Kogo reprezentuje osoba

Grzesiek Maria

w KRS

Maria Grzesiek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Grzesiek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Tworóg (Śląskie)
Przetargi:16 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Marian Tadeusz, Bednarz Zbigniew, Całka Izabela Sylwia, Ditrich Wojakowska Marlena, Gruszka Szczepan, Huniak Kazimiera, Jończyk Piotr, Kordiaka Karol, Królicki Ryszard, Mietelska Teresa, Skrzypczyk Manfred, Stróżek Jadwiga Kazimiera, Szewczyk Jadwiga Zofia, Szołtys Henryk Yk, Szymik Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieder Klaudiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Tworogu, Tworóg − KRS 0000111856
 2. Ikm Instal-klima-montaż S.A., Kraków − KRS 0000192685
 3. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty, Koty − KRS 0000001100
 4. Nge Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000482984
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Boruszowicach-hanusku, Boruszowice − KRS 0000082454
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Krupskim Młynie, Krupski Młyn − KRS 0000201281
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Księżym Lesie Gmina Zbrosławice, Księży Las − KRS 0000256881
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Połomii, Połomia − KRS 0000397107
 9. Odnowa Wsi, Połomia − KRS 0000166669
 10. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp. Z O.O., Krupski Młyn − KRS 0000191572
 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tworogu, Tworóg − KRS 0000033032
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn − KRS 0000062177
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, Tworóg − KRS 0000337126
 14. Śląskie Towarzystwo Entomologiczne, Bytom − KRS 0000151083
 15. Tarnogórskie Stowarzyszenie Chirurgii, Tarnowskie Góry − KRS 0000061497
 16. Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne, Tarnowskie Góry − KRS 0000168518
 17. Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Sp. Z O.O., Tworóg − KRS 0000137595

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada − KRS 0000053769
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Tworogu, Tworóg − KRS 0000161358
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. Z O.O., Świerklaniec − KRS 0000019110
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik, Tarnowskie Góry − KRS 0000025806

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego - kwota kredytu 1050000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego, z którego srodki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 1050000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych (z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do dnia 27 lipca 2014 roku), płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 28 lipca 2014 roku a kończąc na 28 grudniu 2023 roku, w następujący sposób: - rok 2014: 1 rata (VII/2014) w kwocie 10000 zł, 5 rat (miesiące VIII-XII/2014) w kwocie po 8000 zł, - rok 2015: 1 rata (I/2015) w kwocie 3250 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2015) w kwocie po 4250 zł, - rok 2016: 1 rata (I/2016) w kwocie 3250 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2016) w kwocie po 4250 zł, - rok 2017: 1 rata (I/2017) w kwocie 6700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2017) w kwocie po 5300 zł, - rok 2018: 1 rata (I/2018) w kwocie 6700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2018) w kwocie po 5300 zł, - rok 2019: 1 rata (I/2019) w kwocie 11700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2019) w kwocie po 10300 zł, - rok 2020: 1 rata (I/2020) w kwocie 11700 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2020) w kwocie po 10300 zł, - rok 2021: 1 rata (I/2021) w kwocie 16000 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2021) w kwocie po 14000 zł, - rok 2022: 1 rata (I/2022) w kwocie 16000 zł, 11 rat (miesiące II-XII/2022) w kwocie po 14000 zł, - rok 2023: 12 rat (I-XII/2023) w kwocie 15000 zł, Odsetki od niespłaconej części kredytu płatne będą w ratach miesięcznych, każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku (do obliczeń przyjąć należy stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych na dzień 25.11.2013 - 2,65%), natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od ewentualnej prolongaty, zmiany harmonogramu spłat lub wcześniejszej spłaty kredytu wynosiła 0% (0,00 zł). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu
 2. obsługa bankowa Gminy Tworóg oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat tj. od. 01.01.2014 do 31.12.2018r.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Zakres usług obejmuje między innymi: kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi : 1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg . 2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg . 3. Realizacja lokat terminowych, na zlecenie Gminy Tworóg . 4. Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Tworóg. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku, 5. Bankowość elektroniczna , obejmującą w szczególności : stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych, dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe 6. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego. 7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych 9. Przechowywanie depozytów 10. Przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lokaty jednodniowe oraz weekendowe. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marżę banku(m): - dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID O/N 11. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 12. Codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu..
 3. Zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku; - Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Babienicy; - Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza; - Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie: Budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach
  Zamawiający: Gmina Woźniki, Woźniki
  Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 057 000,00 zł na zadania inwestycyjne: - Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku; - Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Babienicy; - Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Drogobycza; - Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie: Budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach
 4. obsługa kredytu dotyczącego sfinansowania planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.726 zł na okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia 15.12.2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
 5. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2013 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn - kwota kredytu 870000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2013 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu wynosi 870000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 28 stycznia 2014 roku a kończąc na 28 grudniu 2023 roku, w następujący sposób: - lata 2014 i 2015 - 11 rat (miesiące I-XI) po 5600 zł, 1 rata (miesiąc XII) w kwocie 5400 zł, - lata 2016 - 2021 - 12 równych rat po 7250 zł, - lata 2022 i 2023 - 11 rat (miesiące I-XI) po 8900 zł, 1 rata (miesiąc XII) w kwocie 9100 zł
 6. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2012 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn - kwota kredytu 641145,70 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2012 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 641145,70 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn, w terminie do 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji. Spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, rozpoczynając od 28 stycznia 2013 roku a kończąc na 28 marcu 2023 roku, w następujący sposób: - rok 2013 - 12 równych rat po 9200 zł, - lata 2014-2022 - 11 rat (miesiące I-XI) po 4700 zł, 1 rata (miesiąc XII) w kwocie 4300 zł, - rok 2023 - 2 raty (miesiące I i II) po 9000 zł, 1 rata (miesiąc III) w kwocie 8745,70 zł.
 7. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn - kwota kredytu 490000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 490 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego 3 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia. Uruchomienie kredytu (w jednej transzy) nastąpi na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn.
  Spłata odsetek od udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego ostatniego dnia miesiąca, rozpoczynając od stycznia 2012 roku a kończąc na grudniu 2022 roku.
  Zamawiający przewiduje roczną karencję w spłacie kapitału, dlatego spłata kapitału udzielonego kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego ostatniego dnia miesiąca, rozpoczynając od stycznia 2013 roku a kończąc na grudniu 2022 roku.
  Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku (do obliczeń przyjąć należy stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych na dzień 2.12.2011), natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu.
 8. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 700 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego do 3 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. Uruchomienie kredytu (w jednej transzy) nastąpi na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego 28 dnia miesiąca, rozpoczynając od 28 stycznia 2012 roku a kończąc na 28 grudnia 2021 roku, wg następującego harmonogramu:
  - w latach 2012 - 2014 rok - w każdym roku 12 rat po 2500 zł; razem 30000 zł rocznie
  - w latach 2015 - 2017 rok - w każdym roku 11 rat po 5830 zł i 1 rata po 5870 zł ; razem 70000 zł rocznie
  - w latach 2018 - 2021 rok - w każdym roku 11 rat po 8330 zł i 1 rata po 8370 zł ; razem 100000 zł rocznie
  Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku, natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%. Odsetki od niespłaconej części kredytu będą płatne każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu
 9. obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie i refinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Wysokość kredytu 1.004.196 zł słownie: jedenmilionpięćsetczterdzieścidziewięćtysięcyczterystapięćdziesiąt osiemzłotych. Uruchomienie kredytu przewiduje się jednorazowo lub w transzach po zawarciu umowy w terminach i kwotach wskazanych w pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem wypłaty rozpoczęcie spłaty kredytu - 15.01.2012 zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2015.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2011 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 900 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego do 3 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. Uruchomienie kredytu (w jednej transzy) nastąpi na pisemny wniosek Gminy Krupski Młyn. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego 28 dnia miesiąca, rozpoczynając od 28 lipca 2011 roku a kończąc na 28 czerwca 2016 roku, wg następującego harmonogramu:
  - 2011 rok - 6 rat po 5600 zł; razem 33600 zł
  - 2012 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2013 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2014 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2015 rok - 12 rat po 15500 zł; razem 186000 zł
  - 2016 rok - 6 rat po 20400 zł; razem 122400 zł
  Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży własnej banku, natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%. Odsetki od niespłaconej części kredytu będą płatne każdego ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu.
 11. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2010 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie zaplanowanego w bieżącym roku budżetowym 2010 deficytu budżetu gminy Krupski Młyn. Kwota kredytu wynosi 1 300 000 zł. Kwota kredytu winna być oddana do dyspozycji Zamawiającego do 7 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych, płatne do każdego 28 dnia miesiąca, rozpoczynając od 28 października 2010 roku a kończąc na 28 grudniu 2016 roku. Zamawiający wymaga, aby oprocentowanie kredytu miało charakter zmienny i było sumą stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych oraz marży banku, natomiast prowizja od udzielonego kredytu oraz od prolongaty kredytu wynosiła 0%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez naliczania przez Wykonawcę prowizji rekompensacyjnej z tego tytułu.
 12. obsługa kredytu bankowego na: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Koty, Tworóg i Brynek - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty. 2.Przebudowę ulicy Lublinieckiej w Kotach .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  I. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Koty, Tworóg i Brynek - dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty 1..Wysokość kredytu 1.548.100 zł słownie: jedenmilionpięćsetczterdzieściosiemtysięcystozłotych 2..Termin uruchomienia kredytu - całość - 30.11..2010r. - kwota 1.548.100 zł 3..Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2011 - zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2015 w tym: w roku 2011 - kwota 364.318 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 31.018 zł a 11 kolejnych rat po 30.300 zł w roku 2012 - kwota 300.000 zł - w 12 ratach miesięcznych po 25.000 zł w roku 2013 - kwota 300.000 zł - w 12 ratach miesięcznych po 25.000 zł w roku 2014 - kwota 300.000 zł - w 12 ratach miesięcznych po 25.000 zł w roku 2015 - kwota 283.782 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 23.082 zł a 11 kolejnych rat po 23.700 zł 4.Transze udzielonego kredytu należy przekazać na konto Urzędu Gminy w Tworogu , które zostanie podane w umowie. II. Przebudowa ulicy Lublinieckiej w Kotach 1. Wysokość kredytu 292.697 zł słownie: dwieściedziewięćdziesiątdwa tysiącesześćsetdziewięćdziesiątsiedemzłotych 2. Termin uruchomienia kredytu - całość - 15.09..2010r. - kwota 292.697 zł 3. Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2011 - zakończenie spłaty kredytu - 15.11.2013 w tym: w roku 2011 - kwota 100.000 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 8.700 zł a 11 kolejnych rat po 8.300zł w roku 2012 - kwota 100.000 zł - w 12 ratach miesięcznych przy czym 1 rata w wysokości 8.700 zł a 11 kolejnych rat po 8.300zł w roku 2013 - kwota 92.697 zł - w 11 ratach miesięcznych przy czym 10 rat w wysokości 8.300 zł a 11 w wysokości 9.697 zł 4.Transze udzielonego kredytu należy przekazać na konto Urzędu Gminy w Tworogu , które zostanie podane w umowie..
 13. obsługa kredytu bankowego na: 1.Budowę wodociągu dla osiedla domków w Brynku. 2.Rozbudowę remizy strażackiej w Wojsce..
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  1. Wysokość kredytu 200.000 zł słownie: dwieścietysięcyzłotych W tym na zadanie inwestycyjne: Budowa wodociągu dla osiedla domków w Brynku 2. Termin uruchomienia kredytu - pierwsza transza - 07.05.2010r. - kwota 100.000 zł - druga transza - 31.05.2010 r. - kwota 100.000 zł 3. Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2011r. - zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2013r. i Wysokość kredytu 101.000 zł słownie: stojedentysięcyzłotych W tym na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa remizy strażackiej w Wojsce 2. Termin uruchomienia kredytu - pierwsza transza - 15.05.2010r. - kwota 50.000 zł - druga transza - 31.05.2010 r. - kwota 51.000 zł 3. Terminy i wysokość rat spłaty kredytu. - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2011r. - zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2012r..
 14. Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Krupski Młyn
  Zamawiający: Urząd Gminy Krupski Młyn, Krupski Młyn
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa Gminy Krupski Młyn oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat kalendarzowych, tj. od roku 2010 do roku 2014. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Kompleksową obsługę bankową budżetu oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi: - Prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Krupski Młyn - Prowadzenie rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Krupski Młyn - Realizacja lokat terminowych na zlecenie Gminy Krupski Młyn - Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń - Bankowość internetową obejmującą w szczególności : a) stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, b) uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut, c) możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych, - Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego - Przyjmowanie wpłat gotówkowych - Dokonywanie wypłat gotówkowych - Przechowywanie depozytów - Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.
 15. obsługa kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Tworóg.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  1. Wysokość kredytu 550.000 zł słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych
  W tym na zadanie inwestycyjne:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tworóg
  - sołectwo Koty - 200.000 zł
  - sołectwo Tworóg - 350.000 zł
  2. Termin uruchomienia kredytu
  - pierwsza transza - 15.10.2009r. - kwota 200.000 zł
  - druga transza - 30.11.2009r. - kwota 350.000 zł
  3. Terminy i wysokość rat spłaty kredytu.
  - rozpoczęcie spłaty kredytu - 15. 01.2010r.
  - zakończenie spłaty kredytu - 15.12.2014r.
 16. obsługa bankowa budżetu Gminy Tworóg
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tworogu, Tworóg
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy przez okres 5 lat (2009-2013). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  I. Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
  obejmującą następujące usługi :
  1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg .
  2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Tworóg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tworóg .
  3. Realizacja lokat terminowych, na zlecenie Gminy Tworóg .
  4. Sprzedaż produktów bankowych związanych z obsługą rachunku bieżącego tj. kredytów w rachunku bieżącym oraz poręczeń.
  5. Bankowość internetową , obejmującą w szczególności :
  stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych,
  uzyskiwanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,
  możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budże-towych,
  6. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego.
  7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
  8. Dokonywanie wypłat gotówkowych
  9. Przechowywanie depozytów
  10. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

  II. Jednostki Gminy objęte obsługą bankową.
  1. Urząd Gminy Tworóg
  2. Gimnazjum Publiczne w Brynku
  3. Przedszkole w Boruszowicach
  4. Przedszkole w Kotach
  5. Przedszkole w Tworogu
  6. Szkoła Podstawowa w Boruszowicach
  7. Szkoła Podstawowa w Tworogu
  8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce
  9. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu
  10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

Inne osoby dla Grzesiek (29 osób):