Kogo reprezentuje osoba

Jończy Antoni

w KRS

Antoni Jończy

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Nazwisko:Jończy
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Wieprz (Małopolskie)
Przetargi:50 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyn Jolanta, Bogunia Emilia, Gabryś Zbigniew Jerzy, Górkiewicz Adam Stanisław, Herma Karol, Jaszczyk Rafał, Kania Stanisław, Krupnik Tomasz Bolesław, Krzanak Mateusz Sebastian, Kuwik Jan Marian, Kuwik Tadeusz, Lachendro Andrzej Jerzy, Matusiak Józef, Mejza Marek, Michalczyk Danuta Franciszka, Miętka Elżbieta Krystyna, Migdałek Paweł Jan, Ogiegło Kazimierz, Pułka Elżbieta, Serwin Alojzy, Sokołowski Jerzy Zbigniew, Sztafińska Cecylia Magdalena, Szłapa Józef, Wandor Jan, Wiewiórka Danuta Helena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczerbik Andrzej

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Augustyn Jolanta, Bogunia Emilia, Gabryś Zbigniew Jerzy, Górkiewicz Adam Stanisław, Herma Karol, Jaszczyk Rafał, Kania Stanisław, Krupnik Tomasz Bolesław, Krzanak Mateusz Sebastian, Kuwik Jan Marian, Kuwik Tadeusz, Lachendro Andrzej Jerzy, Matusiak Józef, Mejza Marek, Michalczyk Danuta Franciszka, Miętka Elżbieta Krystyna, Migdałek Paweł Jan, Ogiegło Kazimierz, Pułka Elżbieta, Serwin Alojzy, Sokołowski Jerzy Zbigniew, Sztafińska Cecylia Magdalena, Szłapa Józef, Wandor Jan, Wiewiórka Danuta Helena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczerbik Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ludowy Klub Sportowy Orzeł W Wieprzu, Wieprz − KRS 0000110658
 2. Spółdzielnia Mleczarska W Wieprzu, Wieprz − KRS 0000128708

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abs Bank Spółdzielczy, Andrychów − KRS 0000124716
 2. Kółko Rolnicze W Głębowicach, Głębowice − KRS 0000217029
 3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. 1-go Maja W Przeciszowie, Przeciszów − KRS 0000165297
 4. Spółdzielnia Produkcji i Usług Zgoda Wieprz, Wieprz − KRS 0000168853
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wieprz Ze Smakiem, Wieprz − KRS 0000315749

