Kogo reprezentuje osoba

Kaczkowski Janusz

w KRS

Janusz Kaczkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Kaczkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Huta Żabiowolska (Mazowieckie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brzózka Zofia Ewa, Filarczyk Roman, Folwarski Stanisław Marcin, Kornet Małgorzata, Majoch Ryszard Bonifacy, Rastawicka Flis Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ząber Sybilla

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bomag Sp. Z O.O., Częstochowa − KRS 0000330763
 2. Fundacja Integracji Zawodowej Pracujmy Razem, Częstochowa − KRS 0000330604
 3. Geest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000028208
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Żelechowie, Żelechów − KRS 0000212856
 5. Spółdzielnia Handlowo-usługowa W Mszczonowie, Mszczonów − KRS 0000078863
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych W Żabiej Woli Z Siedzibą W Hucie Żabiowolskiej, Huta Żabiowolska − KRS 0000156798
 7. Wigor-trans Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000093033

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2015/2016
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg stanowiących własność gminy. Zimowe utrzymanie dróg ma na celu złagodzenie niedogodności związanych z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym. Zasady prowadzonych prac oraz technologia usługi wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (zał. nr 8). Standardy zimowego utrzymania dróg opisują stan utrzymania drogi dla danego standardu oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu opadów śniegu i od stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Usługa polega na oczyszczaniu dróg, ulic oraz obiektów towarzyszących ( zatoki autobusowe, parkingi) ze śniegu, lodu, błota i likwidacji śliskości zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu nawierzchni dróg i ulic oraz jednokrotnym oczyszczeniu po okresie zimowym dróg. Ponad 50% dróg stanowią drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości około 2,5-5,0 m, pozostałe o nawierzchni: bitumicznej, destruktowej, powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową. Teren Gminy został podzielony na obszary (Rejony I-VIII - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości), które określają zasięg działania Wykonawców. Rejon I. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowymi warunkami SIWZ Rejon II. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ Rejon III. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ Rejon IV. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ Rejon V. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ Rejon VI. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ Rejon VII. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ Rejon VIII. Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i warunkami SIWZ JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA 2 REJONY ZAMÓWIENIA. UWAGA Przystąpienie do usuwania zjawisk na drogach w zakresie zwalczania śliskości: dla I kolejności śliskość 2 godziny od wystąpienia zjawisk po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. dla II kolejności śliskość po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego do 3 godzin. Wykonawcy przystąpią do wykonywania usługi w zakresie odśnieżania po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym z tym, że w pierwszej kolejności należy odśnieżyć drogi o nawierzchni utwardzonej. Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość, a tylko za efektywną pracę (wykonane usługi). Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaniu na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na własny koszt. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa SIWZ.
 2. Zamówienie uzupełniające do zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola (dla części A i B),
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane uzupełniające związane z realizacją umowy podstawowej dla zadania pn Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola (w zakresie części A). Zakres prac obejmuje.: Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a)Tłuczniem betonowym frakcji 31-63mm w ilości 100 m3 b)Mieszanką kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm w ilości 300 m3 c)Tłuczniem betonowym frakcji 4-31mm w ilości 300 m3 d)Mieszanką kruszywa naturalnego w ilości 100 m3 e)Profilowanie dróg gruntowych i poboczy ok 20 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. f)Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - 500 m g)Wymiana przepustów z PCV średnicy 40 cm na długości 10 mb Zamówienie uzupełniające będzie realizowane z uwzględnieniem takich samych standardów jakościowych, jak zamówienie podstawowe Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane uzupełniające związane z realizacją umowy podstawowej dla zadania pn Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola (w zakresie części B). Zakres prac obejmuje.: Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a)Tłuczniem betonowym frakcji 31-63mm w ilości 100 m3 b)Mieszanką kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm w ilości 300 m3 c)Tłuczniem betonowym frakcji 4-31mm w ilości 300 m3 d)Mieszanką kruszywa naturalnego w ilości 100 m3 e)Profilowanie dróg gruntowych i poboczy ok 20 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. f)Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - 500 m g)Wymiana przepustów z PCV średnicy 40 cm na długości 10 mb Zamówienie uzupełniające będzie realizowane z uwzględnieniem takich samych standardów jakościowych, jak zamówienie podstawowe.
 3. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  1 Zakres rzeczowy dla: CZĘŚCI A- drogi gruntowe na terenie miejscowości: Wycinki Osowskie, Musuły, Zalesie, Władysławów, Siestrzeń, Przeszkoda, Jastrzębnik, Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Żelechów, Kaleń, Kaleń Tow., Ojrzanów, Ojrzanów Tow., Zaręby, Lisówek, Pieńki Zarębskie: 1) Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a) Tłuczniem betonowym frakcji 31-63mm w ilości 200 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 31-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola -rozładunek tłucznia betonowego na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechaniczne i ręczne oraz zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał. b) Mieszanką kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm w ilości 300 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 4-31mm, -dowóz zakupionego kruszywa na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, -rozładunek kruszywa na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie. Dopuszcza się kruszywo łamane bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych ,szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. Zalecane kruszywo: granit, dolomit, kwarcyt. c) Tłuczniem betonowym frakcji 4-31mm w ilości 1000 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 4-31 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola -rozładunek tłucznia betonowego na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechaniczne i ręczne oraz zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał. d) Mieszanką kruszywa naturalnego w ilości 200 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa naturalnego -dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, -rozładunek na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie. Dopuszcza się kruszywo naturalne bez domieszki pyłów i gliny metalu, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. UWAGA: W ofercie cenowej należy uwzględnić fakt, że w przypadku gdy Zamawiający przeznaczy na daną drogę ilość materiału w ilości powyżej 30 m3 wymagane będzie także profilowanie podłoża. Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na zagęszczenie materiału, zachowanie odpowiednich spadków oraz estetykę przeprowadzonych prac. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego informowania Zamawiającego na dzień przed prowadzeniem prac o zamiarze prowadzenia prac na konkretnej ulicy. Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania prac w zakresie ilości i jakości wbudowywanego materiału. 2) Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km, zakres to 40 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: wyrównanie wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi, a w szczególności uzyskanie profilu poprzecznego ze spadkiem dwustronnym (lub jednostronnym w przypadku dróg o szerokości mniejszej niż 3,5 metra) dla odprowadzenia wód deszczowych, oczyszczenie i ukształtowanie rowów. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: - wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, - odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. - uporządkować i wyrównać pobocze oraz oczyścić istniejące rowy odwadniające (mechanicznie i ręcznie). Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy wyrównać zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, energetycznych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Nawierzchnię profilowanej drogi należy zagęścić. 3) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - 4000 m Jednostką obmiarową jest 1m. Zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz ewentualne pogłębienie rowu (z nadaniem kształtu trapezowego, o wymiarach zależnych od szerokości pasa drogowego) lub jego odmulenie, oczyszczenie, odtworzenie. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku i zakrzaczeń. 4) Wymiana przepustów z PCV średnicy 40 cm na długości 65 mb Przepust- obiekt w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzania małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi 1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 2. Wykonanie koparką przekopu w istniejącym ciągu drogi z odłożeniem urobku do dalszego zasypania przepustów i wyplantowanie naddatku nad ciągiem rur. 3. Rury należy układać w wykopie bezpośrednio na przygotowanym gruncie rodzimym z jednostronnym spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. 4. Ułożone rury należy zaspoinować i przykryć warstwami kruszywa drogowego. Grubość nadkładu nad ułożonymi rurami min. 40 cm Cena 1 szt. przepustu obejmuje : - prace pomiarowe i oznakowanie robót, - usunięcie uszkodzonych istniejących przepustów wraz z wywozem - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, - ułożenie rur w wykonanym wykopie - zasypanie rur warstwami kruszywa drogowego z zagęszczeniem powierzchni nad przepustem, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - uporządkowanie terenu robót CZĘŚCI B drogi gruntowe na terenie miejscowości: Bieniewiec, Grzymek, Stara Bukówka, Nowa Bukówka, Józefina, Osowiec Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Pieńki Słubickie, Oddział, Rumianka, Grzmiąca, Ciepłe, Ciepłe A, Bolesławek, Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice, Piotrkowice, Redlanka, Lasek, Petrykozy: 1. Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a) Tłuczniem betonowym frakcji 31-63mm w ilości 200 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 31-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola -rozładunek tłucznia betonowego na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechaniczne i ręczne oraz zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał. b) Mieszanką kruszywa łamanego frakcji 4-31 mm w ilości 300 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 4-31mm, -dowóz zakupionego kruszywa na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, -rozładunek kruszywa na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie. Dopuszcza się kruszywo łamane bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych ,szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. Zalecane kruszywo: granit, dolomit, kwarcyt. c) Tłuczniem betonowym frakcji 4-31mm w ilości 1000 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 4-31 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola -rozładunek tłucznia betonowego na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechaniczne i ręczne oraz zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał. d) Mieszanką kruszywa naturalnego w ilości 200 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa naturalnego -dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, -rozładunek na drogę w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie. Dopuszcza się kruszywo naturalne bez domieszki pyłów i gliny metalu, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. UWAGA: W ofercie cenowej należy uwzględnić fakt, że w przypadku gdy Zamawiający przeznaczy na daną drogę ilość materiału w ilości powyżej 30 m3 wymagane będzie także profilowanie podłoża. Zamawiający będzie zwracał szczególną uwagę na zagęszczenie materiału, zachowanie odpowiednich spadków oraz estetykę przeprowadzonych prac. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego na dzień przed prowadzeniem prac o zamiarze prowadzenia prac na konkretnej ulicy. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania prac w zakresie ilości i jakości wbudowywanego materiału. 2) Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km, zakres to 40 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: wyrównanie wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi, a w szczególności uzyskanie profilu poprzecznego ze spadkiem dwustronnym (lub jednostronnym w przypadku dróg o szerokości mniejszej niż 3,5 metra) dla odprowadzenia wód deszczowych, oczyszczenie i ukształtowanie rowów. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: - wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, - odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. - uporządkować i wyrównać pobocze oraz oczyścić istniejące rowy odwadniające (mechanicznie i ręcznie). Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy wyrównać zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, energetycznych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Nawierzchnię profilowanej drogi należy zagęścić. 3) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - 4000 m Jednostką obmiarową jest 1m. Zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz ewentualne pogłębienie rowu (z nadaniem kształtu trapezowego, o wymiarach zależnych od szerokości pasa drogowego) lub jego odmulenie, oczyszczenie, odtworzenie. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku i zakrzaczeń. 