Kogo reprezentuje osoba

Grzęda Wioletta

w KRS

Wioletta Grzęda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wioletta
Nazwisko:Grzęda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Kostrzyn Na Odrą (Lubuskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrzańska Anna, Ewertowska Maja, Guzikowski Jacek Piotr, Malejka Artur, Pachnicz Joanna Elżbieta, Roślewski Adam, Świniarski Piotr, Szulwiński Marcin Stanisław, Waszkiewicz Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łaskawiec Mariusz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Caldea Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000523694
 2. Evomed Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000146362
 3. Fundacja Bezpieczny Powiat Olkuski, Olkusz − KRS 0000162273
 4. Fundacja Edukacji Finansowej Forum, Szczecin − KRS 0000661617
 5. Fundacja Nowy Szpital, Szczecin − KRS 0000387227
 6. Grupa Nowy Szpital Holding S.A., Szczecin − KRS 0000568640
 7. Jamratka Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000283624
 8. Kh - Bud Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000291863
 9. Kostrzyński Klub Karate, Kostrzyn − KRS 0000032942
 10. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-kardiologiczny W Torzymiu Sp. Z O.O., Torzym − KRS 0000365415
 11. Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Rozwój, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000197873
 12. Międzynarodowa Organizacja Logistyczna - Centrum Inicjatyw Społecznych (stowarzyszenie Mol-cis), Trzcianka − KRS 0000522796
 13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im. Dr Nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000009091
 14. Nowy Szpital 10 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000335259
 15. Nowy Szpital 11 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000392001
 16. Nowy Szpital 12 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000395417
 17. Nowy Szpital 13 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000394313
 18. Nowy Szpital 14 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000395231
 19. Nowy Szpital 15 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000397575
 20. Nowy Szpital 9 Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000340444
 21. Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000335257
 22. Nowy Szpital Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000221586
 23. Nowy Szpital W Kostrzynie Nad Odrą Sp. Z O.O., Kostrzyn Na Odrą − KRS 0000283210
 24. Nowy Szpital W Nakle i Szubinie Sp. Z O.O., Nakło Nad Notecią − KRS 0000245671
 25. Nowy Szpital W Olkuszu Sp. Z O.O., Olkusz − KRS 0000310871
 26. Nowy Szpital W Szprotawie Sp. Z O.O., Szprotawa − KRS 0000310791
 27. Nowy Szpital W Świebodzinie Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000289349
 28. Nowy Szpital W Wąbrzeźnie Sp. Z O.O., Wąbrzeźno − KRS 0000288758
 29. Nowy Szpital We Wschowie Sp. Z O.O., Wschowa − KRS 0000244434
 30. Ponar Wadowice S.A., Wadowice − KRS 0000279758
 31. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe i Obrotu Towarowego Aktis Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000161437
 32. Radiologia Grupa Nowy Szpital Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000338796
 33. Ratownictwo Medyczne Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000737513
 34. Stowarzyszenie Aptek Polskich, Łódź − KRS 0000235158
 35. Tenisowe Towarzystwo Sympatyków Prince A W Bukownie, Bukowno − KRS 0000007095
 36. Tracz-sobolewski Sp. J., Głowno − KRS 0000387219
 37. Vitamed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000145798
 38. Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000072223
 39. Zoz Medyk - Lekarze Rodzinni Sp. Z O.O., Łobez − KRS 0000632158

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adam Roślewski Sp. J., Warszawa − KRS 0000627038
 2. Akademia Kształcenia Ustawicznego Lancet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000109468
 3. Centrum Medyczno-rehabilitacyjne Sp. Z O.O., Tarnowo Podgórne − KRS 0000517768
 4. Deberg Torus Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000088416
 5. Fabryka Ceramiki Budowlanej - West Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kostrzyn N.odrą − KRS 0000133659
 6. Fak Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000426358
 7. Gorzowski Rynek Hurtowy S.A., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000152226
 8. Greenlight Consulting Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000284892
 9. Grupa Nowy Szpital Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000253238
 10. Izen Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000306735
 11. Medi-media Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000126270
 12. Medyk Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000204956
 13. Miejskie Zakłady Komunalne Sp. Z O.O., Kostrzyn − KRS 0000158228
 14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im. Profesora Zbigniewa Religi W Słubicach Sp. Z O.O., Słubice − KRS 0000359690
 15. Porta Medyk Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000186263
 16. Porta Medyk Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000074587
 17. Szpital Giżycki Sp. Z O.O. W Restrukturyzacji, Giżycko − KRS 0000452879

