Kogo reprezentuje osoba

Hadam Tymoszczuk Ewa

w KRS

Ewa Hadam Tymoszczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Hadam Tymoszczuk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Goleniów (Zachodniopomorskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczuk Melania Ewa, Adamczyk Agnieszka, Andrzejczak Barbara, Banasiak Małgorzata Zofia, Bartosik Pająk Justyna Ewelina, Basińska Maria Helena, Beczek Jolanta, Bernat Halina, Biedrzycka Jadwiga Franciszka, Bielińska Aneta Barbara, Bożych Anna Katarzyna, Branicka Marzena Ewa, Brzozowska Ewa, Brzozowski Tadeusz Edward, Bylewska Kamila, Chimiak Świątek Helena, Czemna Beata, Czerkawska Danuta Anna, Dąbkowska Ewa Małgorzata, Dąbrowska Dorota, Dec Katarzyna, Drapała Anna, Fedeńczak Adam, Gancarz Marzena, Gandziarowska Lilianna, Gradek Elżbieta Janina, Gromadzka Kinga, Grygielska Paulina Weronika, Gumny Adam Roman, Jakubowska Emilia, Jakutowicz Grażyna Marianna, Jaroszuk Andżelika, Jasiński Roman, Jucha Paweł, Kałapacka Anna Grażyna, Kinasz Bogdan, Komorowska Joanna Inga, Komorowska Magdalena Maria, Konieczna Władysława Elżbieta, Koper Halina, Kosman Galoch Katarzyna Teresa, Kowalczyk Iwona, Kruk Anna Magdalena, Krysiak Maciej, Kurczyk Edyta, Kurowska Wioleta, Kurpiel Magdalena Natalia, Kutynia Emilia Grażyna, Kułagowski Jerzy, Maculewicz Danuta Józefa, Marcinkiewicz Dorota Marta, Maros Diana Elżbieta, Mazuro Jan, Michalak Helena Elżbieta, Mielczarek Agata, Milewski Maciej Jan, Miroń Stefan, Muzyczuk Nina Izabela, Nadolska Monika Beata, Nowogórska Władysława, Olejnik Krzysztofa Sylwia, Osiński Krzysztof Czesław, Pańczuk Eugeniusz, Paratowska Bożena, Pełka Wiesława Maria, Poznańska Ewa Alina, Pryć Brzozowska Marta, Radawiec Monika, Rapsiewicz Marta, Rosiak Bartłomiej Marian, Różycka Renata Anna, Sakowska Magdalena, Sidorkiewicz Marzena Beata, Siwek Czesław, Ślusarczyk Anna Elżbieta, Sobolewski Tomasz Maciej, Sowa Grażyna Zofia, Stamblewska Anna, Stańczyk Mateusz Czesław, Stepasik Anna, Synówka Jan, Szajnowska Lidia Bogumiła, Szałagan Agnieszka, Szałagan Jolanta Helena, Tews Beata, Walczak Zuzanna, Wanias Jadwiga, Wasiak Anna, Wasiak Pawlus Zofia, Wilczańska Agnieszka, Wilk Magdalena, Wójcik Ewa Kazimiera, Wójtowicz Alicja Janina, Woźniak Agnieszka, Woźniak Dawid, Zakrzewska Kamila, Zasadzińska Andrusiak Iwona Anita, Zauliczna Ryszarda Kazimiera, Zawierania Wszelkich Umów Kredytowych I Pożyczkowych Oraz Umów Związanych Z Zabezpieczeniem Spłaty Wierzytelności, Gwarancji Bankowych, Poręczeń, Umów Wykupu Wierzytelności Oraz Wszelkich Innych Czynności Prawnych Związanych Z Zawieraniem W/w Umów - W Zak Zawierania Umów, Zinko Michał

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Targosz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000150517
 2. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Goleniów − KRS 0000004317
 3. Krzywacz, Krzywice − KRS 0000391899
 4. Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Łobez − KRS 0000819399
 5. Skład Materiałów Budowlanych Mas-bud Sp. J. Cz.siwek J.szwaja, Maszewo − KRS 0000074769
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda, Dobrzany − KRS 0000093249
 7. Spółdzielnia Rrzemieślnicza W Goleniowie, Goleniów − KRS 0000229115
 8. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystyczno-edukacyjnych Sztuka Życia, Węgorzyno − KRS 0000354934
 9. Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza, Maszewo − KRS 0000215610
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego Do Góry Nogami, Goleniów − KRS 0000581741
 11. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Szczecin − KRS 0000047657
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemii Ińskiej, Ińsko − KRS 0000246509
 13. Universum Sp. Z O.O., Marianowo − KRS 0000439157

