Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Eugeniusz Krzysztof

w KRS

Eugeniusz Krzysztof Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Eugeniusz
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:27 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grudzień Stanisław, Ryng Tomasz Robert
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ryng Tomasz Robert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Foif Polska Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000287484
 2. Geomatix Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000153040

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. Dostawa i montaż sprzętu dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (Instytut Architektury i Urbanistyki) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
  Zamawiający: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (Instytut Architektury i Urbanistyki) Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

  Dostawę oraz montaż należy wykonać do obiektów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu zlokalizowanych w Nowym Targu przy ulicy Kokoszków 71, stanowiących własność Zamawiającego.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych, Ciechanów
  Przetarg realizowany jest w 5 częściach, w zakresie wykonywania zadań: 1) część 1 - Wyposażenie warsztatów szkolnych/pracowni praktycznej nauki zawodu - Technik budownictwa 2) część 2 - Wyposażenie warsztatów szkolnych/pracowni praktycznej nauki zawodu - zawody BHP. 3) część 3 - Wyposażenie warsztatów szkolnych/pracowni praktycznej nauki zawodu - Technik geodeta 4) część 4 - Wyposażenie warsztatów szkolnych/pracowni praktycznej nauki zawodu - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5) część 5 - Wyposażenie warsztatów szkolnych/pracowni praktycznej nauki zawodu - Technik ochrony środowiska.
 3. Dostawa tachimetru elektronicznego wraz z akcesoriami do pracowni zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w ramach projektu p.n.: Podkarpacie stawia na zawodowców
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie, Brzozów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tachimetru elektronicznego wraz z akcesoriami (statyw, tyczka lustro ) do pracowni zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w ramach projektu p.n.: Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego spełniających poniższe wymagania: 1) Przedmiot zamówienia musi być I gatunku, fabrycznie nowy i wolny od wad oraz spełniać warunki dla produktów bezpiecznych. 2) Przedmiot zamówienia musi posiadać oryginalne opakowanie producenta, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt ( karta produktu). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych. 3) Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych. 4) Podane przez Zamawiającego parametry techniczne sprzętu są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego). 5) W cenie należy zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m. in. koszt transportu, przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi urządzenia oraz inne niewymienione koszty, niezbędne do pełnej realizacji zamówienia. 6) Odbiór towaru nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 7) Wymagana gwarancja na sprzęt i urządzenia - nie krótsza niż na 36 miesięcy. 8) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjny zlokalizowany na terenie Polski.
 4. Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w ramach projektu p.n.: Podkarpacie stawia na zawodowców
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie, Brzozów
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje 4 zadania (części):
  Zadanie nr 1
  1. Podgrzewacz do talerzy - 1 szt.
  2. Kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
  3. Frytkownica - 2 szt.
  4. Nakrycie stołowe - 1 szt.(zestaw)
  5. Komplet sztućców - 1 szt. (zestaw)
  6. Stolnica - 6 szt.
  7. Mikser - 3 szt.
  8. Dekorator do ciast - 4 szt.
  9. Ciśnieniowy Ekspres do kawy - 1 szt.
  10. Robot wieloczynnościowy - 1 szt.
  11 Umywalka - 1 szt.
  12. Stół ze zlewem jednokomorowym - 1 szt.
  13. Obieraczka do warzyw - 1 szt.
  14. Naświetlacz do jaj - 1 szt.
  15Piec konwekcyjno-parowy - 1 szt.
  16. Podstawa pod piec - 1 szt.
  17 Automatyczny zmiękczacz wody do pieca - 1 szt.

