Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Beata Barbara

w KRS

Beata Barbara Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Strzelce Opolskie (Opolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamska Patrycja Ilona, Adler Sabina, Babik Elżbieta Katarzyna, Barska Maria Krystyna, Bedrunka Hubert Wincenty, Bojdunik Janina, Bojer Anna, Bretsznajder Anna, Broncel Agnieszka, Cisowski Paweł Stefan, Czyżewska Jadwiga Janina, Drzymała Joachim, Dudrak Elżbieta Maria, Fandrych Edyta Ewa, Firlej Bogusława Ewa, Foltyn Ewelina Dorota, Gaida Małgorzata Karina, Garbacz Józef, Glik Ewa Agnieszka, Grabolus Marcelina Jadwiga, Gruszka Łącznie Z, Jaksa Irena, Jakubiak Monika Barbara, Janiszewska Chaj Agnieszka Izabela, Jarosz Jerzy Jan, Jochem Anna Maria, Jochem Ilona, Kaczmarczyk Barbara, Klimasara Aldona, Kokot Joanna, Kolender Mariola, Korol Sylwana, Kozioł Dorota Agnieszka, Kołodziej Agnieszka Maria, Krasowska Magdalena Alicja, Kukuczka Ewelina Anna, Kura Gabriela Anita, Kurzał Renata, Larysz Danuta Maria, Machalska Iwona Danuta, Malik Monika Agata, Marek Teresa, Matuszek Monika, Muszkiet Beata Elżbieta, Nowak Joanna Agnieszka, Nowakowski Wiktor, Piechota Aniela Gertruda, Plachetka Małgorzata Jolanta, Polok Joanna Jadwiga, Przybyłek Daniel, Pyclik Władysław, Pytel Roman, Płatkowska Elżbieta Teresa, Ryncarz Sybilla Anna, Simon Barbara, Sitnik Andrzej Leszek, Skorupa Marianna Jadwiga, Śnichowska Beata Katarzyna, Soćko Katarzyna Iwona, Sordon Anna Zofia, Sosulska Małgorzata Joanna, Sówka Zygmunt, Stopyra Justyna Anna, Swaczyna Monika Maria, Świerk Mariola Joanna, Szendzielorz Tobiasz, Szeremeta Katarzyna Elżbieta, Trzepizur Gizela Anna, Twardawski Krystyna Maria, Tylkowska Ewa Maria, Waloszek Gabriela Maria, Weintritt Kornelia Katarzyna, Wenszka Irena Barbara, Werner Karina Maria, Wieszołek Ewelina Teresa, Wittek Beata Dorota, Wójcik Natalia, Wysocka Lidia, Wyszyńska Barbara Józefa, Zając Lucyna, Zmuda Bernadeta Urszula, Łączyk Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łupak Franciszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Leśnicy, Strzelce Opolskie − KRS 0000067776
 2. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 3. Fundacja Sanktuarium Góry Świętej Anny, Góra Świętej Anny − KRS 0000017527
 4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Leśnicy, Leśnica − KRS 0000059334
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Głuchołazach, Głuchołazy − KRS 0000098671
 6. Handlowo-usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych Samopomoc Chłopska W Warszawie, Warszawa − KRS 0000275133
 7. Mach Management - Sp. J. Adam Machalski, Iwona Machalska, Opole − KRS 0000273182
 8. Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Nysa − KRS 0000262940
 9. Ochotnicza Straż Pożarna, Izbicko − KRS 0000026010
 10. Ochotnicza Straż Pożarna, Markowice − KRS 0000038963
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Krośnicy, Krośnica − KRS 0000032858
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Łaziskach, Łaziska − KRS 0000296784
 13. Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych W Opolu, Opole − KRS 0000067302
 14. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Kupryt Ii Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000422130
 15. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Leśnica − KRS 0000144244
 16. Rr Team Diagnostic Service Sp. J., Otmice − KRS 0000522159
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-leczniczy Im. Królowej Karoli, Dobrodzień − KRS 0000137107
 18. Spółdzielnia Handlowo-usługowa Rolnik W Głuchołazach, Nowy Świętów − KRS 0000048451
 19. Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Sami Sobie i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków, Wilamowice Nyskie − KRS 0000281425
 20. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Współczesnego, Ozimek − KRS 0000239084
 21. Towarzystwo Dobroczynne Niemców Na Śląsku, Opole − KRS 0000131551
 22. Towarzystwo Społeczno-kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim, Opole − KRS 0000017757
 23. Wzorbud Sp. Z O.O., Ligota Dobrodzieńska − KRS 0000463980

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Centrum Technologii Bankowości Spółdzielczej Ctbs S.A., Warszawa − KRS 0000245553
 3. Dom Współpracy Polsko-niemieckiej, Gliwice − KRS 0000001456
 4. Firma Handlowa Cemstal Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000207058
 5. Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Głuchołazy − KRS 0000174418
 6. Opolskie Forum Organizacji Socjalnych, Opole − KRS 0000153864
 7. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Micon S.A., Trzebcz − KRS 0000070165
 8. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Kupryt Sp. Z O.O., Polkowice − KRS 0000213943
 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cemat Sp. Z O.O., Dukla − KRS 0000139046
 10. Wzorekbud Sp. Z O.O., Ligota Dobrodzieńska − KRS 0000317899
 11. Zakłady Piwowarskie Głubczyce S.A., Głubczyce − KRS 0000031608

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.092.845zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.092.845zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXII/215/2017 z dnia 24 lutego 2017r. oraz zmieniającą uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XXXV/232/2017 z dnia 26 maja 2017r.

  1) Podstawowe dane o kredycie:
  a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b) Kwota i waluta kredytu : 8.092.845 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2017r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30 sierpnia 3.000.000zł.
  - 30 października 3.000.000zł.
  - 30 listopada 2.092.845zł.
  Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  2) Okres kredytowania: do 31.12.2026 r.
  3) Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich,
  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej z
  budżetu państwa , w sposób następujący:
  a) w 2018r. w kwocie 3.895.227zł. z dochodów środków europejskich, w miarę
  wpływu ich na dochody powiatu.
  Na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy spłaty:
  - 1.900.000,00zł płatne 31.03.2018r.
  - 1.995.227,00zł płatne 30.06.2018r.

  b) w 2018r. w kwocie 544.790zł. rocznie ( 11 rat po 45.400zł., 12 rata – 45.390zł.)
  c) w latach 2019 do 2021 w kwocie 509.804zł. rocznie ( 11 rat po 42.485zł., 12 rata
  42.469zł.)
  d) w latach 2022 do 2025 w kwocie 424.602zł. rocznie ( 11 rat po 35.385zł., 12 rata
  35.367zł.)
  e) w 2026r. w kwocie 425.008zł. rocznie ( 11 rat po 35.420zł., 12 rata 35.388zł.)

  - płatne ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.

  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach
  miesięcznych, począwszy od stycznia 2018r. do grudnia 2026 r. w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości. Odsetki
  naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego
  miesiąca.
  Dla porównywalności ofert przyjmuje się WIBOR 1M 1,66% w stosunku rocznym.

  4) Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy
  procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.

  5) Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na
  stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości ……. % w
  stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne
  udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich
  notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do
  ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia
  miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za
  poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca
  przez cały okres kredytowania.

  6) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową
  WIBOR 1M w wysokości 1,66% oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt 3.
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone
  od faktycznego zadłużenia.

  7) Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  określającą warunki jego wypełnienia.

  8) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą.
  9) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy
  w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2017 r.

  10) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  11) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu
  udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.

 2. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Zamawiający: Gmina Izbicko, Izbicko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r. m.in.:
  1) Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole – kwota 450 000 zł
  2) Termomodernizacja budynku gimnazjum i PSP w Izbicku – kwota 20 000 zł
  3) Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w Boryczy na rzece Jemielnica – kwota 180 000 zł 4) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich – kwota 50 000 zł

  Kredyt o którym mowa wyżej spłacony będzie w latach 2018,2020-2023 w ratach kwartalnych, odsetki natomiast miesięcznie od 2016 do 2023 roku.
  Źródłem spłaty kredytu wraz z należnym odsetkami będą dochody własne Gminy Izbicko zabezpieczone z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
  Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy kredytu ze strony Gminy będzie weksel własny „in blanco” z deklaracją wekslową.
  Dostępność kredytu w kwocie 700 000 zł do dn.21.11.2016r.
  1) Spłaty kredytu;
  31.03.2018r. – 10 000,00
  2019r. –
  31.03.2020r. – 12 500,00
  30.06.2020r. – 12 500,00
  30.09.2020r. - 12 500,00
  20.12.2020r. – 12 500,00

  31.03.2021r. – 50 000,00
  30.06.2021r. – 50 000,00
  30.09.2021r. – 50 000,00
  20.12.2021r. – 50 000,00

  31.03.2022r. – 50 000,00
  30.06.2022r. – 50 000,00
  30.09.2022r. – 50 000,00
  20.12.2022r. – 50 000,00

  31.03.2023r. – 60 000,00
  30.06 2023r. – 60 000,00
  30.09.2023r. – 60 000,00
  20.12.2023r. – 60 000,00

  2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 20.12.2023r.
  3) Okres karencji w spłacie kredytu obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.03.2018r.
  4) Odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne do 10 następnego miesiąca począwszy od grudnia 2016r.
  5) Oprocentowanie kredytu według stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca + stała marża banku ( marża banku może być również ujemna) w okresie obowiązywania umowy. 6) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat z tytułu udzielania kredytu oraz za ewentualne sporządzenie aneksów. 7) Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 8) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 9) W przypadku spłaty części kapitału lub całości odsetki będą naliczane od faktycznego zadłużenia.
  10) Poza kwotami określonymi w ofercie Bank nie pobiera żadnych innych opłat.
  11) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu oprocentowanie będzie naliczone na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
 3. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Strzelce Opolskie
  Zamawiający: Gmina Strzelce Opolskie, Strzelce Opolskie
  Zamówienie polegać będzie na prowadzeniu przez okres czterech lat kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy wraz z zapewnieniem możliwości korzystania z krótkoterminowego kredytu oraz przyjmowaniem wolnych środków na lokaty krótkoterminowe. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy, w szczególności Urzędu Miejskiego, Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania, Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy.