Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Helena

w KRS

Helena Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Helena
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Nowy Targ (Małopolskie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach, 6 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kłósko Kazimierz, Maj Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Siwek Małgorzata Barbara

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cisoń Maria, Fryźlewicz Barbara, Luty Marek Michał, Smarduch Jan, Stopka Janusz Aleksander, Wypych Zbigniew Stefan, Zubek Małgorzata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kłósko Kazimierz Józef, Maj Józef Marek, Rybicki Jan Jerzy, Szafraniec Kinga Agata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojnarowicz Janina
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartoszek Sebastian Oliver, Bartoszek Wiesław, Zając Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szopińska Katarzyna
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antos Krzysztof, Mykietyn Aniela, Stopka Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bau-bartek Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000227379
 2. Gminny Klub Sportowy Źródło W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000015163
 3. Kanelaria Radcow Prawnych Rybicki, Jakobiszyn Spółka Partnerska, Nowy Targ − KRS 0000583580
 4. Klub Hokejowy Podhale Sportowa S.A., Nowy Targ − KRS 0000089537
 5. Maxmil Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000056392
 6. Mistral International Sp. Z O.O. W Nowym Targu, Nowy Targ − KRS 0000019348
 7. Mwzz Centrum Przy Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej W Warszawie Oddział Terenowy W Nowym Sączu, Nowy Sącz − KRS 0000282674
 8. Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000129136
 9. Piast Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000133707
 10. Pod Skocznią Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000240515
 11. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000172849
 12. Wojas S.A., Nowy Targ − KRS 0000276622
 13. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Nowym Targu Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000358789
 14. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Niedzica − KRS 0000049056

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bizleader Consulting Center Sp. Z O.O., Zakopane − KRS 0000393204
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000043037
 3. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa W Nowym Targu, Nowy Targ − KRS 0000168345
 4. Polska Liga Hokejowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000185829
 5. Protektor S.A., Lublin − KRS 0000033534
 6. Przedsiębiorstwo Budowlano-usługowe Wraas I.kowalczyk-mroszczak, R.plewa, I.mykietyn-górska Sp. J., Nowy Targ − KRS 0000028339
 7. Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego W Nowym Targu Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000037765
 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transrex Sp. Z O.O., Myślenice − KRS 0000032710
 9. Wo-ma Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000172270

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej etylina 95 i oleju napędowego do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  Przedmiotem
  zamówienia są sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej etylina 95 i oleju napędowego do Centralnego
  Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  zawarty został w SIWZ
 2. SUKCESYWNE DOSTAWY BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ ETYLINA 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTUOŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
  SĄ SUKCESYWNE DOSTAWY BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ ETYLINA 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO
  CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTUOŚRODKA
  PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM.
  SZCZEGÓŁY ZAWARTO W SIWZ.
 3. SUKCESYWNE DOSTAWY BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ ETYLINA 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU-OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ SUKCESYWNE DOSTAWY BENZYNY
  BEZOŁOWIOWEJ ETYLINA 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU- OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W
  ZAKOPANEM..
 4. SUKCESYWNE DOSTAWY BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ ETYLINA 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU- OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA SĄ SUKCESYWNE DOSTAWY BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ ETYLINA
  95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU-
  OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM. SZCZEGÓŁY ZAWARTO W SIWZ
 5. Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zakopane
  Przedmiotem przetargu jest nierytmiczna dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej PSP Zakopanem w ilości około: Olej napędowy: 7 000 dm3 (litrów) Kod CPV - 09134100-8 Benzyna bezołowiowa: 2 000 dm3 (litrów) Kod CPV - 09132100-4 Ilość zakupionego paliwa może ulec zmianie, w zależności od ilości prowadzonych działań operacyjnych. Podane ilości paliwa stanowią wielkość szacunkową i zostały obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa w okresie ostatniego roku. Stacja paliw musi znajdować się na terenie miasta Zakopane oraz musi zapewnić paliwa spełniające wymagania stosownych Polskich Norm i posiadać odpowiednie świadectwa jakości
 6. BZP.271.16.2013 zakup w 2013 r. paliw ciekłych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa- tankowanie do zbiornika pojazdów służbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy oraz na potrzeby sprzętu spalinowego
  zamawiającego (kosa, odśnieżarka, piły spalinowe, pompy motorowe - tankowanie do kanistrów) paliw ciekłych realizowanych w stacji stacjach paliw wykonawcy w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym zgodnie z potrzebami zamawiającego w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013r. Przynajmniej jedna
  stacja paliw będąca w dyspozycji wykonawcy, w której zamawiający będzie dokonywał zakupu (tankowania) paliw musi być zlokalizowana na terenie Miasta Zakopane, i musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dz. U. z 2005 r., Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) Zakres zamówienia obejmuje : 1) olej napędowy (ON)- w szacunkowej ilości 7000 litrów(słownie: siedem tysięcy litrów) w tym o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w okresie zimowym 2) benzynę
  bezołowiową (PB 95)- w szacunkowej ilości 6000 litrów(słownie: sześć tysięcy litrów) Zamawiający wymaga aby zaoferowane paliwa płynne spełniały wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 16.12.2008r. Nr 221,poz.1441)oraz normy PN-EN 590 +A1:2011 Zamawiający informuje, że podane ilości poszczególnych paliw będących przedmiotem niniejszego postępowania są wielkościami szacunkowymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie, w tym zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. W przypadku zakupu przez zamawiającego mniejszej ilości paliwa niż podana ilość szacunkowa, zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił Ŝadnych kosztów a wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami. Przez bezgotówkowy zakup paliw zamawiający rozumie zakup paliw za pomocą karty bezgotówkowej dostarczonej przez wykonawcę lub tzw.:wz .Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowania i będzie zawierać co najmniej : datę tankowania ,nr rejestracyjny pojazdu do którego dokonano tankowania paliwa, miejsce tankowania, nazwę tankowanego paliwa, ilość tankowanego paliwa ,cenę jednostkową tankowanego paliwa oraz wartość całkowitą danej transakcji ( netto i brutto) Wykaz
  pojazdów zamawiającego uprawnionych do bezgotówkowego tankowania to: 1) Fiat Scudo - nr rej. KTT 44GA 2) Fiat Scudo - nr rej. KTT 44PJ 3) Skoda Roomster - nr rej. KTT 01JV(Straż Miejska) 4) Skoda Roomster - nr rej. KTT 01LT(Straż Miejska) 5) Puegeot - nr rej. KTT 01RG (StraŜ Miejska) 6) Ził -nr rej. NOK 2605 (samochód OSP Olcza) 7) MAN - nr rej. KTT 99KV (samochód OSP Olcza) 8) VW Golf - nr rej. KTT 99MH (samochod OSP Olcza) Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, zgodną z obowiązującymi normami . W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących jakości paliwa - zostanie pobrana próbka przy udziale Wykonawcy i przebadana w specjalistycznym laboratorium. W przypadku negatywnych wyników badań Wykonawca nie otrzyma
  wynagrodzenia za wadliwą partię paliwa i pokryje koszty zleconych badań. Tankowanie paliw odbywać się będzie tylko do zbiorników pojazdów wykazanych przez Zamawiającego . Nie dopuszcza się tankowania w inne zbiorniki lub kanistry bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa o dodatkowych samochodach służbowych upoważnionych do tankowania w ramach niniejszej umowy, lub o wykreśleniu danego pojazdu z listy samochodów służbowych upoważnionych do tankowania.. Rozliczenie pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym będzie się odbywać na podstawie faktur z tym, że za tankowanie paliwa do
  pojazdów Straży Miejskiej i samochodów OSP -Olcza wystawianych dwa raz na miesiąc tj. 15 dnia każdego miesiąca i ostatniego dnia każdego miesiąca . Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie ilości faktycznie zakupionego paliwa po cenach obowiązujących w dniu tankowania pomniejszonych o udzielony w ofercie
  wykonawcy stały procentowy rabat od cen obowiązujących w dniu tankowania. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia oddzielnych faktur dotyczących każdego z 8 pojazdów zamawiającego oraz sprzętu spalinowego(kanistry).
 7. Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej etylina 95 i oleju napędowego do Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne
  dostawy benzyny bezołowiowej etylina 95 i oleju napędowego do Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań
  Olimpijskich w Zakopanem. Szczegóły zostały zawarte w SIWZ.
 8. BZP.271.31.2012 zakup paliw ciekłych do samochodów służbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy
  Zamawiający: Gmina Miasta Zakopane, Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa- tankowanie do zbiornika pojazdów służbowych Urzędu Miasta Zakopane w tym dla Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy paliw ciekłych realizowanych w stacji / stacjach paliw wykonawcy w obrocie bezgotówkowym zgodnie z potrzebami zamawiającego w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2012r.
  Przynajmniej jedna stacja paliw będąca w dyspozycji wykonawcy, w której zamawiający będzie dokonywał zakupu (tankowania) paliw musi być zlokalizowana na terenie Miasta Zakopane, i musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dz. U. z 2005 r., Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.)
  Zakres zamówienia obejmuje :

