Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Adam

w KRS

Adam Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bylina Robert Andrzej, Gałązka Zdzisław Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Legal Profit Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000279099

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ab Partners Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000171376

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; UM-ZP-262-56/10
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  Usługa ochrony osób i mienia obejmować będzie ochronę następujących obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 1. Collegium Novum, Al. Racławickie 1 - obsługa całodobowa na portierni - jedna osoba, obsługa parkingu, jedna osoba w dni robocze od 700 do 1500 - w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2010 roku. 2. Collegium Pharmaceuticum, ul. Staszica 4/6 - obsługa całodobowa- jedna osoba, obsługa szatni w godzinach 700 do 2100 jedna osoba oraz utrzymywanie czystości wokół budynku, sprzątanie korytarza i sanitariatu w suterynie przez dozorcę - jedna osoba codziennie nie więcej niż po 8 godz. dziennie, organizacja pracy w celu stałego zapewnienia czystości do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 3. Biblioteka Główna, ul. Szkolna 18 - obsługa całodobowa - jedna osoba. 4. Zespół Magazynów, Katedra i Zakład Chemii Toksykologicznej, Transport, ul. Chodźki 8 - obsługa całodobowa - jedna osoba. 5. Domy Studenckie, ul. Chodźki 7, 9, 11, 13b - nocne patrole w miasteczku akademickim dwie osoby od czerwca do sierpnia z dyżurami od godz. 2100 do 500 dnia następnego. 6. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, ul. Jaczewskiego 8 - obsługa w dni powszednie od godziny 1500 do 700 rano dnia następnego i całodobowa w dni wolne od pracy, przyjmowanie zwłok podczas pełnienia dyżurów - jedna osoba. 7. Parking przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej - jedna osoba w dni powszednie od godz. 700 do 1500. 8. Collegium Pathologicum, ul. Jaczewskiego 8 - jedna osoba od godz. 2000 do 800 codziennie. 9. Hala Sportowa, ul. Chodźki 15 - obsługa całodobowa - jedna osoba. 10. Collegium Anatomicum, Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4 - jedna osoba od godz. 800 do 2000 codziennie. 10(1) Budynek dydaktyczny mieszczący się przy ulicy Chodźki 6 - obsługa całodobowa, jedna osoba w portierni. 11. Gwarancja jednorazowej ochrony w obiektach Uczelni od godz. 1400 w dniu poprzedzającym egzaminy wstępne do czasu wejścia komisji egzaminacyjnych na sale, tj. do około godz. 800 dnia następnego - przewidywana liczba osób: 2 plus parking - 1 osoba w godz. 700 - 1400 w dniu egzaminu. 12. Do zakresu ochrony należeć będzie podczas pełnienia dyżurów nadzór nad monitoringiem przez osoby pełniące dyżur w niżej wymienionych obiektach Uczelni: 12.1 Miasteczko akademickie - ul. Chodźki 7, 9, 11, 13b; 12.2 Katedra i Zakład Medycy Sądowej - ul. Jaczewskiego 8; 12.3 Hala Sportowa - ul. Chodźki 15; 12.4 Biblioteka Główna - ul. Szkolna 18; 12.5 Collegium Pharmaceuticum - ul. Staszica 4/6; Centra dozorowe znajdują się w pomieszczeniach portierni, a w DS nr 2- w osobnym pomieszczeniu, które zostanie przekazane do dyspozycji ochrony. W obiektach wymienionych powyżej Zamawiający posiada zainstalowany monitoring. Do zadań osób pełniach dyżury w tych obiektach będzie należała: obserwacja na monitorze obrazu pochodzącego z kamer zamieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz używanie własnej grupy interwencyjnej i powiadamianie właściwych organów władzy państwowej (np. Policji) w sytuacjach wymagających tego. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r
 2. Ochrona osób i mienia; UM-ZP-262-10/09
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia obejmująca ochronę obiektów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wyszczególnionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z nadzorem nad monitoringiem przez osoby pełniące dyżur podczas ich pełnienia we wskazanych w SIWZ obiektach Uczelni