Kogo reprezentuje osoba

Jakubowski Tomasz Andrzej

w KRS

Tomasz Andrzej Jakubowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Jakubowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Pabianice (Łódzkie)
Przetargi:112 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Falecki Wojciech Andrzej, Garnuch Bartłomiej, Garnuch Wojciech Zbigniew, Jakubowska Mariola Anna, Jakubowski Łukasz Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowska Mariola Anna, Jakubowski Łukasz Piotr, Kusiak Dariusz Paweł, Kusiak Przemysław Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zięba Rafał Piotr
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowska Mariola Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Batavia Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000594638
 2. Batavia Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Pabianice − KRS 0000595847
 3. Centrum Informacji Biznesu Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000095748
 4. Chrysler Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000284277
 5. Fundacja Kzp Academy, Warszawa − KRS 0000642545
 6. Immostate Development Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000250089
 7. Imosess Software Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000688569
 8. Imosess Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000586169
 9. Impuls-med Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000180740
 10. Impuls-med Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Pabianice − KRS 0000297379
 11. Kochański Amp; Partners Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000625481
 12. Kochański Zięba Group Management Sp. J., Warszawa − KRS 0000643180
 13. Kochański Zięba i Partnerzy Rachunkowość i Finanse Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000267137
 14. Lohmann Amp; Rauscher Polska Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000396733
 15. Menii Dystrybucja Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000775341
 16. Monra Prestige Group Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000292413
 17. Nord Farm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000308635
 18. Reach Bfm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000621660
 19. Rpgz Iv Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000600866
 20. Rpgz Ix Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000709480
 21. Rpgz Vi Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000708265
 22. Rpgz Vii Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000709606
 23. Rpgz Viii Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000710353
 24. Systamed - D.kusiak i P.zawirski Sp. J., Łódź − KRS 0000342335
 25. Universal Fibers Europe Sp. Z O.O., Gorzów Wielkopolski − KRS 0000682268
 26. Unlarico Poland Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000335164
 27. Zięba Amp; Partners Rachunkowość i Finanse Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000611576
 28. Zięba Amp; Partners Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000762852

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Atut Focus S.A., Kraków − KRS 0000247804
 2. Aurec Capital Development Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000709367
 3. Basalt Bar Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000300537
 4. Bazalt Composite Industry Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Kraków − KRS 0000301333
 5. Bioagra S.A., Warszawa − KRS 0000218705
 6. Ciepłownia Siemianowice Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000142460
 7. El-trans Ii Sp. Z O.O., Radzymin − KRS 0000159974
 8. Estate Development Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000210508
 9. Gerium Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000296025
 10. Gge Polska Gaz Sp. Z O.O., Wysogotowo − KRS 0000599915
 11. Gro Nieruchomości Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000575562
 12. Hamernia Invest Bis Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000263182
 13. Hamernia Invest Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000262250
 14. Immo Park Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000300512
 15. Isp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000397072
 16. Iss Hs Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000601008
 17. Jevlar Solutions Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000299088
 18. Kraków City Park Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000275833
 19. Ntd Offshore Poland Sp. Z O.O., Kielno − KRS 0000557748
 20. Partner Holding Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000191141
 21. Paul Hartmann Polska Sp. Z O.O., Pabianice − KRS 0000151009
 22. Polskie Centrum Inwestycyjne S.A., Mysłowice − KRS 0000151765
 23. Quick-mix Sp. Z O.O., Strzelin − KRS 0000006638
 24. Railway Infrastructure And Integration Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000022745
 25. Real Consulters Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000264634
 26. Ref Eastern Opportunities Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000292949
 27. Ref Poland 2012 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000274992
 28. Rpgz Ii Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000600543
 29. Schmidtschmidt Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000280552
 30. Spółka Adwokacka Zięba, Wspólnicy Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000312761
 31. Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Kraków − KRS 0000008797
 32. Sun House Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000181133
 33. Techdow Pharma Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000641641
 34. Towarowa Giełda Energii S.A., Warszawa − KRS 0000030144
 35. Xxxx Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000400693
 36. Yit Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000709570

