Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Andrzej Stanisław

w KRS

Andrzej Stanisław Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1934 r., wiek 85 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hasse Mieczysław Izydor, Komoda Bogusław Edmund, Libiszowski Tomasz, Małecki Zdzisław Antoni, Rękas Hanna Aleksandra, Roszak De Tolkmitt Krystyna Lidia, Trybusz Adam Karol, Zielewicz Izabela Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Andersia Property Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000058643
 2. Andersia Retail Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000238196
 3. Andersia Tower Hotel Management Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000242969
 4. Atrybut Development Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000250791
 5. Długi Targ Hotel Management Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000610327
 6. Długi Targ Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000258097
 7. Kinestrefa, Poznań − KRS 0000621404
 8. Opportunity Poland, Warszawa − KRS 0000233756
 9. Probuild Holdings Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000587041
 10. Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania Projnorm Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000137383
 11. Stowarzyszenie Przyjaciół Sanatorium Dziecięcego W Osiecznej, Osieczna − KRS 0000150149

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Andersia Tower Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000234674
 2. Biernat Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000124085
 3. Bst Grupa Biznesowa Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000249395
 4. Centrum Kongresowe Biurowiec Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000058674
 5. Foksal Properties Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000049088
 6. Księcia Witolda Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000161113
 7. Lt Service Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000003338
 8. Lublin Grand Hotel Management Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000145390
 9. Lublin Grand Hotel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000061774
 10. Mera Hotel Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000171079
 11. Mysia 5 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000127586
 12. Nowogrodzka 68 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000150542
 13. Nowy Świat 5 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000063825
 14. Phn Spv 33 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000371950
 15. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa − KRS 0000099787
 16. Probuild Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000036267
 17. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Koziołki Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000086784
 18. Von Der Heyden Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000228286
 19. Von Der Heyden Partners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000080543
 20. Wema Rezydencje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000151787

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Wycena nieruchomości gruntowych położonych w granicach linii brzegowej Kanału Grodziskiego przewidzianych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gm. Grodzisk Wlkp., Kamieniec, pow. Grodzisk Wlkp., woj. wielkopolskie.
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Zamówienie obejmuje wykonanie wycen nieruchomości gruntowych i sporządzanie operatów szacunkowych, dla każdej księgi wieczystej - oddzielna wycena - operat, w celu określenia wartości rynkowej przejmowanych nieruchomości. Przedmiotem wycen będą działki gruntowe przewidziane do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, a zajęte przez Kanał Grodziski na terenie: gm. Grodzisk Wlkp., wieś: Borzysław, Grodzisk Wlkp., Chrustowo, gm. Kamieniec, wieś: Ujazd, pow. Grodzisk Wlkp., woj. wielkopolskie.
  Zamawiający wstępnie przewiduje sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchomości obejmujących łącznie 114 działki gruntowe. Przyjmuje się że:
  - jednostką rozliczeniową zamówienia będzie wycena dla 1 działki gruntowej, zwanej dalej ceną jednostkową,
  - rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o oferowaną cenę jednostkową i na pod-stawie faktycznej ilości wycenionych działek,
  - jeden operat szacunkowym obejmować winien wszystkie działki wpisane do jednej księgi wieczystej.
 2. Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z realizacją przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Usługa wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych podmiotów prawnych (cele wg załącznika nr 1 do wzoru umowy).
  2. Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
  3. Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych ( 2 egzemplarze).
  4. Oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa, operat powinien dodatkowo zawierać: protokół badania księgi wieczystej, zdjęcia wycenianej nieruchomości, szkic lokalu mieszkalnego użytkowego (trzy egzemplarze), protokół z przeprowadzonych oględzin nieruchomości (wizji w terenie), zaznaczenie na mapie Poznania położenia nieruchomości szacowanej i nieruchomości przyjętych do porównania, wycinek mapy ewidencyjnej i/lub zasadniczej,
  5. Umowa będzie miała charakter sukcesywny tj. Zamawiający będzie zlecał wykonanie wyceny w miarę pojawienia się bieżących potrzeb w danej grupie nieruchomości. Podana ilość nieruchomości może ulec zmniejszeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Podstawą rozliczenia będą ceny jednostkowe dla danego typu nieruchomości.
  6. Nieruchomością dla Zamawiającego jest zarówno nieruchomość składająca się z jednej działki zapisanej w księdze wieczystej jak i z wielu działek zapisanych
  w różnych księgach wieczystych. Decyduje o tym przede wszystkim przeznaczenie nieruchomości, jej gospodarcze wykorzystanie, sposób użytkowania oraz forma zbycia. Zamawiający przyjmuje, że w przypadku, gdy dana część zamówienia opisana jest jako kompleks to cena jednostkowa nie dotyczy pojedynczej nieruchomości w tym kompleksie, a dotyczy całego kompleksu.
  7. Szacunkowa łączna liczba operatów - 79 szt.
  8. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ( część I i część II)
  9. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.
  10. Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm. ).

  Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 3. Wycena nieruchomości niemieszkalnych - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określajacych wartość rynkową nieruchomości niemieszkalnych w Poznaniu, Biedrusku, Witkowie, Gnieźnie, Jarocinie, Śremie, Obornikach Wlkp., Krotoszynie, Pleszewie, Ostrowie Wlkp., Kaliszu, Sieradzu, Rawiczu lub Kwilczu
 4. Wycena nieruchomości będących w zasobie WAM Oddział Regionalny Poznań na 2012 r
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych na podstawie otrzymywanych sukcesywnie w 2012 roku szczegółowych zleceń z wyszczególnieniem adresów i ilości wycen. W przypadku lokali mieszkalnych - w związku z koniecznością finalizacji umów sprzedaży przed końcem 2012 r., przewiduje się możliwość zlecania ok. 40 wycen każdego miesiąca począwszy od daty zawarcia umowy.
  2.Zamówienie obejmuje nieruchomości położone w: Poznaniu, Biedrusku, Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Krotoszynie, Kwilczu, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pleszewie, Sieradzu, Swarzędzu, Śremie i Witkowie
 5. Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanej Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. położonej w Poznaniu
  Zamawiający: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o., Warszawa
  Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości niezabudowanej Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. położonej w Poznaniu
 6. Wycena majątkowa za grunty w liniach brzegowych Kanału Środkowego Obry i wycena odszkodowań za grunty zajęte czasowo. gmina Wolsztyn, Przemęt, powiat Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Poznań
  Zamawiający wstępnie przewiduje wykonanie wycen majątkowych dla 94 działek gruntowych i dla 133 działek zajętych czasowo zgodnie z opracowany projektem budowlanym. Zamówienie obejmuje wykonanie wycen majątkowych nieruchomości gruntowych przewidzianych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. Nieruchomości te znalazły się zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym pomiędzy liniami brzegowymi aktualnie odbudowywanego Kanału Środkowego Obry. Ponadto zamówienie obejmuje sporządzenie wycen majątkowych utraconych korzyści za czasowe zajęcie gruntów w trakcie wykonywania robót budowlanych w ramach prowadzonej inwestycji. Na terenie objętym zamówieniem jest realizowana odbudowa przedmiotowego kanału wraz z budowlami i podzielona jest na trzy odcinki: zadanie 1 - odcinek kanału od km 11+830 do km 13+009, zadanie 2 - odcinek kanału od km 13+009 do km 16+800 i zadanie 3 - odcinek kanału od km 16+800 do km 21+150.Działki położone są w obrębie Solec - gm. Przemęt, i obrębach Wroniawy i Gościeszyn - gm. Wolsztyn. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktycznej ilości wyko-nanych wycen działek uwzględniających przebieg linii brzegowej na omawianym odcinku Kanału w oparciu o oferowaną cenę jednostkową za wykonanie wyceny jednej działki. Oferowana przez Wykonawcę cena w zamówieniu ma obejmować: - cenę jednostkową dla wykonania wyceny majątkowej dla jednej działki do przejęcia pomnożoną przez wstępnie zakładaną ilość działek przewidzianych do wyceny, tj. cena jednostkowa x 94 szt., - cenę jednostkową dla wykonania wyceny odszkodowania dla jednej działki pomnożoną przez wstępnie zakładaną ilość działek przewidzianych do wyceny, tj. cena jednostkowa x 133 szt.. Przewiduje się sukcesywne - etapami przekazywanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji, w celu dokonywania wykupu gruntów lub wypłaty odszkodowań przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram wykonania będzie zawierał ustalony na etapie umowy załącznik do umowy - Harmonogram realizacji i tabela elementów fakturowania.
 7. Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości oraz operatów inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami - z możliwością składania ofert częściowych - IV części
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości
  oraz operatów inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych dla
  potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami - z
  możliwością składania ofert częściowych - IV części
 8. Wycena nieruchomości niemieszkalnych będących w zasobie WAM OReg. Poznań
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
  1.Zamówienie niniejsze składa się z czterech zadań częściowych:
  Zadanie częściowe 1
  Wykonanie 32 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową lub zabudowanych garażami, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału Regionalnego Poznań.
  Zadanie częściowe 2
  Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i służebności drogowych, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału.
  Zadanie częściowe 3
  Wykonanie 6 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami lub budowlami oraz wyceny urządzeń związanych z nieruchomością, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału.
  Zadanie częściowe 4
  Wykonanie 12 operatów szacunkowych wyceny lokali użytkowych lub strychów wraz z określeniem wartości ich udziału w nieruchomości wspólnej, mieszczących się w budynkach położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału.
  2.Zamówienie obejmuje nieruchomości na terenie miejscowości: Poznań, Biedrusko, Gniezno, Witkowo, Kalisz, Krotoszyn. Kwilcz. Oborniki Wlkp., Ostrów Wlkp., Pleszew, Rawicz, Sieradz,Śrem.
  3.Dla każdego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
  1)wykonania wycen co najmniej w dwóch egzemplarzach, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego, w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania.
  2)wykonania dokumentacji fotograficznej wycenianych nieruchomości.
  3)nieodpłatnego wykonania aktualizacji lub potwierdzenia aktualności wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, w terminie jednego roku licząc od daty sporządzenia operatu.
  4.Powyżej opisane zamówienie obejmuje max ilości przewidywanych wycen w ramach każdego zadania częściowego w okresie obowiązywania umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia w ilości 50 % wycen określonych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2 do SIWZ.
