Kogo reprezentuje osoba

Jeż Małgorzata

w KRS

Małgorzata Jeż

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Jeż
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Józefów (Mazowieckie)
Przetargi:271 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Healy Chris James, Healy James, Heleb Sam, Rutkowski Krzysztof Grzegorz, Shields John

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nogalski Jerzy Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bio Lead - Lok B Sp. Z O.O., Józefów − KRS 0000068515

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawy sukcesywne jednorazowego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne jednorazowego sprzętu medycznego. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje w szczególności pkt. 16 SIWZ - wzór umowy, załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej..
 2. Zakup z dostawą jednorazowego drobnego sprzętu medycznego, drenów, pieluchomajtek, papierów rejestracyjnych , żeli , elektrod , artykułów do utrzymania higieny pacjenta, przyrządów grawitacyjnych dla SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 17 / 2014.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
  PAKIET 1 Papiery rejestracyjne , żele PAKIET 2 Elektrody PAKIET 3 Elektrody neutralne jednorazowe PAKIET 4 Elektrody do diatermii PAKIET 5 Pieluchomajtki PAKIET 6 Art. do utrzymania higieny pacjenta PAKIET 7 Ortopedyczny zestaw do odsysania Zestaw - końcówka do odsysania pola operacyjnego PAKIET 8 Zestawy drenażowy Dren do odsysania pola operacyjnego PAKIET 9 Przyrząd grawit. Flocare PAKIET 10 Kieliszki do lekarstw jednorazowe łopatka drewniana, stetoskop- słuchawka lekarska , palniki do lamp, pinceta jednorazowa, baseny, kaczki, nerki medyczne, tace na leki pojemniki na zużyte igły, pojemniki Redon, aparat do mierzenia ciśnienia, termometry elektroniczne PAKIET 11 Paski testowe do pomiaru glukozy.
 3. Dostawa elektrod, drobnego sprzętu medycznego, drenów balonowych, czepków (kapturów) chirurgicznych, łączników, wkładek absorbcyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 19/14
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elektrod, drobnego sprzętu medycznego, drenów balonowych, czepków (kapturów) chirurgicznych, łączników, wkładek absorbcyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach (pakietach) nr 1-6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących jej integralną część
 4. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z podziałem na 37 pakietów, w tym m. in.: strzykawek, igieł, przyrządów do przetaczania krwi i płynów, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, pojemników do transportu materiałów biologicznych i próbek chirurgicznych, probówek laboratoryjnych, wymazówek, szalek Petriego, kamer, szkiełek, końcówek do pipet, igieł, zestawów i cewników do dializy, elektrod EKG, szpatułek, opasek, zaciskaczy, worków na mocz, kieliszków na leki, stazy uciskowej, termometrów, rękawic diagnostycznych, nitrylowych, winylowych i chirurgicznych, cewników do hemodializy, wzierników ginekologicznych, misek, kaczek, basenów, zestawów do nebulizacji, wymazówek, nożyków do nakłuć, kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych, cewników, ostrzy wymiennych do skalpeli, żeli do ekg i usg Itp..
 5. EZ/215/03/2014 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 6. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach
 7. Dostawa pasty ściernej do przygotowania naskórka EKG, papieru i żelu do EKG i USG oraz kieliszków do leków i kubków dla chorych z podziałem na 7 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/6/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy pasty ściernej do przygotowania naskórka EKG, papieru i żelu do EKG i USG oraz kieliszków do leków i kubków dla chorych z podziałem na 7 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli
  Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia
  I Pasta ścierna do przygotowania naskórka
  II Elektrody do Holtera/stress
  III Elektrody EKG
  IV Żel do USG
  V Papiery do EKG, defibrylatora, USG
  VI Kieliszki do leków
  VII Kubki dla chorych pojniki
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 8 do SIWZ.
 8. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  dostawa jednorazowego sprzętu medycznego zgodnie z wyszczególnieniem w pakietach nr 1-27.
  33.10.00.00-1, 33.14.13.28-5, 33.14.16.20-2, 33.19.00.00-8.
 9. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do zamawiającego drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 10. Dostawa materiałów do badań diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań diagnostycznych, których szczegółowe ilości, rozmiary oraz minimalne parametry techniczno - użytkowe określają załączniki nr 1.1 ÷ 1.17. do formularza ofertowego.
  Lp. Nazwa pakietu
  1 Materiały zużywalne do wykonywania ekg i usg
  2 Elektrody do badań mózgowych
  3 Elektrody do EKG
  4 Zamknięty aspiracyjno-próźniowy system do pobierania krwi
  5 Pojemniki różne
  6 Pojemniki na zużyty sprzęt medyczny
  7 Testy paskowe laboratoryjne do badania poziomu cukru
  8 Patyczki drewniane
  9 Kieliszki do leków
  10 Termometry lekarskie bezrtęciowe
  11 Różne materiały diagnostyczne
  12 Lancety i nożyki
  13 Pokrycia higieniczne
  14 Baseny, kaczki, miski, pojniki
  15 Opaski, kanki i zestawy do lewatyw
  16 Probówki
  17 Papiery rejestracyjne

  2. Wymagany okres gwarancji na dostarczony asortyment określony w pakietach 1 ÷ 17 wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia
 11. Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
  Zakres zamówienia obejmuje 4 pakiety - Załącznik nr 1.

