Kogo reprezentuje osoba

Jurga Mieczysław

w KRS

Mieczysław Jurga

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Nazwisko:Jurga
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Skalmierzyce (Wielkopolskie), Śliwniki (Wielkopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Artmańska Teresa Maria, Brzeziński Kazimierz, Cyffert Edyta Urszula, Fabiszczak Marta Jadwiga, Fabiszczak Łucja Cecylia, Gąsiorek Rafał Marian, Glinkowska Anna, Golińska Danuta Renata, Gruszka Elżbieta, Jaśkiewicz Władysław, Jędroszka Henryk, Jędrzejewska Maria Dorota, Kałużny Janusz Stanisław, Konasiewicz Joanna Krystyna, Marek Józef, Nagięć Lucyna Weronika, Ptak Anna Maria, Rosa Henryk, Sobczak Danuta, Szukalska Irena Maria, Tomczak Kamila Katarzyna, Wawrzyniak Stanisław, Woźniak Iwona Teresa, Woźniak Magdalena, Włodarczyk Daria Katarzyna, Włodarczyk Leszek Stanisław, Zawiślak Sabina Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Jerzy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bachman Marian Tomasz, Gmerek Marek, Grzęda Zbigniew Stanisław, Jędrzejak Józef, Krajewska Urszula, Marchwacki Jan, Miklas Bronisław, Mituta-goplarek Grażyna, Nowaczyk Marian, Ogrodowicz Józef Ryszard, Wasiak Stanisław, Wawrzyńczak Jan Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Budrem Development Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kalisz − KRS 0000238101
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Nowych Skalmierzycach, Skalmierzyce − KRS 0000016333
 3. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000144386
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Ociążu, Ociąż − KRS 0000033273
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rososzycy, Rososzyca − KRS 0000009733
 6. Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000048650
 7. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000058613
 8. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000067951
 9. Spółdzielczy Bank Ludowy W Skalmierzycach, Skalmierzyce − KRS 0000069519
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Skalmierzycach, Śliwniki − KRS 0000091010
 11. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Kalisz − KRS 0000380634
 12. Trade Partner S.A., Poznań − KRS 0000136556
 13. Zrzeszenie Producentów Indyków Grupa Kaliska, Gałązki Małe − KRS 0000656062

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agala Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka, Śliwniki − KRS 0000263879
 2. Allium Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sp. Z O.O., Śliwniki − KRS 0000316080
 3. Allium Spółdzielcza Grupa Producentów Warzyw, Śliwniki − KRS 0000337185
 4. Ekocentr Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Andrzej Grzybowski Wojciech Penkala Sp. J. Likwidacyjnej, Piekarzew − KRS 0000085033
 5. Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Kalisz − KRS 0000187869
 6. Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych, Nowe Skalmierzyce − KRS 0000042798
 7. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000117258
 8. Ps-system Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kalisz − KRS 0000148796
 9. Sport Pleszew Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000334199
 10. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kotowiecku, Kotowiecko − KRS 0000153309
 11. Vea Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000045319
 12. Veroni Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością, Nadarzyn − KRS 0000381453
 13. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Skalmierzyce − KRS 0000026768
 14. Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000192718
 15. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r. ZP.PN.07.13
  Zamawiający: Urząd Gminy Sieroszewice, Sieroszewice
  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.
 2. Obsługa kasowo-operacyjna Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie przyjmowania wpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych przez bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.) - Prawo bankowe poprzez wykonywanie obsługi kasowo-operacyjnej Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącej wpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat.
 3. Obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski
  Obsługa w zakresie wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym na terenie Powiatu Ostrowskiego

  Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
  Nazwa: usługi bankowe Kod: 66110000-4
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3.453.744 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Zamawiający: Gmina Przygodzice, Przygodzice
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3.453.744 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych. 1. Kwota udzielonego kredytu wynosi do 3.453.744 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote). 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 3. Kredyt zostanie przeznaczony na poczet płatności przyszłych oraz kosztów już poniesionych. 4. Wymagane jest udostępnienie kredytu od dnia zawarcia umowy. Wypłata kredytu nastąpi w transzach na podstawie faktur lub innych dokumentów. 5. Szacunkowa ilość oraz wysokość i terminy uruchomienia transz : a) 15.06.2012 r. - do wysokości 200.000 zł b) 16.08.2012 r. - do wysokości 683.383 zł c) 20.09.2012 r. - do wysokości 967.928 zł d) 15.11.2012 r. - do wysokości 1.193.500 zł e) 17.12.2012 r. - do wysokości 408.933 zł 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wypłacanych transz, wysokości transz kredytu i terminu ich uruchomienia bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 7. Sposób uruchomienia środków - na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. 9. Maksymalna wartość jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu akceptowana przez Zamawiającego wynosi 0,5% 10. Okres kredytowania - do 31.12.2019 r. 11. Karencja spłaty rat kapitałowych kredytu: pierwsza rata kapitału płatna w terminie 31.03.2013 r. a ostatnia w terminie 31.12.2019 r. Spłata kapitału w równych ratach w okresach kwartalnych - raty kredytu płatne na dzień 31.03. ..., 30.06. ..., 30.09. ..., 31.12. ... danego roku 12. Odsetki będą naliczane i opłacane miesięcznie tylko od kapitału niespłaconego, odsetki płatne na ostatni dzień danego miesiąca - pierwsza płatność w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiono kredyt a ostatnia w terminie 31.12.2019 r. 13. Oprocentowanie zmienne w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M i stałą marżę banku, 14. Akceptowana przez Zamawiającego forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco, 15. Umowa musi przewidywać możliwość przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, 16. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w SIWZ i przedstawionymi w ofercie. 17. Wykaz wydatków majątkowych oraz ich planowana wysokość sfinansowana z kredytu : a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin) - do kwoty 677.383 zł b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie i Przygodzicach (cześć) - sieć kanalizacji w miejscowości Wysocko Małe - do kwoty 700.000 zł c) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa - do kwoty 267.928 zł d) Przebudowa drogi gminnej Topola-Osiedle ul. Krańcowa -do kwoty 200.000 zł e) Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Słoneczna -do kwoty 308.000 zł f) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowo-rekreacyjne w Jankowie Przygodzkim - do kwoty 391.500 zł g) Termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół w Dębnicy - do kwoty 408.933 zł h) Budowa sieci wodociągowej Dębnica - Czarnylas (łącznik) -do kwoty 500.000 zł.

Inne osoby dla Jurga (131 osób):