Kogo reprezentuje osoba

Jeż Małgorzata

w KRS

Małgorzata Jeż

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Jeż
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Józefów (Mazowieckie)
Przetargi:287 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Healy Chris James, Healy James, Heleb Sam, Rutkowski Krzysztof Grzegorz, Shields John

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nogalski Jerzy Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bio Lead - Lok B Sp. Z O.O., Józefów − KRS 0000068515

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. : Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Goleniów
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego. Szczegółowo opis zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ..
 2. Dostawę drobnego sprzętu medycznego typu: kaniule nosowe, podkładki uszczelniające do nosków CPAP, stabilizatorów rurek intubacyjnych, jedno i wielorazowych butelek, smoczków, wkładów, elektrod EKG na okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawę drobnego sprzętu medycznego typu: kaniule nosowe, podkładki uszczelniające do nosków CPAP, stabilizatorów rurek intubacyjnych, jedno i wielorazowych butelek, smoczków, wkładów, elektrod EKG na okres 12 miesięcy -5 pakietów
 3. Dostawy kotwic do rekonstrukcji ścięgien, elektrod do EKG, jałowych pojemników typu Mucorex, wzierników ginekologicznych, prezerwatyw, szczoteczek cytologicznych, igieł do znieczuleń splotów, zestawów zewnątrzoponowych, kaniul, rękawiczek chirurgicznych, systemu splotów, zestawów do drenażu opłucnej na okres 12 miesięcy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Dostawy kotwic do rekonstrukcji ścięgien, elektrod do EKG, jałowych pojemników typu Mucorex, wzierników ginekologicznych, prezerwatyw, szczoteczek cytologicznych, igieł do znieczuleń splotów, zestawów zewnątrzoponowych, kaniul, rękawiczek chirurgicznych, systemu splotów, zestawów do drenażu opłucnej na okres 12 miesięcy- 7 pakietów
 4. Zakup i dostawy elementów zużywalnych do urządzeń medycznych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
  Zakup i dostawy elementów zużywalnych do urządzeń medycznych.
  Pakiet nr 1 - Akcesoria wymienne do ręcznych aparatów do mierzenia ciśnienia krwi
  Pakiet nr 2 - Czujniki tlenu i przepływu do aparatów do znieczulania oraz respiratorów
  Pakiet nr 3 - Kable pacjenta do stymulatorów 5388 i 5348
  Pakiet nr 4 - Butle helowe go pomp do kontrapulsacji
  Pakiet nr 5 - Elektrody EKG dla noworodków
  Pakiet nr 6 - Akcesoria do sterylizatorów
  Pakiet nr 7 - Akcesoria do aparatów EEG EB Neuro
  Pakiet nr 8 - Akcesoria do EKG i SpO2
  Pakiet nr 9 - Jednorazowe czujniki SpO2
  Pakiet nr 10 - Układy oddechowe do respiratorów oraz aparatów do znieczulania
  Pakiet nr 11 - Akcesoria do analizatora/monitora stężenia pCO2/pO2 typ TCM.
