Kogo reprezentuje osoba

Jusza Marian Henryk

w KRS

Marian Henryk Jusza

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Jusza
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Koszalin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarski Piotr, Dworaczyk Dariusz, Dworaczyk Joanna Elżbieta, Garnuszewski Marek, Jasiulewicz Michał, Kamiński Maciej, Kobylarz Marcin Józef, Królikowski Tomasz Piotr, Krzyżyński Tomasz Maciej, Kubiak Paulina, Kurek Janina Krystyna, Latoszewski Grzegorz Stanisław, Lewandowski Jerzy, Majewski Marcin Jarosław, Markizański Remigiusz Paweł, Mirocha Sławomir, Olek Stanisław, Regulski Krzysztof, Szafulski Waldemar Mieczysław, Szymański Kazimierz, Szymczak Piotr, Waćkowski Marcin, Wezgraj Artur Lesław, Więckiewicz Grzegorz, Ziółkowski Radosław Lucjan

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarski Piotr, Dworaczyk Dariusz, Dworaczyk Joanna Elżbieta, Garnuszewski Marek, Jasiulewicz Michał, Kamiński Maciej, Kobylarz Marcin Józef, Królikowski Tomasz Piotr, Krzyżyński Tomasz Maciej, Kubiak Paulina, Kurek Janina Krystyna, Latoszewski Grzegorz Stanisław, Lewandowski Jerzy, Majewski Marcin Jarosław, Markizański Remigiusz Paweł, Mirocha Sławomir, Olek Stanisław, Regulski Krzysztof, Szafulski Waldemar Mieczysław, Szymański Kazimierz, Szymczak Piotr, Waćkowski Marcin, Wezgraj Artur Lesław, Więckiewicz Grzegorz, Ziółkowski Radosław Lucjan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Koszaliński, Koszalin − KRS 0000109593
 2. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Szczecin − KRS 0000157195
 3. Centrum Kształcenia Kierowców Sp. Z O.O., Białogard − KRS 0000284905
 4. Fundacja Archikultura, Koszalin − KRS 0000497839
 5. Fundacja Kultury Materialnej, Koszalin − KRS 0000464246
 6. Fundacja Na Rzecz Jakości Kształcenia, Warszawa − KRS 0000419106
 7. Fundacja Nauka Dla Środowiska, Koszalin − KRS 0000146454
 8. Klub Uczelniany Azs Politechnika Koszalińska, Koszalin − KRS 0000289977
 9. Koprinet Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000434461
 10. Kora-transport Marcin Kobylarz i Wspólnicy Sp. J., Koszalin − KRS 0000069733
 11. Koszalińskie Forum Samorządowe G-12, Koszalin − KRS 0000129166
 12. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przemysłówka Sp. Z O.O. W Restrukturyzacji, Koszalin − KRS 0000134726
 13. Koszalińskie Stowarzyszenie Kibiców Piłki Ręcznej Biało-zielona Duma Koszalina, Koszalin − KRS 0000464992
 14. Lions Club Koszalin, Koszalin − KRS 0000055498
 15. Norsu Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000548595
 16. Norsu Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Koszalin − KRS 0000703256
 17. Proasfalt Piotr Szymczak Spółka Komandytowa, Koszalin − KRS 0000421244
 18. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-projektowe Koprin Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000097253
 19. Sgp Serwis Sp. Z O.O., Kobyłka − KRS 0000419457
 20. Stowarzyszenie Lepszy Koszalin, Koszalin − KRS 0000345855
 21. Stowarzyszenie Naukowo-techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Oddziału W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000012281
 22. Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej Millennium, Koszalin − KRS 0000168734
 23. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej, Koszalin − KRS 0000163869
 24. Towarzystwo Wieży Clausiusa, Koszalin − KRS 0000346973
 25. Związek Piłki Ręcznej W Polsce, Warszawa − KRS 0000105351

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ab In Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000415470
 2. Advance Media Crew Sp. Z O.O., Magdalenka − KRS 0000419514
 3. Koszalińskie Stowarzyszenie Aliance Francaise, Koszalin − KRS 0000258869
 4. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Warszawa − KRS 0000093867
 5. Park Technologiczny S.A., Koszalin − KRS 0000342029
 6. Piłka Ręczna Koszalin S.A., Koszalin − KRS 0000458689
 7. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Inchem Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000048572
 8. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Bukowina, Koszalin − KRS 0000153261
 9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Koszalinie, Koszalin − KRS 0000197381
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina, Koszalin − KRS 0000102990
 11. Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin − KRS 0000178925
 12. Świat Lodów Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000332946
 13. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000059283