4) Wymiana przepustów z PCV średnicy 40 cm na długości 65 mb Przepust- obiekt w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzania małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi 5. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 6. Wykonanie koparką przekopu w istniejącym ciągu drogi z odłożeniem urobku do dalszego zasypania przepustów i wyplantowanie naddatku nad ciągiem rur. 7. Rury należy układać w wykopie bezpośrednio na przygotowanym gruncie rodzimym z jednostronnym spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. 8. Ułożone rury należy zaspoinować i przykryć warstwami kruszywa drogowego. Grubość nadkładu nad ułożonymi rurami min. 40 cm Cena 1 szt. przepustu obejmuje : - prace pomiarowe i oznakowanie robót, - usunięcie uszkodzonych istniejących przepustów wraz z wywozem - dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, - ułożenie rur w wykonanym wykopie - zasypanie rur warstwami kruszywa drogowego z zagęszczeniem powierzchni nad przepustem, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - uporządkowanie terenu robót 3.2 Sposób prowadzenia robót dla części A i B. 1. Osoba wskazana przez Zamawiającego potwierdza ilość i jakość materiału, sposób prowadzenia robót utrzymaniowych zgodnie z przyjętą technologią w przedmiocie zamówienia i wiedzą techniczną przy użyciu wymaganego sprzętu. 2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do robót na drogach w danej wsi przedstawić osobie wskazanej przez Zamawiającego użyty materiał do wykonywania robót po czym uzyskać od osoby wskazanej przez Zamawiającego potwierdzenie przeprowadzonych prac i ilości zużytego materiału na drodze dla każdej drogi oddzielnie. Powyższe potwierdzenie należy uzyskać niezwłocznie po zrealizowaniu prac a nie później jednak niż w terminie 2 dni od zrealizowania robót. 3. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu dróg zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru prac w ciągu 14 dni. 4. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 5. Do zgłoszenia odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie poszczególnych dróg i ilość wbudowanego materiału dla każdej drogi potwierdzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 7. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury (gazowej, wodociągowej) 8. Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, lub glina i pyły w kruszywie łamanym wówczas za te partie materiału zastosowaną do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy. Natomiast Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia i zabrania materiału z drogi i wymiany na właściwy zgodnie ze SIWZ 9. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego wyglądu oraz zapewnić taką ilość niezbędnego sprzętu i personelu wykonawczego, aby jednocześnie prowadzić roboty w 2 rejonach Gminy tj. w jednym równanie, w innym uzupełnienie zadoleń i wybojów. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych i ogrodzeń. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne i naprawie ogrodzenia oraz pozostałe szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót. 11. Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP. 12. Roboty nieuwzględnione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w ofercie. 13. Czas przystąpienia do realizacji usługi ustala się na: 1) w trybie nagłym/awaryjnym do 1 godziny od zgłoszenia telefonicznego, fax, e-mail w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu 2) w trybie zwykłym do 2 dni zgodnie z ustalonym harmonogramem, o ile nie zostanie określony inny termin. Wykonawca powinien dysponować: telefonem stacjonarnym i tel. komórkowym do bezpośredniej łączności z Wykonawcą - osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności w trybie awaryjnym. Nr telefonów kontaktowych przekaże w dniu podpisania Umowy 3.3 Wykonanie i odbiór robót dla części A i B 1. Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą techniczna, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami Zamawiającego przy użyciu wymaganego sprzętu. 2. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek 3. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia robót 4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niż określone SIWZ. 5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli Zamawiającemu, 6. W ramach czynności odbioru Zamawiający ma prawo, żądać od wykonawcy dokonania odkrywek celem ustalenia grubości warstwy użytego materiału oraz uczestniczenia Wykonawcy w kontrolnych czynnościach obmiarowych. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. UWAGA JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA 1 CZEŚĆ ZAMÓWIENIA.
 4. Zamówienie uzupełniające do zadania pn: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  1)Remonty cząstkowe tłuczniem betonowym nawierzchni gruntowych, tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia betonowego mechanicznie - 800m3 2)Remonty cząstkowe tłuczniem kwarcytowym nawierzchni gruntowych, z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie - 700m3 3)Remonty cząstkowe kruszywem naturalnym nawierzchni gruntowych, tłuczniowych z zagęszczeniem kruszywa naturalnego mechanicznie - 200m3 4)Naprawa dróg gruntowych i poboczy- wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - 20km 5)Oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, zakrzaczeń, zarośli - 4000 m 6)Dostarczenie, umiejscowienie, wyremontowanie, wykonanie nawierzchni zjazdu (Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV lub żelbetowe o średnicy 40cm) - 65m.
 5. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  2.3Zakres rzeczowy dla CZĘŚCI A drogi gruntowe na terenie miejscowości: Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Musuły, Zalesie, Władysławów, Siestrzeń, Przeszkoda, Jastrzębnik, Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Żelechów, Kaleń, Kaleń Tow., Ojrzanów, Ojrzanów Tow., Zaręby, Lisówek, Pieńki Zarębski 1)Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a)Tłuczniem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym 0-63 w ilości 800 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola - rozładunek tłucznia betonowego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał b)Mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym 0-31,5 w ilości 700 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, - dowóz zakupionego kruszywa na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek kruszywa na drogę, - w miejscach wyznaczonych do robót dróg wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem właściwym dla drogi. Dopuszcza się kruszywo łamane bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych ,szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. c)Mieszanką kruszywa naturalnego z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 200 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa naturalnego dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem właściwym dla drogi. Dopuszcza się kruszywo naturalne bez domieszki pyłów i gliny metalu, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. 2)Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 20 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: Wyrównanie wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi. Uzyskanie profilu poprzecznego ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych oczyszczenie i ukształtowanie rowów. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. uporządkować i wyrównać pobocze i rowy mechanicznie i ręcznie. W przypadku braku rowu jego wykonanie Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy wyrównać zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, energetycznych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Nawierzchnię profilowanej drogi należy zagęścić. 3)Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu - 4000 m Jednostką obmiarową jest 1m. zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz wykopanie rowu trapezowego 50x50 luib jego odmulenie, oczyszczenie, odtworzenie. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. 4) Montaż przepustów z PCV na długości 65 mb Przepust- obiekt w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzania wody małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi 1.Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 2.Wykonanie koparką przekopu w istniejącym ciągu drogi z odłożeniem urobku do dalszego zasypania przepustów i wyplantowanie naddatku nad ciągiem rur 3.Rury należy układać w wykopie bezpośrednio na przygotowanym gruncie rodzimym z jednostronnym spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. 4.Ułożone rury należy za spoinować i przykryć zgromadzonym gruntem rodzimym i warstwami kruszywa drogowego. Grubość nadkładu nad ułożonymi rurami min. 40 cm Cena 1 szt. przepustu obejmuje : prace pomiarowe i oznakowanie robót, usunięcie uszkodzonych istniejących przepustów ich wywóz materiały dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, ułożenie rur w wykonanym wykopie zasypanie rur gruntem rodzimym i rozścielenie pospółki warstwami zagęszczeniem powierzchni nad przepustem, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego uporządkowanie terenu robót przywrócenie do stanu pierwotnego terenu drogi i gruntów przyległych CZĘŚCI B drogi gruntowe na terenie miejscowości: Bieniewiec, Grzymek, Stara Bukówka, Nowa Bukówka, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Pieńki Słubickie, Oddział, Rumianka, Grzmiąca, Ciepłe, Ciepłe Pierwsze, Bolesławek, Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice, Piotrkowice, Redlanka, Lasek, Petrykozy, 1)Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a)Tłuczniem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym 0-63 w ilości 800 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola - rozładunek tłucznia betonowego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał b)Mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym 0-31,5 w ilości 700 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, - dowóz zakupionego kruszywa na wskazane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek kruszywa na drogę, - w miejscach wyznaczonych do robót dróg wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem właściwym dla drogi. Dopuszcza się kruszywo łamane bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych ,szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. c)Mieszanką kruszywa naturalnego z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 200 m3 Jednostką obmiarową jest 1 m3 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa naturalnego dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie i wyprofilowanie nawierzchni ze spadkiem właściwym dla drogi. Dopuszcza się kruszywo naturalne bez domieszki pyłów i gliny metalu, szkła, śmieci, gazobetonu. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. 2)Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 20 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: Wyrównanie wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi. Uzyskanie profilu poprzecznego ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych oczyszczenie i ukształtowanie rowów. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. uporządkować i wyrównać pobocze i rowy mechanicznie i ręcznie. W przypadku braku rowu jego wykonanie Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy wyrównać zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, energetycznych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Nawierzchnię profilowanej drogi należy zagęścić. 3)Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu - 4000 m Jednostką obmiarową jest 1m. zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz wykopanie rowu trapezowego 50x50 luib jego odmulenie, oczyszczenie, odtworzenie. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. 4)Montaż przepustów z PCV na długości 65 mb Przepust- obiekt w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzania wody małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi 5.Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 6.Wykonanie koparką przekopu w istniejącym ciągu drogi z odłożeniem urobku do dalszego zasypania przepustów i wyplantowanie naddatku nad ciągiem rur 7.Rury należy układać w wykopie bezpośrednio na przygotowanym gruncie rodzimym z jednostronnym spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. 8.Ułożone rury należy za spoinować i przykryć zgromadzonym gruntem rodzimym i warstwami kruszywa drogowego. Grubość nadkładu nad ułożonymi rurami min. 40 cm Cena 1 szt. przepustu obejmuje : prace pomiarowe i oznakowanie robót, usunięcie uszkodzonych istniejących przepustów ich wywóz materiały dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, ułożenie rur w wykonanym wykopie zasypanie rur gruntem rodzimym i rozścielenie pospółki warstwami zagęszczeniem powierzchni nad przepustem, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego uporządkowanie terenu robót przywrócenie do stanu pierwotnego terenu drogi i gruntów przyległych 2.4Sposób prowadzenia robót dla części A i B. 1.Inspektor nadzoru a w przypadki braku Inspektora nadzoru osoba wskazana przez Zamawiającego potwierdza ilość i jakość materiału, sposób prowadzenia robót utrzymaniowych zgodnie z przyjętą technologią w przedmiocie zamówienia i wiedzą techniczną przy użyciu wymaganego sprzętu. 2.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do robót na drogach w danej wsi przedstawić inspektorowi nadzoru a w przypadku braku inspektora nadzoru osobie wskazanej przez Zamawiającego użyty materiał do wykonywania robót po czym uzyskać od inspektora nadzoru a w przypadku jego braku od osoby wskazanej przez Zamawiającego potwierdzenie przeprowadzonych prac i ilości zużytego materiału na drodze dla każdej drogi oddzielnie. Powyższe potwierdzenie należy uzyskać niezwłocznie po zrealizowaniu prac a nie później jednak niż w terminie 2 dni od zrealizowania robót. 3.Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu dróg zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru prac w ciągu 14 dni. 4.Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 5. Do zgłoszenia odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie poszczególnych dróg i ilość wbudowanego materiału potwierdzone przez Inspektora Nadzoru a w przypadku braku Inspektora Nadzoru przez osobę wskazaną przez Zamawiającego danej wsi. 6.Zamawiający dopuszcza zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 7.Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury (energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej) 8.Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, lub glina i pyły w kruszywie łamanym wówczas za te partie materiału zastosowaną do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy. Natomiast Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia i zabrania materiału z drogi i wymiany na właściwy zgodnie ze SIWZ 9.Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego wyglądu oraz zapewnić taką ilość niezbędnego sprzętu i personelu wykonawczego, aby jednocześnie prowadzić roboty w 2 rejonach Gminy tj. w jednym równanie, w innym uzupełnienie zadoleń i wybojów. 10.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych i ogrodzeń. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne i naprawie ogrodzenia. 11.Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP. 12.Roboty nieuwzględnione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w ofercie. 13.Czas przystąpienia do realizacji usługi ustala się na: 1) w trybie nagłym/awaryjnym do 1 godziny od zgłoszenia telefonicznego, fax, e-mail w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu 2) w trybie zwykłym do 2 dni zgodnie z ustalonym harmonogramem, o ile nie zostanie określony inny termin. Wykonawca powinien dysponować: telefonem stacjonarnym i tel. komórkowym do bezpośredniej łączności z Wykonawcą - osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności w trybie awaryjnym. Nr telefonów kontaktowych przekaże w dniu podpisania Umowy 2.5Wykonanie i odbiór robót dla części A i B 1.Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą techniczna, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami Zamawiającego przy użyciu wymaganego sprzętu. 2.Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek 3.Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia robót 4.Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niż określone SIWZ. 5.Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru. 6.W ramach czynności odbioru Zamawiający ma prawo, żądać od wykonawcy dokonania odkrywek celem ustalenia grubości warstwy użytego materiału oraz uczestniczenia Wykonawcy w kontrolnych czynności obmiarowych. 7.Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 8.Wykonawca może powierzyć wykonywanie robot budowlanych podwykonawcom a)Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. b)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; UWAGA JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTE NA 1 CZEŚĆ ZAMÓWIENIA.
 6. Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2013/2014.
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg stanowiących własność gminy. Zimowe utrzymanie dróg ma na celu złagodzenie niedogodności związanych z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym. Zasady prowadzonych prac oraz technologia usługi wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg (zał. nr 8). Standardy zimowego utrzymania dróg opisują stan utrzymania drogi dla danego standardu oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu opadów śniegu i od stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Usługa polega na oczyszczaniu dróg, ulic oraz obiektów towarzyszących ( zatoki autobusowe, parkingi) ze śniegu, lodu, błota i likwidacji śliskości zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu nawierzchni dróg i ulic oraz jednokrotnym oczyszczeniu po okresie zimowym dróg. Ponad 50% dróg stanowią drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości około 2,5-5,0 m, pozostałe o nawierzchni: bitumicznej, destruktowej, powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową. Teren Gminy został podzielony na obszary (Rejony I-VIII - odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości), które określają zasięg działania Wykonawców. Rejon I.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon II.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon III.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon IV.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon V.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon VI.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon VII.Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Rejon VIIIOdśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA 2 REJONY ZAMÓWIENIA. UWAGA! Przystąpienie do usuwania zjawisk na drogach w zakresie zwalczania śliskości: dla I kolejności śliskość 2 godziny od wystąpienia zjawisk po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. dla II kolejności śliskość po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego do 3 godzin. Wykonawcy przystąpią do wykonywania usługi w zakresie odśnieżania po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym z tym, że w pierwszej kolejności należy odśnieżyć drogi o nawierzchni utwardzonej. Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość, a tylko za efektywną pracę (wykonane usługi). Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaniu na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na własny koszt 2.1. ZAKRES USŁUGI: 1)Okres zimowego utrzymania dróg ustala się od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 r. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg, która oprócz akcji czynnej obejmuje również prowadzenie całodobowych dyżurów dyspozytorskich. 2)Rozpoczęcie i zakończenie utrzymania zimowego będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego. 3)Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zawiesić prowadzenie akcji zimowej, a także dokonać odwołania zawieszenia. 4)Rozpoczęcie pracy sprzętu winno nastąpić nie później niż 2 godziny od momentu wystąpienia zjawiska lub zgłoszenia interwencji dotyczących utrudnień w ruchu na drodze przez Zmawiającego 5)Rozpoczęcie pracy na drogach o nawierzchni utwardzonej niezwłocznie ale nie po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 6)Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg przyjmuje interwencje, oraz wykonuje prace związane z usunięciem przyczyn zgłaszanych interwencji i pełni całodobowy dyżur dyspozytorski. 7)Na drogach objętych zimowym utrzymaniem mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe (2 godz.) przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) uniemożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, przejezdności, organizacje pracy wtedy należy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach. 8) Termin zakończenia prac związanych z poziomym oczyszczeniem ulic i mostów z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg ustala się do końca kwietnia 2014r.. 9)Poziome oczyszczanie dróg z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg obejmuje oczyszczanie jezdni w miejscu występowania chodników wraz z nimi oraz obiektów mostowych. 