 5. Zakup i dostawa sprzętu do badań urodynamicznych, elektrod holterowskich, cewników, drenów, zestawów do implantmedu, czujników, sprzętu do przeszczepów skóry, butelek do dobowej zbiórki moczu, bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek, bezigłowych portów infuzyjnych z drenem, kraników trójdrożnych z przedłużaczem
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: sprzętu do badań urodynamicznych, elektrod holterowskich, cewników, drenów, zestawów do inplantmedu, czujników, sprzętu do przeszczepów skóry, butelek do dobowej zbiórki moczu, bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek, bezigłowych portów infuzyjnych z drenem, kraników trójdrożnych z przedłużaczem wg ilości i asortymentu szczegółowo określonych w formularzach asortymentowo- cenowych podzielonych na części /pakiety/ od nr1 do nr10 w załączniku nr1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pakiet nr1- Sprzęt do badań urodynamicznych Pakiet nr2-Elektrody holterowskie Pakiet nr3-Cewniki , dreny Pakiet nr4-Zestawy do implantmedu Pakiet nr5-Czujniki Pakiet nr6-Sprzęt do przeszczepów skóry Pakiet nr7-Butelki do dobowej zbiórki moczu Pakiet nr8-Bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek Pakiet nr9-Bezigłowy port infuzyjny z drenem Pakiet nr10-Kranik trójdrożny z przedłużaczem 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie wyszczególnionych powyżej części (pakietów) od nr1 do nr 10. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie/a (pakiet/y). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca winien do oferty załączyć firmowe materiały informacyjne (katalog, prospekt), w którym winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów - użytkowych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1-pakiet. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr1-pakiet zostaną odrzucone. 5.Przedmiot zamówienia opisany w pakiecie (części) musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr107, poz.679). 6.Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części towaru wynikającym z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania. Szczegółowe wymagania dotyczące w/w przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr1- pakiet. 7.Częstotliwość dostaw uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego będzie ustalana na roboczo w trakcie realizacji zamówienia. 8.Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 6. Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego, oraz materiałów diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
  Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego, oraz materiałów diagnostycznych z podziałem na 32 pakiety. Zamówienie obejmuje następujące grupy asortymentu: urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi, zaciski, kaniule, zestawy dawkujące, igły medyczne, zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, zestawy do podawania leków, strzykawki, wyroby diagnostyczne, akcesoria do drenażu, cewniki, dreny, akcesoria cewnikowe, wyroby wielokrotnego użytku, aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej, zestawy zabezpieczające przed AIDS, pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych, pojemniki na mocz, sondy, ostrza chirurgiczne, zbiorniki na krew, maski tlenowe, sprzęt ortopedyczny, protezy naczyniowe, osprzęt do aparatu do hemofiltracji, preparaty i artykuły do włosów, artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów, koperty do RTG
 7. zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -8 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -8 pakietów
 8. zakup i sukcesywna dostawa elektrod, osprzetu do aparatu Alice 5, czujników przepływu do respiratora Hamilton, akcesoriów do aparatu Keypoint G4 firmy Alpinie Biomed
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Warszawa
  121720;
  25260;
  27160;
  28831,31 ;
  108000;
  43446
 9. Dostawa elektrod w tym przedsercowych i diagnostycznych.
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
  Dostawa elektrod w tym przedsercowych i diagnostycznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przewidywane ilości stanowi druk - Formularz asortymentowo - cenowy - stanowiący Załącznik nr 1do umowy
 10. Dostawa jednorazowych materiałów medycznych, stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych materiałów medycznych, stomatologicznych i drobnego sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy.
  2. Przedmiot zamówienia:
  Zadanie nr 1 - Materiały okulistyczne jednorazowe A
  Zadanie nr 2 - Materiały okulistyczne jednorazowe B
  Zadanie nr 3 - Materiały okulistyczne jednorazowe C
  Zadanie nr 4 - Materiały okulistyczne jednorazowe D
  Zadanie nr 5 - Materiały okulistyczne jednorazowe E
  Zadanie nr 6 - Materiały okulistyczne jednorazowe F
