok. 5.0m
  - Chodniki dla pieszych (po stronie prawej o zmiennej szerokości i po stronie lewej ciąg pieszo rowerowy)
  - Oddzielenie przestrzeni dla pieszych i pojazdów za pomocą krawężników, oddzielenie przestrzeni dla rowerzystów poprzez oznakowany ciąg pieszo rowerowy
  - Wyznaczenie i oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych
  - Poziome i pionowe oznakowania ruchu drogowego zwiększające bezpieczeństwo użytkowników drogi

  Przebudowa ul. Słowackiego (droga gminna 161048W) - odcinek zlokalizowany pomiędzy ul. Wójtowską (droga wojewódzka 731) a ul. Polną - 275mb.
  Ul. Słowackiego stanowi połączenie z drogą wojewódzką dla pojazdów, które chcą ominąć ruchliwe skrzyżowanie w centrum Warki. Przebudowa ulicy Słowackiego ma na celu ograniczenie liczby wypadków głównie na skrzyżowaniu z ulicą Polną, spowodowanych bardzo ograniczoną obecnie widocznością na niniejszym skrzyżowaniu (budynki usytuowane bezpośrednio przy granicy pasa drogowego).
  Zgodnie z projektem parametry ulicy objętej przebudową:
  - Szerokość jezdni (bez zmiany) - 6,0 m
  - Szerokość chodnika po stronie prawej - zmienna
  - Szerokość chodnika po stronie lewej - zmienna
  Przebudowa ta obejmuje:
  - Nawierzchnię jezdni (beton asfaltowy)
  - Nawierzchnię chodników (kostka brukowa betonowa)
  - Nawierzchnię zjazdów (kostka brukowa betonowa )

  W wyniku przebudowy planowane jest osiągnięcie następującego stanu:
  - Jezdnia o szerokości 6,0m z nawierzchni asfaltowej
  - Chodniki dla pieszych (po stronie prawej i lewej o zmiennej szerokości)
  - Przebudowę skrzyżowania z ul. Polną - małe rondo, wyrównanie krawędzi łuków skrzyżowania mające na celu zapewnienie lepszej widoczności dla pojazdów mechanicznych, rowerzystów i pieszych
  - Oddzielenie przestrzeni dla pieszych i pojazdów za pomocą krawężników
  - Oznakowanie
  - Istniejące skrzyżowania i włączenia poprzeczne - 1 szt. z ul. Błękitną
  Przebudowa ulicy Polnej i ulicy Słowackiego w Warce realizowana będzie w oparciu o środki finansowe uzyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. W związku z powyższym niedopuszczalne będzie przesunięcie terminów realizacji umowy, z uwagi na ryzyko utraty dotacji przez Zamawiającego. Wykonawca przystępując do opracowania oferty powinien mieć świadomość powyższej sytuacji i odpowiednio wcześnie przystąpić do realizacji wszystkich prac związanych z realizacja umowy ( w tym opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu). W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z wymaganych terminów, Zamawiający bezwzględnie będzie egzekwował zapisy umowy dotyczące kar umownych.
  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zwrócić uwagę na odpowiednie warunki temperaturowe wymagane do zagospodarowania zielenią.
  Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający odzyskanie materiałów tj.: destrukt, kamień polny, bloczki betonowe, krawężniki itp. Wykonawca zobowiązany jest protokolarnie przekazać powyższe Zamawiającemu, w miejsce przez niego wskazane. Powyższe Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.
  Niniejszą przebudowę należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową , przedmiarem oraz STWiOR.
  Na przedmiotowym terenie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obiekty użyteczności publicznej. Wykonawca realizując zadanie musi mieć świadomość utrudnień z tym związanych. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do obiektów tj.: CeSiR , Liceum Ogólnokształcące, Basen, punkty usługowo - handlowe oraz posesje prywatne i zaproponować odpowiednią czasową organizację ruchu, ww organizację Wykonawca może przedłożyć do zatwierdzenia po uprzednim zaopiniowaniu przez Zamawiającego.