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa opatrunków specjalistycznych przylepnych dla potrzeb WSM in. J. Strusia w Poznaniu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków specjalistycznych przylepnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym zawierającym szczegółowy opis opatrunków w pakietach od 1 - 19 , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 2. Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę z podziałem na 24 pakiety - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Cenowy. CPV: 33141110-4. 2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679.). 3. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm przenoszących europejskie normy lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub też - w przypadku ich braku - europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art.30 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 4. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Apteki Zamawiającego za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych. 5. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy do apteki szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego, w godz. 7:35 -15:00 w czasie nie dłuższym niż 3 dni od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego w sposób opisany w pkt. 3.4 SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zamówionego towaru w miejscu wyznaczonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 6. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji danych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 7. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt. 9. Podane w załączniku nr 3 do SIWZ ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, w celu określenia ceny oferty. Faktyczna ilość zamawianych materiałów opatrunkowy zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) ilości materiałów opatrunkowych są ilościami maksymalnymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 10. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek (bezpłatnych) oferowanego asortymentu w ilościach: 1) dla pakietu nr 2 poz. 1-3 po 1 opakowaniu, 2) dla pakietu nr 16 poz. 1 - 3 szt. 3) dla pakietu nr 17 poz. 1 - 1 opakowanie. Próbki w pakietach nr 2, 16, 17 posłużą Zamawiającemu do oceny wg kryterium ocena jakościowa (Parametry do oceny jakościowej - Załącznik nr 7 do SIWZ) pod warunkiem, iż będą odpowiadać opisowi asortymentu podanemu w Załączniku nr 3 do SIWZ. Termin dostawy próbek - najpóźniej w dniu otwarcia ofert. Każda próbka powinna zawierać dołączony opis z numerem wskazującym, której pozycji przetargowej dotyczy. Ponadto wymagany jest pisemny wykaz asortymentu i ilości dostarczonych próbek. W przypadku gdy podczas oceny próbek osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności parametrów oferowanych materiałów opatrunkowych stwierdzą, że parametry zaoferowanych materiałów opatrunkowych są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, to oferta Wykonawcy w tym pakiecie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca wymaga zwrotu próbek, bez względu na ich stan dołączy do oferty odpowiednie zastrzeżenie, że są one zwrotne po zakończeniu postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą - próbki dotyczące wygranych pakietów zostają, u Zamawiającego zgodnie z art.97 ust 1 ustawy PZP. Zwrot próbek odbywa się na koszt Wykonawcy. 11. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. 12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w umowie w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika. 13. Dopuszcza się zmiany umowy polegające na obniżeniu ceny jednostkowej przedmiotu umowy np. w przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych przez producentów. Strony uzgadniają że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po cenach niższych, uwzględniających promocję cenową, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego w formie pisemnej
 3. Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala z możliwością składania ofert częściowych pakiety 1- 30 do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie w asortymencie i ilościach określonych w załączonych formularzach cenowych.
 4. Dostawa materiałów opatrunkowych, sterylizacyjnych i artykułów włókninowych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
  Dostawa materiałów opatrunkowych, sterylizacyjnych i artykułów włókninowych jednorazowego użytku:
  1. Materiały opatrunkowe I,
  2. Materiały opatrunkowe II,
  3. Materiały opatrunkowe III,
  4. Materiały opatrunkowe IV,
  5. Plastry i przylepce,
  6. Opatrunki specjalistyczne,
  7. Opatrunki do stabilizacji wkłuć centralnych,
  8. Opatrunki żelowe,
  9. Opatrunki parafinowe z chloroheksydyną,
  10. Opatrunki do ran głębokich,
  11. Opatrunek hydrożelowy,
  12. Opatrunki zawierające związki jodu,
  13. Opatrunki z węglem aktywnym,
  14. Opaska do rurek intubacyjnych,
  15. Setony i tupfery,
  16. Elastyczne siatki opatrunkowe,
  17. Tampony neurochirurgiczne,
  18. Podkłady i pieluchomajtki,
  19. Opatrunek rogówki,
  20. Fartuchy sterylne chirurgiczne,
  21. Fartuchy niejałowe jednorazowego użytku,
  22. Ubrania chirurgiczne,
  23. Prześcieradła jednorazowego użytku,
  24. Podkłady medyczne - rolki,
  25. Obłożenia i serwety,
  26. Sterylne folie chirurgiczne,
  27. Maski chirurgiczne jednorazowego użytku,
  28. Czepki chirurgiczne jednorazowego użytku,
  29. Materiały sterylizacyjne I,
  30. Materiały sterylizacyjne II,
  31. Wskaźniki,
  32. Naboje gazowe z EO,
  33. Różne, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 3 do SIWZ
 5. Przetarg nieograniczony nr M-2/2012 na dostawę odzieży z włókniny jednorazowego użytku, opisanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
  P r z e d m i o t e m zamówienia jest dostawa odzieży z włókniny jednorazowego użytku, opisanego w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
 6. Dostawa opatrunków - 25 pakietów, w ciągu 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawa opatrunków - 25 pakietów, w ciągu 12 miesięcy
 7. Dostawy opatrunków hydropolimerowych piankowych, opatrunków jałowych do zaopatrywania ran chirurgicznych, serwet operacyjnych, siatkowych elastycznych rękawów opatrunkowych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran GENADYNE A4.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy opatrunków hydropolimerowych piankowych, opatrunków jałowych do zaopatrywania ran chirurgicznych, serwet operacyjnych, siatkowych elastycznych rękawów opatrunkowych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran GENADYNE A4 dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika wTarnowie. Sprawa AE/ZP-27-04/12. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 Pakietów.