  Zadanie nr 7 - Materiały okulistyczne jednorazowe G
  Zadanie nr 8 - Materiały okulistyczne jednorazowe H
  Zadanie nr 9 - Materiały okulistyczne jednorazowe I
  Zadanie nr 10 - Materiały okulistyczne jednorazowe J
  Zadanie nr 11 - Żarówki specjalne do sprzętu medycznego
  Zadanie nr 12 - Papiery Montara
  Zadanie nr 13 - Pojemniki na mocz
  Zadanie nr 14 - Filmy i odczynniki stomatologiczne
  Zadanie nr 15 - Filmy rtg A
  Zadanie nr 16 - Filmy rtg B
  Zadanie nr 17 - Druki medyczne
  Zadanie nr 18 - Testy paskowe i lancety
  Zadanie nr 19 - Żele medyczne
  Zadanie nr 20 - Jednorazowe elektody EKG
  Zadanie nr 21 - Pomoce medyczne
  Zadanie nr 22 - Materiały papiernicze do sprzętu medycznego
  Zadanie nr 23 - Opaski do drukarki Zebra
  Zadanie nr 24 - Staplery
  Zadanie nr 25 - Jednorazowe materiały stomatologiczne
  Zadanie nr 26 - Sprzęt do zabiegów endoskopowych
  Zadanie nr 27 - Narzędzia endoskopowe
  Zadanie nr 28 - Drobny sprzęt medyczny A
  Zadanie nr 29 - Drobny sprzęt medyczny B
  Zadanie nr 30 - Drobny sprzęt medyczny C
  Zadanie nr 31 - Drobny sprzęt medyczny D
 11. Dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym- Zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany wg CPV w następujących pakietach: Pakiet 1- Rękawice diagnostyczne bezpudrowe . Pakiet 2- Rękawice chirurgiczne . Pakiet 3- Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka . Pakiet 4 -Wzierniki uszne jednorazowe do otoskopów- kompatybilne z otoskopami Riester Pakiet 5 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kieliszki, pudełka, pojemniki, szpatułki . Pakiet 6 - Woreczki . Pakiet 7 - Opaski identyfikacyjne . Pakiet 8 - Elektrody jednorazowego użytku do EKG z żelem . Pakiet 9 - Maseczki tlenowe i wąsy tlenowe . Pakiet 10 - Nebulizator z maską aerozolową ... - sterylny .Pakiet 11 - Papier do EKG, USG . Pakiet 12 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcora -jednorazowego użytku sterylne Pakiet 13 - Mankiety noworodkowe do monitora Infinity Delta . Pakiet 14 - Osprzęt do systemu stymulacji monitorowania ciągłości nerwów NIM-RESPONSE 3,0 Pakiet 15 - Łączniki do drenów i cewników -sterylne . Pakiet 16 - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem . Pakiet 17 - Czujniki saturacji do monitora Datex Ohmeda i monitora Masimo -jednorazowego użytku sterylne . Pakiet 18 - Zestawy do pompy Flocare 800 . Pakiet 19 - Układy oddechowe jedn. użytku do respiratorów wszystkich typów ( m.in..do EVITAXL,AVEA . Pakiet 20 - Wkłady do ssaka -jednorazowego użytku . Pakiet 21 - Cewniki do wkłuć centralnych dla noworodków i wcześniaków. Pakiet 22 - Końcówki uszne Interacostics . Pakiet 23 - Sprzęt pozostały- rozpatrywany pozycjami.
 12. Dostawa materiałów jednorazowego użytku w podziale na pakiety, spr nr 14/14
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pruszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku w podziale na pakiety, dla Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Pruszkowie.2. Opis zamówienia, zawierający zapotrzebowane ilości i wymagania dotyczące poszczególnych pakietów zamieszczono w Formularzu asortymentowo-cenowym (zał nr 2). 3. Zaoferowane produkty medyczne winny odpowiadać wymaganiom Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679), co Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami. 4. Dostawy produktów będą realizowane sukcesywnie, w okresie do dnia 31.12.2014 r., na podstawie zamówień cząstkowych Zamawiającego, przesłanych do Wykonawcy faxem lub emailem.
 13. Przedmiotem zamówienia ZM 23/230/2014 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwadzieścia trzy zadania.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
  Przedmiotem zamówienia ZM 23/230/2014 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na dwadzieścia trzy zadania..
 14. Dostawy specjalistycznych materiałów medycznych noworodkowych dla potrzeb Oddziału Noworodków na okres 12 miesięcy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
  Dostawy specjalistycznych materiałów medycznych noworodkowych dla potrzeb Oddziału Noworodków na okres 12 miesięcy. (18 zadań).
 15. Dostawa sprzetu jednorazowego użytku dla ZOZ Włoszczowa
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Włoszczowa
  Dostawa sprzętu jednorazowego użycia zawartych w Zestawieniach specyfików stanowiących załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 15 zwanych w Formularzu Ofertowym - Pakietami..
 16. Dostawy sukcesywne jednorazowego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
  Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne jednorazowego sprzętu medycznego. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje w szczególności pkt. 16 SIWZ - wzór umowy, załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej..