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Af Sp. Z O.O., Nowogard − KRS 0000239603
 2. Bank Spółdzielczy W Chojnie, Chojna − KRS 0000095782
 3. Bank Spółdzielczy W Gryfinie, Gryfino − KRS 0000074606
 4. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 5. Fundusz Pomerania Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000126048
 6. Karnice Karwo Agro Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Smorawina − KRS 0000402677
 7. Metalex Sp. Z O.O., Goleniów − KRS 0000640497
 8. Port Lotniczy Szczecin-goleniów Sp. Z O.O., Glewice − KRS 0000038385
 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Puls Sp. Z O.O., Chociwel − KRS 0000259521
 10. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 11. Stowarzyszenie Wir - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stargard Szczeciński − KRS 0000251321

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Dobrzany, Dobrzany
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 440 000,00 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2) Kredyt będzie udzielony na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w terminie do 31.12.2017 r. według zapotrzebowania Zamawiającego.
  3) Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 31.03.2017 r.
  4) Okres kredytowania (wymagany) 30.06.2030 r.
  5) Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.
  6) Spłata kredytu nastąpi w 13 ratach kapitałowych:

  - I rata: 31.03.2018 r. 5 000,00 zł
  - I rata: 31.03.2019 r. 5 000,00 zł
  - III rata: 30.09.2020 r. 5 000,00 zł
  - IV rata: 30.09.2021 r. 45 000,00 zł
  - V rata: 30.09.2022 r. 10 000,00 zł
  - VI rata: 30.06.2023 r. 10 000,00 zł
  - VII rata: 30.06.2024 r. 10 000,00 zł
  - VIII rata: 30.06.2025 r. 10 000,00 zł
  - IX rata: 30.06.2026 r. 40 000,00 zł
  - X rata: 30.09.2027 r. 50 000,00 zł
  - XI rata: 30.09.2028 r. 50 000,00 zł
  - XII rata: 30.06.2029 r. 100 000,00 zł
  - XIII rata: 30.06.2030 r. 100 000,00 zł
  7) Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
  8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
  9) Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 %.
  10) Nie będą pobierane:
  a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,
  b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.
  11) Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone. Pierwsza spłata nastąpi w miesiącu w którym został uruchomiony kredyt.
  12) Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.03.2018 r.
  13) Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
  14) Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.
  15) Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego.
  16) W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.
  17) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2017 r.
  18) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie.
  20) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu zabezpieczającym kredyt.
  21) Zamawiający przewiduje refundację spłaconych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w miesiącu marcu 2017 r. w kwocie 165 000,00 zł.
  22) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby wykonującej czynności związane z obsługą administracyjno – księgową w zakresie realizacji zamówienia.
  23) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
  a) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 22 niniejszego rozdziału, tj. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że osoba/y wykonująca/e czynności związane z realizacja zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie.
  b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek ZUS z tytułu zatrudnienia w/w osób.
  c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa pod lit. a i b w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnieni obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary w wysokości 2 000,00 zł.
  24) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zadłużenia zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem umowy kredytowej.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Gminy Łobez – II
  Zamawiający: Gmina Łobez, Łobez
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie do 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany.
  Zamawiający: Gmina Dobrzany, Dobrzany
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2015 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany
  Zamawiający: Gmina Dobrzany, Dobrzany
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 300 000,00 zł w walucie polskiej z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Dobrzany na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach
 5. Udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
  Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
  Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie § 7 ust.1 Uchwały nr II/12/2015 z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na rok 2015 upoważniła Zarząd Związku do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000.000,00 zł.
  - Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Jako podstawę do ustalenia stopy oprocentowania do oferty przyjmujemy stawkę WIBOR 3M. Marża banku przez okres kredytowania jest stała. Stawka WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu rozpoczęcia każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.
  - Wykonawca zobowiązany jest podać do oferty oprocentowanie kredytu z wyszczególnieniem stawki WIBOR 3M z dnia 10.07.2015r - 1,72% oraz stałej marży banku.
  - kredyt będzie uruchomiony w transzach do dnia 30 listopada 2015 r. na pisemny wniosek Związku w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o uruchomienie transzy poprzez przelew środków na rachunek bieżący zamawiającego (liczy się data wpływu środków na rachunek zamawiającego).
  - zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Zarząd Związku oraz z kontrasygnatą Skarbnika,
  -spłata kapitału - elastyczna nie później niż do dnia 30.12.2015r.,