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań osób zatrzymanych przez jednostki policji woj. lubuskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  1. świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań osób zatrzymanych przez jednostki policji woj. lubuskiego
  2.Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą w siedzibie Wykonawcy.
  3.Świadczenie przedmiotowych usług będzie odbywało się całodobowo i głównie w następującym zakresie:
  a)badanie osoby zatrzymanej w siedzibie Wykonawcy, zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań medycznych do przebywania osoby zatrzymanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych;
  b)pobranie krwi od osoby zatrzymanej do badania na zawartość we krwi alkoholu lub narkotyków (bez badania analitycznego), łącznie ze sporządzeniem protokołu pobrania krwi z przeprowadzeniem przez lekarza niezbędnej obserwacji i wywiadu;
  c)pobranie wydzieliny organizmu w postaci moczu od osoby zatrzymanej i poddanie badaniu na zawartość narkotyków, łącznie ze sporządzeniem protokołu.
  4.Wykonawca będzie pisemnie informować Zamawiającego o każdej istotnej zmianie dotyczącej wykonywanych świadczeń.
  5.W przypadku gdy wyniknie konieczność przeprowadzenia badania osoby zatrzymanej przez lekarza specjalistę lub też wykonania dodatkowych badań diagnostycznych koniecznych do oceny stanu zdrowia pacjenta w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o braku lub istnieniu przeciwwskazań medycznych do umieszczenia osoby badanej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wykonywane one będą za dodatkową opłatą zgodnie z ceną zawartą w cenniku stanowiącym załącznik do umowy. Wykonawca dokona adnotacji w dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu o konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności, o których mowa powyżej.
  6.Pakiet do pobrania próbek krwi z drukiem protokołu dostarczy każdorazowo Zleceniodawca.
  7.Leczenie osób zatrzymanych nie wchodzi w zakres umowy i odbywa się na zasadach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  8.Udzielenie pomocy medycznej w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osobom zatrzymanym przez Policję (w tym przebywającym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych), nie jest przedmiotem niniejszej umowy i odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 08.09.06 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.Nr 191 poz 1410 z pozn. zm.)
  9.W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek w przypadkach koniecznych opatrzenia ran u osoby badanej, a także wystawienia recepty na niezbędne leki.
  10.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotowe usługi we wskazanej przez siebie placówce, usytuowanej na terenie danej Komendy Policji.
  11.Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza jednorazową, uzasadnioną wzrostem składników cenotwórczych (wynikających ze zmian urzędowych), zmianę cen świadczonych usług medycznych, zawartych w ofercie oraz załączonym do oferty cenniku pozostałych usług medycznych, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.
  12.Osobę zatrzymaną poddaje się niezbędnym badaniom lekarskim na podstawie pisemnego wniosku dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji dokonującej zatrzymania (wzór stanowi załącznik do projektu umowy).
  13.Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji, dotycząca badania osoby zatrzymanej musi być natychmiastowa.
  14.Jeżeli osoba zatrzymana znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu, w szczególności jeśli ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność, oświadcza że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, żąda udzielenia jej pierwszej pomocy medycznej i przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich lub z posiadanych przez Policję informacji wynika, że osoba ta może być chora na choroby zakaźne wniosek dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji o którym mowa w ppkt 13 może być złożony w formie ustnej, a następnie potwierdzony pisemnie.
  15.Przewiezienie osoby zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekarskiego zapewnia Policja, z zastrzeżeniem sytuacji w której stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego. Koszt przewiezienia osoby zatrzymanej specjalnym środkiem transportu sanitarnego pokrywa:
  a) przypadku dalszej konieczności hospitalizacji zatrzymanego (przypadek traktowany jako leczenie § 1 ust. 7 i 8 załącznika nr 4 do SIWZ) - zakład opieki zdrowotnej
  b) w pozostałych przypadkach - Zamawiający
  16.Jeżeli osoba zatrzymana nie wyraża zgody na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej lub przeprowadzenie niezbędnego badania lekarskiego albo swoim zachowaniem uniemożliwia wykonanie tych czynności, lekarz odnotowuje tę okoliczność w zaświadczeniu.
  17.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie wykonania badań przez osoby
  o odpowiednich kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
  18.Wykonawca zobowiązuje się udzielać usługi i świadczenia medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 tekst jednolity) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie;
  b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2002 r. Nr 97 poz. 880)
  c)Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 06.05.1983 w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
  d) Ustawa o Policji z dn. 06.04.1990 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 43 poz. 227-tekst jednolity)
 2. Badanie osób zatrzymanych przez policję województwa lubuskiego w części: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Kostrzyn n/Odrą, Skwierzyna, Nowa Sól, Strzelce Kraj., Świebodzin, Żagań.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Gorzów Wielkopolski
  Badanie osób zatrzymanych przez policję województwa lubuskiego w części: Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Kostrzyn n/Odrą, Skwierzyna, Nowa Sól, Strzelce Kraj., Świebodzin, Żagań.

Inne osoby dla Grzęda (70 osób):