  Pakiet 1 Drobny sprzęt medyczny
  Pakiet 2 Worki laparoskopowe
  Pakiet 3 Smoczki
  Pakiet 4 Elektrody prostokątne
 12. dostawa wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych według 6 pakietów
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych - według 6 pakietów, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi
  w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część zamówienia stanowią poszczególne pakiety od 1 do 6.
  4. Zastrzega się częściowy wybór ofert, gdzie poszczególne części stanowią pakiety
  od 1 do 6.
  5. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
  6. Termin ważności przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
 13. Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK - Znak postępowania: RejZamPub/54/2013.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 i Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 według pakietów, to jest: PAKIET NR 1 - Elektrody do badań holterowskich. PAKIET NR 2 - Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków. PAKIET NR 3 - Kołdry powietrzne (materacyki grzewcze) 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy. 2. Kod CPV: 33.10.00.00 - 1 - urządzenia medyczne. 3. W celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu ze specyfikacją, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców próbek w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu ze specyfikacją. Zamawiający wymaga załączenia do oferty 15 sztuk - próbek oferowanego asortymentu w zakresie pakietu nr 1. 4. Czas trwania umowy - 24 miesiące od daty zawarcia umowy. 5. Realizacji zamówienia - sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Działdowskiej 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od chwili otrzymania zamówienia złożonego drogą mailową, fax-em, lub na piśmie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego..
 14. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu jednorazowego użytku oraz papieru do rejestratorów. 2. Zestawienie i ilości zamawianych artykułów podane są w formularzach cenowych. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. 4. Zamówienie obejmuje dostarczanie towaru zgodnie z przesyłanymi Wykonawcy zamówieniami. Towar dostarczany będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy bezpośrednio do apteki szpitalnej. 5. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, przez okres obowiązywania umowy, 6. Towar będzie dostarczany w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia
 15. DOstawa elektrod i osprzętu do EKG, EEG dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-98/2013
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elektrod i osprzętu do EKG i EEG dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
  Zamówienie zostało podzielone na 6 części: pakiet 1 - elektrody z przewodem, pakiet 2 - elektrody dla OIT, pakiet 3 - elektrody specjalistyczne dla Zakładu Rehabilitacji, Pakiet 4 - papier do rejestratora BKM-Sanyo, Pakiet 5 - czepki automatyczne do EEG, Pakiet 6 - przewody EKG
 16. Przetarg nieograniczony nr M-10/2013 na dostawę rękawic oraz elektrod jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
  1.Przedmiot zamówienia został podzielony i opisany w 11 częściach. 2.Każda część zamówienia określona będzie dalej w SIWZ mianem - ZADANIE , które zostało oznaczone w dokumentacji jako zadanie od nr 1 do 11 3. Każde z zadań stanowi odrębny przedmiot zamówienia. a)Zakres i wielkość każdego zadania została przedstawiona szczegółowo w: formularzach asortymentowo - cenowych , oznaczonych i opisanych w SIWZ jako Załącznik nr 2 , w których szczegółowo podano wymagany asortyment, b)Zamówienie może być realizowane w ramach wybranego zadania lub dla całości zamówienia ;.
 17. Na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach:
  Pakiet 1- Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka , Pakiet 2 - Woreczki ,Pakiet 3 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem ,Pakiet 4 - Nebulizator z maską aerozolową ... - sterylny ,Pakiet 5 - Układ rur jednorazowych z workiem do aparatu do znieczulenia ,Pakiet 6 - Sprzęt pozostały- rozpatrywany pozycjami.
 18. Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
  Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
 19. Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
 20. DOSTAWA ELEKTROD NA POTRZEBY SZPITALA WOLSKIEGO
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod na potrzeby Szpitala Wolskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym formularz asortymentowo - cenowy.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety:
  Pakiet nr 1 Elektrody do aparatu typu Valleylab
  Pakiet nr 2 Elektrody przedsercowe
 21. 17/2013 Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 22. DOSTAWA ELEKTROD I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO EKG, EEG, USG
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 23. Dostawa różnych drobnych wyrobów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 24. Zakup i dostawa: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, papierów Ekg, żeli Ekg i Usg, płynów do myjni, preparatów do chirurgicznego mycia rąk i dezynfekcji, emulsji, pianki do mycia noworodków, środków do mycia i konserwacji stali szlachetnej, detergentów do mycia endoskopów, testów do chlorków w pocie, testów immunologicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 25. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 26. Dostawa Elektrod do badań diagnostycznych i Folii sterylnych na mikroskopy operacyjne, kamery nr sprawy P/009/2013/SZ/WIM - 2/ZP/13
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 27. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 28. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 29. DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, TESTÓW ALERGENOWYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 30. DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
 31. Dostaa sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 32. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 33. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku SP ZOZ MSW w Opolu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Opole
 34. sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 35. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 36. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 37. Dostawa sprzętu medycznego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Jasło
 38. zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 39. Dostawa elektrod, kabli i czujników dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., nr sprawy: MSW/PN/42/05/2012
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 40. Dostawa papierów rejestracyjnych, elektrod, worków ileostomijnych, jednorazowych systemów ssących, filtrów oraz nasadek silikonowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 36/12
