Kogo reprezentuje osoba

Jaremba Eugeniusz Jan

w KRS

Eugeniusz Jan Jaremba

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Jaremba
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Nowy Dwór Gdański (Pomorskie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barc Grzegorz, Bartoszewska Teresa Mirosława, Czapla Mirosław Jan, Hyra Małgorzata, Jasińska Katarzyna Elżbieta, Joppek Roman Marian, Kochanowski Stanisław, Lamkowski Waldemar, Marcinkowski Andrzej, Marcinkowski Jerzy, Meger Jerzy, Młodziński Dariusz, Okruciński Adam, Pawłowski Roman Marek, Rudziński Bolesław, Sobierański Janusz Stefan, Sobucka Maria Jolanta, Stadnicki Kazimierz Mieczysław, Studziński Tadeusz Józef, Szałach Jerzy, Wiśniewski Konrad Zygmunt, Woś Kazimierz, Wróblewski Michał, Ziętek Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. Z O.O. W Nowym Dworze Gdańskim, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000185843
 2. Fundacja Rozwoju Szkoły Katolickiej Lumen, Malbork − KRS 0000170047
 3. Gdański Obszar Metropolitalny, Gdańsk − KRS 0000398498
 4. Gminny Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Markusy − KRS 0000409336
 5. Gospodarstwo Rolne Myszkowo Sp. Z O.O., Myszkowo − KRS 0000211342
 6. H2o Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000197546
 7. Jacht Klub Krynica Morska, Krynica Morska − KRS 0000099041
 8. Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski, Malbork − KRS 0000315191
 9. Malborska Fabryka Obrabiarek Pemal S.A., Malbork − KRS 0000203066
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Fiszewie, Fiszewo − KRS 0000019661
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Jegłowniku, Jegłownik − KRS 0000032753
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Mikoszewie, Mikoszewo − KRS 0000328746
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Starym Polu, Stare Pole − KRS 0000203372
 14. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Elblągu, Elbląg − KRS 0000038288
 15. Ognisko Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej W Malborku, Malbork − KRS 0000003982
 16. Pętla Żuławska Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000482001
 17. Polska Unia Mobilności Aktywnej (puma), Gdańsk − KRS 0000412741
 18. Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. Z O.O., Stegna − KRS 0000298634
 19. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Krynica Morska − KRS 0000158259
 20. Regionalne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Elblągu, Elbląg − KRS 0000032757
 21. Stowarzyszenie Dobry Samorząd, Elbląg − KRS 0000250196
 22. Stowarzyszenie Gmin i Powiatu Malborskiego, Malbork − KRS 0000305443
 23. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei, Jantar − KRS 0000332939
 24. Stowarzyszenie Miast Partnerskich Nowego Dworu Gdańskiego, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000332110
 25. Stowarzyszenie Panorama Nogatu, Malbork − KRS 0000180931
 26. Stowarzyszenie Żuławy, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000115819
 27. Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych, Warszawa − KRS 0000176719
 28. Wodociągi Fromborskie Sp. Z O.O., Frombork − KRS 0000341222
 29. Wodociągi Młynarskie Sp. Z O.O., Młynary − KRS 0000531339
 30. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki W Gdańsku, Pruszcz Gdański − KRS 0000119497
 31. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej Nr 22, Chojnice − KRS 0000073942
 32. Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000057040
 33. Żuławskie Towarzystwo Sportowe, Nowy Dwór Gdański − KRS 0000015759

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cukrownia Pruszcz S.A., Pruszcz Gdański − KRS 0000154004
 2. Ems-products Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000231017
 3. Firma Szałach Janusz Szałach i Anna Szałach Sp. J., Nowy Staw − KRS 0000082063
 4. Lorien Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000098829
 5. Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000045974
 6. Polenergia Dystrybucja Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000103233
 7. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000033744
 8. Przedsiębiorstwo Nogat Sp. Z O.O., Kałdowo Wieś − KRS 0000162098
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Has-rokadex-haro S.A., Stegienka − KRS 0000203279
 10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Malborku Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000112541
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, Elbląg − KRS 0000177616
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar, Jantar − KRS 0000114701
 13. Szop Sp. Z O.O., Nowy Dwór Gdański − KRS 0000138429
 14. Zakład Produkcji Wody W Ząbrowie, Ząbrowo − KRS 0000092009