10)Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków; a)całodobowa dostępność telefoniczna b)każda jednostka sprzętowa jest wyposażona w telefon komórkowy, z którym jest możliwy kontakt przez całą dobę. c)prowadzenia dokumentacji dyżurów i pracy sprzętu oraz miesięczne przekazywania jej do Urzędu Gminy, w formie zgłoszenia do rozliczenia akcji z wyszczególnieniem wsi i poszczególnych ulic potwierdzonych wykonanie usługi przez sołtysa lub radnego z danego terenu, d)składania telefonicznych meldunków o stanie dróg Zamawiającemu w czasie akcji i codziennie. e)prowadzenia zimowego utrzymania dróg zgodnie zobowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg ( zał. nr 8) 11)Wykonawca w czasie zimowego utrzymania prowadzi akcję czynną i pełni całodobowy dyżur dyspozytorski 12)Potwierdzenie wykonania akcji czynnej odśnieżania lub zwalczania sliskości na poszczególnych ulicach w następujących wsiach rejonu Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego - Sołtysa wsi lub Radnego powinno nastąpić niepóźnej niż w dniu następnym, po zakończeniu akcji. 13)Odśnieżanie dróg: a)Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz zatok autobusowych parkingów i chodników dróg przy których są chodniki. b)W zależności od zalegającego śniegu na jezdni jej nawierzchni i szerokości należy używać odpowiednich pługów lub zespołu pługów. Droga winna być odśnieżana na bieżąco czasami nawet w trakcie opadów śniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 15cm. c)W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne) dopuszczalne jest odstępstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjętymi zasadami przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. d)W trudnych warunkach organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmowań niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji, zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu, należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności 100-200 m e)Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac na danym ciągu drogowym. f)Śnieg zalegający na jezdni jest spychany na krawędź jezdni i chodnika. Należy zachować na chodniku przejście dla pieszych min. 0.7m. place parkingowe i zatoki autobusowe odśnieża się jednocześnie z jezdnią i chodnikami. g)Przy odśnieżaniu dróg prace należy wykonać tak, aby śnieg usuwany z drogi nie był przenoszony na inne krzyżujące się drogi jak i zjazdy. W przypadku utworzenia się wału na krawędzi drogi jak i zjazdu należy usunąć zalegający śnieg. Zjazdy do posesji odśnieżają we własnym zakresie właściciele posesji. Wjazdy na drogi prostopadłe do drogi objętej zimowym utrzymaniem odśnieża Wykonawca prowadzący akcję odśnieżania. h)Technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości i szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu. Do odśnieżania tego typu elementów drogi należy używać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Nie dopuszcza się odkładanie śniegu z chodników ścieżek rowerowych na jezdnię. Stosowanie dużych nośników uzależnione jest od nośności i szerokości tych dróg. i)Śnieg, w przypadku kiedy jest to konieczne, powinien być wywożony z dróg przebiegających przez poszczególne miejscowości i inne obszary zabudowane. Wywożenie śniegu odbywa się w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek śniegoładowarek, a do wywozu - samochodów - samowyładowawczych. Nadmiar śniegu z dróg, parkingów, chodników należy wywieźć w miejsce zorganizowane we własnym zakresie Wykonawcy. 14)Zwalczanie śliskości dróg: a)Do zapobiegania powstawania, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się materiały uszorstniające. b)rozsypanie środków uszorstniających z domieszką sodu NACL w ilości 3-4 % wagowych c)Zapobieganie powstawania gołoledzi i szronu - Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna i dalej wzrasta. d)Likwidowanie grubych warstw lodu , zlodowaciałego lub zbitego śniegu - Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie. Warstwy tego typu mogą być również oszronione. e)Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać urządzeń dających gwarancję użycia materiałów w ilości 50-150 g/m2 f)Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewnić płynną regulację rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej, równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. g)Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. h)Zabrania się stosowania wszelkich mieszanek zawierających sól do usuwania śliskości na niżej wymienionych drogach o nawierzchni bitumicznej: m. Ojrzanów ul. Kresowa m. Oddział Al. Lipowa, m. Grzegorzewice, ul. Daleka, ul. Słoneczna, ul. Pałacowa m. Żelechów ul. Krakowiańska, ul. Nad Lasem m. Kaleń- Pieńki Zarębskie ul. Jaśminowa - Fiołkowa m Słubica ul. Słoneczna, ul. Kukułki m. Zaręby ul. Zięby, ul. Skowronia m. Jastrzębnik ul. Ziołowa- Mazowieckie Pola m. Józefina ul. Gałązki m. Władysławów ul. Na Skarpie, ul. Ku Rzece m. Bieniewiec ul. Zagrodowa m Ciepłe-Kaleń ul. Makowa m. Pieńki Słubickie ul. Kukułki m. Słubica W ul. Słowicza m Bartoszówka ul. Strażacka m. Siestrzeń Władysławów Nadrzeczna-Główna m. Siestrzeń Władysławów Objazdowa-Przejazdowa m. Kaleń Tow. -Lisówek ul. Wiśniowa m. Wycinki Osowskie ul. Brzozowa m. Lasek ul. Popiele i ul. Słoneczna m. Bolesławek ul. Nad Potokiem Na przedmiotowych drogach do usuwania śliskości należy stosować materiały uszorstniające o uziarnieniu do 2 mm, kruszywo naturalne bez składników spoistych o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu) (piasek i żwir) bez domieszki soli. Ziarna kruszyw powinny mieć kształt regularny i wykazywać dostateczną wytrzymałość na niszczenie przez ruch kołowy , zawartość ziaren drobnych (mniejszych niż 0,075 mm) powinna być minimalna do 3%. i) Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać: sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku, sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania: układu hydraulicznego, układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika, zaczepu nośnika, oświetlenia pojazdu, lampy błyskowej koloru żółtego. Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego. Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR. 3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako iloczyn wykonanych jednostek rzeczowych i zryczałtowanej ceny jednostkowej za 1 km odśnieżania lub 1 km zwalczania śliskości zgodnie z ofertą Wykonawcy usługi potwierdzonych przez Sołtysa wsi lub Radnego. 2)Cena jednostkowa zawiera: cenę materiału i pracę sprzętu, realizacji zamówienia i dyżuru dyspozytorskiego, wywozu śniegu, organizacji we własnym zakresie miejsca składowania śniegu. 3)Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy. 4)Szczegółowe zasady rozliczania za wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostaną w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. 5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 4.Inne wymagania i uwagi 1)W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty; 2)Zaleca się aby przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z siecią dróg gminnych; 3)Zamawiający wyklucza możliwości wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny; 4)Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom pojazdów na zachowanie najwyżej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru; Za zaistniałe szkody spowodowane na skutek nieprawidłowej realizacji usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca..
 7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Radziejowice w sezonie zimowym 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziejowice - 145,48 km w sposób zapewniający przejezdność.

  Odśnieżanie dróg gminnych ciągnikami o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym
  - 6 jednostek

  Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie liczbę pracy sprzętu;
  od 1 do 6 jednostek.

  1. Część nr 1
  Opis
  Praca jednej jednostki sprzętowej przy odśnieżaniu dróg gminnych ciągnikiem o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym na terenie Gminy Radziejowice w sposób zapewniający przejezdność.

  2. Część nr 2
  opis
  Praca dwóch jednostek sprzętowych przy odśnieżaniu dróg gminnych ciągnikiem o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym na terenie Gminy Radziejowice w sposób zapewniający przejezdność.

  3. Część nr 3
  Opis
  Praca trzech jednostek sprzętowych przy odśnieżaniu dróg gminnych ciągnikiem o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym na terenie Gminy Radziejowice w sposób zapewniający przejezdność.

  4. Część nr 4
  Opis
  Praca czterech jednostek sprzętowych przy odśnieżaniu dróg gminnych ciągnikiem o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym na terenie Gminy Radziejowice w sposób zapewniający przejezdność.

  5. Część nr 5
  Opis
  Praca pięciu jednostek sprzętowych przy odśnieżaniu dróg gminnych ciągnikiem o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym na terenie Gminy Radziejowice w sposób zapewniający przejezdność.

  6. Część nr 6
  Opis
  1. Praca sześciu jednostek sprzętowych przy odśnieżaniu dróg gminnych ciągnikiem o mocy co najmniej 70KM z pługiem lemieszowym na terenie Gminy Radziejowice w sposób zapewniający przejezdność.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 rejonów:
  3. Przydział rejonów zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

  Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 1.
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu
  w sołectwach: Radziejowice, cz. Krze Duże, Nowe Budy, Budy Józefowskie i Stare Budy Radziejowskie
  Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.

  Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 2.
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu
  w sołectwach: Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka Radziejowicka, Adamów Wieś,
  Adamów-Parcel, cz. Krze Duże
  Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.

  Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 3.
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu
  w sołectwach: Kamionka, Zboiska, cz. Radziejowice-Parcel, cz. Krze Duże, Kuranów
  Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.

  Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 4
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu
  w sołectwach: Chroboty, Podlasie, Korytów, Korytów A
  Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.

  Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 5
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu
  w sołectwach: Benenard, Zazdrość, Pieńki Towarzystwo, Krzyżówka
  Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.

  Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 6
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gminnych polegające na ich odśnieżaniu
  w sołectwach: Słabomierz, Tartak Brzózki, Budy Mszczonowskie, cz. Radziejowic-Parcel
  Rzeczywista wielkość zamówienia będzie uzależniona od warunków pogodowych.
 8. Zamówienie uzupełniające do zadania pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola (w zakresie części B).
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje 1)Remonty cząstkowe tłuczniem betonowym nawierzchni gruntowych, tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia betonowego mechanicznie - 300m3 2)Remonty cząstkowe tłuczniem kwarcytowym nawierzchni gruntowych, z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie - 400m3 3)Remonty cząstkowe kruszywem naturalnym nawierzchni gruntowych, tłuczniowych z zagęszczeniem kruszywa naturalnego mechanicznie - 100m3 4)Naprawa dróg gruntowych i poboczy- wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - 10 km 5)Oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, zakrzaczeń, zarośli - 2000 m 6)Wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV lub żelbetowe o średnicy 40cm - 40m..
 9. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola Zamówienie zostało podzielone na 2 części: rejon obejmujący Cześć A i Cześć B JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA 1 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ A dla dróg gruntowych na terenie miejscowości: Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Musuły, Zalesie, Władysławów, Siestrzeń, Przeszkoda, Jastrzębnik, Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Żelechów, Kaleń, Kaleń Tow., Ojrzanów, Ojrzanów Tow., Zaręby, Lisówek, Pieńki Zarębski 1) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia Opis: za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu norm europejskich, Polskich Norm, a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: - Tłuczniem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 300 m3 - Mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym 0-63 w ilości 700 m3 - Mieszanką kruszywa naturalnego kl. I w ilości 200m3 Wypełnienie tłuczniem betonowym w ilości 300 m3 wybojów, zadoleń i kolein. Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola - rozładunek tłucznia betonowego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał Mieszanką kruszywa łamanego 0-63 mm w ilości 700 m3 oraz mieszanką kruszywa naturalnego w ilości 200m3 polegające na uzupełnieniu ubytków. Jednostką obmiarową jest 1 m3 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, lub mieszanki kruszywa naturalnego - dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek tłucznia lub mieszanki kruszywa naturalnego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie .Dopuszcza się Kamień łamany bez domieszki gliny. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. A. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 20 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: Wyrównania wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi uzyskując profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: - wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, - odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. - uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Profilowaną drogę należy zagęścić. B. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu - 4000 m Jednostką obmiarową jest 1m. zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz wykopanie rowu trapezowego 50x50. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. Wbudowanie przepustów z PCV Przepust- 65 mb - obiekt wbudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzania wody małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi 1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 2. Wykonanie koparką przekopu w istniejącym ciągu drogi z odłożeniem urobku do dalszego zasypania przepustów i wyplantowanie naddatku nad ciągiem rur 3. Rury należy układać w wykopie bezpośrednio na przygotowanym gruncie rodzimym z jednostronnym spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. 4. Ułożone rury należy za spoinować i przykryć zgromadzonym gruntem rodzimym i warstwami kruszywa drogowego. Grubość nadkładu nad ułożonymi rurami min. 40 cm Cena 1 szt. przepustu obejmuje : - prace pomiarowe i oznakowanie robót, - usunięcie uszkodzonych istniejących przepustów ich wywóz - materiały dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, - ułożenie rur w wykonanym wykopie - zasypanie rur gruntem rodzimym i rozścielenie pospółki 0-63mm warstwami zagęszczeniem powierzchni nad przepustem, wykonanie nawierzchni - uporządkowanie terenu robót - przywrócenie do stanu pierwotnego terenu drogi i gruntów przyległych 2) Sposób prowadzenia robót. 1. Przed przystąpieniem do robót na drogach w danej wsi Wykonawca powiadomi Sołtysa danej wsi i Zamawiającego o terminie prowadzonych prac. Sołtys danej wsi zobowiązany jest do kontrolowania ilości wbudowanego materiału. 2. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu dróg zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru prac w ciągu 7 dni. 3. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 4. Do zgłoszenia odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie drogi i ilość wbudowanego materiału potwierdzone przez Sołtysa danej wsi. 5. Zamawiający dopuszcza zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 6. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury (energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej) 7. Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, wówczas za te partie materiału zastosowane do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy. 8. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego wyglądu oraz zapewnić taką ilość niezbędnego sprzętu i personelu wykonawczego, aby jednocześnie prowadzić roboty w 2 rejonach Gminy tj. w jednym równanie, w innym uzupełnienie zadoleń i wybojów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne. 10. Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP. 11. Roboty nieuwzględnione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w ofercie. 3) Wykonanie i odbiór robót 1. Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami zamawiającego. 2. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone jeżeli odbiór nastąpi bez usterek 3. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią, jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia robót 4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niż określone SIWZ. 5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 7. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robot budowlanych podwykonawcom. II. CZĘŚĆ B dla dróg gruntowych na terenie miejscowości: Bieniewiec, Grzymek, Stara Bukówka, Nowa Bukówka, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Pieńki Słubickie, Oddział, Rumianka, Grzmiąca, Ciepłe, Ciepłe Pierwsze, Bolesławek, Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice, Piotrkowice, Redlanka, Lasek, Petrykozy, 1) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia Opis: za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu norm europejskich, Polskich Norm, a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: - Tłuczniem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości 300 m3 - Mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem mechanicznym 0-63 w ilości 700m3 - Mieszanką kruszywa naturalnego kl. I w ilości 200m3 Wypełnienie tłuczniem betonowym w ilości 300 m3 wybojów, zadoleń i kolein. Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń betonowy o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola - rozładunek tłucznia betonowego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał Mieszanką kruszywa łamanego 0-63 mm w ilości 700 m3 oraz mieszanką kruszywa naturalnego w ilości 200m3 polegające na uzupełnieniu ubytków. Jednostką obmiarową jest 1 m3 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5 mm lub mieszanki kruszywa naturalnego, - dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek tłucznia lub mieszanki kruszywa naturalnego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie .Dopuszcza się Kamień łamany bez domieszki gliny. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty certyfikaty na wbudowany materiał. Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. C. Profilowanie dróg gruntowych i poboczy Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 20 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: Wyrównania wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi uzyskując profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych. Profilowanie dróg należy prowadzić przy pomocy równiarek. Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. W czasie profilowania równiarka powinna: - wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, - odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein. - uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Drogi w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Profilowaną drogę należy zagęścić. D. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu - 4000m Jednostką obmiarową jest 1m. zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz wykopanie rowu trapezowego 50x50. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. Wbudowanie przepustów z PCV Przepust- 65 mb - obiekt wbudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzania wody małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi 5. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 6. Wykonanie koparką przekopu w istniejącym ciągu drogi z odłożeniem urobku do dalszego zasypania przepustów i wyplantowanie naddatku nad ciągiem rur 7. Rury należy układać w wykopie bezpośrednio na przygotowanym gruncie rodzimym z jednostronnym spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu. 8. Ułożone rury należy za spoinować i przykryć zgromadzonym gruntem rodzimym i warstwami kruszywa drogowego. Grubość nadkładu nad ułożonymi rurami min. 40 cm Cena 1 szt. przepustu obejmuje : - prace pomiarowe i oznakowanie robót, - usunięcie uszkodzonych istniejących przepustów ich wywóz - materiały dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, - ułożenie rur w wykonanym wykopie - zasypanie rur gruntem rodzimym i rozścielenie pospółki 0-63mm warstwami zagęszczeniem powierzchni nad przepustem, wykonanie nawierzchni - uporządkowanie terenu robót - przywrócenie do stanu pierwotnego terenu drogi i gruntów przyległych 2) Sposób prowadzenia robót. 1. Przed przystąpieniem do robót na drogach w danej wsi Wykonawca powiadomi Sołtysa danej wsi i Zamawiającego o terminie prowadzonych prac. Sołtys danej wsi zobowiązany jest do kontrolowania ilości wbudowanego materiału. 2. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac polegających na równaniu dróg zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru prac w ciągu 7 dni. 3. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 4. Do zgłoszenia odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające wyrównanie drogi i ilość wbudowanego materiału potwierdzone przez Sołtysa danej wsi. 5. Zamawiający dopuszcza zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 6. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury (energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej) 7. Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, wówczas za te partie materiału zastosowane do wbudowania w pas drogowy Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy. 8. Wykonawca musi wziąć pod uwagę wykonanie niektórych prac ręcznie, w celu zapewnienia ich estetycznego wyglądu oraz zapewnić taką ilość niezbędnego sprzętu i personelu wykonawczego, aby jednocześnie prowadzić roboty w 2 rejonach Gminy tj. w jednym równanie, w innym uzupełnienie zadoleń i wybojów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne. 10. Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP. 11. Roboty nieuwzględnione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w ofercie. 3) Wykonanie i odbiór robót 1. Roboty należy wykonać zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami zamawiającego. 2. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone jeżeli odbiór nastąpi bez usterek 3. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią, jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia robót 4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niż określone SIWZ. 5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 7. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robot budowlanych podwykonawcom. UWAGA JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTE NA 1 CZEŚĆ ZAMÓWIENIA.

Inne osoby dla Kaczkowski (78 osób):