 8. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
  1.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla szpitala w lokalizacjach ul. Traugutta 116 oraz al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu, według wymienionych niżej części :

  ZADANIE 1 - Wata celulozowa, bawełniano-wiskozowa,
  ZADANIE 2 - Opaski dziane, elastyczne,
  ZADANIE 3 - Chusta trójkątna,
  ZADANIE 4 - Gaza bawełniana,
  ZADANIE 5 - Kompresy gazowe niewyjałowione,
  ZADANIE 6 - Kompresy jałowe 8 i 12 - warstwowe,
  ZADANIE 7 - Serwety wyjałowione,
  ZADANIE 8 - Kompresy neurochirurgiczne jałowe,
  ZADANIE 9 - Tampony z gazy opatrunkowej bawełnianej, bielonej,
  ZADANIE 10 - Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny pełnobarierowej, zgodna z normą PN-EN 13795,
  ZADANIE 11 - Siatki opatrunkowe elastyczne,
  ZADANIE 12 - Opaski i podkłady gipsowe szybkowiążące:
  GRUPA 1,
  GRUPA 2.
  ZADANIE 13 - Opaski usztywniające,
  ZADANIE 14 - Opatrunki siatkowe jałowe nie przywierające do ran i przeszczepów:
  GRUPA 1,
  GRUPA 2,
  GRUPA 3.
  ZADANIE 15 - Opatrunki hydrożelowe:
  GRUPA 1,
  GRUPA 2,
  GRUPA 3,
  GRUPA 4,
  GRUPA 5,
  GRUPA 6.
  ZADANIE 16 - Opatrunki chirurgiczne hemostatyczne wchłaniane:
  GRUPA 1,
  GRUPA 2,
  GRUPA 3.
  ZADANIE 17 - Folie operacyjne,
  ZADANIE 18 - Plastry:
  GRUPA 1,
  GRUPA 2,
  GRUPA 3,
  GRUPA 4,
  GRUPA 5.
  ZADANIE 19 - Przylepce,
  ZADANIE 20 - Koc ratunkowy,
  ZADANIE 21 - Myjka jednorazowa,
  ZADANIE 22 - Plaster z opatrunkiem,
  ZADANIE 23 - Przylepce na rolce,
  ZADANIE 24 - Serweta,
  ZADANIE 25 - Gąbeczki,
  ZADANIE 26 - Ręczniczki,
  ZADANIE 4A - Gaza bawełniana,
  ZADANIE 6A - Kompresy jałowe 8 i 12 - warstwowe,
  ZADANIE 9A - Tampony z gazy opatrunkowej bawełnianej, bielonej,
  ZADANIE 10A- Bielizna operacyjna sterylna jednorazowego użytku z włókniny pełnobarierowej, zgodna z normą PN-EN 13795 ,
  ZADANIE 12 GRUPA 3 - Opaski i podkłady gipsowe szybkowiążące,
  ZADANIE 17A - Folie operacyjne.
  Ww. części przedmiotu zamówienia wykazane zostały i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  1.2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ
 9. Dostawa leków, płynów infuzyjnych, nici chirurgicznych, opatrunków specjalistycznych, produktów do żywienia poza i dojelitowego oraz albumin z podziałem na 21 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/2/2012
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Dostawa leków, płynów infuzyjnych, nici chirurgicznych, opatrunków specjalistycznych, produktów do żywienia poza i dojelitowego oraz albumin z podziałem na 21 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/2/2012
  Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia
  I Folie opatrunkowe
  II Materiały opatrunkowe
  III Opatrunek specjalistyczny
  IV Opatrunek specjalistyczny
  V Gąbka hemostatyczna
  VI Materiały opatrunkowe
  VII Materiały opatrunkowe
  VIII Preparaty do żywienia dojelitowego
  IX Preparaty do żywienia pozajelitowego
  X Leki
  XI Leki
  XII Leki
  XIII Leki
  XIV Szwy różne
  XV Albuminy
  XVI Leki
  XVII Antybiotyki
  XVIII Narkotyki
  XIX Płyny infuzyjne
  XX Szwy wchłanialne
  XXI Szwy niewchłaniane
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawiera załącznik nr 2 - 22 do SIWZ
 10. Dostawa wyrobów z włókniny w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, Opoczno
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów z włókniny w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie (Zał. 4) zadanie 1 - Wyroby w włókniny różne zadanie 2 - Wyroby z włókniny jałowe zadanie 3 - Serwety jałowe zadanie 4 - Ręczniki jałowe zadanie 5 - Wyroby z włókniny różne zadanie 6 - Komplet chirurgiczny zadanie 7 - Folie chirurgiczne zadanie 8 - Jałowa osłona do przewodów medycznych zadanie 9 - Papierowe filtry do kontenera zadanie 10 - Śliniaki medyczne.