Powiązane przetargi (50 szt.):
 1. zakup i dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: I część zamówienia -mleko i produkty nabiałowe; II część zamówienia -warzywa i owoce;
  Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, Jaworze
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach podanych w formularzach asortymentowo - cenowych stanowiących załączniki od 2-3 do SIWZ, z podziałem na poszczególne części, z których każda stanowi odrębny przedmiot zamówienia.
  2. Dostawa następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń, w ciągu trwania umowy dla części I, cz. II, dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7ºº do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem.
  3. Za zgodą zamawiającego przedmiot postępowania dostarczany w opakowaniach może posiadać inna gramaturę z zastrzeżeniem, że zachowana zostaje jakość i wartość przeliczeniowa.
  4. Zamówienia są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający nie ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań zależą wyłącznie od woli Zamawiającego.
  5. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.
  6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie przydatności do spożycia.
  7. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia lub minimalnej trwałości, informację o warunkach przechowywania oraz producencie.
  8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie, instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania.
  9. Produkty muszą odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz system HACCP.
  10. Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci możliwości zamówienia dodatkowo do 20% artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot zamówienia w cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), a Wykonawca zobowiązuje się uprawnienie to zrealizować w razie skorzystania z niego przez Zamawiającego.
 2. DOSTAWY ŻYWNOŚCI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Bielsko-Biała
  DOSTAWY ŻYWNOŚCI Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI NA ROK 2014 DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH
 3. Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z podziałem na 10 części.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Żywiec
  Sukcesywna dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z podziałem na 10 części.
 4. Znak : AG/zp/ XXVII/2013 r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
  Dotyczy ; dostawy artykułow mleczarskich określonych w załączniku nr 1
 5. Przedmiotem zamówienia sa dostawy artykułów nabiałowych do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Andrychów
  Przedmiotem zamówienia sa dostawy artykułów nabiałowych do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
 6. zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części: I część zamówienia -pozostałe artykuły spożywcze; II część zamówienia -mleko i produkty nabiałowe; III część zamówienia -mrożonki; IV część zamówienia -warzywa i owoce; V część zamówienia -pieczywo i produkty słodkie
  Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, Jaworze
  Przedmiot zamówienia stanowi zakup i
  dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki
  Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części: I część zamówienia -pozostałe artykuły spożywcze; II część
  zamówienia -mleko i produkty nabiałowe; III część zamówienia -mrożonki; IV część zamówienia -warzywa i
  owoce; V część zamówienia -pieczywo i produkty słodkie. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą
  artykułów spożywczych w asortymencie i ilościach podanych w formularzach asortymentowo - cenowych
  stanowiących załączniki od 1-5 do SIWZ, z podziałem na poszczególne części, z których każda stanowi odrębny
  przedmiot zamówienia. 2. Dostawa następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń, w ciągu trwania umowy:
  A) dla części V zamówienia w każdy dzień od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt od 5:00 do godz. 6:30 w
  ilościach podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego drogą telefoniczną, z jednodniowym
  wyprzedzeniem. B) dla części I, cz. II, cz. III, cz. IV dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek z wyjątkiem dni
  ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7ºº do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika
  Zamawiającego drogą telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3. Za zgodą zamawiającego przedmiot
  postępowania dostarczany w opakowaniach może posiadać inna gramaturę z zastrzeżeniem, że zachowana
  zostaje jakość i wartość przeliczeniowa. 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanymi
  przez Zamawiającego, średnio dwa razy. Zamawiający nie ma obowiązku składać zapotrzebowań - ilość i terminy
  zapotrzebowań zależą wyłącznie od woli Zamawiającego. 5. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu
  Wykonawcy i na jego koszt. 6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie przydatności do
  spożycia. 7. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia lub minimalnej trwałości,
  informację o warunkach przechowywania oraz producencie. 8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca
  winien dostarczyć w niezbędnym zakresie, instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i
  przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i
  przechowywania. 9. Produkty muszą odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm
  przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz system HACCP
 7. Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki w Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu
  Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, Oświęcim
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki w Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu w 2013 roku.Część I zamówienia: Nabiał zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 1 Część II zamówienia: Dostawa świeżego mięsa wieprzowego i wędlin zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 2 Częśc III zamówienia - Dostawa świeżego mięsa dobiowego - załącznik nr 2 / część 3 Część IV zamówienia: Dostawa warzyw i owoców świeżych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 4 CzęśćV zamówienia: Dostawa różnych produktów ogólnospożywczych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 5 Dostawa Warzyw i owoców mrożonych i ryb mrożonych zgodnie z treścią formularza cenowego - załącznik nr 2 / część 6
 8. Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych do siedziby zamawiającego z podziałem na siedem części
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela", Bielsko-Biała
  Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych do siedziby zamawiającego z podziałem na siedem części: Część I: CPV: 15800000-6, CPV: 15600000-4, CPV: 15423000-9 ( warzywa przetworzone, konserwowe, artykuły sypkie, oleje roślinne, przyprawy), Część II: CPV: 15200000-0 (ryby świeże, mrożone, przetwory rybne), Część III: CPV: 03142500-3 (jaja świeże kurze), Część IV: CPV: 15331000-7 (mrożone warzywa i owoce), Część V: CPV:15100000-9 (produkty zwierzęce, mięsa i produkty mięsne), Część VI: CPV:15112000-7 (drób), Część VII: CPV: 15500000-3 (produkty mleczarskie).
 9. Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, Osiek
  Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety
 10. Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach, Głębowice
  Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach
 11. Dostawy żywności (II) z podziałem na części na rok 2013
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Bielsko-Biała
  Dostawy żywności (II) z podziałem na części na rok 2013
 12. dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej, Polanka Wielka
  dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na pakiety
 13. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu na 2013 rok.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Oświęcimiu, Oświęcim
  ·Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2013 rok w grupach towarowych. Część I zamówienia: nabiał i sery zgodnie z treścią oferty cenowej - załącznik Nr 2/część 1. (CPV-15500000)