  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości opracowania projektowego bez względu na podane jednostki obmiarowe.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Prawem o ruchu drogowym oraz ustawą o drogach publicznych, ustawą o odpadach, ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
  Przedmiot zamówienia należy zrealizować według dokumentacji technicznej.
  Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry techniczne, jakościowe -z odwołaniem się do aprobat i atestów, standardu oraz sposobu wykonania. Podane informacje należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty.
  Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagradzania. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty, w tym ewentualne kolizje z infrastrukturą podziemną, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w ramach ceny ryczałtowej. Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach oraz zakres prac określony w SIWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
  Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego przedmiaru robót. Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania , będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno pomocniczy.
  Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji, SIWZ, STWiOR, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej , a niezbędne do wykonania zadania.
  Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań projektowych. W wypadku złożenia oferty na rozwiązania równoważne parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe oferowanych urządzeń lub materiałów równoważnych muszą być najmniej takie same, jak parametry rozwiązań projektowych.
  Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych rozwiązań w stosunku do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty.
  Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączniku Nr 6 i dołączone do oferty.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów w celu dokonania oceny równoważności proponowanych rozwiązań.
  Oferta Wykonawcy, w której zostanie stwierdzone , iż zaproponowane rozwiązania nie są równoważne zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 2.
  Po zakończeniu zadania Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt wykaz zrealizowanych prac (rozliczenie rzeczowe), w tym wykaz wykonanych elementów drogi (powierzchnie i długości jezdni i chodników, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, ilość poszczególnych studni, wpustów, ilość oznakowania poziomego i pionowego ). Powyższe materiały dołączy do dokumentów odbiorowych. Wykaz winien być podpisany przez uprawnionego geodetę, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ.
 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy budynku komunalnego w miejscowości Zielęcin
  Zamawiający: Gmina Rząśnia, Rząśnia
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy budynku komunalnego użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zielęcin, Gmina Rząśnia. Zakres robót obejmuje w szczególności:
  a) wykonanie robót ziemnych;
  b) budowę budynku o powierzchni zabudowy 531,83 m²;
  c) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie pokrycia dachowego;
  d) wykonanie instalacji wod- kan zewnętrznych i wewnętrznych oraz kotłowni i centralnego ogrzewania;
  e) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
  f) wykonanie zagospodarowania terenu zielenią, miejsc parkingowych, obiektów małej
  architektury ;
  g) wykonanie ogrodzenia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisany został za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowiły następujące załączniki do SIWZ:
  Załącznik Nr 1 do SIWZ -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.
  Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiary robót.
  3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 20. Rozbiórka garaży, budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Nowe Miasto nad Pilicą
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  I. rozbiórka 3 garaży na działkach o numerach ewidencyjnych 1834 oraz 1836/2
  Kod CPV 45111000-8

  II.A. budowa obiektu sportowego położonego na działkach numerach ewidencyjnych 1834 oraz 1836/2
  Kod CPV
  45212221
  B. branża sanitarna:
  -instalowanie wentylacji
  - instalowanie centralnego ogrzewania
  - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  Kod CPV
  45331210-1
  45331100-7
  45332000-3
  C. branża elektryczna:
  - instalacje wewnętrzne i zewnętrzne- budynek
  - instalacja odgromowa
  Kod CPV
  45311200-2
  45310000-3
  45317000-2

  Szczegółowy zakres zamieszczony jest w zatwierdzonych projektach budowlanych(zał. nr 8) oraz przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych (zał. nr 2).
 21. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 22. Budowa żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013 - edycja 1
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Gąbin, Gąbin
 23. Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu..
  Zamawiający: Gmina Regnów, Regnów
 24. Rewitalizacja parków LEŚNICZÓWKA i STARY OGRÓD w ramach projektu: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowych parków miejskich: STARY OGRÓD, LEŚNICZÓWKA i im. T. KOŚCIUSZKI w Radomiu
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 25. Świadczenie usług sprzętowo - transportowych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, na terenie powiatu zwoleńskiego w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu, Zwoleń
 26. Wykonanie nasadzeń i konserwacji drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Radomia w 2013-2015r.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 27. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA BOISKU ORLIK
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 28. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kowalskiej 6
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 29. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 30. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028
  Zamawiający: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Skarżysko-Kamienna
 31. Wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu manewrowego obok zbiornika - Łagiewniki, gm. Udanin
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 32. Remont pomieszczeń 33 i 34 w budynku WMTiW na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 33. Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w budynku Domu Studenta Nr 3 (X piętro) i Domu Studenta Nr 1 (część środkowa pomiędzy klatkami schodowymi) Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom
 34. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części pomieszczeń piwnic w budynku biurowym RDLP w Radomiu na garaże - 2710/RB-03/13
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Radom
 35. Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
  Zamawiający: Urząd Gminy Ciepielów, Ciepielów
 36. Roboty remontowe w budynku Punktu Przedszkolnego w m. Stary Kadłub.
  Zamawiający: Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica
 37. Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych i budowa miejsc parkingowych wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 6 - ul. Planty 5 w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 38. Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej 17 w Warszawie
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 39. Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz
 40. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu, Gm. Jasieniec
  Zamawiający: Gmina Jasieniec, Jasieniec
 41. Modernizacja pokoi hotelowych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku przy ul. Płużańskiego 30. Nr sprawy SA-2710-2/2013.
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radom, Radom
 42. Przebudowa dojazdu od ul. Szklanej do budynku przy ul. Olsztyńskiej 26d w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 43. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39, 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 44. Roboty remontowe w budynku przy ul. Wośnickiej 125 dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 45. Modernizacja pokrycia i systemu odwodnienia dachu oraz systemu kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Matematycznego PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie
  Zamawiający: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 46. Wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 47. Montaż i wykonanie podłączenia kompresora w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 48. Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS nad Potokiem im. Kijewskiej przy ul. Struga
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 49. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 50. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej - wymiana ścianek działowych o łącznej powierzchni 32,4 mkw., w pomieszczeniu 211 i 220, w budynku E40 w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 51. Wykonanie kanalizacji
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 52. Wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych na hali G31
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 53. Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec-Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 54. Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 55. Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (III Etap)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, Radom
 56. Remont budynku świetlicy w Seredzicach
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 57. Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Skaryszew
  Zamawiający: Gmina Skaryszew, Skaryszew
 58. Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej z instalacjami i urządzeniami w miejscowości Zaosie
  Zamawiający: Wójt Gminy Ujazd, Ujazd
 59. Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn: Ograniczenie szkodliwych emisji oddziaływających bezpośrednio na ekosystemy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zmianę systemu ogrzewania budynku Dyrekcji KPN: - roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj..
  Zamawiający: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
 60. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych z zasobu WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 61. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w ramach zadania pn.: Program poszanowania energii
  Zamawiający: Gmina Polkowice, Polkowice
 62. Remont sanitariatów i malowanie sal w budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Nowy Świat 41a w Warszawie (znak sprawy ZP-11 /13).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa
 63. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika na odpad poprodukcyjny - roztwór fosforanów sodowo - potasowych - w Łagiewnikach, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 64. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39 i 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - zamówienie uzupelniające
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 65. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 66. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 67. Wymiana okien i drzwi w budynku przedszkola z adaptacją części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku na potrzeby 2-ch sal zajęć w budynku Przedszkola Nr 376 przy ul. Admiralskiej w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 68. Dostawa i nasadzenie 100 sztuk drzew na terenach będących własnością Gminy Miasta Zduńska Wola wraz z trzyletnią pielęgnacją nasadzeń
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
 69. Rewaloryzacja i urządzenie zielni parkowej parku objętego ochroną konserwatorską we wsi Leszczynek, gmina Kutno. I faza nasadzeń.
  Zamawiający: Gmina Kutno, Kutno
 70. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego- leśniczówki oraz budynku gospodarczo- garażowego z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Nadleśnictwo Przysucha, Przysucha
 71. Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53- przebudowa dwóch sanitariatów
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
 72. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Lubiec
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 73. Roboty dodatkowe związane z ociepleniem stropodachu oraz wzmocnienie ściany osłonowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 74. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowalskiej 7 w Iłży
  Zamawiający: Gmina Iłża, Iłża
 75. Remont ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od ul. Rodziny Winczewskich do ul. Kusocińskiego
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 76. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych będących w zasobie WAM OReg Lublin w m. Dęblin przy ul. Rogowskiego 10/6
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 77. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brudzewicach.
  Zamawiający: Gmina Poświętne, Poświętne
 78. Budowa ulicy Opolskiej w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 79. Remont termomodernizacyjny budynków nr 23, 39 i 47 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
  Zamawiający: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock
 80. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w części podpiwniczonej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 81. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 82. roboty remontowe w pomieszczeniach budynków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Zamawiający: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa
 83. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki
  Zamawiający: Urząd Miasta Marki, Marki
 84. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych będacych w zasobie WAM OReg Lublin zlokalizowanych w rejonie Lublina, Dęblina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 85. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Stacji Elektryczności Atmosfery i Meteorologii Obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Otwocku (nr ref. sprawy: ZP/33/12)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 86. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji pięciu budynków Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Belsku Dużym (nr ref. sprawy: ZP/26/12)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 87. Remont świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli i zagospodarowanie terenu wokół budynku.
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
 88. Remont siedziby CKP w Szydłowcu na potrzeby nowo utworzonych placówek oświatowych tj. Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w tym: likwidacja barier architektonicznych.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szydłowcu, Szydłowiec
 89. Budowa ulicy Naruszewicza w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 90. Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych będacych w zasobie WAM OReg Lublin zlokalizowanych w rejonie Lublina i Radomia
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 91. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, Gm. Grójec
  Zamawiający: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Grójec
 92. Remont lokali mieszkalnych pod ponowne zasiedlenie, w podziale na 17 części.
  Zamawiający: Oddział Regionalny "Mazowsze" Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Warszawa
 93. Budowa ulicy Mikosa w Radomiu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radom
 94. Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej.
  Zamawiający: Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, Skarżysko-Kamienna
 95. Wykonanie robót budowlanych z branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i sanitarnej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 96. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i sanitarnej w ramach projektu Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 97. Remont lokali mieszkalnych oraz kwater internatowych i będących w zasobie WAM OReg Lublin w rejonie Dęblina
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, Lublin
 98. Prace budowlane na hali H-82 w INS
  Zamawiający: Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 99. Wymiana okien i drzwi w budynku przedszkola z adaptacją części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku na potrzeby 2-ch sal zajęć w budynku Przedszkola Nr 376 przy ul. Admiralskiej w Warszawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów, Warszawa
 100. Montaż opraw oświetleniowych na elewacji budynku, rozbudowa telewizji dozorowej oraz wymiana lamp w stropie nad dużą salą gimnastyczną w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie (znak sprawy: 93.ZP.11).
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola, Warszawa
 101. Wymiana instalacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Przybyszewie
  Zamawiający: Urząd Gminy w Promnie, Promna