  Zadanie nr II
  1. Szafki odzieżowe- 6 szt.
  2. Meble kuchenne komplet - 2 komplety
  3. Lada recepcyjna - 1 szt.
  4. Łózko - 1 szt.
  6. Stolik szafka nocna - 1 szt.
  7. Biurko - 1 szt.
  8. Krzesło - 1 szt.
  9. Lustro - 1 szt.
  10. Regały - 3 szt.
  11. Gabloty - 2 szt.
  12. Stojaki - 2 szt.
  13. Lada sprzedażowa - 1 szt
  14. Manekiny - 2 szt.
  15. Stroje dla recepcjonistów w hotelu - 22 szt.
  16. Pościel - 1 szt. (komplet)
  17. Plansze edukacyjne - 1 szt. (komplet)

  Zadanie nr III
  1. Waga elektroniczna - 2 szt.
  2. Metkownica - 1 szt.
  3. Tester banknotów - 1 szt.
  4. Psychometr - 1 szt.
  5. Areometr - 1 szt.
  6. Pehametr - 1 szt.
  7. Czytnik kodów kreskowych - 10 szt.
  8. Kasa fiskalna - 10 szt.
  9. Sejf - 1 szt.
  10. Symulacyjny szkoleniowy terminal płatniczy do połączeń z bankiem - 1 szt.

  Zadanie nr IV
  1. Tachimetr elektroniczny, statyw, tyczka lustro 1 szt.
  2. GPS GNSSRTK -1 szt.
 5. DOSTAWA APARATURY DLA WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ - 2 ZADANIA. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy zadania nr 1
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury dla Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej - 2 zadania. 2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (Etap I) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 3. Przedmiotem zamówienia jest: a) Zadanie nr 1 - niwelator kodowy, techniczny - opis załącznik nr 2 do SIWZ b) Zadanie nr 2- przepływomierz gazów - opis załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ: - Załącznik nr 4a - Zadanie nr 1; - Załącznik nr 4b - Zadanie nr 2 do SIWZ. 6. Kod CPV: Zadanie nr 1 - 38295000-9 - Sprzęt topograficzny Zadanie nr 2 - 38421110-6 Przepływomierze
 6. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, dostawa materiałów dydaktycznych dla placówek oświatowych realizowana w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie.
  Zamawiający: Powiat Pszczyński, Pszczyna
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, dostawa materiałów dydaktycznych dla placówek oświatowych realizowana w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie.

  2. Ze względu na charakter przedmiotu dostawy i umożliwienie udziału w postępowaniu jak najszerszej grupie wyspecjalizowanych wykonawców, całość zamówienia podzielono na siedem odrębnych części:

  a. CZĘŚĆ A - SPRZĘT KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, FOTOGRAFICZNY I BIUROWY;
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/A.

  b. CZĘŚĆ B - URZĄDZENIA I NARZĘDZIA POMIAROWE I WARSZTATOWE.
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/B.

  c. CZĘŚĆ C - URZĄDZENIA I SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTROINSTALACYJNY.
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/C.

  d. CZĘŚĆ D - SPRZĘT GEODEZYJNY.
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/D.

  e. CZĘŚĆ E - PODRĘCZNIKI.
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/E.

  f. CZĘŚĆ F - SPRZĘT FRYZJERSKI.
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/F.

  g. CZĘŚĆ G- SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
  Szczegółowy zakres zgodnie z załącznikiem nr 1/G.
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Dostawa na tachimetry elektroniczne
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
  Dostawa na tachimetry elektroniczne-11 kpl
 8. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu pomiarowego - przyrządów do pomiaru niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014
  Zamawiający: Gmina Miasta Radomia, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu pomiarowego - przyrządów do pomiaru niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014. Zamówienie podzielone jest na pięć części.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 9. Dostawa zestawów pomiarowych - odbiornik GPS (GPS, GLONASS + Galileo) z rejestratorem i tyczką oraz tachimetr z akcesoriami na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie; Numer sprawy: BZP/AG/1/2012
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą zestawów pomiarowych - odbiornik GPS (GPS, GLONASS + Galileo) z rejestratorem i tyczką oraz tachimetr z akcesoriami na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu..
 10. Zakup i dostawa przyrządów pomiarowych dla 45 uczestników staży w ramach projektu Budownictwo-nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Suwałki
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyrządów pomiarowych dla 45 uczestników staży. Zamówienie obejmuje dostawę 45 zestawów elektronarzędzi i narzędzi ręcznych.
  1. Laserowy niwelator liniowy do ustawiania we wszystkich płaszczyznach.
  2. Laser liniowy 900
  3. Statyw aluminiowy 1/4
  4. Elektroniczny wykrywacz elementów drewnianych, metalowych oraz przewodów
  miedzianych, żelaznych i pod napięciem
  5. Urządzenie do pomiaru poziomu hałasu z możliwością archiwizacji dla pomiarów
  długotrwałych

  Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ przedstawia minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia.
 11. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu geodezji w ramach realizacji projektu: Jestem dobry, będę lepszy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu geodezji obejmująca następujące części: Część 1 - dostawa sprzętu geodezyjnego - dalmierz laserowy - sztuk 2; Część 2 - dostawa sprzętu geodezyjnego-Teodolit elektroniczny wraz z akcesoriami - sztuk 1; Część 3 - dostawa sprzętu geodezyjnego-Łata geodezyjna aluminiowa - sztuk 1; Część 4 - dostawa sprzętu geodezyjnego-Tyczka geodezyjna - sztuk 4; Część 5 - dostawa sprzętu geodezyjnego-Niwelator elektroniczny wraz z akcesoriami - sztuk 1; Część 6 - dostawa sprzętu geodezyjnego-Węgielnica pryzmatyczna - sztuk 2; Część 7 - dostawa pomocy dydaktycznych-Wskaźnik PH gleby ( PH-metr) - sztuk 1; Część 8 - dostawa pomocy dydaktycznych -Przyrząd do mierzenia wilgotności gleby (wilgotnościomierz do gleby) - sztuk 1; Część 9 - dostawa pomocy dydaktycznych-
  Zestaw skał i minerałów - sztuk 2
 12. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Wydziału Nauk Biologicznych - 8 zadań
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz przeszkolenie pracowników Wydziału Nauk Biologicznych. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. - ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Ustawą - Pzp Postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych.
 13. Dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech tachimetrów elektronicznych w ramach projektu Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 14. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych w związku z realizacją projektu pn. Wyposażenie w środki i zasoby dydaktyczne szkół zawodowych w celu zwiększenia poziomu kształcenia praktycznego w Powiecie Rypińskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013
  Zamawiający: Powiat Rypiński, Rypin
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych w związku z realizacją projektu pn. Wyposażenie w środki i zasoby dydaktyczne szkół zawodowych w celu zwiększenia poziomu kształcenia praktycznego w Powiecie Rypińskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje: zestaw przyrządów pomiarowych do pracowni geograficznej i pracowni technikum budownictwa, zestaw pomocy dydaktycznych do warsztatu mechanicznego, zestaw pomocy dydaktycznych do pracowni technikum budownictwa, zestaw pomocy dydaktycznych do pracowni plastyczno-technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Każda z pozycji wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ zostanie przekazana do właściwej jednostki organizacyjnej wymienionej w załączniku nr 8 do SIWZ i wykorzystywana będzie jako pomoc dydaktyczna.
 15. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech tachimetrów elektronicznych na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
  Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech tachimetrów elektronicznych na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42
 16. : Dostawa 2 odbiorników geodezyjnych GPS L1 dla WGGiIŚ.
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Przedmiot zamówienia: 2 szt. odbiorników GPS L1,.
 17. Sprzedaż i dostawa sprzętu geodezyjnego w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!.
  Zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Przemyśl
  Zadanie 1: Dostawa czterech fabrycznie nowych, kompletnych teodolitów optycznych Zadanie 2: Dostawa jednego fabrycznie nowego, kompletnego tachimetru elektronicznego Zadanie 3: Dostawa dwóch fabrycznie nowych, kompletnych dalmierzy laserowych Zadanie 4: Dostawa jednego fabrycznie nowego, kompletnego niwelatora elektronicznego Zadanie 5: Dostawa czterech fabrycznie nowych, kompletnych niwelatorów optycznych Zadanie 6: Dostawa jednego fabrycznie nowego, kompletnego lokalizatora urządzeń podziemnych Zadanie 7: Dostawa dwóch fabrycznie nowych, kompletnych statywów aluminiowych Zadanie 8: Dostawa czterech fabrycznie nowych, kompletnych taśm stalowych Zadanie 9: Dostawa ośmiu fabrycznie nowych, kompletnych taśm powlekanych Zadanie 10: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych, kompletnych tyczek geodezyjnych Zadanie 11: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych, kompletnych węgielnic Zadanie 12: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych, kompletnych pionów geodezyjnych Zadanie 13: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych, kompletnych żabek geodezyjnych Zadanie 14: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych, podziałek katastralnych Zadanie 15: Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych, kompletnych tarcz sygnalizacyjnych Zadanie 16: Dostawa trzydziestu dwóch fabrycznie nowych, kompletnych szkicowników geodezyjnych.