  - odsetki - naliczane w okresach miesięcznych od kwoty rzeczywistego zadłużenia, począwszy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca za który są naliczane, płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który nastąpiło naliczenie. Jeżeli termin płatności odsetek przypadać będzie w dzień wolny od pracy to płatność nastąpi po tym terminie. Bank zawiadomi na piśmie Kredytobiorcę, każdorazowo do 10-go dnia każdego miesiąca, o wysokości naliczonych na dany miesiąc kalendarzowy odsetek od wykorzystanego kredytu. Spłata odsetek rozpocznie się od uruchomienia kredytu,
  - wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy,
  - wykonawca nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści oferty,
  w przypadku wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat,
  - Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 6. UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE 200.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Gmina Ińsko, Ińsko
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu w kwocie 200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  4. Kredyt zaciągnięty będzie w 1 transzy w terminie do 30 grudnia 2014 r.
  5. Spłata nastąpi w 16 kwartalnych ratach kapitałowych:
  - I rata: 31.03.2015 r.,
  - pozostałe raty kwartalne począwszy od 30.06.2015 r. do 30.09.2018 r.,
  - ostatnia rata: w terminie do 31.12.2018 r.
  6. Okres kredytowania (wymagany) 31.12.2018 r.
  7. Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 30.12.2014r., data naliczania odsetek na ostatni dzień miesiąca, począwszy od 31.12.2014 r.
  8. Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.
  9. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną WIBOR 3M na dzień 08.12.2014 r. powiększoną o stałą marżę banku. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia według kalendarza rzeczywistego.
  Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie do umowy kredytowej stawki WIBOR3M według sposobu liczenia przez Bank.
  10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.
  11. Prowizja wyrażona procentowo do całości wartości kredytu nie może przekroczyć 0,8 %.
  12. Nie będą pobierane:
  - opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą pożyczki,
  - odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.
  13. Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego miesiąca, za który zostały naliczone.
  14. Prowizja od zmian w umowie w wysokości 0,00% wartości dokonywanej zmiany.
  15. Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
  16. Bank udzielający kredytu dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.
  17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych projektu umowy.
  18. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.
  19. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika na wekslu zabezpieczającym kredyt.
  20. Wykonawca musi posiadać minimum jedną placówkę obsługi klienta zlokalizowaną na terenie miasta Szczecina albo/i Stargardu Szczecińskiego albo/i Ińska.
  21.Wykonawca musi posiadać elektroniczny system obsługi klienta.
  22. Kredyt może być udzielony również z linii EBI
 7. Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 450 000 zł
  Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego kredytu w wysokości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2013 r. obejmującego zadania inwestycyjne gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2.Dostępność kredytu - 450 000 zł na dzień 02.09.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra.
  3.Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 30 dnia każdego miesiąca: 1 rata w wysokości 5.369,-zł i 83 raty po 5.357 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 30 stycznia 2014 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 30 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  4.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 31 lipca 2013 r.; początek naliczania odsetek - 03 września 2013 r. oraz że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni.
  5.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu.
  6.Zamawiający zastrzega sobie: 1)Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2)zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 3)prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 4)naliczanie odsetek będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 5)zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 6)Wykonawca nie będzie żądał uzależnienia udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
  7.Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 8.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobragmina.com.pl załącza się niezbędne Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej, Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Sprawozdania roczne Rb-28S, Sprawozdania kwartalne Rb-NDS, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, Statut Gminy Dobra oraz wykaz instytucji, w których Gmina Dobra korzysta z kredytów
 8. UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
  Zamawiający: Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe
  UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 520.727,00
 9. Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie występującego w roku 2012 deficytu budżetu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
  Zamawiający: Celowy Związek Gmin R-XXI, Nowogard
  Udzielenie i obsługa bankowego kredytu złotowego na pokrycie występującego w roku 2012 deficytu budżetu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie w maksymalnej wysokości 5.000.00 zł (słownie pięć milionów złotych) z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o WIBOR 3-M
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  Zamawiający: Urząd Gminy w Radowie Małym, Radowo Małe
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radowo Małe w kwocie 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 11. Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 500 000 zł