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Eksploatacja kanalizacji w Borętach i przebudowanego odcinka w Lisewie Malborskim
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) świadczenie usług eksploatacji, bieżącą konserwację i monitoring kanalizacji w miejscowości Boręty o długości rurociągów grawitacyjnych 2868 m., rurociągów tłocznych 1633,66 m, przepompownie 3 sztuki odprowadzające ścieki w ilości 15,2 m3/d od 152 mieszkańców oraz świadczenie usług eksploatacji, bieżącą konserwację i monitoring w miejscowości Lisewo Malborskie przebudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej o długości rurociągu grawitacyjnego 49 m. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje finansowania rozbudowy, modernizacji oraz remontów kapitalnych.
 2. Wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w Nowym Stawie
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw
  Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących studni podciśnieniowych Pso2, Pso4 i adaptacje ich na zbiorniki przepompowni ścieków w których należy przewidzieć montaż pomp zatapianych, w celu przetłaczania ścieków z rejonu ulicy Matejki, Chopina i Ogrodowej w Nowym Stawie. Remontowane pompownie są zlokalizowana na działce nr 81/2, należącej do Powiatu Malborskiego. Każdą z przepompowni należy wyposażyć w dwie pompy przystosowane do automatycznej pracy przemiennej, przy czym jedna z pomp jest urządzeniem awaryjnym. Instalację elektryczną pompowni fabrycznie należy wyposażyć w czujki i rejestratory pracy połączone z wbudowanym modułem GPRS współpracującym z systemem monitoringu CWŻ. Zakres monitoringu musi obejmować następujące funkcje: zanik napięcia prądu, informację o pracy pomp on line: podstawowej i awaryjnej, włamanie do urządzeń pompowni (zbiornik, szafy sterownicze), przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy pomp. Zastosowany system musi umożliwiać zdalaczynne włączanie i wyłączanie pomp oraz musi być wyposażony w baterię akumulatorową gwarantującą podtrzymanie napięcia U=230V przez okres 12 godz. Przepompownię należy wyposażyć w system monitoringu alarmujący świetlnie i akustycznie przekroczenie stanu alarmowego ścieków. Sterownica w standardzie obowiązującym na terenie gm. Nowy Staw. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Remontowane przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w STWiOR mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w CWŻ. Oprogramowanie wyremontowanych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.
  W rejonie projektowanych urządzeń występują następujące sieci uzbrojenia
  podziemnego:
  - kable telefoniczne układu lokalnego TP;
  - sieci i przyłącza wodociągowe;
  - sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej;
  - sieci elektro-energetyczne;
  - sieci gazowe wysokiego ciśnienia;
  - urządzenia melioracyjne układów szczegółowych;
  - urządzenia melioracyjne ZMiUW Województwa Pomorskiego O/ Nowy Dwór Gd,
  oddział terenowy w Malborku;
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami sieci szczegółowe ich usytuowanie oraz uzyskać pozwolenie właścicieli dróg, gminnych
  powiatowych, na prowadzenie robót w pasach drogowych, zgodnie z wydanymi decyzjami szczegółowymi. Roboty w obrębie działek prywatnych należy prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami tych terenów.
  UWAGA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zbiorników studni podciśnieniowych i adaptację ich na przepompownie ścieków. Zamówienie nie obejmuje remontu istniejącego rurociągu ciśnieniowego Ø 160 na odcinku Tw3-Tw4, tak jak jest to określone w projekcie budowlanym.

  Na ul. Matejki w miejscowości Nowy Staw należy dodatkowo wykonać łącznik systemu kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy równolegle projektowanym rurociągiem tłocznym transportującym ścieki kierunku gminy Lichnowy a istniejącym systemem kanalizacyjnym miasta Nowy Staw. Projektowany łącznik zlokalizowany został na działkach o nr. : 139/1, 143, 81/2, 140, 141/1 i 142 położonych w obrębie 6 miasta Nowy Staw i stanowi następny etap rozbudowy systemu kanalizacyjnego gminy Nowy Staw z kierunku miejscowości Tralewo, Laski. Ścieki z terenu gminy Lichnowy tłoczone będą do układu kanalizacji sanitarnej miasta Nowy Staw, skąd przetłaczane będą na miejską oczyszczalnię ścieków miasta Malborka zlokalizowaną w Czerwonych Stogach Malborskich.
  W obrębie opracowania występują istniejące urządzenia infrastruktury podziemnej:
  - sieć wodociągowa,
  - sieć elektroenergetyczna,
  - sieć telekomunikacyjna,
  - sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej,
  - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  - kanalizacja deszczowa,
  - gazociągi niskiego ciśnienia.
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić szczegółowo lokalizację istniejącego uzbrojenia z właścicielami poszczególnych sieci oraz uzyskać pozwolenie Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie na prowadzenie robót w pasach dróg miejskich oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku na przekroczenie drogi powiatowej.
 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Ząbrowie i budowę syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i studium wykonalności.
  Zamawiający: Centralny Wodociąg Żuławski Sp.z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, Nowy Dwór Gdański
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w Ząbrowie i budowę syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i studium wykonalności.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszwały i Wocławy w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnik i Cedry Małe w Gminie Cedry Wielkie
  Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie, Cedry Wielkie
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koszwały i Wocławy wraz z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zamówienie obejmuje następujące prace:
  I.WYBUDOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
  Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
  a)kanały wykonane z rur kanalizacyjnych DN 200 mm długość całkowita sieci L=3589,3m,
  b)kanały wykonane z rur kanalizacyjnych DN 160 mm długość całkowita przykanalików L=872,2m,
  c)studnia rewizyjna DN 1200 mm: 91 szt.
  d)studnia rewizyjna kaskadowa DN 1200 mm: 11 szt.
  e)studnia rewizyjna spadowa DN 1200 mm: 2 szt.
  f)studnia inspekcyjna DN 425 mm: 123 szt.
  g)Trójnik 200/160 mm: 75 szt.
  Zestawienie długości rur ochronnych stalowych:
  a)DN 273,0x6,3mm L=280,1 m
  b)DN 219,1x6,3mm L=138,9 m
  II.WYBUDOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
  Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej:
  a)rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, SDR 26, PN 6, o średnicy DN 90x3,5mm i długości L=425,1m,
  b)rury kanalizacyjne w sztangach PE 100, PN 6, o średnicy DN 110x342mm i długości L=2792,4m,
  c)studnia włączeniowa DN1200mm - 5 szt.,
  d)studnia odpowietrzająco-napowietrzająca DN1200mm - 1 szt.,
  e)rura ochronna stalowa DN 168,3x6,3mm L=174,4m,
  f)rura ochronna stalowa DN 159,0x5,6mm L=4,6m,
  g)rura ochronna DN 200PE L=61,2m.
  III.WYBUDOWANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - 4 szt. przepompowni ścieków wykonanych z polimerobetonu, z kompletnym wyposażeniem ze stali nierdzewnej, infrastrukturę techniczną, przyłączami energetycznymi, z możliwością podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego, zabezpieczeniem antywłamaniowym, z transmisją danych, systemem automatycznego sterowania i przekazu parametrów pracy przepompowni w oparciu o dostarczone karty SIM, kompatybilnym z funkcjonującym systemem monitoringu i transmisji parametrów przepompowni Citect Scada lub równoważne. Należy wykonać rozdzielnice sterowania pomp wraz z urządzeniami elektrycznymi, sterowaniem w oparciu o moduł telemetryczny, podstawy pod żurawiki do wyciągania pomp.
  IV.WYBUDOWANIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.
  Przewiduję się budowę przyłączy wodociągowych z rur: PE100, DN40x 2,4 mm, długość łączna L=59,1m.
  Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, przekazując Zamawiającemu stosowne oświadczenia właścicieli działek.
  Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej:
  - projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ
  - przedmiary robót - załącznik nr 2 do SIWZ
  1.Obowiązki Wykonawcy
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
  a)prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem;
  b)doprowadzenia na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót;
  c)zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach;
  d)opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu;
  e)sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę;
  f)powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych - nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót;
  g)udziału w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb;
  h)po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia do uporządkowania na własny koszt terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy robót;
  i)posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami;
  j)ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamówienia od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej;
  k)utrzymywania na własny koszt na bieżąco czystość na terenie budowy;
  l)wykonania na własny koszt robót tymczasowych, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót;
  m)natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
  n)przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonywanych robót przed ich zniszczeniem;
  o)przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
  p)koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami;
  q)prowadzenia dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz Dziennika budowy i udostępnienie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;
  r)protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
  s)wykonania zamówienia z materiałów posiadających stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje;
  t)przygotowania obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów.
  u)uzyskania akceptacji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru co do materiałów wykorzystanych przy realizacji zamówienia;
  v)opracowania i przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;
  w)wykonania przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym;
  x)opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
  y)uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń;
  z)zgłoszenia w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przed upływem gwarancji i rękojmi za wady;
  aa)przestrzegania przepisów bhp i p.poż.;
  bb)zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt;
  cc)umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
  4. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację robót.
  5.Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.
  6.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej.
  7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom.
  8.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe wynikające z niniejszej Specyfikacji.
  9.Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)
  10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
  Warunki prowadzenia robót:
  1.Zamówienie będzie realizowane w oparciu o harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, stanowiący załącznik do umowy.
  2.Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
  3.Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:
  -segregować i właściwie utylizować odpady
  - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6,
  -stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.
  4.Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
 5. Dostawa wody
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Stegna
  Dostarczenie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do nieruchomości Dom Pomocy Społecznej MORS w Stegnie ul. Morska 11. Miejscem dostarczenia wody jest zawór za wodomierrzem głównym zainstalowanym na terenie nieruchomości DPS MORS, zgodnie z warunkami technicznymi przyłaczenia nieruchomości o odpowiednim ciśnieniu w sieci wodociągowej.
 6. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Pole, Stare Pole
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie.

