Kogo reprezentuje osoba

Iwaniak Kamińska Joanna

w KRS

Joanna Iwaniak Kamińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Iwaniak Kamińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Bielany Żyłaki (Mazowieckie), Bielany-żyłaki (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:67 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gorczyca Daniel, Korman Albert Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kałużyński Krzysztof Adam

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buśkiewicz Anatol Marian, Chmielak Artur, Korman Albert Krzysztof, Protasiuk Edyta Olga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sudyka Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielak Artur, Korman Albert Krzysztof
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Korman Ewa, Rojewski Maciej Marcin, Siwek Grzegorz Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Axan Gaz Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000713166
 2. Axan Gaz Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany-żyłaki − KRS 0000719921
 3. Axan Import Trading Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000754585
 4. Axan Retail Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000713604
 5. Bruo Biuro Rachunkowe Usługi Outsourcing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000714087
 6. Emporium Sp. Z O.O., Bielany Żyłaki − KRS 0000462246
 7. Emporium Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kowiesy − KRS 0000730892
 8. Evi Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000675777
 9. Inflora-kraków Spółka Z Ograniczoną Odpowedzialnością, Węgrzce − KRS 0000133933
 10. Kea System Sp. Z O.O., Bielany − KRS 0000397318
 11. Kea System Transport Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000725223
 12. Korat Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000182737
 13. Mgh Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000474478
 14. Mp Semet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000402458
 15. Nova Energia Sp. Z O.O., Sokołów Podlaski − KRS 0000562969
 16. Skot Deweloper Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000724373
 17. Terminal Przeładunkowy Zabłotczyzna Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000162773
 18. Tls Sp. Z O.O., Kobylany Górne − KRS 0000399821
 19. Vastel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000399854
 20. Venor-pośrednictwo Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000073933

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Axan Retail Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany-żyłaki − KRS 0000748994
 2. Ekpol Sp. Z O.O., Kowiesy − KRS 0000359292

Powiązane przetargi (67 szt.):
 1. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: ilość zadań IV
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, Wola Rębkowska
  Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) w stacjach paliw Wykonawcy oraz dostawę oleju opałowego do kotłowni z podziałem na zadania ilość zadań IV:
  ZADANIE NR I - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego
  w stacjach paliw Wykonawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45 – w ilości: Olej napędowy: 11 700 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 3 500 litrów.
  ZADANIE NR II – Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego
  w stacjach paliw Wykonawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Trojanowie. – w ilości: Olej napędowy: 8 700 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2 600 litrów.
  ZADANIE NR III – Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowo Mostowej w Maciejowicach. – w ilości: Olej napędowy: 11 100 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2 100 litrów.
  ZADANIE NR IV – Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej w Trojanowie. w ilości: 3 500 litrów

  Odległość stacji paliw od poszczególnych Służb Drogowych (patrz ust. 2) dla zadań I, II, III określa się max. do 20 km.
  Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w planowanej wysokości do 3% wartości umownej brutto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji.
  Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe. Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, pobierane będzie w oznakowane pojemniki Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
  Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).
  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
 2. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
  Zamawiający: Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie, Troszyn
  Zamawiający szacuje ,że w okresie 12 miesięcy sukcesywnie zakupi 50000l Olej napędowy PNEN-590
  Podane w tabeli ilości , są to ilości maksymalne jakie zamawiający przewiduje ,że zakupi. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia Ewentualne zmiany ilości mogą być uwzględnione w szczególności od ilości faktycznych potrzeb.
  Wobec powyższego żadnej ze stron nie przysługują roszczenia wynikłe w trakcie realizacji umowy spowodowane zmniejszeniem ilości w/w paliw
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika 5.000 l znajdującego się na terenie Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie przy ul Polnej 15.Wymaga się aby do każdej dostawy został dołączony atest jakościowy producenta charakteryzujący dostarczone paliwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami . Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się litr w temperaturze + 15º C
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone prze Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 3. Dostawa dla środków transportowo sprzętowych na rok 2017, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki.
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach, Pionki
  Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na stacji paliw wykonawcy. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: a) oleju napędowego ON(wg PN-EN 590) w ilości 70000 litrów, b) benzyny bezołowiowej Pb-95 9wg PN-EN 228) w ilości 5000 litrów .
 4. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Janów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan skroplony do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 24 510m3. W zakres zamówienia wchodzi ponadto: Dostawa i montaż pięciu zbiorników naziemnych o maksymalnym poborze ciągłym 5,0 kg/h wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego w tym: wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp. Instalacja na zbiornikach systemu wysyłającego rzeczywiste dane zużytego gazu do Wykonawcy, która na tej podstawie wystawia rachunek. Dzierżawa pięciu zbiorników naziemnych na gaz wraz z armaturą zbiornikową oraz z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym: przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej.
 5. Dostawa paliw płynnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie: ilość zadań IV
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, Wola Rębkowska
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego) w stacjach paliw Dostawcy oraz dostawę oleju opałowego do kotłowni z podziałem na zadania ilość zadań IV:
  ZADANIE NR I - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45.
  ZADANIE NR II - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Trojanowie.
  ZADANIE NR III - Dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego w stacjach paliw Dostawcy dla pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w Służbie Drogowej w Maciejowicach.
  ZADANIE NR IV - Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Służby Drogowej w Trojanowie.
  Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w planowanej wysokości do 3% wartości umownej brutto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji.
  Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe. Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku do zadania Nr 1, Nr 2, Nr 3, pobierane będzie w oznakowane pojemniki Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
  Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów)
 6. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie.
  Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 1. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywną sprzedaż i dostawę oleju napędowego do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - magazyn paliw Stacji Badawczej w Popielnie. Zamówienie nie zostało podzielono na Części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż i dostawę przez Wykonawcę oleju napędowego ON w ilości maksymalnej - 70.000 litrów. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia minimum 50.000 litrów oleju napędowego. 3.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, nazwy, ilości oraz inne informacje zostały określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja). 4. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przewidzianej przez Zamawiającego na realizację zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 7. Dostawa olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeb ZD ITP
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
  Dostawa olejów napędowych, silnikowych oraz oleju opałowego dla potrzeb ZD ITP
 8. Dostawa paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Giżycko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.
 9. Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2016 oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki
  Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach, Pionki
  Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki. Olej napędowych w ilości maksymalnej 70 000 litrów na rok benzyny bezołowiowej 95 w ilości maksymalnej 6500 litrów na rok
 10. Dostawa gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych od 25.01.2016r. do zbiorników Zamawiającego (6 zbiorników x 6,7 m3) znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 19122000-0. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki dostarczonego gazu do analizy na zgodność z wymaganiami normy Pn-C-96008:1998. Dostawy gazu realizowane będą w partiach w dni robocze do siedziby Zamawiającego - w zależności od potrzeb. Zamówienie dostawy składane będzie telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem. Dostawa ma być realizowana w ciągu 72 godzin od chwili zamówienia.
 11. Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2016 roku - I etap.