 17. Zakup z dostawą jednorazowego drobnego sprzętu medycznego, drenów, pieluchomajtek, papierów rejestracyjnych , żeli , elektrod , artykułów do utrzymania higieny pacjenta, przyrządów grawitacyjnych dla SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 17 / 2014.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
  PAKIET 1 Papiery rejestracyjne , żele PAKIET 2 Elektrody PAKIET 3 Elektrody neutralne jednorazowe PAKIET 4 Elektrody do diatermii PAKIET 5 Pieluchomajtki PAKIET 6 Art. do utrzymania higieny pacjenta PAKIET 7 Ortopedyczny zestaw do odsysania Zestaw - końcówka do odsysania pola operacyjnego PAKIET 8 Zestawy drenażowy Dren do odsysania pola operacyjnego PAKIET 9 Przyrząd grawit. Flocare PAKIET 10 Kieliszki do lekarstw jednorazowe łopatka drewniana, stetoskop- słuchawka lekarska , palniki do lamp, pinceta jednorazowa, baseny, kaczki, nerki medyczne, tace na leki pojemniki na zużyte igły, pojemniki Redon, aparat do mierzenia ciśnienia, termometry elektroniczne PAKIET 11 Paski testowe do pomiaru glukozy.
 18. Dostawa elektrod, drobnego sprzętu medycznego, drenów balonowych, czepków (kapturów) chirurgicznych, łączników, wkładek absorbcyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 19/14
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elektrod, drobnego sprzętu medycznego, drenów balonowych, czepków (kapturów) chirurgicznych, łączników, wkładek absorbcyjnych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - w ilości, asortymencie i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach (pakietach) nr 1-6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących jej integralną część
 19. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z podziałem na 37 pakietów, w tym m. in.: strzykawek, igieł, przyrządów do przetaczania krwi i płynów, pieluchomajtek dla dzieci i dorosłych, pojemników do transportu materiałów biologicznych i próbek chirurgicznych, probówek laboratoryjnych, wymazówek, szalek Petriego, kamer, szkiełek, końcówek do pipet, igieł, zestawów i cewników do dializy, elektrod EKG, szpatułek, opasek, zaciskaczy, worków na mocz, kieliszków na leki, stazy uciskowej, termometrów, rękawic diagnostycznych, nitrylowych, winylowych i chirurgicznych, cewników do hemodializy, wzierników ginekologicznych, misek, kaczek, basenów, zestawów do nebulizacji, wymazówek, nożyków do nakłuć, kaniul do długotrwałych wlewów dożylnych, cewników, ostrzy wymiennych do skalpeli, żeli do ekg i usg Itp..
 20. EZ/215/03/2014 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 21. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 22. Dostawa pasty ściernej do przygotowania naskórka EKG, papieru i żelu do EKG i USG oraz kieliszków do leków i kubków dla chorych z podziałem na 7 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/6/2014
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 23. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 24. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 25. Dostawa materiałów do badań diagnostycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 26. Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz materiałów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
 27. dostawa wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych według 6 pakietów
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 28. Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK - Znak postępowania: RejZamPub/54/2013.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Warszawa
 29. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 30. DOstawa elektrod i osprzętu do EKG, EEG dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-98/2013
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 31. Przetarg nieograniczony nr M-10/2013 na dostawę rękawic oraz elektrod jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław
 32. Na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 33. Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 34. Dostawa sprzetu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 35. DOSTAWA ELEKTROD NA POTRZEBY SZPITALA WOLSKIEGO
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 36. 17/2013 Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 37. DOSTAWA ELEKTROD I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO EKG, EEG, USG
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Chojnice
 38. Dostawa różnych drobnych wyrobów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Olsztyn
 39. Zakup i dostawa: sprzętu medycznego jednorazowego użytku, papierów Ekg, żeli Ekg i Usg, płynów do myjni, preparatów do chirurgicznego mycia rąk i dezynfekcji, emulsji, pianki do mycia noworodków, środków do mycia i konserwacji stali szlachetnej, detergentów do mycia endoskopów, testów do chlorków w pocie, testów immunologicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego, Kielce
 40. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 41. Dostawa Elektrod do badań diagnostycznych i Folii sterylnych na mikroskopy operacyjne, kamery nr sprawy P/009/2013/SZ/WIM - 2/ZP/13
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 42. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 43. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku - uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 44. DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, TESTÓW ALERGENOWYCH, ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, OPATRUNKÓW, NICI CHIRURGICZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 45. DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYCIA.
