Kogo reprezentuje osoba

Janecki Kazimierz Stanisław

w KRS

Kazimierz Stanisław Janecki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Janecki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Solec-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Teresa, Bebel Maria Teresa, Bilska Irena, Boczek Zdzisław Jan, Bonar Agata, Czerwiec Krzysztof Feliks, Czwartosz Śliwa Maria, Durma Jolanta, Dziorek Jan Wiesław, Dziuba Józef, Frankowska Robak Anna, Gawłowicz Małgorzata, Goćwin Krystyna, Gorycka Elżbieta, Gręda Robert, Gryc Renata, Jabłońska Agnieszka, Jasielska Barbara, Jendrycha Bogusława, Jodłowska Izabela, Kaczmarczyk Grażyna, Kaczmarczyk Krzysztof, Kaczmarczyk Teresa, Kapinos Anna, Kochańczyk Janusz, Kokocińska Monika, Kolanowski Tomasz, Kołodziej Przemysław, Krupa Monika, Kustra Janina, Lasota Wiesław Józef, Majsak Kazimiera, Niedolaz Stanisław Andrzej, Nowak Wojciech Maciej, Olszewska Jadwiga, Pasieko Halina, Pawlak Krystyna, Pawlik Anna, Polak Józef, Półtorak Teresa, Pucicka Maria, Pytko Konrad, Stąpór Danuta, Stawska Aleksandra, Stylska Anna, Szafraniec Moćko Marta, Szałach Jan Marian, Szczepanek Władysława, Szemraj Aneta, Szymański Stanisław Tomasz, Uss Wąsowicz Alicja, Walewski Marian Andrzej, Wieczorek Maria, Wietkowska Izabela Elżbieta, Wójcik Wacław Władysław, Wójcikowska Dorota, Wyrzykowska Anna Maria, Zielińska Teresa, Łosin Grzegorz, Łukawska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasiewicz Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Kobiet Twórczych Akt, Obrazów − KRS 0000328491
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koprzywnicy, Koprzywnica − KRS 0000128671
 3. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz − KRS 0000054684
 4. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000121524
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Beszowej, Beszowa − KRS 0000071808
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000028354
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000189098
 8. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 9. Spółdzielnia Pracy Wumet W Staszowie, Staszów − KRS 0000107090
 10. Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja, Tarnów − KRS 0000286247
 11. Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Płaszów-myśliwska, Kraków − KRS 0000418231
 12. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, Pacanów − KRS 0000171631
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Puls Dla Rozwoju, Błonie − KRS 0000545704
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola − KRS 0000358239
 15. Stowarzyszenie Pogoda Ducha, Klimontów − KRS 0000405885
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 17. Stowarzyszenie Yacht Club Bezan, Tarnów − KRS 0000017077

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Pomost, Kielce − KRS 0000323015
 2. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska, Sandomierz − KRS 0000131880
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Kraków − KRS 0000151066
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych, Kraków − KRS 0000102922
 5. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Osieku, Osiek − KRS 0000068513
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej, Staszów − KRS 0000154434

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
  1 Wykonanie usługi bankowej w okresie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018 r. polegającej na udzieleniu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych / w terminie do 29 października 2010 roku . Charakterystyka kredytu: a/kwota kredytu: 500.000 zł (słownie : pięćset tysięcy złotych / b/spłata kapitału następować będzie w następujących latach : 1) Rok 2011 r. -40.000,00 zł. - 28.03.2011 r.- 20.000,00 zł. - 28.08.2011 r.- 20.000,00 zł. 2) Rok 2012r. -40.000,00 zł. -28.03.2012 r. - 20.00000 zł; -28.08.2012 r.- 20.000,00 zł 3) Rok 2013 r. - 55.000,00 zł. -28.03.2013 r. -27.000,00 zł; -28.08.2013 r. - 28.000,00 zł. 4) Rok 2014 -55.000,00 zł. -28.03.2014r. -27.000,00 zł; -28.03.2014 r. - 28.000,00 zł. 5) Rok 2015r. - 55.000,00 zł -28.03.2015 r. -27.000,00 zł -28.08.2015 r. - 28.000,00 zł. 6) Rok 2016 r . - 55.000,00 zł -28.03.2016r. -27.000,00zł; -28.08.2016 r. - 28.000,00zł. 7) Rok 2017 -100.000,00 zł -28.03.2017 r. - 25.000,00 zł; -28.05.2017 r.-25.000,00 zł; -28.08.2017 r.- 25.000,00 zł; -28.11.2017 r. - 25.000,00 zł. 8) Rok 2018- 100.000,000 zł. -28.03.2018 r. - 25.000,00 zł; -28.05.2018 r.-25.000,00 zł; -28.08.2018 r.- 25.000,00 zł; -28.11.2018 r. - 25.000,00 zł -spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie bez karencji, -odsetki od udzielonego kredytu płatne będą do 28 dnia każdego miesiąca, -spłata rat kapitałowych płatna będzie do dnia każdego wymienionego wyżej miesiąca począwszy od 28.03.2011 roku. Koszty obsługi kredytu stanowią: -prowizja przygotowawcza, -oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR dla depozytów 3M za okres od 01.09.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. powiększone o stałą marżę banku. Kredyt będzie wykorzystany w formie gotówkowej na wskazane konto..
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 w wysokości 6 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 w wysokości 6 000 000,00 PLN Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt długoterminowy, - kwota kredytu 6.000.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2010, - w roku 2010 refundacja kosztów które były ujęte w planowanym deficycie na 2010 rok, lub spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 planowane do zapłaty z zaciągniętego kredytu, a ich termin płatności przypadł do dnia uruchomienia kredytu tj. od 01.01.2010 roku do dnia uruchomienia kredytu, - oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca, - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł przypada na dzień 31.12.2010 r. - od uruchomienia kredytu prowizja - 0%, - spłata kredytu w latach 2011-2019, - karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2010 roku, - spłata kapitału po upływie karencji, na koniec każdego kwartału, pierwsza rata przypada na dzień 31.03.2011, - spłata odsetek na koniec każdego kwartału, od aktualnego zadłużenia, przy czym pierwsza rata przypada na dzień 31.12.2010, ostatnia rata do 31.12.2019 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%, - w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych, - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna, - Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy, - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców, Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z dnia 02.08.2010r. (w wysokości 3,6000 % wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 30.09.2010r Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt krótkoterminowy, - kwota kredytu 2 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2010 roku. - oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. - prowizja od uruchomienia kredytu - 0 %, - spłata kredytu (kapitał i odsetki) do dnia 31.12.2010 r. - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2010 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową - zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0%, - w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych, - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna, - Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. Kredyt zaciągany będzie w dwóch transzach tj.: I transza w wysokości 900 000,00 zł - do dnia 03.08.2010 r. II transza w wysokości 1 200 000,00 zł - do dnia 01.10.2010r. Spłata odsetek: I rata do dnia 30.09.2010r. II rata do dnia 31.12.2010r. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 12.07.2010r. ( w wysokości 3,6300 % wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 4. usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne pn Strażnica Tursko Wielkie w kwocie 452.000,00zł..
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