  Zamawiający: Gmina Dobra, Dobra
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego (na okres 8 lat) kredytu w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2011 r. obejmującego wkład własny Gminy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
  2. Dostępność kredytu - 1 500 000 zł na dzień 05.08.2011 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra.
  3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 20 dnia każdego miesiąca:
  96 rat po 15 625 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 20 stycznia 2012 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 20 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  3. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona.
  Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 15 lipca 2011 r.; początek naliczania odsetek - 06 sierpnia 2011 r. oraz, że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni.
  4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu.
 12. Udzielenie Gminie Maszewo dwóch kredytów w wysokości 527.500 zł i 1.586.231 zł
  Zamawiający: Urząd Miejski w Maszewie, Maszewo
  Część I: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Maszewo kredytu (na okres 8 lat) w wysokości 527.500,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego. 2. Kredyt powinien zostać przekazany przelewem na rachunek bankowy Gminy Maszewo w dniu 1.08.2011 r. 3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, z uwzględnieniem okresu karencji do 25.01.2012 r., 25 dnia każdego miesiąca: 2012 r. - 11 rat x 5 346 zł; 1 rata x 5 354 zł (64 160 zł) 2013 r. - 11 rat x 5 346 zł; 1 rata x 5 354 zł (64 160 zł) 2014 r. - 11 rat x 5 782 zł; 1 rata x 5 778 zł (69 380 zł) 2015 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2016 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2017 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2018 r. - 11 rat x 5 492 zł; 1 rata x 5 488 zł (65 900 zł) 2019 r. - 11 rat x 5 517 zł; 1 rata x 5 513 zł (66 200 zł) Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. Do wyliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie, razem z ratą kapitałową miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Burmistrza Miasta Maszewa, z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Część II zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Maszewo kredytu w wysokości 1 586 231 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego. 2.Kredyt powinien zostać przekazany przelewem na rachunek bankowy Gminy Maszewo w dniu 20.07.2011 r. 3.Spłata kredytu nastąpi jednorazowo, 30 lipca 2013 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. Do wyliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i w poszczególnych miesiącach. W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie, 25 dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. Niedopuszczalna jest kapitalizacja odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą należność w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. 5.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, podpisany przez Burmistrza Miasta Maszewa, z kontrasygnatą Skarbnika. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zamawiający zastrzega sobie (dotyczy I i II części zamówienia): 1) Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonych kredytów, opłat za niewykorzystanie części kredytów lub za przedterminową spłatę kredytów, opłaty administracyjnej za zarządzanie, za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytów, rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 3) odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 4) zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu, skrócenia okresu spłaty kredytu, 5) Wykonawca nie może uzależnić udzielenia kredytów od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
 13. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GOLENIOWSKIEGO
  Zamawiający: Powiat Goleniowski, Goleniów
  Przedmiot zamówienia na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych obejmuje:
  a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie i jednostek organizacyjnych powiatu goleniowskiego według załącznika Nr 3 i 4. W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
  b) realizację poleceń przelewu;
  c) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
  d) dokonywanie wypłat gotówkowych;
  e) lokowanie środków pieniężnych na lokaty overnight, lokaty jednodniowe, dwudniowe, weekendowe, tygodniowe, miesięczne;
  f) zainstalowanie i korzystanie z usługi zwanej Home Banking przez wszystkie jednostki organizacyjne. Za zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej i wdrożenie (przeszkolenie pracowników wszystkich jednostek) bank nie pobierze żadnych opłat;
  g) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy;
  h) generowanie przez bank dla potrzeb służb finansowo - księgowych wyciągu do rachunku bankowego każdego dnia najpóźniej do godziny 10:00;
  i) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości uchwalonej na każdy rok budżetowy przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Radę Powiatu Goleniowskiego. Termin udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku .(Uwaga: dla zabezpieczenia kredytu Zamawiający nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym);
  j) nieodpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń;
  k) wydawanie kart przedpłaconych w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego
  l) prowadzenie obsługi kasowej, w formie punktu kasowego w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie w dni robocze w godzinach:
  poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  wtorek - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  środa - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:00,
  piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Inne osoby dla Hadam Tymoszczuk (36 osób):