 11. Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 3 miesięcy.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok
  Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 3 miesięcy.
 12. Dostawa materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, soczewek ocznych i materiał wiskoelastyczny, stomatologia
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
  Dostawa materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, soczewek ocznych i materiał wiskoelastyczny, stomatologia
 13. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz siatek chirurgicznych dla SPZOZ Krotoszyn
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krotoszyn
  Dostawa materiałów opatrunkowych oraz siatek chirurgicznych
  dla SPZOZ Krotoszyn - pakiet nr 1-9
 14. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - DOGRYWKA II
  Zamawiający: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - DOGRYWKA II
 15. Dostawa jednorazowych ubrań i obłożeń operacyjnych dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
  Dostawa jednorazowych ubrań i obłożeń operacyjnych dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro
 16. na dostawy środków opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  gazy, kompresy, wata, przylepce, plastry, itp.
 17. Dostawy materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
  Dostawy materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych z podziałem na 29 pakietów asortymentowych
 18. Dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej
 19. Dostawa materiałów opatrunkowych i podtlenku azotu dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
  Dostawa materiałów opatrunkowych i podtlenku azotu dla apteki szpitalnej
 20. Dostawa materiałów opatrunkowych, leków.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
  Dostawa materiałów opatrunkowych, leków.
 21. Dostawa materiałów medycznych (opatrunki, folie operacyjne, pieluchomajtki) dla potrzeb Apteki Szpitalnej w Głogowie z przeznaczeniem na oddziały szpitalne
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Głogów
 22. Dostawy materiałów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego do Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 23. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Łódź
 24. dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki
 25. sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych DZ-751-28/11
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 26. DOSTAWY ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 27. DOSTAWY ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH DLA TOMASZOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 28. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz jednorazowego użytku
  Zamawiający: 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Elbląg
 29. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 30. Dostawa wyrobów medycznych - materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków
 31. DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH I OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 32. dostawa materiałów medycznych (materiały opatrunkowe, maski chirurgiczne)
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 33. dostawa materiałów opatrunkowych, siatek do przepuklin, podtlenku azotu, venflonów
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 34. Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych z podziałem na 26 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/24/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 35. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów opatrunkowych na okres 1-go roku podzielony na 19 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
 36. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 37. sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
 38. Dostawa materiałów opatrunkowych, fartuchów, materiałów włókninowych, pieluch, folii operacyjnych
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Starogard Gdański
 39. Dostawa produktu farmaceutycznego o nazwie PROMOGRAN 28 cm2.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 40. Dostawa opatrunków
  Zamawiający: Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie, Olsztyn
 41. 03/01/011 opatrunki
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Wrocław
 42. Dostawa leków, opatrunków III
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Starogard Gdański
 43. Materiały opatrunkowe, sterylizacyjne i artykuły włókninowe jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
 44. Dostawa ubrań jednorazowego użycia, odzieży niejałowej i jałowej, obłożeń operacyjnych oraz pieluchomajtek dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 45. DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 46. Dostawa materiałów medycznych do ZOZ w Łowiczu
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Łowicz
 47. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 48. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wojewódzki, Jelenia Góra
 49. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 50. Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
 51. dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego, Mielec
 52. Dostawa leków, nici chirurgicznych i opatrunków specjalistycznych z podziałem na 7 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/ 3 /2011
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 53. Dostawa opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 54. DLG/111/10 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu, Opole
 55. Dostawa materiałów opatrunkowych. Sprawa znak: ZP.3520/41/10
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 56. dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Lesko
 57. Materiały Opatrunkowe (ZOZ/ZP/PN/DOS/10/9/2010)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Wągrowiec
 58. 39/10
  Zamawiający: 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 59. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzeziny
 60. dostawy opatrunków
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
 61. Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki szpitalnej Szpitala powiatowego im. PCK w Nisku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nisko
 62. Dostawy materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław
 63. Dostawa zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran w ramach realizacji zadania pod nazwą: Zakup aparatury medycznej ratującej życie po ciężkich urazach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 64. szwy chirurgiczne, opatrunki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opole Lubelskie
 65. szwy chirurgiczne, opatrunki
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opole Lubelskie
 66. Dostawa materiałów opatrunkowych dla apteki szpitalnej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Golub-Dobrzyń
 67. ZAKUP OPATRUNKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 68. DIZ / 19 / 2010
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Włocławek
 69. Dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych oraz ładunków do staplerów - 16 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 70. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych i siatek chirurgicznych do przepuklin w podziale na zadania asortymentowe dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, Opoczno
 71. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Łódź
 72. Przetarg nieograniczony M-20/2010
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 73. Dostawa materiałów opatrunkowych, fartuchów jednorazowych, rękawic dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
  Zamawiający: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Szczecin
 74. sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, Trzebnica
 75. Dostawa produktów medycznych do pielęgnacji ciała (pieluchomajtki, podkłady, plastry i inne medykamenty ) - 14 pakietów.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Kolbuszowa
 76. dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 77. Dostawa materiałów opatrunkowych, materiałów włókninowych i rękawic.
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Starogard Gdański
 78. Dostawy opatrunków i innych materiałów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 79. DOSTAWA MATERIALÓW OPATRUNKOWYCH,SIATEK DO PRZEPUKLIN,PODTLENKU AZOTU, VENFLONÓW
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
 80. DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ASK/DZP/PN-16/2010
  Zamawiający: Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 81. Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Apteki szpitalnejw Głogowie. Znak sprawy: ZP/21/2010
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Głogów
 82. Dostawa materiałów opatrunkowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
 83. Dostawa hemostatyków wchłanianych, specjalistycznych opatrunków przylepnych i nieprzylepnych, bandaży, produktów do pielęgnacji skóry, waty i gazy medycznej oraz kompresów do magazynu Apteki SPWSZ przy ulicy Arkońskiej 4 w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 84. Dostawa leków, nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych z podziałem na 25 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/14/2010.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 85. zakup opatrunków 13/ZP/2010
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 86. Dostawa strzykawek, igieł, kaniul i fartuchów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 87. Dostawa bielizny jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Łódź
 88. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz obłożeń operacyjnych - sprawa nr 13/2010
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, Słupsk
 89. Dostawa pielichomajtek, podkładów z włókniny, ubrań jednorazowego użycia, odzieży niejałowej i jałowej oraz obłożeń operacyjnych dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 Um w Łodzi.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 90. Dostawy leków, substancji recepturowych, opakowań aptecznych, chemikaliów, środków kontrastowych oraz opatrunków.
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 91. ZPD/02/10 dostawa sprzętu jednorazowego użytku na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 92. Zakup i dostawa opatrunków na rany z wysiękiem
  Zamawiający: Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Opole
 93. Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 94. Dostawa materiałów opatrunkowych oraz materiałów szewnych
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 95. Materiały opatrunkowe
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Koszalin
 96. Dostawa materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, pomocniczych chirurgicznych, soczewek ocznych i materiał wiskoelastyczny, stomatologia
  Zamawiający: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wałcz
 97. Dostawa opatrunków specjalistycznych z podziałem na 4 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/ 65 /2009
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 98. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 99. Dostawa materiałów opatrunkowych
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, Łódź
 100. Dostawa materiałów opatrunkowych wg zadań 1-10 Zadanie nr 1 - Dostawa waty celulozowej (ligniny) oraz waty opatrunkowej Zadanie nr 2 - Dostawa gipsu + waty podgipsowej Zadanie nr 3- Dostawa kompresów+serwet+gazy Zadanie nr 4 - Dostawa opasek dzianych + elastycznych oraz siatek opatrunkowych Zadanie nr 5 - Dostawa opatrunku antybakteryjnego Zadanie nr 6- Dostawa plastrów jałowych Zadanie nr 7 - Dostawa podkładów ginekologicznych Zadanie nr 8 - Dostawa stonów + tupferów Zadanie nr 9- Dostawa plastrów Zadanie nr 10- Dostawa opatrunków hydroaktywnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin
 101. Dostawa art. opatrunkowych w podziale na 4 pakiety dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy, Zawiercie

Inne osoby dla Jakubowski Tomasz Andrzej (116 osób):