  Część II zamówienia: artykuły spożywcze zgodnie z treścią oferty cenowej - załącznik Nr 2/część 2.(CPV-03100000, 15300000, 15400000, 15600000, 15800000, 15900000)
  Część III zamówienia: świeże mięso wieprzowe, wołowe, wędliny zgodnie z treścią oferty cenowej - załącznik Nr 2/część 3. (CPV-15100000)
  Część IV zamówienia: świeże mięso drobiowe zgodnie z treścią oferty cenowej - załącznik Nr 2/część 4. (CPV-15100000)
  Część V zamówienia: ryby mrożone, mrożone warzywa i owoce, inne przetwory mrożone zgodnie z treścią oferty cenowej-załącznik Nr 2/część 5. (CPV-15200000, 15300000)
  Część VI zamówienia: świeże warzywa i owoce zgodnie z treścią oferty cenowej - załącznik Nr 2/część 6. (CPV-03200000)
  ·Artykuły spożywcze muszą być dostarczone w opakowaniach jednostkowych o gramaturze ujętej w ofertach cenowych lub o gramaturze zbliżonej.
  ·Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: odpowiednie normy jakościowe lub atesty, odpowiednie oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, odpowiedni sposób przewożenia towarów (zachowanie rozdzielności transportu, odpowiednią temperaturę podczas transportu, warunki sanitarne pojazdu oraz kierowcy dostarczającego towar). Zamawiający zastrzega sobie odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. ·Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia należy podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią oferty cenowej dla danej części. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie.
 14. Dostawy żywności
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Żywiec
  Dostawy żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Żywcu z podziałem
  na 10 części.
 15. Znak : AG/zp/ XXIV/ 2012r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
  Dotyczy : dostawy artykułów mleczarskich dla potrzeb ZZOZ w Żywcu określonych w formularzu cenowym załacznik nr 1 do SIWZ.
 16. Dostawa mleka oraz produktów drobiowych i podrobów dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/48/2012
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice
  Dostawa mleka oraz produktów drobiowych i podrobów dla ZZOZ w Wadowicach
 17. dostawa wyrobów mleczarskich i tłuszczowych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Wadowice
  mleko 2% 5500 l
  ser biały 530 kg
  śmietanka 18% 270 l
  serek homogenizowany 150g, 1500 szt.
  ser topiony 1100 szt.
  margaryna do smarowania 530 kg
  margaryna mleczna 180 kg
  kefir 300 l
  maślanka 500 l
  jogurt 500 szt.
  margaryna palma 12,5 kg
  ser żółty 120 kg
  masło extra 10 kg
  ser feta 10 kg
 18. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Oświęcimiu w 2012 roku.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4, Oświęcim
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Oświęcimiu w 2012r. i obejmuje niżej wymienione części: I-mięso wiperzowe,wołowe i wędliny (CPV 15100000-9), II-mięso drobiowe (CPV 15100000-9), III- warzywa i owoce świerze i przetworzone (CPV 03200000-3, 15300000-1), IV- ryby i mrożonki owocowe i warzywne (CPV 15200000-0, 15331170-9, 15300000-1), V-produkty mleczarskie, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (CPV 15500000-3, 15400000-2), VI-różne produkty spożywcze (CPV 15800000-6, 15600000-4)
 19. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych do magazynu żywnosci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Andrychów
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych do magazynu żywnosci Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
 20. Dostawa produktów mleczarskich do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żywiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów mleczarskich do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wykaz produktów mleczarskich stanowiący Załącznik Nr 4 do specyfikacji.
  3. Ilości podane przez Zamawiającego w wykazie stanowiącym Załączniki Nr 4 do Specyfikacji są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny ofert i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na produkty mleczarskie będzie odbiegać od ilości wskazanych w wykazie. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych produktów mleczarskich oraz zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych produktów mleczarskich, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie.
  4. Dostarczony towar powinien być dobrej jakości, odpowiadać przepisom sanitarnym i recepturom, powinien posiadać oznaczenia daty przydatności do spożycia oraz jego producenta.
  5. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów równoważnych do opisanych w wykazie stanowiącm Załączniki Nr 4 do Specyfikacji. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w wykazie. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.
  6. Towar powinien być dostarczany w każdy dzień roboczy i w soboty (sporadycznie).
  7. Szczegółowy asortyment dostawy podawany będzie wykonawcy najpóźniej na dzień przed dostawą do godz. 15:00.
  8. Towar ma być dostarczany do siedziby Zamawiającego własnym transportem Wykonawcy między godziną 7:00 a 8:00.
 21. zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na części: I część zamówienia - zakup i dostawa pozostałych artykułów spożywczych II część zamówienia - zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych III część zamówienia - zakup i dostawa mrożonek IV część zamówienia - zakup i dostawa warzyw i owoców V Zamówienia - zakup i dostawa pieczywa i produktów słodkich
  Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej, Jaworze
 22. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, Osiek
 23. Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorzadowego w Suchej Beskidzkiej.
  Zamawiający: Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 24. Dostawy żywności
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Żywiec
 25. Znak : AG/zp/ XXVII/2011 r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 26. Dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej, Polanka Wielka
 27. Zakup i dostawa żywności do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żywiec
 28. Dostawa mleka i artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Międzybrodzie Bialskie
 29. Dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Andrychów
 30. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, Osiek
 31. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku, Osiek
 32. Dostawa artykułów spożywczych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach, Głębowice
 33. Dostawa produktów do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
  Zamawiający: Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka
 34. Dostawy żywności
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Żywiec
 35. Znak : AG/zp/ XXI/ 2010 r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 36. Dostawa mleka i produktów mleczarskich
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 37. Dostawa artykułów nabiałowych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Sucha Beskidzka
 38. Dostawa Mleka i artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Międzybrodzie Bialskie
 39. Dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Andrychów
 40. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, Osiek
 41. Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Głębowicach
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Głębowicach, Głębowice
 42. Dostawy żywności z podziałem na 10 zadań
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Żywiec
 43. dostawy artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny, Wadowice
 44. Znak : AG/zp/ XXIX/ 2009 r.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Żywiec
 45. dostawa nabiału
  Zamawiający: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, Wilkowice
 46. Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/64/2009
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wadowice
 47. Zamówienie na dostawę wyrobów mleczarskich i tłuszczowych.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Wadowice
 48. Dostawy artykułów nabiałowych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Andrychów
 49. Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Międzybrodzie Bialskie
 50. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Osieku, Osiek