Kogo reprezentuje osoba

Jagliński Edward

w KRS

Edward Jagliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edward
Nazwisko:Jagliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Braniewo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badowski Paweł, Bańda Agata, Goerick Ostrowska Justyna Dorota, Hryniewicz Dorota, Paćko Małgorzata, Pryśko Jolanta Dorota, Werbowy Bogusław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Braniewa Ambertop, Braniewo − KRS 0000341962

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja IV Spotkania Kolędy Czterech Kultur oraz IV Kulinarne Świąteczne Spotkania Warmińskie
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Braniewo
  IV Spotkanie Kolędy Czterech Kultur:
  Zamawiający zleca zorganizowanie wydarzenia mającego na celu promocję tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w tym kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Impreza ma również na celu zachęcenie mieszkańców Powiatu Braniewskiego do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
  Impreza ma mieć charakter, otwarty, bezpłatny dla widzów i musi być skierowana do jak największej liczby odbiorców.
  Zaproszone zespoły-soliści będą wykonywać nie mniej niż 3 kolędy-pastorałki. Wykonawcami mogą być: dzieci, młodzież, dorośli; soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno - instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze, grupy kolędnicze. W imprezie muszą wziąć udział co najmniej dwa zespoły/wokaliści śpiewający co najmniej jedną kolędę/pastorałkę w języku obcym np. ukraińskim, niemieckim, anielskim, rosyjskim itp. Ostateczny wybór wykonawców oraz tytuły wykonywanych utworów Wykonawca musi skonsultować z Zamawiającym.
  Każdy wykonawca podczas trwania spotkania otrzyma okolicznościowy znaczek. Prowadzący imprezę po przywitaniu gości i uczestników spotkania musi poinformować o nazwie projektu i o jego dofinansowaniu, powinien powiedzieć kilka słów o występujących artystach i wykonywanych przez nich utworów.

  Po zakończeniu występów uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy wręczane przez Starostę Braniewskiego.
  Wszelkie kwestie związane z promocją wydarzenia w mediach oraz wykonywaniem poszczególnych materiałów reklamowych muszą być skonsultowane z Zamawiającym.
  Proponowany program spotkania może być załączony do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy programu zobowiązuje się do dostarczenia go niezwłocznie po wybraniu jego oferty.
  Wszelkie modyfikacje w planie wydarzenia muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich problemach wynikłych podczas przygotowywania imprezy i na samej imprezie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników spotkania i należytego przygotowania technicznego i logistycznego wydarzenia.

  1. materiały promocyjne (koszt materiałów promocyjnych przewidzianych jako promocja imprezy w regionie oraz gadżetów pamiątkowych dla uczestników, wszelkie projekty i wzory oraz ewentualne zmniejszenie ilości wykonanych gadżetów podanych poniżej muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym) w tym:
  - druk plakatów 50 szt. A3,
  - druk ulotek 200 szt.,
  - artykuły w prasie 1 szt.,
  - ogłoszenia w mediach (np. na stronach internetowych) 2 szt.,
  - gadżety promocyjne - znaczki typu button 200 szt.
  2. Honoraria dla występujących (umowy o dzieło z wykonawcami, wybór zespołów i wykonawców - do konsultacji z Zamawiającym) - nie mniej niż 5 zespołów/solistów
  3. Transport (koszt przewozu sceny, nagłośnienia wydarzenia, chórów do miejsca występów i z powrotem)
  - umowa o dzieło - transport
  4. Prowadzenie i nagłośnienie (umowa o dzieło z prowadzącym wydarzenie oraz koszt wynajęcia nagłośnienia)
  5. Obsługa techniczna (koszty związane z obsługę techniczną wydarzenia)
  6. Inne koszty związane z organizacją imprezy (koszty związane z organizacją wydarzenia od strony Wykonawcy zawierające koszty jakie poniesie Wykonawca podczas przygotowywania wydarzenia i w jego trakcie)
  materiały biurowe (papier, papier wizytówkowy, tonery do drukarki, koperty, opłata za energię elektryczną)
  zapłata dla księgowej rozliczającej faktury
  koszt połączeń telefonicznych
  ubezpieczenie imprezy

  2. IV Kulinarne Świąteczne Spotkania Warmińskie
  Zamawiający zleca zorganizowanie wydarzenia mającego na celu promocję tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w aspekcie kulinarnym. Spotkanie będzie polegało na zaprezentowaniu i degustacji przez zebrane osoby, tradycyjnych potraw Wigilijnych. Dla co najmniej 2-3 ekip zostaną wcześniej zakupione produkty spożywcze oraz niezbędne materiały do przygotowania potraw, które następnie będą eksponowane na świątecznie przystrojonych stołach, na placu przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie.

  Impreza ma mieć charakter plenerowy bezpłatny dla uczestników. Imprezę otworzy Starosta Braniewski, który przywita zebrane osoby i podziękuje wszystkim wykonawcom występującym podczas spotkania Kolęd czterech kultur. Następnie zaprosi do odśpiewania jednej, wspólnej kolędy. Podczas degustacji będą odtwarzane kolędy-pastorałki ze sprzętu grającego. W trakcie spotkania przeprowadzony będzie konkurs na najpiękniej udekorowana potrawę. Nagrodą dla zwycięskiej ekipy będzie puchar-statuetka ufundowany/a przez Starostę Braniewskiego, oraz dyplomy.
  Wszelkie kwestie związane z promocją wydarzenia w mediach oraz wykonywaniem poszczególnych materiałów reklamowych muszą być skonsultowane z Zamawiającym.
  Proponowany program spotkania może być załączony do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy programu zobowiązuje się do dostarczenia go niezwłocznie po wybraniu jego oferty.
  Wszelkie modyfikacje w planie wydarzenia muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich problemach wynikłych podczas przygotowywania imprezy i na samej imprezie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, należytego przygotowania technicznego i logistycznego wydarzenia oraz utrzymania porządku w trakcie i po zakończeniu wydarzenia (teren).
  materiały promocyjne (koszt materiałów promocyjnych przewidzianych jako promocja imprezy w regionie, wszelkie projekty i wzory muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym) w tym wykonanie m.in.
  - druk plakatów 50 szt. A3,
  - ogłoszenie w mediach 1 szt.

  przygotowanie potraw konkursowych (koszt zakupu artykułów niezbędnych do przyrządzenia potraw (w tym również koszt energii), jak również plastikowych talerzy, sztućców, serwetek, obrusów, pojemników na śmieci oraz innych materiałów potrzebnych do przygotowania i podania potraw wigilijnych)

  koszty organizacyjne (koszty związane z organizacją wydarzenia od strony Wykonawcy zawierające koszty jakie poniesie Wykonawca podczas przygotowywania wydarzenia i w jego trakcie)
  - materiały biurowe (papier, papier wizytówkowy, tonery do drukarki, opłata za en. elektryczną)
  - zapłata dla księgowej rozliczającej faktury
  - koszt połączeń telefonicznych
  - ubezpieczenie imprezy.
 2. Organizacja Międzynarodowych Warmińskich Spotkań Twórczych oraz Pleneru artystycznego Siedem Tłustych Dni na Rzecz Wsi
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Braniewo
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie następujących imprez z cyklu Zdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii:
  Zadanie nr 1: V Międzynarodowe Warmińskie Spotkania Twórcze Braniewo - Frombork
  9 -21 sierpień 2010 r.
  Zadanie nr 2: Plener artystyczny Siedem Tłustych Dni na Rzecz Wsi - Stare Siedlisko
  (Gm. Wilczęta), 22 -29 sierpień 2010 r.