Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Dariusz

w KRS

Dariusz Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dariusz
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Elbląg (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gliński Robert Krzysztof, Guminiak Paweł, Konończuk Łukasz, Opaczewski Piotr, Pawelec Henryk, Perliński Jacek Artur

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Andrex Soja Sp. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000399208
 2. Ap Interior Sp. Z O.O., Marzęcino − KRS 0000525915
 3. Bezpieczny Najem Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000678052
 4. Bp Service Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000423060
 5. Bp Service Sp. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Elbląg − KRS 0000423901
 6. Druga Liga Piłkarska, Warszawa − KRS 0000697195
 7. Elbląskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Z Wadą Słuchu, Elbląg − KRS 0000009877
 8. Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Elbląg − KRS 0000031769
 9. Elektrociepłownia Biomasy Braniewo A. Konończuk, Ł. Konończuk, S. Konończuk Sp. J., Braniewo − KRS 0000314261
 10. Klub Sportowy Olimpia Elbląg, Elbląg − KRS 0000031017
 11. Mr Diagnostic Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000361881
 12. Nadzalewowy Klub Sportów Wodnych Marita, Suchacz − KRS 0000427623
 13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie El Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000210824
 14. Stowarzyszenie Promocji Klubu Sportowego Olimpia Elbląg Żółto-biało-niebiescy, Elbląg − KRS 0000163273
 15. Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg, Elbląg − KRS 0000311265

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chemikals Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000322207
 2. Sabex Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000240216

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w rozgrywkach sportowych II ligi piłki nożnej mężczyzn
  Zamawiający: Gmina - Miasto Elbląg, Elbląg
  1. Przedmiot zamówienia:
  Promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w rozgrywkach sportowych II ligi piłki nożnej
  mężczyzn

  Przedmiot główny:
  CPV: 79.34.22.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie promocji

  Przedmiotem i zakresem zamówienia jest:
  1) reprezentowanie miasta Elbląg w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
  2) umieszczanie nazwy miasta Elbląg przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
  3) umieszczenie herbu i logo miasta Elbląg oraz napisu Elbląg, zgodnych z Księgą Znaków, która jest elementem Strategii Promocji Elbląga na lata 2012-2015 (dostępną w Biurze Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu) na koszulkach zawodników;
  4) zamieszczenie w materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, programach, katalogach, zaproszeniach, regulaminach, biletach, stronie internetowej klubu, terminarzach rozgrywek itp.) zapisu: Zrealizowano przy pomocy finansowej miasta Elbląg;
  5) wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny w materiałach promocyjnych miasta Elbląg;
  6) kolportowanie w kraju materiałów promocyjnych miasta Elbląg otrzymanych od Zamawiającego;
  7) zapewnienie przeprowadzenia co najmniej 1 transmisji telewizyjnej z rozgrywek sportowych z udziałem Wykonawcy w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym;
  8) udział Wykonawcy w imprezach organizowanych przez Zamawiającego, w czasie trwania umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
  9) informowanie podczas rozgrywek sportowych o promocji Zamawiającego przez Wykonawcę;
  10) umieszczanie w widocznych miejscach dwóch banerów o wymiarach co najmniej 100/400 cm reklamujących Zamawiającego na obiektach sportowych użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie rozgrywek sportowych;
  11) umieszczanie na stronie internetowej Wykonawcy informacji o promocji Zamawiającego przez Wykonawcę oraz zainstalowania połączenia (tzw. link) strony Wykonawcy ze stroną Zamawiającego www.umelblag.pl

  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uczestniczył w profesjonalnych zawodach sportowych co obejmuje występy w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 oraz w profesjonalnych zawodach sportowych juniorów w Centralnej Lidze Juniorów, oraz prowadził działalność na rzecz Rozwoju sportu.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia - w każdej chwili - kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

  4. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego mają prawo dokonać w każdym czasie i miejscu kontroli prawidłowości wykonywania czynności określonych w pkt III. ppkt 1. SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

  5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego wejścia na rozgrywki co najmniej dwóm upoważnionym do kontroli przedstawicielom Zamawiającego w celu kontroli, o której mowa w pkt III. ppkt 4. SIWZ.

  6. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia na piśmie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących wykonywania czynności określonych w pkt III. ppkt 1. SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
  7. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

  8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  10. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania.

  Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.