  Pozostałe 50 % to możliwe zwiększenie zakresu zamówienia, które realizowane będzie sukcesywnie w ramach zawartej umowy i w trakcie jej ważności w przypadku urzeczywistnienia się potrzeby Zamawiającego i będzie obligowało Wykonawcę do jego realizacji na zasadach określonych w umowie podstawowej
 9. Świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w związku z zamiarem sprzedaży akcji /udziałów niżej wymienionych spółek z Programu NFI: 1. Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A. z siedzibą w Kotlarni, 2. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 3. Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z siedzibą w Siewierzu, 4. DRAGMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 5. Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A. z siedzibą w Alwerni, 6. Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach, 7. KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie.
  Zamawiający: Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa
  . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w związku z zamiarem sprzedaży akcji /udziałów niżej wymienionych spółek z Programu NFI: 1. Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A. z siedzibą w Kotlarni, 2. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 3. Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z siedzibą w Siewierzu, 4. DRAGMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 5. Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A. z siedzibą w Alwerni, 6. Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach, 7. KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie zwanych dalej Spółkami, tj. przygotowanie oszacowań wartości Spółek, mających na celu określenie ceny za akcje Skarbu Państwa, zwanych dalej Zamówionymi Dziełami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonanie Zamówionych Dzieł obejmujących: 2.1.1. oszacowanie wartości każdej z ww. Spółek, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny; 2.1.2. na pisemne żądanie i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego sporządzenie jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji Zamawianych Dzieł (opcja). ZAMAWIAJĄCY ustalił, że użyte powyżej określenie na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO należy rozumieć w ten sposób, że ZAMAWIAJĄCY w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania Zamówionych Dzieł, o którym mowa w ppkt 2.1.2. i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w piśmie. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo nie wykorzystania opcji, o której mowa w ppkt 2.1.2. Szczegółowy zakres oraz warunki jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia i jego wykonanie określone są w projekcie umowy (projekt umowy, której zawarcia oczekuje ZAMAWIAJĄCY od WYKONAWCY stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ), zwanej dalej Umową. Zamówione Dzieła, o których mowa w pkt. 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny być opracowane w formie pisemnej i powinny uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień ich sporządzenia lub inny dzień w przypadkach uzasadnionych i za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO lub na jego żądanie oraz zawierać wynikające z nich wnioski. Do Zamówionych Dzieł należy dołączyć w formie ponumerowanych załączników oryginały, odpisy lub kserokopie dokumentów stanowiących podstawę ich wykonania potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji WYKONAWCY. Zamówione Dzieła powinny być przekazane ZAMAWIAJĄCEMU także na nośnikach magnetycznych umożliwiających ich wykorzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie innej niż zapis na papierze. Do sporządzonych Zamówionych Dzieł określonych w pkt 2.1. ppkt 2.1.1. oraz do sporządzonych aktualizacji Zamówionych Dzieł, WYKONAWCA powinien dołączyć pisemne oświadczenie Zarządu Spółki o zgodności informacji w nich zawartych ze stanem faktycznym lub wyjaśnić przyczynę braku takiego oświadczenia. W ramach wynagrodzenia za Zamówione Dzieła, na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie przekraczającym terminu obowiązywania Umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania: jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji wszystkich lub wybranych Zamówionych Dzieł, o których mowa w ppkt 2.1.1. Aktualizacja Zamówionych Dzieł winna dotyczyć stanu faktycznego i prawnego na dzień jej sporządzenia lub inny dzień w przypadkach uzasadnionych i za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, z zachowaniem warunków sporządzania Zamówionych Dzieł, o których mowa w Załączniku Nr 2 do Umowy. WYKONAWCA jest ponadto zobowiązany do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zmianach prawa lub wystąpieniu innych istotnych zdarzeń mających wpływ na sytuację Spółki. Wszystkie przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w ramach wykonania Umowy Zamówione Dzieła mają być podpisane i opieczętowane na każdej stronie pieczęcią WYKONAWCY i parafami osób reprezentujących WYKONAWCĘ wraz z zaznaczeniem wersja z dnia .... oraz według stanu na dzień.... 3.ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę zamówienia Podwykonawcom.
 10. wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (lub ich nie wyodrębnionej części) dla potrzeb monitorowania zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
  wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (lub ich nie wyodrębnionej części) dla potrzeb monitorowania zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 11. Wykonanie operatów szacunkowych określających rynkową wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego WAM w Poznaniu - część I
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
  1.Zamówienie realizowane jest w dwóch częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. Niniejsza część I dotyczy wycen nieruchomości z wyłączeniem lokali mieszkalnych. Część II dot. wykonania operatów szacunkowych lokali mieszkalnych realizowana będzie po uruchomieniu wstrzymanej na dzień dzisiejszy sprzedaży tych lokali.

  2.Część I zamówienia składa się z czterech zadań częściowych:

  Zadanie 1
  Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową lub zabudowanych garażami, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału Regionalnego Poznań.

  Zadanie 2
  Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i służebności drogowych, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału.

  Zadanie 3
  Wykonanie 20 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami lub budowlami oraz wyceny urządzeń związanych
  z nieruchomością, położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału.

  Zadanie 4
  Wykonanie 10 operatów szacunkowych wyceny lokali użytkowych lub strychów wraz z określeniem wartości ich udziału w nieruchomości wspólnej, mieszczących się w budynkach położonych w miejscowościach objętych właściwością Oddziału.

  3.Zamówienie obejmuje nieruchomości na terenie miejscowości: Poznań, Biedrusko, Gniezno, Jarocin, Kalisz, Kórnik, Krotoszyn, Kwilcz, Leszno, Murowana Goślina, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Ostrów Wlkp., Pleszew, Rawicz, Sieradz, Stęszew, Śrem, Witkowo.
  4.Dla każdego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:
  1)wykonania wycen co najmniej w dwóch egzemplarzach, zgodnie z każdorazowym zleceniem Zamawiającego, w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania.
  2)wykonania dokumentacji fotograficznej wycenianych nieruchomości.
  3)nieodpłatnego wykonania aktualizacji lub potwierdzenia aktualności wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym, w terminie jednego roku licząc od daty sporządzenia operatu.
  5.Operaty szacunkowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
  6.Operaty szacunkowe powinny być wykonane z należytą starannością, zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców oraz z etyką zawodową.
  7.Powyżej opisane zamówienie obejmuje prawo opcji w ramach którego podstawowe zamówienie stanowi 50 % ilości wycen określonych w formularzu cenowym wg załącznika nr 2 do SIWZ. Pozostałe 50 % to możliwe zwiększenie zakresu zamówienia, które realizowane będzie w ramach zawartej umowy i w trakcie jej ważności, każdorazowo na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego.
  8.Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku urzeczywistnienia się potrzeby Zamawiającego i będzie obligowało Wykonawcę do jej realizacji na zasadach określonych w umowie podstawowej
 12. Wykonanie 18 operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości
  Zamawiający: Urząd Gminy, Suchy Las
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie 18 operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wartości rynkowej nieruchomości. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie operatów w celu ustalenia odszkodowania za drogę, celem nabycia pod drogę i celem sprzedaży- szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  Integralną część SIWZ stanowi projekt umowy (załącznik Nr 3 do SIWZ).

Inne osoby dla Jakubowski Andrzej Stanisław (123 osoby):