Kogo reprezentuje osoba

Grzywa Kamila Maria

w KRS

Kamila Maria Grzywa

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kamila
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Grzywa
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Jaworzno (Śląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzywa Łukasz, Lach Grzegorz Artur, Rorbach Artur Bohdan, Szyndler Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciepał Robert Arkadiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Luca-group Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000425107

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa i montaż 8-miu klimatyzatorów ściennych typu split w domach studenckich AGH w Krakowie
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Dostawa i montaż 8-miu klimatyzatorów ściennych typu split w domach studenckich AGH w Krakowie
 2. Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku D Urzędu Miejskiego w Jaworznie - etap 1
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu wraz z realizacją robót budowlanych instalacji klimatyzacji w budynku D Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy Placu Górników 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego opracowanego przez Wydział Inwestycji Miejskich, Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Górników 5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
  -projektu budowlano-wykonawczego (1 egzemplarz), opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  -szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), dla wszystkich branż, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) - 1 egzemplarz wraz z wersją elektroniczną na płycie CD,-robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.
  Opracowane dokumentacje muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462). Zamawiający wymaga, aby dokumentacja zawierała wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania i opinie. Wykonawca prac projektowych ma obowiązek zapoznania się ze stanem faktycznym projektowanych obiektów, oraz przeprowadzenia uzgodnień z Zamawiającym.
  Zamawiający wymaga, aby zastosowane wyroby, były dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie przy robotach budowlanych odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Inne osoby dla Grzywa (85 osób):