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
 46. Dostaa sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 47. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 48. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku SP ZOZ MSW w Opolu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Opole
 49. sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 50. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 51. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nysa
 52. Dostawa sprzętu medycznego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Jasło
 53. zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Ostrowiec Świętokrzyski
 54. Dostawa elektrod, kabli i czujników dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., nr sprawy: MSW/PN/42/05/2012
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Warszawa
 55. Dostawa papierów rejestracyjnych, elektrod, worków ileostomijnych, jednorazowych systemów ssących, filtrów oraz nasadek silikonowych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 36/12
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 56. Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
 57. Dostawa sprzętu jedno- i wielorazowego użytku, sprzętu ortopedycznego, oraz materiałów diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 58. Dostawy : rurek ustno-gardłowych, łopatek do języka, cewników do podawania tlenu, masek do podawania tlenu, kateterów do karmienia, rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym, rurek tracheotomijnych standard z mankietem niskociśnieniowym, systemu do dobowej zbiórki moczu - sterylny, igieł do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, igieł i zestawów zewnątrzoponowych, cewników do odsysania,
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 59. Sukcesywna dostawa leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, wyrobów z zakresu elektromedycyny, pasków do glukometru, rękawic zabiegowych, opakowań na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, środków dezynfekcyjnych oraz pościeli jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Tarnów
 60. Dostawa materiałów jednorazowych oraz drobnego sprzętu medycznego II dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 61. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na zadania, w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o., Warszawa
 62. Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek
 63. DOSTAWA ELEKTROD DO MONITORINGU, CZASOWEJ STYMULACJI.
  Zamawiający: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Jelenia Góra
 64. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
 65. Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
 66. Dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz środków dezynfekcyjnych
  Zamawiający: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
 67. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i sprzętu RTG do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej, Znak: MSPR/ZP/N/04/2012
  Zamawiający: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdynia
 68. na dostawy rękawic diagnostycznych i pozostałego sprzętu pomocniczego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego, Bydgoszcz
 69. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr sprawy 11/PN/2012.
  Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość
 70. dostawa wyrobów medycznych -A.ZP-271-7/12
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 71. Dostawa elektrod oraz żeli do USG na potrzeby Szpitala Wolskiego
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 72. Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 73. Dostawa sprzętu 1x uzytku ( II postępowaie pakiety 1-7)
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 74. Dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 75. Dostawa materiałów medycznych - drobny sprzęt jednorazowego użytku, opatrunki przylepne, plastry i inne
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ, Grudziądz
 76. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 77. Dostawa drobnego sprzętu, materiałów medycznych i innych produktów.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 78. Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn. uż.
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku, Gdańsk
 79. Przedmiotem zamówienia ZM 18/230/2012 jest zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach..
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 80. PZP/Nr7/PN/12
  Zamawiający: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 81. DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB POGOTOWIA RATUNKOWEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Legnica
 82. dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Malbork
 83. DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, Gostynin
 84. Dostawy artykułów medycznych ogólnego stosowania
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarzysku-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna
 85. Sprzęt jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Szpitalnej
  Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Opole
 86. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i odczynników do laboratorium
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Hrubieszów
 87. dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz bielizny operacyjnej dla potrzeb SPZOZ w Sanoku.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Sanok
 88. Dostawa materiałów i wyposażenia szpitalnego DZZ-382-06/12.
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 89. Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb ZP ZOZ Otwock
  Zamawiający: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, Otwock
 90. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 7 pakietach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Pasłęk
 91. dostawa drobnego sprzętu medycznego, rękawów do sterylizacji parowej, plazmowej, akcesorii i testów do sterylizacji parowej, materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 92. Zakup sprzętu jednorazowego użytku - 19 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 93. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Knurów
 94. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego z podziałem na 11 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/78/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 95. dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 96. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ Włoszczowa
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włoszczowa
 97. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 98. Dostawa materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku na OIT i Blok operacyjny.
  Zamawiający: 1 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 99. zakup i sukcesywna dostawa papierów do aparatów EKG, KTG, kardiowerterów oraz elektrod
  Zamawiający: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Warszawa
 100. Dostawa materiałów jednorazowych wg. 10 pakietów
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 101. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie z podziałem na pakiety.
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa

Inne osoby dla Jeż (116 osób):