Kogo reprezentuje osoba

Jagliński Stanisław

w KRS

Stanisław Jagliński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Jagliński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borowiec Hanna, Borówka Stanisława, Kniewski Mieczysław, Mendak Mirosław, Placiak Eugeniusz, Wudarczyk Fryderyk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budimer Zakład Budowlano-remontowy Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000314190

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (III/2012)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 10 do SIWZ).
  2. Postanowienia ogólne:
  - Zamówienie podzielone jest na 10 części:
  Część nr 1 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Panewnickiej 14/12 (po pożarze) oraz Drzymały 3/4 - mieszkania są zamieszkałe,
  Część nr 2 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Ligęzy 11/14, Skalnej 2c/8,
  Część nr 3 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Kraszewskiego 4/9, oraz Rysia 2/14,
  Część nr 4 obejmuje: remont mieszkań przy ul. 9-go Maja 5/12, Zamenhofa 13/1 oraz 11-go Listopada 3/17,
  Część nr 5 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Strzelców Bytomskich 20/1, Wiosny Ludów 30a/11 oraz Wiosny Ludów 23/107,
  Część nr 6 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Panewnickiej 329b/81, Cynkowej 14/1, Agnieszki 25/5,
  Część nr 7 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Ordona 22a/111, Dunikowskiego 16/14, Katowickiej 41/8,
  Część nr 8 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Chemicznej 3/22, Chemicznej 2/24, Chemicznej 5/21,
  Część nr 9 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Szczecińskiej 16d/46, Mikusińskiego 14/5,
  Część nr 10 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Rybnicka 16a/18, PCK 2/14, Skłodowskiej 15/15.
  - Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia.Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:
  5 lat na stolarkę okienną i drzwiową
  3 lata na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia
  licząc od dnia końcowego odbioru robót,
 2. Roboty dodatkowe: Remont mieszkania przy ul. Katowickiej 3/11
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Roboty dodatkowe: Remont mieszkania przy ul. Katowickiej 3/11
 3. Zamówienie uzupełniające: Remont mieszkania przy ul. Iłłakowiczówny 8/7 oraz ul. Sokolskiej 57/1
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Zamówienie uzupełniające: Remont mieszkania przy ul. Iłłakowiczówny 8/7 oraz
  ul. Sokolskiej 57/1
 4. Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (I/2012)
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 10 do SIWZ):
  2. Postanowienia ogólne:
  - Zamówienie podzielone jest na 6 części:
  Część nr 1 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Sokolskiej 57/1, Iłłakowiczówny 8/7, Katowickiej 3/11
  Część nr 2 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Koszalińskiej 24/87, Franciszkańskiej 24/2, Gliwickiej 146/1
  Część nr 3 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Raciborskiej 38/7, Bugli 2/8, Słowackiego 14/15
  Część nr 4 obejmuje: remont mieszkań przy ul. 1 go Maja 42/9, Cynkowej 12/1 Cynkowej 16a/8
  Część nr 5 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Marcina 5/6, Opolskiej 9b/5, Mieszka I 5/25
  Część nr 6 obejmuje: remont mieszkań przy ul. Strzelców Bytomskich 20/9, Karola 3/13
  - Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia.
  Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:
  5 lat na stolarkę okienną i drzwiową
  3 lata na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia
  licząc od dnia końcowego odbioru robót,
  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ). Jeżeli wykonawca zaoferuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis pozycji równoważnych z podaniem wytwórcy, parametrów technicznych i jakościowych potwierdzonych kartami technicznymi wyrobu wydanymi przez producenta. W przypadku wątpliwości, co do równoważności oferowanych wyrobów zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty,
  UWAGA !! Zamawiający zaleca sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdego z remontowanych mieszkań,
  UWAGA !! Zamawiający informuje, że wybrany wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia robót objętych umową oraz z tytułu zdarzeń, jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót, w następstwie, których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. ww. umowa ubezpieczeniowa musi obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy.
 5. Remont klatek schodowych budynków przy ul. Opolskiej 13 i 13A w Katowicach
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Remont klatek schodowych budynków przy ul. Opolskiej 13 i 13A w Katowicach
 6. Wykonanie remontu sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach przy ul. Witosa 23.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Zamówienie obejmuje roboty obejmujące swym zakresem roboty budowlane (obsadzenie ościeżnic stalowych, montaż skrzydeł drzwiowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wykonanie posadzki z płytek gresowych, cokolika, wykonanie tynków wewnętrznych, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian i sufitów), roboty instalacyjne (wymiana instalacji wod.-kan. i urządzeń sanitarnych) oraz roboty elektryczne (wymiana instalacji elektrycznych i osprzętu)..
 7. Wykonanie wymiany stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach przy ul. Plac pod Lipami 2.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach przy ul. Plac pod Lipami 2. Zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej w ilości 40 szt. (różne rozmiary) w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych..