Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Bożena

w KRS

Bożena Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bożena
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Mielec (Podkarpackie)
Przetargi:36 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaczmarczyk Leszek, Piotrowski Andrzej, Piotrowski Andrzej

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bik Zbigniew, Dzieszko Ireneusz, Gera Zbigniew, Rostocki Radosław, Samogranicki Janusz, Sojka Barbara, Żugaj Henryk Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sławiński Franciszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrala Techniczna Bz Sojka Sp. J., Mielec − KRS 0000116253
 2. Intertele S.A., Rzeszów − KRS 0000142146
 3. Konserwatywny Instytut Galicyjski Im.juliana Dunajewskiego, Trzeboś − KRS 0000652122
 4. Panda Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000177295
 5. Pasaż Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000118391
 6. Podkarpacki Rzecznik Pacjenta, Trzeboś − KRS 0000644287
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Inwest L.kaczmarczyk Sp. J., Mielec − KRS 0000008853
 8. Regionalne Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Praworządność, Stalowa Wola − KRS 0000204684
 9. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Mielec − KRS 0000129005
 10. Stowarzyszenie Dziedzictwa Hufców Polskich Im.stanisława Sedlaczka, Warszawa − KRS 0000281221
 11. Stowarzyszenie Trzeźwa Polska, Miejsce Piastowe − KRS 0000260885
 12. Zetes Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000224631

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cus Pzl-mielec Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000001972
 2. Hala Targowa Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000124966
 3. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000042790
 4. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Szeregówka Wolność W Mielcu, Mielec − KRS 0000120676

Powiązane przetargi (36 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina
  Zamawiający: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, Polańczyk
  Celem inwestycji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne 2 budynków, energii cieplej w postaci kolektorów słonecznych do CWU, pompy ciepła GHP oraz 4 kotłowni biomasowych . W związku z realizacją zakresu rzeczowego projektu zostaną zmniejszone koszty za dostarczaną do budynków energię cieplną oraz elektryczną. Budynki zlokalizowane są na terenie Gminy Solina, całkowita powierzchnia ogrzewana budynków wynosi 6 190,60 m2. W obecnym stanie budynki wymagają modernizacji, gdyż przegrody budowlane oraz stolarka okienna i drzwiowa nie spełniają obowiązujących warunków technicznych co do izolacyjności cieplnej. W ramach rzeczowej realizacji projektu planuje się wykonać szereg modernizacji polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych , ociepleniu stropodachów i stropów , wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej , modernizacji instalacji ogrzewania i CWU z nowymi źródłami ciepła. Dodatkowo planuje się wykonanie instalacji OZE w postaci fotowoltaiki o łącznej mocy 10 KW, kolektorów słonecznych o łącznej mocy 21 KW, pompy ciepła GHP o mocy grzewczej 120 KW i 4 kotłowni biomasowych o łącznej mocy 565 KW. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Solina, na trzy zadania częściowe:Część 1 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wołkowyi oraz budynku Szkoły Podstawowej w Berezce, 1) Zespoł Szkół w Wołkowyi - przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku oraz wykonamy wymiana skorodowanego pokrycia dachowego. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia olejowa wraz z montażem nowoczesnego pieca na biomasę. Przewiduje się także wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej. 2) Szkoła Podstawowa w Berezce - przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia gazowa wraz z montażem nowoczesnego pieca gazowego kondensacyjnego. Przewiduje się także wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej. Część 2 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bóbrce oraz budynku Szkoły Podstawowej w Myczkowcach i Wiejskiego Domu Kultury w Myczkowcach, 1) Zespół Szkół w Bóbrce - przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie dach oraz wykonana wymiana skorodowanego pokrycia dachowego. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia olejowa wraz z montażem nowoczesnego dodatkowego pieca na biomasę. Przewiduje się także wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zainstalowanie kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej oraz wymianę okien. 2) Szkoła Podstawowa w Myczkowcach – przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 8 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm strop budynku. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia węglowa na biomasową z nowoczesną ekologiczną technologią. 3) Wiejski Dom Kultury w Myczkowcach - przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia olejowa na biomasową. Przewiduje się także wymianę instalacji centralnego ogrzewania, starych okien wraz z drzwiami. Część 3 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Polańczyku. 1) Budynek Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku - przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 15 cm oraz 8 cm (w miejscu gdzie jest istniejąca elewacja) oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10 cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku wraz z wymianą papy. Budynek podłączony jest obecnie do sieci ciepłowniczej, która generuje znaczne koszty ogrzewania budynku. W ramach zadania przewiduje się utworzyć nową kotłownię gazową z nowoczesnym piecem kondensacyjnym. Przewiduje się także wymianę instalacji centralnego ogrzewania, utworzenie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji chłodzenia i dogrzewania funkcjonującej w oparciu o dwie nowoczesne pompy ciepła. 2) Gminny Zakład Komunalny w Polańczyku. Przewiduje się ocieplenie styropianem ścian o grubości 15 cm oraz ocieplenie styrodurem fundamentów o grubości 10cm. Ocieplony zostanie wełną mineralną o gr. 25 cm dach budynku. Ponadto zostanie przebudowana istniejąca kotłownia gazowa wraz z montażem nowoczesnego pieca gazowego kondensacyjnego. Przewiduje się także wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zainstalowanie instalacji solarnej oraz wymianę starych drzwi i okien. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w zakresie określonym dla każdej części) zawiera się w załączniku nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
 2. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Lesko”.
  Zamawiający: Gmina Lesko, Lesko
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Lesko”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności docieplenie budynków, docieplenie i remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji elektrycznej, modernizację instalacji grzewczej w zakresie wynikającym z przeprowadzanych audytów energetycznych. Modernizacją objęte są następujące budynki na terenie miasta i gminy Lesko:
  a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku – budynek przy ul. J. Piłsudskiego 4 w Lesku – jest to budynek zabytkowy wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-1363 (dawniej nr A-86);
  b) Szkoła Podstawowa im. W. Pola w Lesku – budynek przy ul. Smolki 2 w Lesku;
  c) Gimnazjum Publiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku – budynek przy ul. Kościuszki 7 w Lesku – jest to budynek zabytkowy wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków pod nr A-254;
  d)Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi – budynek szkoły,38-604 Hoczew nr 157. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

  Część 1: Modernizacja energetyczna budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku.
  Część 2: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Lesku.
  Część 3: Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Lesku wraz z budynkiem kotłowni.
  Część 4: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Hoczwi.

  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia tj. na część 1 zamówienia i/lub na część 2 zamówienia i/lub na część 3 zamówienia i/lub na część 4 zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.

  Roboty budowlane, będą wykonywane w budynkach czynnych, przy ruchu ciągłym, dlatego konieczne będzie uzgodnienie czasu i terminu wykonywania prac z użytkownikiem obiektów. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy części 2, 3 i 4 zamówienia) oraz funkcjonowanie biblioteki (dotyczy części 1 zamówienia) i zapewnione było całkowite bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkoły, użytkowników i pracownikom biblioteki. Prace szczególnie uciążliwe muszą być wykonywane po godz. 15:30. Za prace szczególnie uciążliwe uważa się pracę związane z wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podłoża, tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby tj. hałas, zapylenie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w załączonych dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

 3. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnobrzegu ul. Piętaka 53, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg
  Zakres robót: 1.Roboty budowlane - docieplenie budynku - stropodach - prace remontowe - pochylnia 2. Roboty instalacyjne - remont instalacji ogrzewczej - roboty instalacyjne - remont kotłowni - roboty budowlane towarzyszące 3. Roboty elektryczne - instalacje elektryczne - instalacja fotowoltaiczna - prace uzupełniające, - pomiary elektryczne 4. System zarządzania energią a) wykonanie instalacji automatyki, sterowania i zarządzania energią, ponadto: b) opracowanie algorytmu pracy systemu, c) opracowanie programu technologicznego, d) opracowanie graficznej wizualizacji całego procesu technologicznego, wraz ze stanami alarmowymi i pomiarami. 5. Audyt wizyjny Uwaga: Projekt wykonawczy automatyki, sterowania i zarządzania energią jest projektem nadrzędnym nad innymi projektami instalacyjnymi w tym zakresie.
 4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu
  Zamawiający: Gmina Zagórz, Zagórz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu”. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności docieplenie budynków, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę instalacji grzewczej w zakresie wynikającym
  z przeprowadzanych audytów energetycznych. Modernizacją objęte są następujące budynki w Zagórzu: a) Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza i Jana Pawła II - budynek przy ul. Piłsudskiego 70; b) Świetlica Miejska Osiedla Wielopole – budynek przy ul. Batorego 102; c) Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu – budynek przy ul. 3 Maja 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Część 2: Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Miejskiej Osiedla Wielopole
  w Zagórzu. Część 3: Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy
  w Zagórzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ oraz w załączonych dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 8 i Nr 9 do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ) mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia
  i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

  Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych i instalacyjnych objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3 SIWZ w tym operatorów sprzętu - jeżeli w przypadku wykonawcy lub podwykonawcy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy np. rozliczania się w formie podwykonawstwa z konkretnymi osobami wykonującymi wskazane czynności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej). Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 14 wzoru umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.
 5. Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Besku
  Zamawiający: Gmina Besko, Besko
  Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Besku . Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie modernizacji energetycznej , wymiany stolarki okiennej , modernizacja kotłowni oraz instalacji c. o. wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Zadanie częściowe nr 1. Instalacja centralnego ogrzewania,przebudowa kotłowni gazowej i wymiana stolarki okiennej. Zadanie częściowe nr 2. Instalacja fotowoltaiczna.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni gazowej i systemu odprowadzania spalin w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Lubecka, gmina Ryglice, działka nr 481/5
  Zamawiający: Burmistrz Ryglic, Ryglice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej (w zależności od przyjętych w dokumentacji zakresu i rozwiązań) uzyskanie odpowiednio: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych), opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z ustawą PZP oraz realizację na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni gazowej i systemu odprowadzania spalin z kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Lubecka. Zasadniczymi robotami związanymi z modernizacją kotłowni będzie wymiana kotła gazowego. Zasadniczymi robotami w zakresie modernizacji systemu odprowadzania spalin z kotła będzie wykonanie kompletnego systemu odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej na odcinku od kotła do wylotu komina oraz zabezpieczenie istniejącego komina przed wnikaniem i wykraplaniem się w nim wody. Dla w/w zakresu robót zasadniczych Wykonawca zamówienia zobowiązany jest przewidzieć i uwzględnić zakres robót niezbędny dla prawidłowego wykonania robót zasadniczych. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie, na podstawie opracowanego w ramach zamówienia projektu budowlanego, (w zależności od przyjętego zakresu robót i rozwiązań) uzyskanie odpowiednio: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W ramach przedmiotu zamówienia dostarczone Zamawiającemu zostaną: 1) Projekt budowlany umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub jeśli specyfika robót na to pozwala – zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) związanego z niniejszym zamówieniem (zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129); 3) Przedmiar robót (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 4) Kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o przedmiar robót (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia opracowany będzie jako kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z należytą starannością, z uwzględnieniem stanu istniejącego, w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych RP w tym zakresie. Przedmiot zamówienia opracowany będzie zgodnie z: - Ustawą z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późn. zm.), -- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129). - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.). 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być kompletna pod względem celu jakiemu ma służyć oraz obejmować wszystkie roboty budowlane, niezbędne do kompletnego wykonania inwestycji związaną z modernizacją kotłowni gazowej i systemu odprowadzania spalin z kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wola Lubecka. Zasadniczymi robotami związanymi z modernizacją kotłowni będzie wymiana kotła gazowego. Zasadniczymi robotami w zakresie modernizacji systemu odprowadzania spalin z kotła będzie wykonanie kompletnego systemu odprowadzania spalin ze stali kwasoodpornej na odcinku od kotła od kotła do wylotu komina oraz zabezpieczenie istniejącego komina przed wnikaniem i wykraplaniem się w nim wody. Dla w/w zakresu robót zasadniczych Wykonawca zamówienia zobowiązany jest przewidzieć i uwzględnić zakres robót niezbędny dla prawidłowego wykonania robót zasadniczych. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia przez okres minimum 36 m-cy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z terminem na usunięcie wad wskazanym przez Zmawiającego. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zależne prawa autorskie do przedmiotu zamówienia na wszystkich istniejących polach eksploatacji. 5. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca w terminie do 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, zobowiązany jest do udzielania, pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień do zakresu objętego przedmiotem zamówienia na etapie procedury wyłaniania wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie realizacji robót budowlanych, przez Zamawiającego. 6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej niniejszym zamówieniem - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oraz do zapewnienia obecności na budowie przedstawiciela Projektanta - w przypadku sytuacji spornych wynikających z zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. 7. Wykonawca, którego oferta wybrana będzie za najkorzystniejszą, zobowiązany jest na etapie realizacji umowy, przed przystąpieniem do opracowania przedmiotu zamówienia, wykonać wizję lokalną celem identyfikacji uwarunkowań lokalnych, dokonać stosowanych inwentaryzacji, niezbędnych do prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach przedmiotu zamówienia, w dostosowaniu do specyfiki i zakresu zamówienia, wykonać mapy, opracować wszystkie niezbędne operaty, dokumentacje i opracowania okołoprojektowe, dokonać wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskać opinie, decyzje i postanowienia niezbędne z punktu widzenia obowiązującego prawa, właściwe dla prawidłowego i kompletnego opracowania przedmiotu zamówienia. 9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej przy zastosowaniu materiałów i rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi przepisami, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, powszechnie dostępnych na rynku budowlanym, przy zachowaniu możliwe najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 10. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niedozwolone jest stosowanie wskazań nazw i oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta (dostawcę). Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opis urządzeń technicznych, materiałów i wyrobów nie jest możliwy bez wskazania wskazanie producenta lub nazwy własnej to należy zamieścić zapis, że dopuszczalne zastosowanie jest urządzeń technicznych, materiałów i wyrobów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzn., że dopuszcza zastosowanie innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych lub nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze wskazaniem (specyfikacją) parametrów równoważnych. 11. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, w tym uzgadniania zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań oraz uwzględniania uwag Zamawiającego odnoszących się do przedmiotu zamówienia i rozwiązań w nim zawartych. 12. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w celu uzyskania stosownych, uzgodnień, postanowień, decyzji niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia. 13. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / lub odpowiednio uzyskaniu ostateczności dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, na podstawie protokołu odbioru końcowego. 14. Ze względu na specyfikę zamówienia (możliwość opracowania przedmiotu zamówienia przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), Zamawiający nie wymaga wykonania zamówienia w sposób określony w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.). Informacja dotycząca uwarunkowań związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia: 1. Działka ewidencyjna nr 481/5 zlokalizowana w msc. Lubcza, gm. Ryglice, na której zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej w msc. Wola Lubecka, jest własnością Gminy Ryglice, Rynek 9, 33-160 Ryglice. 2. W kotłowni, zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej – w piwnicy, objętej przedmiotem zamówienia, zainstalowany jest obecnie kocioł gazowy zasilany gazem ziemnym, prod. firmy Schäfer Heiztechnik serii Domomax, typ DXN 127 o mocy 90-127 kW. 3. Wyposażenie kotłowni w postaci inwentaryzacji fotograficznej zamieszczono w złączniku nr 6 do SIWZ zawierającym 44 szt. zdjęć. 4. Budynek Szkoły w Woli Lubeckiej jest obiektem 3 kondygnacyjnym (1 kondygnacja podziemna i 2 nadziemne). Ilości egzemplarzy dokumentacji do dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia: a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego w wersji drukowanej (w tym egzemplarze dla Starostwa Powiatowego); b) 3 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; c) 3 egzemplarze przedmiaru robót; d) 3 egzemplarze kosztorysów inwestorskich; e) 2 egz. nośnika CD/DVD zawierające kompletny przedmiot zamówienia (kopia w postaci skanu oryginału) w wersji elektronicznej w formacie PDF. 3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 7. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTA DĘBICA - ETAP II - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W DĘBICY.
  Zamawiający: Gmina Miasta Dębicy, Dębica
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Szkotniej 14 w Dębicy polegająca na częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu oraz kominów i ścianek kolankowych, kompleksowej wymianie instalacji c.o., (przewodów i grzejników systemu c.o.) i izolacja przewodów c.w.u., wymiana pompy obiegowej i cyrkulacyjnej, wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz wymiana opraw oświetleniowych. Istniejący obiekt to budynek o zabudowie pawilonowej, zwartej
  i niskiej składający się z 6 połączonych ze sobą segmentów tworzących w planie prostokąt z patio wewnętrznym w środku. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa z salą gimnastyczną: 7 436,40 m2 Kubatura: 34 134,00 m3 Wysokość max budynku: 11,65 m.