  Zamawiający: Komunalny Zakład Budżetowy, Pomiechówek
  4.1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego, odpowiadającego wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441), wraz z zatankowaniem oleju do przenośnego zbiornika naziemnego FUELMASTER FM 2500 będącego własnością Zamawiającego. Czas dostawy oleju napędowego od zgłoszenia nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy. 4.2. Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi maksymalnie 50.000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4.2.1. zrealizowania dostawy w ilości co najmniej 50% ogólnej ilości oleju napędowego, o którym mowa w pkt. 4.2.; Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu; 4.2.2. zwiększenia bądź zmniejszenia ilości oleju napędowego objętego niniejszym zamówieniem pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy; 4.2.3. zakupu oleju napędowego ze stałym przez cały okres trwania umowy upustem i marżą wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 4.3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 4.3.1 Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami prawa; 4.3.1. do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarcza dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii. Ponadto przy każdej dostawie oleju napędowego pobierana będzie w obecności pracownika Zamawiającego próbka paliwa; 4.3.2. odbiór danej partii oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Zamawiającego. 4.4. Sposób realizacji dostaw: 4.4.1. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych dostaw, celem zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia. Dostawy realizowane będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania zawartej umowy. 4.4.2. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę pojazdem przeznaczonym do transportu paliw ciekłych wyposażonym w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. 2004 r Nr 243 poz. 2441 ze zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie pojazdów do transportu paliw ciekłych. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, nałożonych przez uprawniony organ. Pojazd musi być przystosowany do tankowania paliwa do przenośnego naziemnego urządzenia dystrybucji oleju napędowego FUELMASTER FM 2500. 4.4.3. Dostawa paliwa odbywać się będzie poprzez przepompowanie oleju napędowego do przenośnego zbiornika naziemnego FUELMASTER FM 2500 znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków MEWA w Pomiechówku ul. Koralowa. 4.4.4. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości nastąpi telefonicznie lub faksem na numer Wykonawcy podany do wiadomości Zamawiającego. 4.4.5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 7.30 - 15.30 w dni robocze, odbiór paliwa w innych godzinach niż 7.30 - 15.30 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. 4.4.6. Wydanie paliwa nastąpi każdorazowo do kontenerowej stacji paliw Zamawiającego w obecności uprawnionego pracownika. 4.4.7. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. 4.4.8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie potwierdzona przez Zamawiającego specyfikacja dostawy. Specyfikację powyższą Wykonawca każdorazowo dołączy do faktury. 4.5. Strony przewidują możliwość waloryzacji ceny 1 litra paliwa w przypadku zmiany ceny u producenta, u którego Wykonawca zaopatruje się w paliwo będące przedmiotem niniejszej umowy, bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 4.6. W celu ustalenia wysokości ceny zrewaloryzowanej Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu dostawy wydruk ze strony internetowej producenta paliwa (nazwę producenta należy podać w ofercie), zawierający cenę obowiązującą w dniu dokonywania dostawy. Cenę producenta pomniejsza się o upust i powiększa o marżę. Wielkości marży, upustu dostawy określone są w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik do umowy i nie podlegają zmianom, chyba, że na korzyść Zamawiającego. 4.7. W celu obliczenia wzrostu cen producenta porównuje się cenę 1 litra paliwa zadeklarowaną przez Wykonawcę w ofercie przetargowej z ceną ogłoszoną przez producenta na jego stronie internetowej w dniu dostawy paliwa. 4.8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadzie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania zamówień uzupełniających oraz posiadania przez Zamawiającego środków na ich realizację..
 12. Dostawa gazu propan do celów grzewczych
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
  Przedmiotem zamówienia jest - dostawa gazu propan do celów grzewczych, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy transportem i na koszt Dostawcy.
  2.2 Dostawa gazu odbywać się będzie do następujących jednostek podległych Gminie Głowno:
  - Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach - wyposażony jest w 2 zbiorniki podziemne o pojemności 4850 l każdy. Zbiorniki nie stanowią własności Zamawiającego. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku ok. 40.000 l. Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy z właścicielem zbiorników.
  - Zespół Szkół w Lubiankowie- wyposażony w 1 zbiornik nadziemny o pojemności 2850 l i 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiorniki stanowią własność Zamawiającego. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku wynosi ok. 40.000 l.
  - Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim - wyposażony jest w 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Docelowo w okresie trwania umowy zainstalowany zostanie jeszcze 1 zbiornik o pojemności 4850 l. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku ok. 40.000 l.
  - Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Wyposażony jest w 1 zbiornik podziemny o poj. 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku ok. 13.000 l.

  Przewidywana ilość dostaw gazu wynosi ok. 133.000 l w ciągu 1 roku. Dostawy zamawiane będą wg potrzeb telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem do 5 dni od planowanej daty dostawy. Średnio w okresie
  grzewczym odbywa się 3-5 dostaw na miesiąc w ilościach uzależnionych od warunków atmosferycznych
  W ramach dostawy gazu dostawca zapewni serwis, obsługę techniczną, przeglądy i użytkowanie stacji zbiornikowych będących własnością Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest utrzymywać w zbiornikach taką ilość gazu, aby zapewnić nieprzerwaną pracę kotłowni przez cały sezon grzewczy
 13. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy ZSO w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2015/2016 i 2016/2017
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2015/2016 i 2016/2017. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. dostawę gazu płynnego propan o parametrach zgodnych z PN-C- 96008:1998 w ilości szacunkowej ok. 144 000 litrów (gwarantowana ilość zamówienia 124 000 litrów, pozostała część uzależniona od potrzeb Zamawiającego), transportem Wykonawcy (na jego koszt) do kotłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119A, 21-065 Rybczewice, w sezonie grzewczym 2015/2016 i 2016/2017. 2.2. montaż 4 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy, w miejsce aktualnie posiadanej instalacji; miejscem montażu instalacji jest teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119A, 21-065 Rybczewice, 2.3. przeprowadzenie odbiorów technicznych montażu zbiorników i istniejącej instalacji zewnętrznej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 2.4. bezpłatny serwis instalacji gazowej zewnętrznej oraz zamontowanych zbiorników przez cały okres obowiązywania umowy, 2.5. okresowe przeglądy wykonywane przez UDT właściwy dla lokalizacji zbiorników, 3.2.6. dzierżawa zbiorników przez okres obowiązywania umowy. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń dostawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy
 14. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Janów
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu propan skroplony do celów grzewczych w szacunkowej ilości ok. 100.000 litrów
  W zakres zamówienia wchodzi ponadto:
  Dostawa i montaż pięciu zbiorników każdy o pojemności 6700 litrów wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza gazowego w tym: wszelkie koszty związane z posadowieniem instalacji zbiornikowej, w tym koszty prób, atestów, nadzoru itp. Instalacja na zbiornikach systemu automatycznego odczytu pozwalającego na stałe monitorowanie poziomu gazu w zbiornikach
  Dzierżawa pięciu zbiorników naziemnych na gaz, każdy o pojemności 6700 litrów wraz z armaturą zbiornikową oraz z aktualnymi dopuszczeniami wydanymi przez UDT, w tym:
  przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników i instalacji gazowej.
  Gaz propan będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących wymogów jakościowych, Polskich Norm a w szczególności normy PN-C-96008:1998 Przetwory Naftowe - Gazy Węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4.
 15. Dostawa oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie, Szepietowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego
 16. Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bielany
  Zamawiający: Gmina Bielany, Bielany
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wybudowanie:
  - systemu paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energie elektryczną na potrzeby dwudziestu dwóch beneficjentów wg. załączonej tabeli wykonanie robót budowlanych, dotyczących zadania inwestycyjnego pt.: Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Bielany.
  2.Zakres przedmiotowej inwestycji obejmować będzie:
  a)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW na dachu budynku mieszkalnego szt. 1 oraz konstrukcji na gruncie szt. 2. Łącznie 3 instalacje o mocy 3 kW.
  b)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW na dachach budynków gospodarczych szt. 7 oraz konstrukcji na gruncie szt. 2. Łącznie 9 instalacji o mocy 5 kW.
  c)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW szt. 1 na konstrukcji na gruncie.
  d)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW na dachach budynków gospodarczych szt. 2oraz konstrukcji na gruncie szt. 2 . Łącznie 4 instalacje o mocy 7 kW.
  e)wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na dachach budynków gospodarczych szt. 4 oraz konstrukcji na gruncie szt. 1 Łącznie 5 instalacje o mocy 10 kW.
  W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane obejmujące:
  - montaż zgodnie dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego, dwudziestu dwóch instalacji systemów PV,
  - wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji paneli PV,
  - wykonanie przejść przez przegrody strop, dach, ściany dla kabli oraz przewodów i zabezpieczenie ich,
  - położenie okablowania DC i AC do podłączenia paneli PV,
  - podłączenie rozdzielnicy paneli PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,
  - wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów z paneli PV umożliwiającego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach,
  - wykonanie prac porządkowych np. malowanie, tynkowanie mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.