 18. Dostawa sprzętu do zajęć z inżynierii środowiska dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do zajęć z inżynierii środowiska dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 części zamówienia:
  Część 1 - Dostawa zestawu tachimetrycznego do zajęć z inżynierii środowiska dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 tj.:
  Zestaw tachimetryczny (tachimetr elektroniczny, statyw, tyczka z lustrem, radiotelefon).
  Część 2 - Dostawa niwelatora cyfrowego do zajęć z inżynierii środowiska dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 tj.:
  Niwelator cyfrowy z kompletem łat kodowych - 1 zestaw
 19. Dostawa sprzętu dla pracowni geodezyjnej do Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla pracowni geodezyjnej do Zespołu Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 3 części zamówienia:
  Część 1 - Dostawa zestawu tachimetrycznego dla pracowni geodezyjnej do Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 tj.:
  1. Zestaw tachimetryczny (tachimetr elektroniczny, statyw, tyczka z lustrem, radiotelefon).
  Część 2 - Dostawa niwelatora cyfrowego dla pracowni geodezyjnej do Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 tj.:
  1. Niwelator cyfrowy z kompletem łat kodowych - 1 zestaw.
  Część 3 - Dostawa stereoskopów dla pracowni geodezyjnej do Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235 tj.:
  1. Stereoskopy wraz z zestawem stereogramów naziemnych i lotniczych, fotomapami, ortofotomapami, zdjęciami wykonanymi różnymi technikami teledetekcyjnymi - 5 zestawów
 20. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu drogownictwa (między innymi: teodolitu, niwelatora, dalmierza laserowego) oraz fizyki i astronomii (teleskopu) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w ramach realizacji projektu pn: SZKOŁA DOBREJ EDUKACJI - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Stalowa Wola
  1 Niwelator Ilość: 1 sztuka 2 Teodolit elektroniczny Ilość: 1 sztuka 3 Dalmierz laserowy Ilość: 1 sztuka 4 Węgielnica pentagonalna Ilość: 1 sztuka 5 Szkicownik Szkicownik drewniany 2 szt. - A3, 4 szt. - A4,teleskop.
 21. Dostawa 1 zestawu pionownika optyczno-laserowego zenit-nadir dla ZOD AGH w Rudzie Śląskiej.
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 22. Dostawa sprzętu geodezyjnego na kierunek geodezja i kartografia.
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław
 23. Dostawa sprzętu geodezyjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
  Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gdańsk-Wrzeszcz
 24. Dostawa aparatury naukowo badawczej tj. systemu akwizycji danych, częstościomierzy, generatora FM/AM, stołowego systemu kontroli liczników energii elektrycznej, wagi analitycznej automatycznej, urządzenia do przygotowania powierzchni próbek, modułów konstrukcji do montażu anten, systemu do równoczesnego pomiaru czterech sił, programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis Professional lub równoważnego, tachimetru elektronicznyego, wagosuszarki, aparatu do pomiaru temperatury topnienia, pieca muflowego, mieszarki laboratoryjnej, oprogramowania EDA lub równoważnego
  Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów
 25. Dostawa przyrządów pomiarowych dla potrzeb Transportowego Dozoru Technicznego.
  Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny, Warszawa
 26. dostawa tachimetrów elektronicznych dla ZOD AGH w Rudzie Śląskiej z wyposażeniem - ZP/0196/2009
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 27. Zakup sprzętu laboratoryjnego dla kierunku Budownictwo
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła

Inne osoby dla Kaczmarczyk Eugeniusz Krzysztof (29 osób):