  Ogólny zakres wykonywanych robót:

  1. roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe itp.,
  2. ułożenie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 - 80 mb,
  3. ułożenie rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 75 - 2787 mb,
  4. montaż przepompowni ścieków,
  5. roboty elektryczne,
  6. oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego natomiast w miejscach przejść przez cieki wodne oznakowanie słupkami betonowymi,
  7. opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej przekrój poprzeczny miejsc przejść rurociągu przez cieki wodne.

  Prace należy wykonać zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ:

  - projektami branży sanitarnej i elektrycznej- załącznik nr 4,

  -przedmiarem - załącznik nr 5.

  - STWIOR - załącznik nr 6
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -tłocznej Nowy Staw - Stawiec..
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej grawitacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków dla obsługi peryferyjnej zabudowy mieszkaniowej i terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Nowy Staw pomiędzy miejscowościami Stawiec - Nowy Staw, wzdłuż drogi Kącik-Nowy Staw - etap I. Zakres robót obejmuje zlewnię P2 + Tks 1 - SR, a mianowicie: - budowę systemu sieci kanalizacji grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do pompowni ścieków P2 - budowę pompowni P2 wraz z siecią tłoczną w kierunku studni rozprężnej SR1 Szczegółowy zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym wynika z załączonego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej. W związku z podziałem planowanej inwestycji na etapy oraz załączeniem dokumentacji projektowej na pełen zakres planowanych robót Zamawiający przypomina, że do zakresu zamówienia należy tylko zlewnia P2 + Tks 1 - SR. Prosimy o szczególną uwagę przy wycenie. W rejonie prowadzonej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: - kable telefoniczne; - sieci i przyłącza wodociągowe; - przyłącza kanalizacji sanitarnej; - sieci elektro-energetyczne; - sieci gazowe; - urządzenia melioracyjne układów szczegółowych; Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić z właścicielami sieci szczegółowe ich usytuowanie oraz uzyskać pozwolenie właścicieli dróg : gminnych, powiatowych, na prowadzenie robót w pasach drogowych, zgodnie z wydanymi decyzjami szczegółowymi. Roboty w obrębie działek prywatnych należy prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami tych terenów. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót w ilości 3 egz. złożoną do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w Malborku, d) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia, e) oryginał Dziennika Budowy, f) protokoły badań i sprawozdań g) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowę rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp). Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację projektową, STW i ORB. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy płatnościach częściowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
 8. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla gminnych nieruchomości.
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków dla gminnych nieruchomości:
  Nowy Staw - budynek Urzędu Miejskiego ul. Bema 1 (woda + ścieki)
  Nowy Staw - cieplarnia w budynku urzędu ul. Bema 1 (woda + ścieki)
  Nowy Staw - garaże OSP ul. Bema (woda +ścieki)
  Nowy Staw - sala OSP ul. Bema (woda +ścieki)
  Nowy Staw - fontanna ul. Kościuszki (woda)
  Nowy Staw - fontanna ul. Pułaskiego (woda)
  Nowy Staw - ośrodek zdrowia ul. Bema 7 (woda + ścieki)
  Nowy Staw - budynek komunalny ul. Okrzei (woda +ścieki)
  Myszewo - OSP (woda)
  ryczałt ppoż (woda)
  Trępnowy - sklep (woda)
  Szacunkowa roczna ilość pobranej wody 1.300 m3 , urządzenia pomiarowe 10 szt.
  Szacunkowa roczna ilość odprowadzonych ścieków 1.280 m3,
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Malinowskiego w Malborku
  Zamawiający: Miasto Malbork, Malbork
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektor deszczowego od D7 - D23 z rur PVC d-400mm długości 236,5 m, d-315mm długości 203,0 m, d-250mm długości 78,0 m, d-200mm długości 13,0 m ze studniami betonowymi d-1200mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 40T w ilości 18 szt. Szczegółowy zakres prac określa załączona dokumentacja budowlana, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz orientacyjny przedmiar
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni ścieków w Starym Polu
  Zamawiający: Urząd Gminy Stare Pole, Stare Pole
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni ścieków w Starym Polu.