  W koncepcji wytypowano dwadzieścia dwa gospodarstwa domowe do wykonania instalacji PV o mocy od 3 kWp do 10 kWp. Wytypowane gospodarstwa nie posiadają źródeł OZE. Zasilenie w energię elektryczną odbywa się linią kablową ziemną bądź napowietrzną.
 17. Dostawa 10000 litrów oleju napędowego na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski.
  Zamawiający: Gmina Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski
  Zamówienie obejmuje dostawę (zakup) i zatankowanie do zbiornika Zamawiającego oleju w 2 transzach, każde tankowanie zbiornika wynosić będzie 5000 l. Za zrealizowanie zamówienia uznaje się zatankowanie zbiornika (w 2 transzach) w miejscowości Białka zakupionej przez
  zamawiającego ilości oleju. Zamawiający po każdym tankowaniu zapłaci za wydaną ilość
  oleju.(płatność częściowa). Olej napędowy winien spełniać wymagania zgodne z normą PNEN
  590-A1:2011. Do paliwa, wymienionego powyżej stosuje się wymagania jakościowe,
  określone odpowiednio w PN-EN 590:2006 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
  dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. nr 221
  poz. 1441), w szczególności o następujących parametrach: a) liczba cetanowa - minimum
  51,0; b) gęstość w temperaturze 15 stopni C - maksimum 845 kg/m3; c) skład frakcyjny - 95
  % (V/V) destyluje do temperatury maksimum 360 stopni C Warunki szczegółowe: a) w
  przypadku stwierdzenia dostaw nie odpowiedniej jakości(nie spełniających ww. norm)
  Wykonawca jest zobligowany do wymiany oleju napędowego na własny koszt. b) Olej
  napędowy dostarczany w okresie późno jesiennym i zimowym winien cechować się wyższą
  odpornością na zamarzanie ..
 18. Budowa instalacji gazu płynnego, jej dzierżawa oraz dostawy gazu propan do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5 oraz projektowanej kotłowni gazowej dla zaplecza kontenerowego, znajdujących się na terenie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa
  Budowa instalacji gazu płynnego, jej dzierżawa oraz dostawy gazu propan
  do zasilenia instalacji grzewczej hangaru nr 5 oraz projektowanej kotłowni gazowej dla zaplecza kontenerowego, znajdujących się na terenie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przy ul. Księżycowej 5 w Warszawie
 19. Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych
  Zamawiający: Gmina Bisztynek, Bisztynek
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych w ilości 320 000 litrów. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia z uwagi na faktyczne zużycie.
  2. Miejsce dostawy:
  1) Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku, ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek;
  2) Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku, ul. Findera 2, 11-230 Bisztynek.
  3. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 48 godzin od dnia otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.
  4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych:
  - w pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu,
  - w legalizowany przepływomierz gazu,
  - pompę ssąco-tłoczącą
  - wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie gazu do zbiornika.
  5. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki polskich norm PN-EN
  6. Przekazanie każdej dostawy gazu odbywać się będzie bezpośrednio po jego dostawie na podstawie :
  1)stanu faktycznego wg licznika,
  2)dokumentu magazynowego potwierdzającego wydaną ilość gazu, podpisanego czytelnie przez obie strony.
 20. Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Warka
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dla potrzeb Zamawiającego gazu propan-butan w butlach 11kg. Roczne zapotrzebowanie gazu dla potrzeb Zamawiającego wynosi do 4800 szt butli 11kg/rok. Ostatecznie zamówiona przez Zamawiającego ilość gazu w okresie trwania umowy będzie zależała od zapotrzebowania na rynku i powinna gwarantować stałą i nieprzerwaną podaż gazu dla odbiorców z punktu dystrybucji prowadzonego przez zamawiającego w Warce przy ul. Grójeckiej 24
 21. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Janów
 22. Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan oraz montaż i dzierżawa zbiorników z wyposażeniem, przegląd i konserwacja zbiorników.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dwernicekigo w Rudzie Wolińskiej, Wodynie
 23. Sukcesywna dostawa oleju napędowego w 2014 roku - II etap
  Zamawiający: Komunalny Zakład Budżetowy, Pomiechówek
 24. Dostawa paliwa, olei, smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Giżycko
 25. sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów eksploatowanych przez SP ZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
 26. Dostawa gazu propan - butan w butlach 11 kg do napędu wózków widłowych do Składnic Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Komorowie, Niemcach i Strzałkowie - postępowanie nr BPzp-262-1/14
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 27. zakup paliw i olejów dla UPH
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 28. Dostawa oleju napędowego i opałowego do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie w 2014r.
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie, Seroczyn
 29. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do Zespołu Szkół w Grabiku w 2014 roku
  Zamawiający: Zespół Szkół w Grabiku, Żary
 30. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
 31. dostawa oleju napędowego do zbiornika
  Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej, Hajnówka
 32. Dostawa gazu płynnego propan-butan.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipsko
 33. dostawa około 40 000 litrów oleju napędowegow 2014 roku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, Szudziałowo
 34. Zakup i dostawa gazu płynnego propan - butan na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28.
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Suliszewo
 35. dostawa około 40000 litrów oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem dla potrzeb zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, Szudziałowo
 36. Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Powiatowej PSP w Rykach.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Ryki
 37. Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 do Zespołu Szkół w Zalesiu w sezonie grzewczym 2013/2014
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, Zalesie
 38. Dostawa gazu płynnego propan do budynków komunalnych Gminy Prażmów w latach 2013 - 2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Prażmów, Prażmów
 39. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
 40. zakup paliw i olejów silnikowych
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
 41. Czkliczne dostawy oleju napedowego
  Zamawiający: Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, Mikołajki
 42. Dostawa gazu płynnego w ilości 25000 litrów dla potrzeb ogrzewania budynków Gimnazjum w Mieścisku w 2013r.
  Zamawiający: Gimnazjum w Mieścisku, Mieścisko
 43. Dostawy oleju napędowego i opałowego do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie, Seroczyn
 44. Dostawa oleju napędowego do zbiornika
  Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, Rzekuń
 45. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie na rok 2013
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Bodzanów
 46. Dostawa gazu płynnego propan do Hali Sportowej w Siemiątkowie przy ul. Warszawskiej 3E
  Zamawiający: Urząd Gminy Siemiątkowo, Siemiątkowo
 47. Dostawa sukcesywna gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, budynku Domu Ludowego oraz hali sportowej w Kruszynie.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
 48. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawę zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
 49. Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Zalesie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, Zalesie
 50. Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach, Siedlce
 51. Roczna sukcesywna dostawa gazu propan do zbiorników znajdujących się na terenie ZSL w Warcinie
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych w Warcinie, Warcino
 52. Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Warka
 53. Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze w sezonie 2011/2012.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 54. Dostawa gazu płynnego propan do zbiorników zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 28A w Tczewie i zarzadzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
  Zamawiający: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew
 55. Dostawa na rzecz Gminy Sulików gazu propan techniczny luzem wraz z dzierżawą zbiorników.
  Zamawiający: Gmina Sulików, Sulików
 56. Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników ich montażem i dzierżawą dla obiektu sali gimnastycznej, przy Szkole Podstwowej w Krusinie.
  Zamawiający: Gmina Lisewo, Lisewo
 57. Dostawa gazu LPG oraz dzierżawa zbiorników naziemnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej SENIOR, Różanka 117B, 22-211 Różanka
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Różanka
 58. Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Stromiec
 59. Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Sopołecznej w Niedabylu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Stromiec
 60. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Siedlce
 61. Dostawa gazu propan-butan (ok. 50% propan i 50% butan).
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipsko
 62. Dostawy gazu do celów grzewczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 63. Dostawa gazu i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach
  Zamawiający: Gmina Rybczewice, Rybczewice
 64. Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 65. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
 66. Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach, Siedlce
 67. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, kuchenek i piecyków lokali mieszkalnych w Janikowie 104 gm. Kozienice, w łącznej ilości 50.000l
  Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Kozienice

Inne osoby dla Iwaniak Kamińska Joanna (55 osób):