Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Andrzej

w KRS

Andrzej Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Pielnia (Podkarpackie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarczyk Kazimierz, Bednarczyk Zdzisław, Jakubowski Stanisław, Michalak Aleksander, Michalak Kazimierz, Ołowiańczyk Antoni, Ołowiańczyk Zygmunt, Sajdak Kazimierz, Sokołowski Bogusław, Suszko Władysław, Szczerba Augustyn

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pluskwa Waldemar

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Kółko Rolnicze W Pielni, Pielnia − KRS 0000215732
 2. Ludowy Klub Sportowy Orion, Pielnia − KRS 0000383971
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, Pielnia − KRS 0000102724
 4. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Pielnianie Na Rzecz Odnowy, Rozwoju i Zachowania Tradycji Wsi Pielnia, Pielnia − KRS 0000421058
 5. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Sołtysów Gminy Zarszyn, Zarszyn − KRS 0000102152
 6. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Edukacji, Sanok − KRS 0000289862

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013-2014
  Zamawiający: Gmina Zarszyn, Zarszyn
  Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013-2014 w następującym zakresie:
  Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na trzy rejony - części
  Rejon nr 1- drogi o długości 30,1 km obejmują:
  1.Miejscowość Bażanówka,- długość 9,2 km - nr ewid. dz.: 10, 61, 659/1, 659/2, 778, 777, 844, 823, 149, 702, 554, 1070, 660, 333, 77, 417, 529, 424, 429, 526, 537, 405, 356, 456/1, 456/2, 889, 1057, 1025, 999, 377, 306, 330, 615, 620, 235, 240,
  2.Miejscowość Długie- długość 13,5 km, nr ewid. dz.:1017, 1034, 1099, 1127, 1257, 826, 879, 851/4, 896, 825, 820, 983, 1255, 1256, 1090, 864, 938, 1115, 1131, 773, 729, 1351, 1355/2, 1353/9, 813, 914, 932, 950, 980, 965, 961, 1061, 1112, 1155, 1168, 1175, 1248, 1243, 1238 1234, 1214, 1311, 1307, 1295, 1266, 1332, 1344,
  3.Miejscowość Nowosielce- długość 7,4 km, nr ewid dz.: 774, 836, 846/2, 957/2, 991, 998, 1024, 1085, 1613/2, 735, 587, 480, 493, 494, 561, 582, 755, 1051, 658, 645, 625, 856, 876, 1086, 1135, 1140, 1032, 999/4,
  Rejon nr 2- drogi o długości 6,3 km obejmują:
  1.Miejscowość Pielnia- długość 6,3 km, nr ewid. dz.: 904, 939, 945, 916/2, 918, 915, 909, 908, 934,
  Rejon nr 3 - drogi o długości 21 km obejmują:
  1.Miejscowość Zarszyn- długość 4, 4 km, nr ewid. dz.: 633,985, 996, 75, 768, 829, 844, 1177, 995/4, 1159, 1205, 731, 862, 1253, 128,
  2.Miejscowość Posada Zarszyńska,- długość 5,5 km, nr ewid. dz.: 103, 116, 117, 209, 378, 313, 392, 607, 599, 771, 348, 341, 660, 643, 771, 806, 807, 243, 331, 483, 463, 517, 354,
  3.Miejscowość Odrzechowa - długość 10 km, nr ewid. dz.: 226, 233, 348, 372, 389/1, 393/2, 407, 453, 628, 932, 1246/1, 873, 647, 229, 646/2, 648, 649/1, 649/3, 842, 843, 796/1, 45/1, 46/4, 46/6, 171/1, 178/1, 179/1, 337/1, 600/1, 641/1, 642/1, 643/5, 643/7, 644/3, 650/3, 650/5, 651/4, 654/3, 654/5, 825/1, 831/1, 833/1, 834/1, 836/1, 837/3, 837/5, 846/1, 847/1, 850/3, 851/2, 887/3, 887/5, 528, 478, 477, 509, 665, 666, 675, , 705, 702, 690, 445, 416, 1246/1, 336, 467, 468/1,
  4.Miejscowość Pastwiska - długość 1,1 km, nr ewid. dz.: 1020, 1003,
  Oferent może złożyć ofertę całościową lub na wybrane rejony- części zamówienia.
  Złożone oferty, zarówno na całość zadania, jak i częściowe będą rozpatrywane jednocześnie w odniesieniu do poszczególnego rejonu.
  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
  1. Każdorazowy wyjazd do akcji odśnieżania będzie się odbywał na zlecenie sołtysa danego sołectwa, a zakres robót ( kilometraż i stopień trudności) będzie przez niego każdorazowo potwierdzany w rejestrze wyjazdów. Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi na drogach gminnych wewnętrznych najpóźniej do 2 godzin od chwili zgłoszenia.
  W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych Wykonawca winien prowadzić 24- ro godziny dyżur (pod telefonem).
  Zamawiający ustala trzy stopnie trudności wykonania przedmiotu zamówienia:
  * I stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej do 0,5 m.
  * II stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej od 0,5 m do 1 m.
  * III stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej powyżej 1m.
  Zależność - w kosztach odśnieżania - pomiędzy w/w stopniami jest następująca:
  Jeżeli wartość (cena) odśnieżania 1 km drogi przy I stopniu trudności wynosi - Y, to:
  * wartość (cena) odśnieżania 1 km drogi przy II stopniu trudności wynosi - 2 x Y,
  * wartość (cena) odśnieżania 1 km drogi przy III stopniu trudności wynosi - 3 x Y,
  * wartość likwidacji śliskości ustala się na cenę 150% I stopnia trudności odśnieżania( cena ta zawiera wartość materiału do likwidacji śliskości).
  2. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu umożliwiających realizację zadania, wymagana dyspozycyjność całodobowa, konieczność posiadania telefonu komórkowego przez Wykonawcę.
  3. Likwidowanie śliskości będzie się odbywało na całej szerokości dróg w miejscach szczególnie niebezpiecznych, decydujących o możliwości ruchu, takich jak: niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi, przystankach autobusowych
 2. Odśnieżanie dróg Gminnych i wewnetrznych w sezonie zimowym 2012-2013
  Zamawiający: Gmina Zarszyn, Zarszyn
  Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zarszyn o łącznej długości 42,1 km w sezonie zimowym 2012/2013.
  Poszczególne rejony - części obejmują:
  Rejon - część nr 1 w Pielni- drogi o długości 7,3 km;
  Rejon - część nr 2 w Odrzechowej - drogi o długości 8,5 km
  Rejon - część nr 3 w Jaćmierzu, Posadzie Jaćmierskiej, Jaćmierzu Przedmieściu i Bażanówce - drogi o długości 11,9 km;
  Rejon - część nr 4 w Długiem i w Nowosielcach - drogi o długości 8,5 km;
  Rejon - część nr 5 w Zarszynie i w Posadzie Zarszyńskiej - drogi o długości 4,8 km;
  Rejon - część nr 6 w Pastwiskach - drogi o długości 1,1 km;
  Zamawiający ustala trzy stopnie trudności wykonania przedmiotu zamówienia:
  I stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej do 0,5 m.
  II stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej od 0,5 m do 1 m.
  III stopień trudności - odśnieżanie pasa drogowego na szerokości 4 m. przy średniej grubości pokrywy śnieżnej powyżej 1m.

Inne osoby dla Jakubowski Andrzej (74 osoby):