  Ogólny zakres wykonywanych robót:
  1. roboty przygotowawcze, pomiarowe , ziemne itp.
  2. wykonanie nawierzchni z płyt betonowych,
  3. montaż rurociągów z rur polietylenowych,
  4. budowa i przebudowa przepompowni ścieków ,
  5. wykonanie prób wodnych szczelności sieci,
  6. roboty elektryczne,

  Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ:
  a) projektami :
  - sieci kanalizacji sanitarnej -załącznik nr 4,
  - przebudowy przepompowni - załącznik nr 5,
  - instalacji elektrycznych - załącznik nr 6
  b) przedmiarami:
  - sieci kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 7,
  - przebudowa przepompowni- załącznik nr 8,
  c) STWIOR - załącznik nr 9 .
 11. Eksploatacja kanalizacji II etapu w Lichnowach i kanalizacji w Dąbrowie
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) świadczenie usług eksploatacji, bieżącą konserwację i monitoring kanalizacji II etapu w Lichnowach: - rurociąg tłoczny - 1.258 m, - rurociąg grawitacyjny - 3.835 m, - przyłącza - 55 szt, - przepompownie - 2 szt, - mieszkańcy - 275 osób, - przepływ - 909m3/m-c, - sieć zbiorcza - razem 5.093 mb; 2) świadczenie usług eksploatacji, bieżącą konserwację i monitoring kanalizacji w Dąbrowie: - rurociąg tłoczny - 193m, - rurociąg grawitacyjny - 3352 m, - przyłącza - 45 szt, - przepompownie - 2 szt, - mieszkańcy - 230 osób, - przepływ - 693 m3/m-c, - sieć zbiorcza - 3545 mb. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje finansowania rozbudowy, modernizacji oraz remontów kapitalnych..
 12. Odbiór ścieków z Rewiru Dzielnicowych w Lichnowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Odbiór ścieków z Rewiru Dzielnicowych w Lichnowych
 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Sztutowo
  Zamawiający: Gmina Sztutowo, Sztutowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Sztutowo. Zakres prac został podzielony na następujące zadania: Zadanie Nr 1: Budowa sieci sanitarnej. Przedmiotem inwestycji jest budowa: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanalizacji sanitarnej tłocznej - przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną Zadanie 1 obejmuje tereny położone przy ul. Zalewowej. Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg, ciągów komunikacyjnych i przez nieruchomości właścicieli działek prywatnych na terenie wsi Sztutowo, powiat Nowy Dwór Gdański, woj. Pomorskie. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Materiał: rury kanalizacyjne wykonane z litego PVC/wg PN-EN1401:1999/, DN 200x5,9 mm SDR 34 SN8/klasa S 8 kN/m2/łączone na uszczelkę gumową. - Długość kanalizacji sanitarnej DN 200PVC: 3492,80 mb. - Ilość studni DN1200 w zlewni 149szt. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej tłocznej: Materiał: rury kanalizacyjne PE 100, SDR 26, PN 6, zgrzewane doczołowo o średnicy DN 160/110/90 - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 225 PE: 69,50 mb - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 160 PE: 135,80 mb - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110 PE: 1978,30 mb - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 90 PE: 248,00 mb - ilość projektowanych studni DN 2000 mm z zaworem odpowietrzającym: 1szt. - Ilość projektowanych studni DN 1500 łączeniowych 6 szt. - Ilość projektowanych przepompowni ścieków 6 szt. - wybudowanie elektroenergetycznych wewnętrznych instalacji połączeń wyrównawczych - 6 kpl. Budowa sieci wodociągowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa: - rozbudowa sieci wodociągowej Parametry techniczne projektowane sieci wodociągowej: Materiał: Rury wodociągowe z polietylenu klasy PE80, de160/110/90 mm PN 10, łączone metodą zgrzewania doczołowego. - Długość sieci wodociągowej de 160 PE: 1096,10 mb - Dłgość sieci wodociągowej de 110 PE: 2577,00 mb - Długość sieci wodociągowej de 90 PE: 83,20 mb - Ilość hydrantów podziemnych p-poż z zasuwą DN 100: 26 kpl. - Ilość hydrantów podziemnych p-poż z zasuwą DN 80: 1 kpl. - Ilość proj. zasuw sieciowych DN 200: 4 szt - Ilość proj. zasuw sieciowych DN 150: 14 szt. - Ilość proj. zasuw sieciowych DN 100: 25szt. - Ilość proj. zasuw sieciowych DN 80: 2 szt. Zadanie 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Przedmiotem inwestycji jest budowa: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanalizacji sanitarnej tłocznej - przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną Zadanie 2 obejmujące tereny położone przy ul. Gdańskiej, Kolejowej i Turystycznej. Inwestycja prowadzona będzie głównie w pasach dróg, ciągów komunikacyjnych i przez nieruchomości właścicieli działek prywatnych na terenie wsi Sztutowo, powiat Nowy Dwór Gdański, woj. Pomorskie. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Materiał: rury kanalizacyjne wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, DN 200x5,9 mm SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m2/ łączone na uszczelkę gumową. - Długość kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC: 1676,80 mb - Ilość studni DN1200 w zlewni 83 szt. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej tłocznej: Materiał: rury kanalizacyjne PE 100, SDR 26, PN 6, zgrzewane doczołowo o średnicy DN 160/110/90 - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110PE: 621,50 mb - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 90 PE: 53,70 mb - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 75 PE: 297,80 mb - Ilość studni DN 1500 mm z zaworem odpowietrzającym 2 szt. - Ilość studni DN 1500 włączeniowych 2 szt. - Ilość przepompowni ścieków 3 szt. - Przepompownia przydomowa 1 szt. - wykonanie 3 lokalnych pompowni ścieków sanitarnych oraz jednej przepompowni przydomowej wraz ze sterowaniem, wyposażonej w pompy zatapialne do ścieków sanitarnych - wybudowanie elektroenergetycznych wewnętrznych linii zasilających i instalacji połączeń wyrównawczych - 4 kpl. Budowa sieci wodociągowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa: - rozbudowa sieci wodociągowej Parametry techniczne sieci wodociągowej: Materiał: Rury wodociągowe z polietylenu klasy PE80, de110/90 mm PN 10, łączone metodą zgrzewania doczołowego. - Długość sieci wodociągowej DE 110 PE 1016,10 mb - Długość sieci wodociągowej de 90 PE 22,50 mb - Ilość hydrantów podziemnych p-poż. z zasuwą DN 100: 8 kpl. - Ilość hydrantów nadziemnych p-poż z zasuwą DN 80: 1 kpl. - Ilość proj. Zasuw sieciowych DN 250: 4 szt. - Ilość proj. Zasuw sieciowych DN 100: 31 szt. - Ilość proj. Zasuw sieciowych DN 80: 2 szt. Zadanie 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sztutowska Kępa w Sztutowie Przedmiotem wyceny jest budowa: - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanalizacji sanitarnej tłocznej - przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą techniczną Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Materiał: rury kanalizacyjne wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, DN 200x5,9 mm SDR 34 SN8 /klasa S 8 kN/m2/łączone na uszczelkę gumową. - Długość kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC: 631,50 mb. Ilość studni DN1200 w zlewni 24 szt. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej: Materiał: rury kanalizacyjne PE 100, SDR 26, PN 6, zgrzewane doczołowo o średnicy DN80 - Długość kanalizacji sanitarnej tłocznej DN80PE: 657,00 mb - Ilość projektowanych studni z zaworem odpowietrzającym 1 szt. - remont przepompowni ścieków 1 szt. - budowa przepompowni- 1 szt. Z uwagi na stan techniczny, przewiduje się wymianę istniejących pomp w przepompowni Łaszka- Grochowo zlokalizowanej na działce nr 606/2 przy ulicy Sztutowska Kępa oraz zaopatrzenie w system dozujący ze zbiornikiem roztworu do napowietrzania ścieków o pojemności 60l. Zestaw przygotowany do montażu w istniejącej studni przepompowni. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Sztutowska Kępa w Sztutowie Przedmiotem wyceny jest budowa: - rozbudowa sieci wodociągowej:. Parametry techniczne sieci wodociągowej: Materiał: Rury wodociągowe z polietylenu klasy PE80, de110/90 mm PN 10, łączone metodą zgrzewania doczołowego. - długość sieci wodociągowej de 110 PE 842,00 mb - Długość sieci wodociągowej de 90 PE 304,0 mb - Ilość hydrantów p-poż z zasuwą DN80: 6 kpl. - Ilość proj. Zasuw sieciowych DN100: 2 szt. - Ilość proj. Zasuw sieciowych DN80: 7 szt. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach: -I etap: wykonanie zadania 2 i 3- do końca 2011r. - II etap: wykonanie zadania 1- do 31 lipca 2012r. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Projektach budowlanych (Załącznik Nr 1 do SIWZ), Specyfikacjach Technicznych ( Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz Przedmiarach robót (Załącznik Nr 3 do SIWZ), Badaniach geologicznych (Załącznik Nr 9 do SIWZ).
 14. Przebudowa wodociągu poza ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej 2340G Nowy Dwór Gd. - Nowy Staw - Tczew w miejscowości Nowy Staw
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku, Malbork
  Dokumentacja projektowa przewiduje poprawę stanu technicznego poprzez przebudowę sieci wodociągowej: Dn 150żel. i Dn 300 żel. , które muszą być wykonane w celu rozwiązania kolizji z istniejącym pasem jezdni drogi powiatowej nr 2340G oraz projektowaną wzdłuż drogi ścieżką rowerową - w ciagu ul. Mickiewicza w Nowym Stawie i dalej do miejscowości Trępnowy w Gminie Nowy Staw
 15. Świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lichnowy
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksploatacji, bieżącą konserwację i monitoring sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompowniami na terenie Gminy Lichnowy stanowiącej mienie komunalne. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje finansowania rozbudowy, modernizacji oraz remontów kapitalnych. 1 Szymankowo Rurociąg tłoczny-2010,5 + 639,7 + 1053 = 3.703,2 m, Rurociąg grawitacyjny - 532,4 + 2409,0 + 1027,7 = 3.969,1 m, Przepompownie - 5 szt, Przyłącza - 12 + 35 + 18 = 65 szt, Mieszkańcy - 250 + 266 + 105 = 621osób, Przepływ - 750 + 1065 + 375 = 2190 m3/m-c, Sieć zbiorcza - Razem 7.672,3 1 mb, 2 Parszewo Rurociąg tłoczny - 3.007,4 m, Rurociąg grawitacyjny - 51,8 m, Przepompownie - 1 szt., Mieszkańcy - 176 osób, Przepływ - 176 x 0,08 x 30 = 422,4 m3/m-c, Sieć zbiorcza - Razem 3059,2 mb, 3 Lichnowy etap I Rurociąg tłoczny - 401,4 m, Rurociąg grawitacyjny - 3346,6 m, Przepompownie - 2 szt., Przyłącza - 58 szt., Mieszkańcy - 413 osób, Przepływ - 46 x 30 = 1380 m3/m-c, Sieć zbiorcza - Razem 3748 mb 3 Lichnowy PGR, Rurociąg tłoczny - 76 m, Rurociąg grawitacyjny - 1 m, Przepompownie - 1 szt., Mieszkańcy - 194 osób, Przepływ - 97 x 0,08 x 30 = 232,8 m3/m-c, Sieć PGR Lichnowy jest starą siecią wewnętrzną spiętą z przepompownią Sieć zbiorcza - Razem 78 mb 4. Kanalizacja Lisewo - granica Gminy Lichnowy Rurociąg tłoczny - 9.497,8, przepompownie - 3 szt, Sieć zbiorcza - 9.497,8 mb, 5. Kanalizacja wieś Lisewo Malborskie Rurociąg tłoczny - 2.483, Rurociąg grawitacyjny - 6.433, Przyłącza - 118, Przepompownie - 9 szt, Mieszkańcy - 1449 osób, Przepływ - 2500 m3/m-c, Sieć zbiorcza - razem 8.916 mb Do zadań eksploatatora należeć będzie ponadto: - przesył ścieków siecią kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnię ścieków w Malborku lub Miłoradzu, - usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i w przepompowniach, - wydawanie warunków technicznych przyłączania do sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokonywanie uzgodnień branżowych, - podpisywanie umów z odbiorcami usług kanalizacyjnych, - rozliczenie odbiorców usług kanalizacyjnych, - sprawozdawczość oraz dokonywanie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska. Przedmiotem postępowania przetargowego jest cena (wartość) wykonywania powyższej usługi. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dzierżawy sieci kanalizacyjnej, za którą Wykonawca będzie płacić Zamawiającemu czynsz dzierżawny. Zamawiający nie przewiduje udzielenia żadnej dotacji w zakresie przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca będzie sam finansował działalność kanalizacyjną w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń. Wykonawca, który wygra przetarg i podpisze umowę dzierżawy będzie zwolniony z podatku od nieruchomości..
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasialniem w energię elektryczną w miejscowości Subkowy - I etap
  Zamawiający: Gmina Subkowy, Subkowy
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem w energię elektryczną w miejscowości Subkowy wg dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 8 . Obszar kanalizacji sanitarnej stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje ulice Wybickiego, Wodną, Zamkową, Kościelną, Sportową, Gen. Wł. Sikorskiego, Krótką, Gdańską, część Spółdzielczej. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje nieruchomości :
  działki nr 103;107; 108/3; 108/4; 127/3; 129/5; 130; 136/1; 136/2; 137;138; 140; 144; 151/2; 152/2; 152/3; 157/1; 158/1; 158/3; 158/4; 159/4; 159/6; 159/8, 159/13; 159/14; 159/17; 159/18; 163/7; 170; 171; 174/5; 175; 178/3; 180; 188/9; 190/3; 190/5; 190/7; 190/8; 190/9;202/1; 204/2; 207/3; 207/4; 208; 209; 210; 211/1; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220/1; 221/1; 222/3; 224/2; 224/4; 225; 226; 227/2; 229/1; 229/2; 232; 234/6; 238/1; 238/2; 239/2; 239/4; 245; 251; 253/1; 253/3; 253/6; 254; 259/5; 263; 268; 269; 270/1; 270/2; 270/4; 270/5; 274/1; 274/2; 274/4; 274/5; 275; 276; 277; 278/2; 282/1; 282/2; 283; 284; 286/1; 286/4, 287; 288/4; 288/5; 288/7; 288/8; 290; 291/1; 291/2; 292; 293/1; 294/1; 294/2; 296/3; 297/1; 297/9; 299;300; 303/1; 304; 305; 306; 307; 309; 310; 311; 313/1; 314; 315; 316; 318/1; 319/3; 319/4; 320; 330/1; 330/3; 330/4; 330/5; 331/1; 331/4; 331/5; 331/7; 331/9; 331/15; 331/16; 331/27; 331/30; 331/33; 331/34; 331/35; 331/36; 331/37; 331/38; 331/39; 332/2; 332/3; 333/1; 395; 397; 399/1; 399/2;401/1; 402; 404/1; 405/1; 411; 412/3; 414; 416/3; 416/5; 416/6; 417; 418/1; 423/2; 424/2; 424/3; 425; 426; 434/10; 436/2; 436/3; 437/1; 437/2; 438; 439/2; 440/5; 440/7; 440/8; 440/9; 440/10; 440/12; 441; 443; 446; 447; 448/1; 448/3; 448/4; 449/1; 449/3; 450/1; 450/3; 450/5; 450/7; 450/9; 450/14; 450/18; 450/21; 453/3; 453/18; 454; 455/2; 455/3; 459; 483;502/6; 502/12; 502/22; 502/25; 502/31; 502/34; 723; 731; 732; 735; 739; 740/1; 744.
  W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia . Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.7 i art.29 ustawy, a mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i techniczno - technologicznych Zamawiającego. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe, techniczne, technologiczne co najmniej takie jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych , pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technicznego, jakościowego i technologicznego.
  W celu poprawnego przygotowania oferty zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w miejscu realizacji zamówienia
 17. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada
  Zamawiający: Urząd Gminy w Stegnie, Stegna
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chełmek Osada Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym załączonych do SIWZ.
 18. Wymiana kanalizacji zewnętrznej deszczowej i remont nawierzchni parkingu w Inspektoracie ZUS w Malborku przy ul. Dworcowej 1B
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie kanalizacji zewnętrznej deszczowej i remoncie nawierzchni parkingu w Inspektoracie ZUS w Malborku przy ul. Dworcowej 1B
 19. dostawa wody i odprowadzanie ścieków z PP w Nowym Stawie ul.Bema 6
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  dostawa wody i odprowadzanie ścieków z PP w Nowym Stawie ul.Bema 6
 20. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boręty Pierwsze
  Zamawiający: Gmina Lichnowy, Lichnowy
  Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej Ø 90 - 110 PE na odcinku od sieci wodociągowej Ø 160 pomiędzy miejscowościami Dąbrowa i Lisewo Malborskie (węzeł oznaczony na planie zagospodarowania jako W1) do miejscowości Boręty Pierwsze.
  Sieć wodociągową na całej długości zaprojektowano z rur O63-110 PE, system -100 SDR 11, PNmin=0,1 MPa wykonanych wg PN-EN 12201.
  Zakres zadania obejmuje także budowę nowych przyłączy do istniejących budynków mieszkalnych przy zakładzie rolnym w miejscowości Boręty Pierwsze. Zaprojektowano także budowę 6 hydrantów przeciwpożarowych. Przyłącza należy włączyć do projektowanego wodociągu przez nawiertki NWZ/PE DN-100/1+1/2 zintegrowaną z zasuwą odcinającą lub przez trójniki redukcyjne PE o63/40 mm 10 PN. Za trójnikami stosować należy zasuwy odcinające w kierunku budynków. Zasuwy należy wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną oraz oznakować tabliczką z domiarem umieszczoną na słupku stalowym lub na płocie. Przyłącza zaprojektowano z rur PE o63-40 mm 10 PN w oparciu o normę PN-92/B-01706.
  Fizyczne parametry przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań i materiałów równoważnych.
  Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu inwestycji uporządkować teren i przywrócić stan pierwotny.
  W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia z wyłączeniem nadzoru inwestorskiego.
 21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Malinowskiego i ul. Konopackiej na Osiedlu Słupecka II w Malborku - postępowanie nr 3
  Zamawiający: Urząd Miasta Malborka, Malbork
 22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojewo ,Pogorzała Wieś ,Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz.
  Zamawiający: Gmina Miłoradz, Miłoradz
 23. Wykonanie PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, Malbork
 24. Świadczenie usług polegających na eksploatacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowy Staw
  Zamawiający: Gmina Nowy Staw, Nowy Staw