  1) olej napędowy (ON)- w szacunkowej ilości 6000 litrów(słownie: sześć tysięcy litrów)
  2) benzynę bezołowiową (PB 95)- w szacunkowej ilości 5000 litrów(słownie: pięć tysięcy litrów)
 9. Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zakopane
  Przedmiotem przetargu jest nierytmiczna dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej PSP Zakopanem w ilości około: Olej napędowy: 6 300 dm3 (litrów) Kod CPV - 09134100-8 Benzyna bezołowiowa: 2 400 dm3 (litrów) Kod CPV - 09132100-4 Ilość zakupionego paliwa może ulec zmianie, w zależności od bieżącego zużycia. Podane ilości paliwa stanowią wielkość szacunkową i zostały obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa w okresie ostatniego roku. Stacja paliw musi znajdować się na terenie miasta Zakopane oraz musi zapewnić paliwa spełniające wymagania stosownych Polskich Norm i posiadać odpowiednie świadectwa jakości.
 10. Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Zakopane
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej etylina 95 i oleju napędowego dla Centralnego Ośrodka Sportu OPO w Zakopanem w ilości:
  a. benzyna bezołowiowa E-95 - 2900 litrów (kod CPV : 09132100-4)
  b. olej napędowy - 12400 litrów (kod CPV: 09134100-8)
  2. Wykonawca zapewni na stacji paliw możliwość tankowania samochodów Zamawiającego Stacja winna być zlokalizowana w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego, ul. Br. Czecha 1 i czynna w godzinach 7:00-22:00.
  3. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy tylko za faktycznie pobrane paliwo.
  4. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanej benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz 1441).
 11. Dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Zakopane
  Przedmiotem przetargu jest dostawa paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego Komendy Powiatowej PSP Zakopanem w ilości około:
  Olej napędowy: 15 000 dm3 (litrów)
  Benzyna bezołowiowa: 10 000 dm3 (litrów)
 12. Odbudowa boisk sportowych w miejscowości Knurów, Krauszów i Gronków - likwidacja szkód po powodzi
  Zamawiający: Gmina Nowy Targ, Nowy Targ
  Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Knurów, Krauszów i Zespole Szkół w Gronkowie
 13. droga Nr. 2/III lesnictwo Niedzica
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko, Krościenko nad Dunajcem
  Wykonanie podbudowy na drodze Nr. 2/III w lesnictwie Niedzica, odcinek dlugości 1420,00mb
 14. Roboty remontowe dróg rolniczych w miejscowości Morawczyna, Klikuszowa
  Zamawiający: Gmina Nowy Targ, Nowy Targ
  Remont drogi rolniczej gminnej: w Morawczynie droga Za Wierch, koło Bołdynów oraz w miejscowości Klikuszowa droga Do Chudobów. Roboty ziemne, odwodnienie, podbudowa z kruszyw naturalnych i nadbudowa z kruszyw łamanych
 15. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - kwatera nr 1 - Etap II
  Zamawiający: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o., Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu rekultywacji kwatery nr I zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka w Zakopanem przy ul Gawlaki 25.
  Zakres przedmiotu zamówienia
  II etap rekultywacji kwatery nr I (zakres rzeczowy inwestycji) obejmuje:
  - uszczelnienie czaszy składowiska geomembraną HDPE 1,5 mm dwustronnie uszorstnioną łączoną poprzez zgrzewanie,
  - montaż przejść szczelnych dla rurociągów studni odgazowujących i studni rewizyjnej odcieku,
  - kotwienie geomembrany betonem, oraz dodatkowe mocowanie geomembrany kotwami wbijanymi co około 2 metry.
  - osadzenie szpilek stalowych do kotwienia maty drenażowej w blokach betonowych kotwiących geomembranę,
  - przykrycie geomembrany geowłókniną 150g/m2
  - mocowanie geowłókniny poprzez punktowe rozścielenie ręczne warstwy gruzu (materiał inwestora) zapobiegające jej przemieszczaniu się.
  oraz:
  - urządzenie zaplecza budowy,
  - zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę wraz z opomiarowaniem,
  - uzyskanie stosownych pozwoleń na dojazd na teren budowy i czasowe zajęcie terenu oraz przywrócenie go do stanu pierwotnego,
  - zabezpieczenie robót pod względem bhp i p.poż.
  - próby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i obioru robót,
  - wszelkie inne prace konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 16. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na drodze leśnej Nr. 7/II w leśnictwie Łapsze km 0+722 - km 1+815
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko, Krościenko nad Dunajcem
  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na drodze leśnej Nr. 7/II w lesnictwie Łapsze km 0+722 - km 1+815
 17. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - kwatera nr 1 - EtapI
  Zamawiający: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o., Zakopane
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu rekultywacji kwatery nr 1 zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka w Zakopanem.

Inne osoby dla Kaczmarczyk (748 osób):