Kogo reprezentuje osoba

Jałkiewicz Rafał Michał

w KRS

Rafał Michał Jałkiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Drugie imię:Michał
Nazwisko:Jałkiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Bałdrzychów (Łódzkie), Uniejów (Łódzkie), Łęczyca (Łódzkie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Mirosław Stanisław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Mirosław Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawłowski Grzegorz Daniel, Kałużny Tomasz, Kowalewski Roman Zygmunt, Kozińska Alina, Kuczkowska Barbara, Madajski Jarosław Stanisław, Pajor Wacława, Pamfil Marcin, Przytuła Adam Krzysztof, Szczawińska Maria Jadwiga, Winnicki Maciej, Zapałowski Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wegner Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Małgorzata Dominika, Brodecka Katarzyna Paulina, Dębowska Alicja Krystyna, Frątczak Magdalena, Jakubowski Wojciech Cezary, Jankowski Janusz, Koperkiewicz Rafał Marek, Malinowski Andrzej Jan, Michalski Jacek Artur, Nowak Izabela Agnieszka, Stańczyk Marzena Gabriela, Szałański Julian, Wojtysiak Andrzej Jan, Ziółkowski Jacek Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefaniak Wioletta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Forever Dance Sp. Z O.O., Bałdrzychów − KRS 0000752730
 2. Forever Dance Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bałdrzychów − KRS 0000758840
 3. Fundacja Słowiańska Inspiracja, Łódź − KRS 0000697464
 4. Fundacja Tu Brzoza, Nowy Pudłów − KRS 0000556071
 5. Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa Sp. Z O.O., Uniejów − KRS 0000054551
 6. Katmar Sp. Z O.O., Sierpów − KRS 0000062797
 7. Lokalna Organizacja Turystyczna Centralny Łuk Turystyczny, Łęczyca − KRS 0000367876
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Spycimierzu, Spycimierz − KRS 0000205828
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Uniejowie, Uniejów − KRS 0000121961
 10. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000167402
 11. Pracownia Nowych Technologii Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000664223
 12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalanej Termy Uniejów Sp. Z O.O. W Uniejowie, Uniejów − KRS 0000080411
 13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Łęczycy Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000078200
 14. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź − KRS 0000115583
 15. Samodzielne Koło Terenowe Nr 55 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Łodzi, Łódź − KRS 0000060769
 16. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Na Zamku Królewskim W Łęczycy, Łódź − KRS 0000185711
 17. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Między Wartą A Nerem, Świnice Warckie − KRS 0000290678
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej Pro Publico Bono, Łęczyca − KRS 0000263480
 19. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000224996
 20. Stowarzyszenie Razem, Grabów − KRS 0000293057
 21. Stowarzyszenie Słony Strumyk, Solca Mała − KRS 0000697274
 22. Stowarzyszenie Solna Dolina, Kłodawa − KRS 0000288207
 23. Stowarzyszenie Życie, Łódź − KRS 0000151975
 24. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000139567
 25. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów − KRS 0000250380
 26. Unia Miasteczek Polskich, Kazimierz Dolny − KRS 0000319748
 27. Wróblewski, Figurski Adwokacka Spółka Partnerska, Łódź − KRS 0000719586

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ekologiczne Towarzystwo Leasingowe Ekopomoc S.A., Łódź − KRS 0000014079
 2. Fundacja Uśmiech Skauta, Łódź − KRS 0000333408
 3. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000293380
 4. Spółka Pracownicza Kłodawskiej Kopalni Soli Sp. Z O.O., Kłodawa − KRS 0000490212

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników tygodniowych praktyk uczniowskich
  Zamawiający: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Brwinów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakwaterowaniu i wyżywieniu dla uczestników tygodniowych praktyk uczniowskich (47 grup, w tym 207 uczniów i 47 nauczycieli-opiekunów) organizowanych w ramach projektu: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN, realizowanego z poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy Nr: UDA-POKL.03.03.04-00-290/09-01, zawartej między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Uniejów
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Uniejów.
  2.Odbiorem zostaną objęte:
  odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne),
  odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na:
  a) odpady biodegradowalne,
  b) papier i tektura,
  c) opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,
  d) szkło,
  e)odpady zmieszane,
  f) odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, np.:
  - stare meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. lodówki, pralki, telewizory itp.,
  - zużyte opony samochodowe, z ciągników i maszyn rolniczych,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów),
  - przeterminowane leki i chemikalia,
  - zużyte baterie i akumulatory.
  3.Łączna liczba mieszkańców Gminy Uniejów (stan na 31 grudnia 2012 r.): 7285
  4.Szacunkowa liczba gospodarstw domowych: 2240
  5.Zakres usług:
  Odbiór odpadów komunalnych odbywać ma się według następujących zasad:
  1) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny dla zabudowy jednorodzinnej (ok. 90 % gospodarstw z terenu gminy Uniejów szacunkowo segregujących u źródła):
  a) 1 worek na opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe o pojemności nie większej niż 120 l - opróżniany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  b) 1 worek na odpady mokre (ulegające biodegradacji) o pojemności nie większej niż 120 l - opróżniany nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
  c) 1 worek na papier i tekturę o pojemności nie większej niż 120 l - opróżniany nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące,
  d) 1 worek na szkło o pojemności nie większej niż 120 l - opróżniany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  e) 1 pojemnik na pozostałości po segregacji o pojemności 110- 240 l - opróżniany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
  2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny dla zabudowy wielolokalowej:
  a) pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych o pojemności 1100-2000 l - opróżniane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
  b) pojemniki na odpady mokre (ulegające biodegradacji) o pojemności 1100-2000 l - opróżniane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
  c) pojemniki na papier i tekturę o pojemności 1100-2000 l - opróżniane nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  d) pojemniki na szkło o pojemności 1100-2000 l - opróżniane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
  e) pojemnik na pozostałości po segregacji o pojemności1100-5000 l - opróżniane nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,
  3) Zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  a) 1 pojemnik na chemikalia o pojemności 1100 l - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  b) 1 pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o pojemności 7000 l - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  c)1 pojemnik na zużyte opony o pojemności 7000 l - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  d)1pojemnik na odpady wielkogabarytowe o pojemności 36 m3 - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  e)1 pojemnik na odpady budowlane i remontowe o pojemności 7000 l - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  f) 1 pojemnik na zużyte baterie i akumulatory o pojemności 40 l - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  g) 1 pojemnik na przeterminowane leki o pojemności 40 l - opróżniany po zgłoszeniu telefonicznym,
  4).Wykonawca zobowiązany jest do dnia 30 czerwca 2013r. do zorganizowania, wyposażenia, utrzymania oraz obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Teren, na którym zlokalizowany zostanie PSZOK powinien znajdować się w granicach administracyjnych miasta Uniejów, być ogrodzony, utwardzony, oświetlony, oznakowany, wyposażony w pojemniki wskazane w SIWZ. Zapewnienie obsługi Punktu powinno obejmować okres trwania umowy przez 3 dni w tygodniu: czwartek i sobota w godzinach 08:00 - 13:00, piątek w godzinach 14:00 - 19:00. W ramach obowiązków związanych z utworzeniem PSZOK Wykonawca ma przygotować regulamin działania PSZOK i przedstawić go Zamawiającemu do uzgodnienia do dnia 15 czerwca 2013r.
  5).Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 2 razy w roku w postaci mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów zbiórkę następujących frakcji: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
  6) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) w zabudowie jednorodzinnej (ok. 10 % gospodarstw w terenu gminy Uniejów szacunkowo niesegregujących u źródła) pojemniki o pojemności 110 -240 l -opróżniane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  7) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) w zabudowie wielolokalowej: pojemniki o pojemności 1100- 5000 l - opróżniane nie rzadziej niż 4 razy w miesiącu lub w przypadku potrzeby częstszego opróżnienia zbiornika po zgłoszeniu telefonicznym.
  8)Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb oraz odpadów z działalności gospodarczej.
  Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uniejów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
  9)Wykonawca ma obowiązek zapewnienia właścicielom nieruchomości (zabudowa jednorodzinna) zaopatrzenie w worki na wszystkie selektywne frakcje odpadów komunalnych.
  Worki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz informacją o rodzaju odpadów, których w nich gromadzić nie wolno, ponadto oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna instrukcja umieszczona na pojemnikach oraz workach ma ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Worki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2013 r. Szacunkowa ilość worków, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć podczas całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia:
  - odpady biodegradowalne- kolor brązowy ok. 10480 szt.
  - papier i tektura- kolor niebieski ok. 18150 szt.
  - opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe- kolor żółty ok. 36290 szt.
  - szkło- kolor zielony ok. 36290 szt.
  Wykonawca może zapewnić właścicielom nieruchomości możliwość zaopatrzenia w pojemniki na odpady nieposegregowane (zmieszane odpady komunalne) lub na odpady segregowane (o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów). Wykonawca udostępnia zainteresowanym właścicielom nieruchomości w/w pojemniki na podstawie zawierania z właścicielami nieruchomości umów wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę z tego tytułu żadnych kosztów. Ewentualny zakup pojemników dla osób zainteresowanych powinien odbywać się po cenach konkurencyjnych, niższych od rynkowych.
  10)Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następujące pojemniki:
  a) zużyte baterie 40 l- 1szt,
  b)chemikalia 1100 l- 1 szt,
  c) przeterminowane leki 40 l - 1 szt,
  d) zużyte opony 7000 l -1 szt,
  e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7000 l - 1 szt,
  f) odpady budowlane 7000 l -1 szt,
  g) odpady wielkogabarytowe 36 m3 - 1 szt.
  Pojemniki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2013 r. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również odbieranie odpadów komunalnych zgromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, po telefonicznym zgłoszeniu potrzeby odbioru odpadów przez Zamawiającego.
  Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, jeżeli spełnią one wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów, oraz znajdują się one w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
  Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Uniejów. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych, poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Transport odpadów do miejsca segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami. Transport odpadów frakcji mokrej do miejsca unieszkodliwiania /odzysku/ segregacji, musi się odbywać z zachowaniem warunku, iż co najmniej 50 % (wagowo) odebranych odpadów ulegających biodegradacji zostanie zagospodarowana w sposób inny niż składowanie na składowisku odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na obszarze Gminy Uniejów objętego przedmiotem niniejszej Umowy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych składających się z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obliczonych na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 645).
  Wymagany do uzyskania poziom recyklingu wynosi w roku 2013 - co najmniej 12%, w roku 2014 - co najmniej 14%, w roku 2015 - co najmniej 16%.
  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wstępnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, na podstawie, którego miałaby być realizowana usługa odbioru odpadów (z uwzględnieniem całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na odpady zbierane selektywnie, odpady zmieszane wraz z określeniem kolejności miejscowości, z których odbierane zostaną odpady, z podziałem na zabudowę jednorodzinną i wielolokalową. Harmonogram musi uwzględniać częstotliwość odbioru odpadów zgodną z zapisami przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie Harmonogramu w miarę zaistniałych potrzeb. Wywóz odpadów będzie odbywał się ściśle wg Harmonogramu, uzgodnionego przez Wykonawcę i Zamawiającego jako załącznik do umowy. Odbiór odpadów przez Wykonawcę musi odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00. Wykonawca pod żadnym pozorem nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny.
  Wykonawca obowiązany jest do zainstalowania do dnia 1 lipca 2013 r. na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania komputerowego pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
  Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku zaistnienia następującej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacja fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go w ciągu 72 godzin do Zamawiającego od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie.
  6. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych mających zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy Uniejów w okresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia stanowiąca podstawę do opracowania formularza cenowego przedstawia się następująco:
  1). odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje ok. 708 Mg
  2). odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne):
  ok. 1258,9 Mg
  3). odpady gromadzone w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  a) przeterminowane leki i chemikalia - ok. 0,02 Mg,
  b) zużyte baterie i akumulatory - ok. 0,02 Mg,
  c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - ok. 3,4 Mg,
  d) zużyte opony - ok. 9,5 Mg,
  e) odpady wielkogabarytowe - ok. 15 Mg,
  f) odpady budowlane i remontowe - ok. 20 Mg.
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jednostkowe koszty odbioru odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Uniejów oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki (za 1 Mg odbioru i zagospodarowania poszczególnych odpadów, które mają być stałymi wartościami przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia).
  UWAGA: Przedstawione wielkości ilości odpadów komunalnych są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w zakresie szacunkowej ilości odpadów komunalnych mających zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy Uniejów w okresie realizacji niniejszego przedmiotu.
 3. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników praktyk uczniowskich
  Zamawiający: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Brwinów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakwaterowaniu i wyżywieniu dla uczestników tygodniowych praktyk uczniowskich (48 grup, w tym 210 uczniów i 48 nauczycieli-opiekunów) organizowanych w ramach projektu: Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN, realizowanego z poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy Nr: UDA-POKL.03.03.04-00-290/09-00, zawartej między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.
 4. świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w terminie 4 - 7 maja 2010 roku, na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla pracowników sądów obszaru apelacji łódzkiej
  Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarsko restauracyjna w zakres której wchodzi:
  - zapewnienie noclegów w pokojach 1 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
  - zapewnienie noclegów w pokojach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
  - zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników szkolenia,
  - zapewnienie sali konferencyjnej na potrzeby szkolenia,
  - zapewnienie serwisu kawowego podczas przeprowadzanego szkolenia,
  - zapewnienie bezpłatnego parkingu dla uczestników szkolenia.