  Przedmiotem zamówienia Wykonanie usługi bankowej w okresie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018 r. polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne pn Strażnica Tursko Wielkie w kwocie 452.000,00 zł słownie :czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące w terminie do dnia 01 lipca 2010 roku. Charakterystyka kredytu: a/kwota kredytu: 452.000,00 zł (słownie : czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/ b/spłata kapitału następować będzie w następujących latach : 1) Rok 2011 r. - 10.000,00 zł. - 28.01.2011 r.- 10.000,00 zł. 2) Rok 2012r. -80.000,00 zł. -28.05.2012 r. - 40.00000 zł; -28.08.2012 r. -40.000,00 zł; 3) Rok 2013 r. - 50.000,00 zł. -28.05.2013 r. -50.000,00 zł; 4) Rok 2014 -80.000,00 zł. -28.03.2014r. -40.000,00 zł; -28.08.2014 r.- 80.000,00 zł ;. 5) Rok 2015r. - 80.000,00 zł -28.03.2015 r. - 40.000,00 zł -28.08.2015 r. - 40.000,00 zł 6) Rok 2016 r . -40.000,00 zł -28.03.2016r. - 20.000,00 zł -28.05.2016 r. - 20.000,00 zł 7/Rok 2017 - 40.000,00 zł -28.03.2017-20.000,00 zł; -28.05.2017 -20.000,00 zł; Rok 2018 -72.000,00 zł. -28.01.2018- 6.000,00 zł; -28.02.2018- 6.000,00 zł; -28.03.2018- 6.000,00 zł; -28.04.2018- 6.000,00 zł; -28.05.2018- 6.000,00 zł; -28.06.2018- 6.000,00 zł; -28.07.2018- 6..000,00 zł; -28.08.2018-6.000,00 zł; -28.09.2018 -6.000,00 zł; -28.10.2018 -6.000,00 zł; -28.11.2018-6.000,00 zł; -28.12.2018- 6.000,00 zł. -spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie bez karencji, - odsetki od udzielonego kredytu płatne będą do 28 dnia każdego miesiąca, -spłata rat kapitałowych płatna będzie do dnia każdego wymienionego wyżej miesiąca począwszy od 28.01.2011 roku. Koszty obsługi kredytu stanowią: -prowizja przygotowawcza, -oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce bazowej średni WIBOR dla depozytów 3M za miesiąc poprzedni powiększone o stałą marżę banku. Kredyt będzie wykorzystany w formie gotówkowej na wskazane konto..
 5. Udzielenie i obsługa kredytu.
  Zamawiający: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2.900 000,00 zł wypłacanego w następujących transzach; I transza - do 15 - grudnia - 2009 roku - kwota 1.150. 000,00 zł II transza - do 26 - stycznia - 2010 roku - kwota 1.400.000,00 zł III transza - do 25 - lutego - 2010 roku - kwota 350.000,00 zł dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w terminach i kwotach bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów spłata kredytu nastąpi: - do dnia 31 marca 2010 roku - kwota - 1.229.000,00 zł - do dnia 30 kwietnia 2010 roku - kwota - 214. 000,00 zł - do dnia 30 maja 2010 roku - kwota - 64.000,00 zł - do dnia 30 września 2010 - kwota - 1.393.000,00 zł - dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów przez zamawiającego - podana marża banku będzie stała na czas trwania umowy - oprocentowanie stałe na czas trwania umowy - udzielenie kredytu, jego wykorzystanie i spłata nastąpi w PLN - oferta cenowa obsługi kredytu powinna zawierać wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu, wszelkie prowizje i opłaty związane z uruchomieniem, spłatą i rozliczeniem. - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania Zamawiający oferuje zabezpieczenie udzielonego kredytu - prawne zabezpieczenie kredytu - weksel Zamawiający posiada środki uniemożliwiające spłatę kredytu w terminach podanych wyżej.
 6. Obsługa bankowa budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Zamawiający: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa w okresie od 1 grudnia 2009 roku do 30 listopada 2012 roku.
 7. Bankowa obsługa budżetu Gminy Koszyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zamawiający: Gmina Koszyce, Koszyce
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Koszyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II siwz Opis przedmiotu zamówienia..
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 510 000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.510.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie: a) Adaptacja WDT pod budynek administracyjny Urzędu Gminy Pacanów 2007-2010 w kwocie 900 000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), b) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich 2007-2010 w kwocie 410 000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych), c) Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie l 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych), W/w kredyt udzielony będzie na poniższych warunkach określonych przez Zamawiającego: - oprocentowanie zmienne - WIBOR 1M średniomiesięczny + prowizja banku, (stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty : według stawki WIBOR 1M na dzień 27. 07. 2009 + prowizja banku, do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z dnia podpisania umowy + prowizja banku według oferty. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy) - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, nie później niż na dzień 31.12.2009 roku - prowizja od uruchomienia kredytu - 0,0 % - splata kredytu w latach 2010-2014 - karencja w spłacie kredytu do 31 grudnia 2009r. - spłata kapitału po upływie karencji, w okresach kwartalnych, pierwsza rata 31.03.2010r. - spłata odsetek na koniec każdego kwartału, od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata do 31.12.2014 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0,0 % - pierwsza rata odsetek kredytu liczona od dnia faktycznego uruchomienia transz kredytu, - jako umowny termin uruchomienia kredytu, niezbędny do opracowania przez wykonawców symulacji jego spłaty i obliczenia ceny ofertowej, należy przyjąć dzień 27. 07. 2009r. Spłata rat kapitałowych kredytu odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

Inne osoby dla Janecki (78 osób):