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Koszalińskiej
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska, Koszalin
  Prowadzenie zajęć z zakresu
  wychowania fizycznego dla studentów Politechniki Koszalińskiej w zakresie określonym w SIWZ. Kod
  Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80.43.00.00-7 Przedmiot zamówienia obejmuje
  przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
  przewidzianych w programie studiów dla studentów Politechniki Koszalińskiej: 1) Zajęcia z wychowania
  fizycznego prowadzone będą w wymiarze 900 godzin dydaktycznych w skali roku kalendarzowego. 2) W ramach
  900 godzin wykonawca zapewni 800 godzin na sali gimnastycznej o wymiarach umożliwiających grę we
  wszystkich dyscyplinach drużynowych sportów halowych, 100 godzin siłowni zabezpieczając jednocześnie
  ćwiczenia na 20 przyrządach. Współorganizacja i zapewnienie hali widowiskowo sportowej na imprezy lub
  współorganizowanie przez Politechnikę Koszalińską (targi, imprezy studenckie, rozgrywki studenckie itp.) -
  dodatkowe 100 godzin. 3) Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą w obiektach sportowych, którymi
  dysponuje Wykonawca przy użyciu sprzętu sportowego i za pomocą kadry dydaktycznej, którą dysponuje
  Wykonawca; Obiekt sportowy, w którym prowadzone będą zajęcia musi spełniać następujące warunki: -ma
  posiadać salę gimnastyczną pozwalającą na podział na trzy odseparowane części, tak aby mogły ćwiczyć trzy
  podgrupy jednocześnie -musi być wyposażony w siłownię, w której mogłaby ćwiczyć grupa o liczebności 20 osób (20 stanowisk) -ma posiadać zaplecze socjalne składające się co najmniej z 4 szatni z toaletami natryskowymi,,
  (którego szatnie powinny zapewnić miejsce dla 30 osobowej grupy) -wymaga się, aby obiekt spełniał normy
  bezpieczeństwa i bhp odpowiednie dla obiektów sportowych 4) Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone
  będą według wskazań kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Koszalińskiej zgodnie z
  programem kształcenia obowiązującego w Uczelni. 5) Zajęcia odbywać się będą w godzinach określonych
  harmonogramem sporządzonym przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Koszalińskiej
  okresowo sporządzonym na kolejne semestry. 6) Wykonawca zobowiązany będzie opracować plan zajęć w
  terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 7) Zajęcia z wychowania fizycznego są przedmiotem
  obowiązkowym zaliczanym semestralnie. Wykonawca, po każdym semestrze, zobowiązany będzie dokonać
  wymaganych prawem wpisów w indeksach i dokumentach wewnątrzuczelnianych (takich jak karta okresowych
  osiągnięć studenta oraz protokół zaliczeń). 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia przedmiotu
  zwolnieniem lekarskim na podstawie pisemnego orzeczenia lekarza specjalisty. 9) Student z dysfunkcjami (wady
  postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) znając swój stan zdrowia (po konsultacji z lekarzem) powinien
  móc wybrać zajęcia odpowiadające jego stanowi zdrowia. 10) Student ma prawo do przepisania oceny z
  przedmiotu w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku lub powtarzania semestru. 11) W ramach realizacji
  przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a) przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z
  wychowania fizycznego w obiektach sportowych, którymi dysponuje Wykonawca przy użyciu sprzętu sportowego
  i za pomocą kadry dydaktycznej, którą dysponuje Wykonawca. b) prowadzić zajęcia w wymiarze czasowym oraz
  liczbie określonym przez Zamawiającego, zgodnie z planem zajęć opracowanym przez Wykonawcę w terminach
  i godzinach wskazanych przez Zamawiającego. c) przeprowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze
  900 godzin rocznie d) zapewnić, do współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, koordynatora,
  do obowiązków którego należeć będzie min. opracowanie szczegółowego zakresu oraz planu zajęć
  dydaktycznych z wychowania fizycznego, w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego,nadzór
  nad realizacją przedmiotu zamówienia, organizacja na początku roku akademickiego spotkania organizacyjnego
  dla studentów na terenie siedziby Zamawiającego. Zaoferowana przez Wykonawcę cena jest ceną za 1 godz.
  lekcyjną prowadzenia zajęć. W cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszelkie koszty konieczne do wykonania
  przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty udostępnienia sal sportowych, sprzętu sportowego,
  wynagrodzenie koordynatora oraz kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, koszty związane z dokonaniem
  wpisów w indeksach i dokumentach wewnątrzuczelnianych a także wszystkie inne koszty ponoszone przez
  Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert na świadczenie
  równoważnych usług o standardzie nie gorszym niż wymienione w SIWZ . Pod pojęciem usług równoważnych
  rozumie się zajęcia prowadzone na terenie Koszalina lub innych obiektach np. basen o ile zaakceptowane
  zostaną przez kierownika SWFiS Politechniki Koszalińskiej