 8. Wymiana kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej w Wyżnem
  Zamawiający: Gmina Czudec, Czudec
  Przedmiotem zamówienia jest podjęcie działań termomodernizacyjnych mających na celu:
  - wymiana kotła gazowego o mocy 460 kW na dwa kotły gazowe, kondensacyjne o mocy 130kW i 170kW, w kaskadzie o wyższej sprawności wraz z osprzętem;
  Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa przedmiar robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny
  Zamawiający: Gmina Szerzyny, Szerzyny
  Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny Opis zakresu zamówienia dla zadań: 1. Poprzez opracowanie ww. dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Szerzyny na każde zadanie rozumie się: a) wykonanie inwentaryzacji poszczególnych budynków i ich obmiarów, b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż wraz z informacją BIOZ, c) wykonanie przedmiarów robót i wycena urządzeń, d) wykonanie kosztorysów inwestorskich, e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dostawy urządzeń, f) wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku (na każdy z budynków), g) wykonanie audytów energetycznych poszczególnych budynków (zgodnie z metodologią będącą załącznikiem do umowy). 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wskazanej niżej ilości opracowań w wersji papierowej i elektronicznej dla poszczególnych zadań: a) Wykonanie inwentaryzacji poszczególnych budynków i obmiarów - 5 egzemplarzy w wersji papierowej i 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość) ; b) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych branż wraz z informacją BIOZ- 5 egz. w wersji papierowej i 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość), c) wykonanie przedmiarów robót i wycena urządzeń-2 egz. w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość), d) wykonanie kosztorysów inwestorskich- 2 egz. w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość), e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dostawy urządzeń- 2 egz. w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość), f) wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku (na każdy z budynków) - 2 egz. w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość na każdy budynek), g) wykonanie audytów energetycznych poszczególnych budynków- zgodnie z metodologią będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy- po 2 egz. na każdy budynek w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF (pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość). 4) Sposób i warunki realizacji zamówienia: 1. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami w szczególności z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 z póź.zm.) 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.), 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422.), 4) Ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ). 5) Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz art. 30 ust. 4 z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania. W materiałach stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający wymogi określone normami, natomiast dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Prawo zamówień publicznych, wymaga zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy. Dokumentacja winna zawierać określenie minimalnych warunków celem oceny spełnienia warunku równoważności. 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 7) aktualnymi normami i przepisami branżowymi. 2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia - jeśli są wymagane oraz opinie, sprawdzenia, itp., 3. W opracowanych materiałach nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy i jednoznaczny. 4. Materiały stanowiące przedmiot niniejszej Umowy podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 5. W kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić wszystkie koszty, które są niezbędne do zrealizowania projektu. 6. Jeżeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wykonawstwo) i dostawy urządzeń wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, to Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na te pytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści zapytania. 7. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji w razie potrzeby kosztorysów inwestorskich w okresie do 2 lat od daty ich odbioru w terminie określonym przez Zamawiającego po zasięgnięciu opinii Wykonawcy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, tj. co najmniej jednokrotne spotkanie Wykonawcy (Projektanta) z Użytkownikiem obiektu, w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Szerzyny, celem konsultacji rozwiązań projektowych i problematyki opracowania. 9. Jeśli w trakcie projektowania zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 10. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów. 11. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) powierzy podwykonawcy/com do wykonania lub podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 12. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja albo rezygnacja z Podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Pozostałe roboty Wykonawca realizuje własnymi siłami. 13. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy (ców) ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. 14. Zamawiający wymaga rozszerzenia okresu gwarancji min. (36 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru usługi i przekazania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem rozdz. VIII ust.1 pkt.1. Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji na sporządzoną dokumentację projektową (jedno z kryteriów oceny ofert) 15. Jeżeli projekty będą zawierać braki bądź wady, Wykonawca zobowiązany jest ich usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opracowanie i sprawdzenie projektów przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 17. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 późn. zm.), powstałego w wyniku wykonania dzieła, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie: a) używania i wykorzystywania w całości lub części, b) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) przetwarzania i korzystania z przeróbek
 10. Termomodernizacja budynku sportowego Sokół w Pilźnie
  Zamawiający: Gmina Pilzno, Pilzno
  Termomodernizacja budynku sportowego Sokół w Pilźnie
 11. Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii realizowanego przez NFOŚiGW - etap II budowa instalacji gazowej, montaż gazowych pomp ciepła wraz z jednostkami wewnętrznymi, budowa instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej Domu Zdrojowego
  Zamawiający: Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o., Horyniec-Zdrój
  1.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji gazowej, montażu dwóch gazowych pomp ciepła współpracujących z jednostkami wewnętrznymi (klimakonwektorami), budowie instalacji solarnej i montażu kolektorów słonecznych oraz budowie instalacji fotowoltaicznej i montażu ogniw fotowoltaicznych, w budynku i przy budynku Domu Zdrojowego Uzdrowiska Horyniec.
  Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń i materiałów.
  Istotą budowy instalacji fotowoltaicznej, gazowych pomp ciepła wraz z jednostkami wewnętrznymi (klimakonwektorami), solarnej jest wykorzystywanie energii słońca oraz wykorzystywanie gazu, aby osiągnąć zakładany efekt ekologiczny. W związku
  z powyższym kompletne instalacje powinny pozwolić na osiągniecie założonego efektu ekologicznego i energetycznego.
  Zamawiający zrównuje okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz na zamontowane urządzenia. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w okresie gwarancyjnym (w szczególności serwisu, usunięcia wad i usterek oraz konserwacji) zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
  1.2.Zakres robót obejmuje m.in.:
  1) budowę instalacji fotowoltaicznej (114 szt. modułów PV o mocy 260 W = 29,64 kWp) posadowionej na gruncie wraz z robotami towarzyszącymi,
  2) instalację gazowych sprężarkowych pomp ciepła współpracujących z instalacją klimakonwektorów (jednostkami wewnętrznymi) oraz instalacją gazową wraz
  z robotami towarzyszącymi,
  3) budowę instalacji solarnej i montaż kolektorów do podgrzewu c.w.u. wraz
  z robotami towarzyszącymi.
  1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
  do SIWZ (dokumentacje projektowe, budowlane i wykonawcze przedmiary robót, rysunki, oraz STWiORBy)
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie prace wynikające z powyżej przywołanych dokumentów, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy,
  a zobowiązanie Wykonawcy obejmuje wszelkie prace wynikające z przywołanych dokumentów.
  Dokumenty zawarte w powyżej wskazanych załącznikach należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.
  W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
  i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest
  do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie
  od Zamawiającego.
  1.4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty techniczne (charakterystykę) oferowanych urządzeń przeznaczonych do montażu (zawierających parametry techniczne), a w szczególności: pomp gazowych, kolektorów słonecznych, klimakonwektorów (jednostek wewnętrznych) i ogniw fotowoltaicznych.
  1.4.1. Urządzenia i materiały musza być oznaczone znakiem CE oraz posiadać stosowne certyfikaty, atesty, świadectwa jakości, dopuszczenia i inne dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
  1.4.2. Urządzenia muszą posiadać świadectwa jakości dopuszczające
  do użytkowania przez właściwe organy (np. Dozoru Technicznego czy Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
  1.5. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (materiały i urządzenia) muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentach Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie technicznym - opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących
  do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne (na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp).
  Do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia i materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny posiadać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych (na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
  1.6. Zamawiający informuje, że Dom Zdrojowy jest obiektem sanatoryjnym posiadającym część hotelową i zabiegową. Składa się z 4 segmentów. Segment A - dwu kondygnacyjny hotel. Segment B, C, D - zakład przyrodoleczniczy. Budynek położony jest przy dużym  kompleksie leśnym.
  Prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia odbywać się będzie przy
  i w czynnym obiekcie, budynek nie będzie wyłączony z użytkowania. W związku
  z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy realizacji zamówienia oraz stwarzać możliwie jak najmniejszą uciążliwość dla przebywających klientów (kuracjuszy) oraz do prowadzenia prac w sposób
  nie kolidujący z działalnością leczniczą Zamawiającego. Sposób prowadzenia prac nie może zagrażać ciągłości udzielanych przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych. Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym oraz przy czynnym a jednocześnie remontowanym budynku.
  Zamawiający informuje, że wynagrodzenie płatne będzie dwoma fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, za wykonane (całkowicie zakończone) poszczególne elementy (etapy) robót, zgodnie z załączonymi trzema przedmiarami robót.
  1.6.1. Mając na względzie treść pkt 1.6. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
  do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego zamówienia bezwzględnie uwzględniającego 3 etapy robót - jak w załączonych do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedmiarach robót (załącznik nr 1 do SIWZ).
  Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien zawierać co najmniej:
  - elementy robót jak w przedmiarach robót,
  - zakres prac,
  - termin realizacji,
  - wartość każdego z 3-ch etapów robót z podziałem zgodnie z zakresem prac określonym w przedmiarach robót oraz wartości poszczególnych robót danego etapu.
  Wykonawca musi wziąć pod uwagę termin rozpoczęcia robót, termin przekazania placu budowy przez Zamawiającego, termin zakończenia robót wskazany przez Zamawiającego oraz fakt prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia
  w budynku i przy budynku, który nie jest wyłączony z użytkowania oraz w budynku przy i w którym trwają roboty budowalne.
  Przedmiotowy harmonogram sporządzony będzie w ścisłym uzgodnieniu
  z Zamawiającym oraz podlega ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.
  Niezależnie od harmonogramu rzeczowo - finansowego obejmującego cały zakres zamówienia, Zamawiający informuje, że w przypadku robót wewnątrz budynku, a w szczególności, gdy Wykonawca będzie montował urządzenia wraz automatyką w pomieszczeniach, w których przebywają kuracjusze (klienci) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i sukcesywnie zgłaszać oraz uzgadniać realizację robót ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego.
  Wykonawca zobowiązany jest do:
  1) bezwzględnego zabezpieczenia pomieszczenia, w którym będzie realizował roboty, a po zakończeniu robót - do jego uporządkowania,
  2) wykonywania prac z należytą starannością, tak, aby nie pogorszyć stanu istniejącego. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, odtworzenia lub rekonstrukcji uszkodzonych elementów i powierzchni.
  1.6.2. Zamawiający informuje, że obecnie w i przy budynku Domu Zdrojowego obecnie jest prowadzona inwestycja pn. Termomodernizacja budynku Uzdrowiska Horyniec w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii realizowanego przez NFOŚiGW - etap pierwszy docieplenie i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej Domu Zdrojowego. Zakres robót przedmiotowego zamówienia polega m.in. na:
  a) dociepleniu i izolacji przeciwwilgociowej ścianie w gruncie,
  b) dociepleniu ścian zewnętrznych:
  - oczyszczenie ścian i zagruntowanie,
  - rozbiórce i montażu stolarki okiennej w części ścian zewnętrznych piwnic,
  - rozbiórce i montażu stolarki drzwiowej w części ścian zewnętrznych piwnic,
  - demontażu dolnego odcinka rur spustowych,
  - wymianie oświetlenia zewnętrznego,
  - demontażu nawiewników kominowych,
  - wykonaniu docieplenia,
  c) wymianie stolarki okiennej w istniejącej elewacji,
  d) ociepleniu stropu nad segmentami B i C,
  e) renowacji kominów nad pływalnią.
  Szczegółowe informacje dot. prowadzonych robót znajdują się pod adresem: http://www.uzdrowisko-horyniec.com.pl/przetargi/items/297.html.
  Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlane KONTUR Bogusław Majchrowicz, 37-741 Krasiczyn 100. Umowny termin zakończenia robót to 15 czerwca 2016 r.
  W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do wzajemnej współpracy.
  1.7. Niektóre obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:
  1) Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zamówienia od poniedziałku
  do soboty, w godzinach od 8 do 18, z wyjątkiem robót, które będą prowadzone
  w pokojach kuracjuszy (klientów),
  2) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane, w taki sposób, aby nie występowało zagrożenie pozbawienia życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich, stosując odpowiednie środki zapobiegawcze,
  3) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót,
  4) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren
  do należytego stanu (pełnego uporządkowania) oraz wykona wszelkie roboty odtworzeniowe (przywracające stan pierwotny, z przed budowy),
  5) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe
  po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób przyjazny środowisku, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
  6) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
  7) Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
  a) ubezpieczenia w całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. (bez franszyzy redukcyjne jlub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości kontraktu - sumy ubezpieczenia), od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót, od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru końcowego robót; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie umową,
  b) uruchomienia zamontowanych urządzeń oraz do rozruchu instalacji solarnej
  i instalacji c.w.u., gazowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca zobowiązany jest także do podłączenia zamontowanych urządzeń do właściwych, wykonanych przez siebie, ale także już istniejących instalacji oraz do uruchomienia i rozruchu przedmiotowych instalacji, a następnie przekazania Zamawiającemu do pełnej i bezusterkowej eksploatacji. Wszelkie koszty pomiarów, uzgodnień lub certyfikacji (np. z Dozorem Technicznym czy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w celu bezpiecznego podłączenia instalacji do sieci) oraz ewentualnych badań czy ekspertyz poniesie Wykonawca,
  c) dokonania niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń. Protokoły z pomiarów przedłoży Zamawiającemu,
  d) kompleksowego przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego mającego na celu bieżącą eksploatację i obsługę zamontowanych urządzeń,
  e) kompletowania i przedłożenia Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, świadectw jakości i innych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa a także protokołów z przeprowadzonych prób i pomiarów i innych dokumentów przewidzianych w załączniku nr 1 do SIWZ tj. Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  1.7.1. Pozostałe informacje na temat obowiązków Wykonawcy dotyczących zobowiązań, jakie związane są z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarte są we wzorze umowy.
  1.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. Wizja lokalna tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami.
  1.9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
  a) uzgodniony z Zamawiającym i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy,
  b) kosztorys szczegółowy,
  c) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia,
  d) kopię dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  e) umowy - oryginału dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt 1.7. 7 a) opisu przedmiotu zamówienia i przekazanie mu jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; w przypadku, gdy dokument ubezpieczeniowy obejmować będzie okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodny z umową.
  Przedłożenie ww. dokumentów stanowi bezwzględny warunek zawarcia umowy, nie wypełnienie choćby jednego uznane będzie za okoliczność uniemożliwiającą zawarcie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 12. Roboty dodatkowe do zadania pn : Przebudowa kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach
  Zamawiający: Gmina Lisia Góra, Lisia Góra
  Roboty dodatkowe do zadania pn : Przebudowa kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach
 13. zamówienie uzupełniające do zadania pn: Przebudowa (modernizacja) kotłowni wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach
  Zamawiający: Gmina Lisia Góra, Lisia Góra
  zamówienie uzupełniające do zadania pn: Przebudowa (modernizacja) kotłowni wraz z rozbudową wewnętrznych instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Żukowicach
 14. Wymiana kotła gazowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotła gazowego z niezbędnym osprzętem.
  Zamówienie jest finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, złożony do Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej do Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  UWAGA! Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące
  od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące
  od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
  w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych
  co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
  o wskazanych lub lepszych parametrach.
  Wykonawca w ramach ceny ofertowej m.in. winien zapewnić:
  a) organizację i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,
  b) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
  c) uwzględnienie kosztów zajęcia pasa drogowego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności, niezbędnych
  do wykonania przedmiotu zamówienia,
  d) koszty wykonania i zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników i liczników, koszty wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków itp.

  Wymagania ogólne:
  Wykonawca ma obowiązek działając zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością zapoznać się z dokumentacją projektową i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty zgłosić Zamawiającemu wszelkie zauważone braki i błędy dotyczące dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót, a których poprawienie będzie warunkowało oddanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu obiektu budowlanego mogącego samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Powyższe umożliwi Zamawiającemu modyfikację treści SIWZ przed złożeniem ofert.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 15. Termomodernizacja wybranych budynków będących w zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie etap II
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Rzeszów
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków będących w zarządzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie etap II.

  4.1.1 Zakres robót obejmuje:
  termomodernizację budynku WSSE W Rzeszowie wraz z instalacją CO, CWU, wentylacji mieszanej i gazową pompą ciepła GHP o mocy 80 KW.
  termomodernizację budynku WSSE W Tarnobrzegu wraz z instalacją CO, CWU, wentylacji mieszanej i gazową pompą ciepła GHP o mocy 80 KW.
  termomodernizację budynku WSSE W Przemyślu wraz z instalacją CO, CWU i kolektorami słonecznymi o mocy 7,0 KW.

  4.2. Szczegółowy zakres robót określa:
  1) Załącznik nr 9: Przedmiar robót.
  2) Załącznik nr 10: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
  3) Załącznik nr 11: Dokumentacja projektowa.
  4) Załącznik nr 12: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  4.3 Określone w dokumentacji projektowej, STWiOR typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

  4.4 Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

  4.5 Zakres prac obejmuje również roboty towarzyszące takie jak np. przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe z sukcesywnym wywozem odpadów wraz z ich utylizacją, wykonanie wydzieleń na czas prowadzenia robót, prace odtworzeniowe, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej w 2 egzemplarzach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06 listopada 2008 roku w sprawie Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. nr 201, poz 1240).
  Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót, to znaczy:
  -wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazania producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych jakie są wymagane przy realizacji zamówienia i mogą być zastąpione co najmniej równoważnymi. W przypadku zastosowania innych materiałów niż zaproponowane Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że są to materiały co najmniej równoważne,

  -roboty będą wykonywane etapowo wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu robót. W związku z koniecznością wykonania prac remontowych w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych robotami budowlanymi, celem umożliwienia funkcjonowania jednostki, w sposób nie zakłócający jej podstawowej działalności. Wszystkie prace związane z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu mogą być wykonywane tylko poza godzinami pracy Zamawiającego.

  Zakres robót określa załącznik nr 9 do SIWZ a w zakresie organizacji robót - wizja lokalna wykonawcy, który uwzględni istniejący stan i związane z tym roboty koniecznych zabezpieczeń i prawidłowej technologii robót.

  Konkretne prace wykończeniowe każdorazowo muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

  4.6 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  4.7 Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy w/w dokumentami, w pierwszej kolejności należy uwzględniać rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Przedmiary stanowią funkcję pomocniczą.

  4.8 Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia (art. 632 k.c.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i obowiązującymi warunkami technicznymi. Zamawiający zastrzega, że wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego zamówienia, które dadzą się przewidzieć, a nie są uwzględnione w SIWZ, Wykonawca winien wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. Obiekt w chwili odbioru musi nadawać się do użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

  4.9 Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do pozwolenia na użytkowanie - protokoły, inwentaryzację powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej całego obiektu, zestawienie certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały, kartę przekazania odpadów.

  4.10 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).

  4.11 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy. Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie.

  4.12 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na wady fizyczne przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. Przez odbiór końcowy rozumie się protokolarny odbiór przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.
  Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji krótszej niż 60-miesięcznej skutkować będzie odrzuceniem oferty tego Wykonawcy.
  W przypadku, gdy na urządzenie lub materiał wchodzący w skład przedmiotu zamówienia producent udzieli dłuższego okresu gwarancji niż zaoferowany przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne tego urządzenia lub materiału według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.
  4.13 Udzielenie pisemnej gwarancji na co najmniej 60 miesięcy obejmującej wykonanie i instalację pomp GHP oraz niezbędne przeglądy potrzebne do utrzymania gwarancji producenta ( w tym okresowe bezpłatne przeglądy silników w agregatach GHP.)
 16. Wykonanie instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac: - montaż kolektorów słonecznych płaskich na dachu budynku Szpitala (od strony południowej i zachodniej), - montaż przewodów (rurociągi poszczególnych obiegów, armatura) oraz urządzeń instalacji solarnej (zasobniki buforowe, wymienniki ciepła, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, naczynia przeponowe i inne), - konserwację części pokrycia dachowego budynku Szpitala (malowanie antykorozyjne oraz miejscowa naprawa pokrycia dachowego), - adaptację pomieszczenia technicznego w przyziemiu budynku Szpitala do umiejscowienia urządzeń instalacji solarnej (w tym roboty budowlane i instalacyjne - sanitarne i elektryczne). 3.2. Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: 1. dokumentację projektową, załącznik nr 7, 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych część A, B i C, załącznik nr 7b, 3. Przedmiary robót (element pomocniczy do wyceny) część A, B i C, załącznik nr 7a, 4. Kosztorys ślepy (element pomocniczy do wyceny) część A, B i C, załącznik 7c,.
 17. Modernizacja kotłowni osiedlowej w Krempnej
  Zamawiający: Magurski Park Narodowy, Krempna
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji kotłowni osiedlowej na osiedlu Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, poprzez zainstalowanie kotła przystosowanego do spalania zrębki drzewnej, pelletu i agropelletu o minimalnej mocy nominalnej 130 kW z zasobnikiem przykotłowym lub z bezpośrednim podawaniem paliwa z magazynu do kotła. Modernizacja obejmuje również wykonanie magazynu paliwa i automatycznego układu podawania paliwa z magazynu do zasobnika przykotłowego z użyciem podajnika ślimakowego na profilu 250 x 250 mm. Dopuszcza się zastosowanie innych wymiarów podajnika pod warunkiem zapewnienia optymalnego podawania zrębki drzewnej do kotła. W magazynie paliwa należy wykonać ślepą podłogę i nagarniacz piórowy o średnicy do 4m. W ramach zadania należy wykonać również układ podawania paliwa z zewnątrz budynku do magazynu wewnętrznego. Układ powinien składać się z wanny załadowczej z podajnikiem ślimakowym umożliwiającej wysypywanie paliwa z worków lub opakowań typu BIG-BAG oraz rury wznośnej z podajnikiem ślimakowym o długości około 4,0 - 5,0 mb umożliwiającej podawanie zrębki drzewnej na środek magazynu wewnętrznego maksymalnie wysoko pod sufitem. Minimalna przepustowość urządzenia nie powinna być mniejsza niż 4m3/ godzinę. Ponadto zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego układu sterowania pracą kotłowni, który będzie sterował kotłem opalanym biomasą jako podstawowym źródłem ciepła, istniejącym kotłem olejowym jako rezerwowym i szczytowym źródłem ciepła oraz układami podawania paliwa. W ramach zadania należy wykonać prace demontażowe urządzeń przeznaczonych do likwidacji. Szczegółowy opis zadania znajduje się w programie funkcjonalno - użytkowym będącym załącznikiem SIWZ.
  Do oferty należy dołączyć karty katalogowe urządzeń oraz deklaracje zgodności dla instalowanych urządzeń technologii kotłowni.
 18. ZSE Jarosław: REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU NR 96 NA TERENIE JW. 4226 w m. BEZWOLA
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU NR 96 NA TERENIE JW. 4226 w m. BEZWOLA Krótki opis przedmiotu zamówienia: - demontaż istniejącej instalacji c.o., - montaż nowej instalacji grzewczej - rurociągów, zaworów, grzejników, izolacje rur, - próby, regulacje, rozruch instalacji, - roboty budowlane uzupełniające-zamurowania, tynki, malatura. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 3 lat liczony od daty odbioru końcowego bez wad i usterek. Miejscem realizacji robót budowlanych będzie teren zamknięty (w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego) , co wiąże się z utrudnieniami tj.: - wejście i wjazd dla osób realizujących zadanie po dostarczeniu danych ze zdjęciami i wydaniu przepustek; - w związku z wykonywaniem robót na terenie jednostki wojskowej brak jest możliwości realizacji robót po godz. 15:00 oraz w soboty
 19. ZSE Jarosław: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE INSTALACJI C.O. BUDYNEK NR 66 - WARTOWNIA JW. 4226 BEZWOLA
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE INSTALACJI C.O. W BUD. NR 66 Krótki opis przedmiotu zamówienia: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI, - MONTAŻ NOWYCH RUROCIĄGÓW I GRZEJNIKÓW, WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH, IZOLACYJNYCH I PRAC MURARSKICH. PRÓBY, REGULACJE I ROZRUCH INSTALACJI C.O. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ Miejscem realizacji robót budowlanych będzie teren zamknięty - kompleks wojskowy JW 4226. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ustawy z dn. 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. nr 182 poz. 1228/ i przedstawienia: - poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejwanych dla osób przewidzianych do realizacji zamówienia. W związku z wykonywaniem robót na terenie jednostki wojskowej brak jest możliwości realizacji robót po godzinie 15.00 oraz w soboty. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedur określonych dla postępowań o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
 20. Modernizację systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  Zamawiający: Magurski Park Narodowy, Krempna
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Modernizacja systemów grzewczych w obiektach MPN z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik nr 9 do SIWZ )w tym:
  1. Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej biomasą o minimalnej mocy nominalnej 150kW z magazynem biomasy i systemem automatycznego podawania wraz z przebudową i powiększeniem magazynu paliwa o część wykonaną na zewnątrz budynku.
  2. Zaprojektowanie i wykonanie gruntowych pomp ciepła o łącznej minimalnej mocy 120kW - wybudowanie dwóch węzłów cieplnych z zainstalowanymi pompami ciepła.
  3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji małej elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimalnej 40kWp i składającej się z paneli o łącznej powierzchni maksymalnej 300 m².
  4. Dostawa i wymiana oświetlenia na energooszczędne źródła światła typu LED w ilości około 400 sztuk.
 21. Budowa kotłowni gazowej o mocy 3 x 670 kW wraz z instalacją pomp ciepła do odzysku ciepła o mocy 2 x 59 kW.
  Zamawiający: Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o., Horyniec-Zdrój
 22. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kotłowni gazowej w bud. nr 90, węzła w bud. nr 84 oraz wymiana przyłącza C.O. C.W. I C.T. z bud. nr 90 do bud. nr 84 - JW. 3233 Żurawica, dz. nr ewid. 520/2
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 23. Modernizacja kotłowni oraz wewnętrznej instalacji gazu w kotłowni w budynku położonym przy ul. 1000-l. PP 72 w Trzebini
  Zamawiający: Gmina Trzebinia, Trzebinia
 24. Budowę dwóch gazowych kotłowni C.O. na terenie Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji
  Zamawiający: Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji, Tarnobrzeg
 25. Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na demontażu istniejących pieców gazowych oraz dostawie wraz z instalacją pieca gazowego łącznie z osprzętem i przebudową instalacji gazowej.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Jaśle, Jasło
 26. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH SOSW W CHRZANOWIE, PCE W CHRZANOWIE, ZSTU W CHRZANOWIE - ETAP I: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU PCE W CHRZANOWIE
  Zamawiający: Powiat Chrzanowski, Chrzanów
 27. Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy
  Zamawiający: Gmina Pierzchnica, Pierzchnica
 28. Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna
  Zamawiający: Gmina Krempna, Krempna
 29. Budowa na terenie Oczyszczalni Ścieków MPGK Jasło ul. Krakowska zespołu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem biogazu pochodzącego z w/w oczyszczalni.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, Jasło
 30. ZRB Jarosław: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku nr 47 na działce nr 273/12, 273/15 na terenie JW. 4226 w m. Pomiechówek pow. Nowy Dwór Mazowiecki
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 31. Remont instalacji centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Tyczynie
  Zamawiający: Gmina Tyczyn, Tyczyn
 32. Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Łapsze Niżne
  Zamawiający: Gmina Łapsze Niżne, Łapsze Niżne
 33. Przebudowa kotłowni węglowej na olejową w budynku Szkoły w Duńkowicach
  Zamawiający: Gmina Radymno, Radymno
 34. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kacwinie - II etap
  Zamawiający: Urząd Gminy Łapsze Niżne, Łapsze Niżne
 35. wymiana kotłowni węglowej na gazową kondensacyjną w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
  Zamawiający: Liceum Sztuk Plastycznych im.Jana Matejki, Nowy Wiśnicz
 36. Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Jeżowem.
  Zamawiający: Powiat Niżański, Nisko

Inne osoby dla Kaczmarczyk (749 osób):