Kogo reprezentuje osoba

Holnicki Szulc Andrzej Szczepan

w KRS

Andrzej Szczepan Holnicki Szulc

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Szczepan
Nazwisko:Holnicki Szulc
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugaj Tomasz Jan, Madej Sławomir, Szała Wojciech Leonard
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szała Wojciech Leonard

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimkowski Jerzy Stanisław, Szała Wojciech Leonard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Contec It Sp. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000403275
 2. De Care E.szała, E.śleszyńska Sp. J., Pieńków − KRS 0000105843
 3. De Care Group Sp. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Pieńków − KRS 0000431445
 4. De Care Sp. Z O.O., Pieńków − KRS 0000099339
 5. Fp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000078209
 6. Fundacja Wspierania Transferu Technologii Inteligentnych - Intech, Warszawa − KRS 0000267942
 7. Luxmat-telecom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000114382
 8. Netinspektor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000264802
 9. Nord Instal - Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000160062

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Contec A.holnicki, W.szała Sp. J., Warszawa − KRS 0000087740

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawa sprzętu komputerowego (serwery) na potrzeby KWP w Olsztynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn
  Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego (serwery) na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie (Formularz cenowy) nazwę, typ, producenta oferowanych urządzeń oraz załączyć do oferty samodzielnie sporządzony szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (programy, podzespoły, sprzęt), zawierający wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu równoważnego dla wymaganego sprzętu komputerowego, przy czym jego wydajność, jakość, parametry techniczne oraz funkcjonalne nie mogą być mniejsze niż określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny zostanie uznany taki, którego wydajność oraz jakość zapewnia funkcjonalność tego urządzenia lub oprogramowania nie mniejszą niż funkcjonalność urządzenia lub oprogramowania wynikającą z parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt komputerowy i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe, najwyższej jakości oraz wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadały dokumenty wymagane przepisami prawa np. certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa. Sprzęt komputerowy oraz urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone przez Wykonawcę w bezzwrotnych opakowaniach zabezpieczających dostarczane urządzenia przed uszkodzeniem w drodze do końcowego miejsca przeznaczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz ze sprzętem komputerowym przekazał Zamawiającemu wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem na swój koszt do siedziby Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 43.
 2. Dostawa i uruchomienie Systemu Taryfikacji Połączeń Telefonicznych w jednostkach policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn
  Przedmiotem postępowania jest: a) dostawa sprzętu komputerowego, niezbędnego do budowy Centralnego Systemu Taryfikacji połączeń telefonicznych, b) dostawa, instalacja i uruchomienie Centralnego Systemu Taryfikacji połączeń telefonicznych wraz z wdrożeniem systemu do pracy oraz przeprowadzeniem szkoleń. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, najwyższej jakości oraz wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadały dokumenty wymagane przepisami prawa np. certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa. Urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone przez Wykonawcę w bezzwrotnych opakowaniach zabezpieczających dostarczane urządzenia przed uszkodzeniem w drodze do końcowego miejsca przeznaczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z urządzeniami przekazał Zamawiającemu wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem na swój koszt do siedziby Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 43..
 3. System Taryfikacji Połączeń Telefonicznych - dostosowanie do wymagań standaryzacyjnych w informatyce i łączności policyjnej systemów taryfikacji połączeń telefonicznych w jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
  Przedmiotem postępowania jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Centralnego Systemu Taryfikacji połączeń telefonicznych wraz z wdrożeniem systemu do pracy oraz przeprowadzenie szkoleń. W ramach w/w zamówienia Centralnym Systemem Taryfikacyjnym KWP Bydgoszcz objętych zostanie 129 jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
 4. Dostawa oprogramowania do obliczeń metodą elementów skończonych
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży następującego oprogramowania:
  1.Oprogramowanie pozwalające na analizę zjawisk elektromagnetycznych, analizę sprzężonych zagadnień przepływu ciepła i zjawisk elektromagnetycznych w obiektach jedno-, dwu-i trójwymiarowych; w ilości 3 licencje; CPV 48190000-6;
  2.Oprogramowanie pozwalające na analizę przepływów laminarnych i turbulentnych w płynach nieściśliwych w obiektach o geometrii dwu- i trójwymiarowej, w tym osiowosymetrycznej; w ilości 1 licencji; CPV 48190000-6
 5. 1.Opracowanie bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów pomiarowych (BSTSP) dla wagi kolejowej DWK oraz opracowanie systemu przesyłania danych pomiarowych (SPDP) ze stanowiska polowego do Internetu dla DWK. 2.Opracowanie programów do obsługi użytkownika (POU) dla DWK. 3.Opracowanie BSTSP dla wagi drogowej DWD oraz opracowanie STDP ze stanowiska polowego do Internetu dla DWD. 4. Opracowanie POU dla DWD. 5.Opracowanie BSTSP dla DWK, DWD , mostu MONIT, oraz opracowanie SPDP ze stanowiska polowego do Internetu dla DWK, DWD, MONIT . 6.Opracowanie POU dla DWD, DWK, MONIT
  Zamawiający: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)opracowanie bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów pomiarowych dla wagi kolejowej DWK oraz opracowanie systemu przesyłania danych pomiarowych ze stanowiska polowego do Internetu dla wagi kolejowej DWK (etap I, punkt 2. ppkt. [a-f] załącznika nr 2); 2)opracowanie programów do obsługi użytkownika dla systemu DWK (etap II, punkt 2. ppkt. [g] załącznika nr 2); 3) opracowanie bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów pomiarowych dla wagi DWD oraz opracowanie systemu przesyłania danych pomiarowych ze stanowiska polowego do Internetu dla wagi DWD (etap III, punkt 2. ppkt. [k-o] załącznika nr 2); 4)opracowanie programów do obsługi użytkownika dla systemu DWD (etap IV, punkt 2. ppkt. [p] załącznika nr 2); 5)opracowanie bezprzewodowego systemu transmisji sygnałów pomiarowych dla wagi kolejowej DWK, drogowej DWD oraz mostu MONIT, oraz opracowanie systemu przesyłania danych pomiarowych ze stanowiska polowego do Internetu dla wagi kolejowej DWK, drogowej DWD oraz mostu MONIT (etap V, punkt 2. ppkt. [h-i] załącznika nr 2); 6)opracowanie programów do obsługi użytkownika dla systemów DWD, DWK, MONIT (etap VI, punkt 2. ppkt. [j] załącznika nr 2). 2.Wykonawca winien wykonać demonstratory w celu prezentacji systemów DWK, MONIT, DWD zawierające układy
  elektroniczne, zasilanie i system informatycznej obsługi klienta (zgodnie z pkt.3 ppkt. d Załącznika nr 2). 3. Wykonawca powinien posiadać wszczętą procedurę ochrony patentowej lub posiadać prawa patentowe związane z najistotniejszymi aspektami proponowanej technologii. 4. Wykonawca zobowiązany jest przyznać Zamawiającemu współwłasność praw własności intelektualnej rozwiązań wykorzystywanych w trakcie realizacji. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ

Inne osoby dla Holnicki Szulc Andrzej Szczepan (40 osób):