Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Ilona

w KRS

Ilona Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ilona
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1978 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Zawiercie (Śląskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gruca Janina Anna, Gryc Jolanta Teresa, Jaros Beata Zofia, Kowalik Maria, Latacz Bożena Anna, Latacz Rafał Paweł, Latacz Gocyła Agata Marta, Szczepanek Elżbieta, Wójcik Henryk, Wróbel Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zamora Ewa Małgorzata

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gruca Janina Anna, Gryc Jolanta Teresa, Jaros Beata Zofia, Kowalik Maria, Latacz Bożena Anna, Latacz Rafał Paweł, Latacz Gocyła Agata Marta, Szczepanek Elżbieta, Wójcik Henryk, Wróbel Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zamora Ewa Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Zawiercie − KRS 0000133533

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Zawiercie − KRS 0000060062

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Realizacja zasiłków z pomocy społecznej w formie rzeczowej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja zasiłków z pomocy społecznej w formie rzeczowej dla podopiecznych MOPS w Zawierciu, w placówkach handlowych na terenie miasta Zawiercie.Realizacja zasiłków obejmuje bezgotówkowe wydawanie artykułów pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, chemiczne i higieniczne) świadczeniobiorcom MOPS w Zawierciu na podstawie-karty świadczenia rzeczowego- wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o decyzję o przyznaniu świadczenia rzeczowego.Zamawiający zakazuje wydawania świadczeniobiorcom napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.Pod pojęciem-karty świadczenia rzeczowego- należy rozumieć druk ścisłego zarachowania emitowany przez Zamawiającego, uprawniający do wymiany na towary.Karta świadczenia rzeczowego określa kwotę za którą świadczeniobiorca może nabyć artykuły wymienione w siwz. Karta oznaczona jest numerem, zawiera oznaczenia Zamawiającego, nazwisko i imię oraz PESEL świadczeniobiorcy, termin realizacji świadczenia.Przewidywana ilość kart świadczeń do realizacji 4 845 sztuk w tym:o nominałach 10 zł. - 100 sztuk, o nominałach 25 zł -3 700 sztuk,o nominałach 30 zł-400 sztuk,o nominałach 50 zł - 600 sztuk,o nominałach 100 zł -45 sztuk.Prewidywana ilość kart świadczeń rzeczowych jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia realizacją do 30% szacunkowej wartości kart świadczeń wskazanych powyżej oraz wydawania kart świadczeń o innej wartości niż podana powyżej w szczególnie uzasadnionych przypadkach.Wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej 5 placówkami handlowymi o charakterze ogólnospożywczym na terenie miasta Zawiercia, usytuowanymi w różnych dzielnicach miasta, w miejscu zapewniającym dogodny dojazd. Każda z placówek handlowych musi posiadać w swojej ofercie sprzedaży podstawowe artykuły żywnościowe w kategoriach: pieczywo, nabiał, wędliny, mięso, przetwory spożywcze, produkty sypkie, warzywa i owoce oraz artykuły chemiczne i higieniczne jak: mydła, proszki do prania, pasty do zębów, szampony do włosów, papier toaletowy itp.Placówki handlowe powinny być czynne przez co najmniej 6 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00 - przy czym w soboty minimum 6 godzin.
  W celu potwierdzenia wymagań Zamawiającego względem placówek handlowych Wykonawca przedstawi wykaz sklepów wraz z ich nazwami i adresami, w których gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia oraz złoży oświadczenie o prowadzeniu działalności handlowej w wykazanych placówkach.Wykaz powinien zawierać tylko i wyłącznie placówki handlowe, które spełniają warunki określone w siwz. W wykazie tym nie należy ujmować kiosków, stoisk, bud na targowiskach.Rozliczenie zrealizowanych kart świadczeń rzeczowych odbywać się będzie miesięcznie.
 2. Realizacja zasiłków z pomocy społecznej w formie rzeczowej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja zasiłków z pomocy społecznej w formie rzeczowej dla podopiecznych MOPS w Zawierciu, w placówkach handlowych na terenie miasta Zawiercie.Realizacja zasiłków obejmuje bezgotówkowe wydawanie artykułów pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, chemiczne i higieniczne) świadczeniobiorcom MOPS w Zawierciu na podstawie -karty świadczenia rzeczowego- wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o decyzję o przyznaniu świadczenia rzeczowego.Zamawiający zakazuje wydawania świadczeniobiorcom napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Pod pojęciem -karty świadczenia rzeczowego- należy rozumieć druk ścisłego zarachowania emitowany przez Zamawiającego, uprawniający do wymiany na towary; -Karta świadczenia rzeczowego określa kwotę za którą świadczeniobiorca może nabyć artykuły wymienione w pkt 2. Karta oznaczona jest numerem, zawiera oznaczenia Zamawiającego, nazwisko i imię oraz PESEL świadczeniobiorcy, termin realizacji świadczenia.Przewidywana ilość kart świadczeń do realizacji 5 690 sztuk w tym : - o nominałach 10 zł. -100 sztuk, - o nominałach 25 zł -4 100 sztuk,- o nominałach 30 zł - 500 sztuk,- o nominałach 50 zł - 950 sztuk,- o nominałach 100zł - 40 sztuk.Przewidywana ilość kart świadczeń rzeczowych jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie objęcia realizacją do 30% szacunkowej wartości kart świadczeń wskazanych powyżej oraz wydawania kart świadczeń o innej wartości niż podana w pkt. 5 w szczególnie uzasadnionych przypadkach.Wymaga się aby Wykonawca dysponował co najmniej 5 placówkami handlowymi o charakterze ogólnospożywczym na terenie miasta Zawiercia, usytuowanymi w różnych dzielnicach miasta, w miejscu zapewniającym dogodny dojazd. Każda z placówek handlowych musi posiadać w swojej ofercie sprzedaży podstawowe artykuły żywnościowe w kategoriach : pieczywo, nabiał, wędliny, mięso, przetwory spożywcze, produkty sypkie, warzywa i owoce oraz artykuły chemiczne i higieniczne jak: mydła, proszki do prania, pasty do zębów, szampony do włosów, papier toaletowy itp.Placówki handlowe powinny być czynne przez co najmniej 6 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 19.00 - przy czym w soboty minimum 6 godzin. W celu potwierdzenia wymagań Zamawiającego względem placówek handlowych Wykonawca przedstawi wykaz sklepów wraz z ich nazwami i adresami, w których gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia oraz złoży oświadczenie o prowadzeniu działalności handlowej w wykazanych placówkach. Wykaz powinien zawierać tylko i wyłącznie placówki handlowe, które spełniają warunki określone w SIWZ. W wykazie tym nie należy ujmować kiosków, stoisk, bud na targowiskach.Rozliczenie zrealizowanych kart świadczeń rzeczowych odbywać się będzie miesięcznie.

Inne osoby dla Kaczmarczyk (748 osób):