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 41. Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 42. Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego, oraz materiałów diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 43. Dostawy : rurek ustno-gardłowych, łopatek do języka, cewników do podawania tlenu, masek do podawania tlenu, kateterów do karmienia, rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym, rurek tracheotomijnych standard z mankietem niskociśnieniowym, systemu do dobowej zbiórki moczu - sterylny, igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, igieł i zestawów zewnątrzoponowych, cewników do odsysania,
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 44. Sukcesywna dostawa leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, wyrobów z zakresu elektromedycyny, pasków do glukometru, rękawic zabiegowych, opakowań na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, środków dezynfekcyjnych oraz pościeli jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tarnów
 45. Dostawa materiałów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego II dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 46. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na zadania, w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o., Warszawa
 47. Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 48. DOSTAWA ELEKTROD DO MONITORINGU, CZASOWEJ STYMULACJI.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 49. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 50. Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 51. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
 52. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Znak: MSPR/ZP/N/04/2012
  Zamawiający: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdynia
 53. na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 54. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr sprawy 11/PN/2012.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 55. dostawa wyrobów medycznych -A.ZP-271-7/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 56. Dostawa elektrod oraz żeli do USG na potrzeby Szpitala Wolskiego
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 57. Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 58. Dostawa sprzętu 1x uzytku ( II postępowaie pakiety 1-7)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 59. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 60. Dostawa materiałów medycznych - drobny sprzęt jednorazowego użytku, opatrunki przylepne, plastry i inne
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
 61. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 62. Dostawa drobnego sprzętu, materiałów medycznych i innych produktów.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 63. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż.
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku, Gdańsk
 64. Przedmiotem zamówienia ZM 18/230/2012 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach..
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 65. PZP/Nr7/PN/12
  Zamawiający: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 66. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 67. dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 68. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
 69. Dostawy artykułów medycznych ogólnego stosowania
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarzysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna
 70. Sprzęt jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Szpitalnej
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 71. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i odczynników do laboratorium
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Hrubieszów
 72. dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz bielizny operacyjnej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 73. Dostawa materiałów i wyposażenia szpitalnego DZZ-382-06/12.
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 74. Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb ZP ZOZ Otwock
  Zamawiający: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, Otwock
 75. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 76. dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawów do sterylizacji parowej, plazmowej, akcesorii i testów do sterylizacji parowej, materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 77. Zakup sprzętu jednorazowego użytku - 19 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 78. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 79. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z podziałem na 11 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/78/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 80. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 81. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Włoszczowa
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włoszczowa
 82. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 83. Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku na OIT i Blok operacyjny.
  Zamawiający: 1 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 84. zakup i sukcesywna dostawa papierów do aparatów EKG, KTG, kardiowerterów oraz elektrod
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Warszawa
 85. Dostawa materiałów jednorazowych wg. 10 pakietów
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 86. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie z podziałem na pakiety.
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 87. Zakup i dostawa: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, papierów Ekg, żeli Ekg i Usg, płynów do myjni, preparatów do chirurgicznego mycia rąk i dezynfekcji, emulsji, pianki do mycia noworodków, środków do mycia i konserwacji stali szlachetnej, detergentów do mycia endoskopów
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 88. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy Targ
 89. Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku nr ref. 11/SM/PN/2011
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Będzin
 90. dostawa kaniul, rękawic chirurgicznych, przyrządów IS, TS, strzykawek i innego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 91. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 92. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej MSWiA, Opole
 93. Dostawa elektrod oraz przetworników dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 94. Dostawa rurek intubacyjnych, tracheostomijnych i innego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 95. Zakup i dostawa sprzetu jednorazowego
  Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, Kraków
 96. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SPZOZ, Warszawa
 97. dostawa wyrobów medycznych- A.ZP/12a/11
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 98. Wyroby medyczne jednorazowego użytku
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 99. zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 100. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
 101. Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól

Inne osoby dla Jeż (111 osób):