Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Jan Adolf

w KRS

Jan Adolf Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Adolf
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Piekary Śląskie (Śląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barańska Maria Krystyna, Bujoczek Stefania Elżbieta, Dzida Klaudiusz Piotr, Franke Maria Helena, Jurczyszyn Piotr, Kmita Janina Marianna, Majchrzak Wiesława, Malada Ilona Barbara, Perguł Krystyna Maria, Przybyła Janina Elżbieta, Rapota Czesław, Rosłaniec Renata Barbara, Skutnik Edyta Maria, Witek Maria Elżbieta, Żerko Krystyna Anna, Zorzycki Eugeniusz Stefan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Straszak Ewa Aniela

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barańska Maria Krystyna, Bujoczek Stefania Elżbieta, Dzida Klaudiusz Piotr, Franke Maria Helena, Jurczyszyn Piotr, Kmita Janina Marianna, Majchrzak Wiesława, Malada Ilona Barbara, Perguł Krystyna Maria, Przybyła Janina Elżbieta, Rapota Czesław, Rosłaniec Renata Barbara, Skutnik Edyta Maria, Witek Maria Elżbieta, Żerko Krystyna Anna, Zorzycki Eugeniusz Stefan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Straszak Ewa Aniela

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Powszechnej Spółdzielni Spożywców W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000000172
 2. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Czechowicach-dziedzicach, Czechowice-dziedzice − KRS 0000209658
 3. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie − KRS 0000137393

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych, z wyłączeniem napojów zawierających alkohol, oraz produktów tytoniowych, na podstawie decyzji administracyjnej z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w rejonie - Brzozowice - Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych, z wyłączeniem napojów zawierających alkohol, oraz produktów tytoniowych, na podstawie decyzji administracyjnej z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w rejonie - Brzozowice - Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka.
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bezgotówkowego wydawania artykułów czystościowych i spożywczych, z wyłączeniem napojów zawierających alkohol, oraz produktów tytoniowych, na podstawie decyzji administracyjnej z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w rejonie - Brzozowice - Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka.
  1. Szacunkowa ilość świadczeń miesięcznie - ok. 95.
  2. Wymaga się, aby Wykonawca posiadał placówkę handlową prowadzącą sprzedaż detaliczną w jednym z wyżej wymienionych rejonach, w miejscu dogodnym komunikacyjnie.
  3. Wymaga się, aby placówka handlowa była otwarta od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty minimum 4 godziny.
  4. Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży podstawowe produkty czystościowe i pełny asortyment artykułów spożywczych określony w Załączniku nr 5.
  5. Zastrzega się, że podany asortyment w Załączniku nr 6 do SIWZ stanowi jedynie wykaz najczęściej kupowanych towarów i może ulec zmianie w miarę zaistniałych potrzeb oraz ma na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej jakości.
  7. Artykuły czystościowe i spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania klienta, kwotę jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia, określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia.
  8. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
  9. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur/rachunków przedstawionych co miesiąc przez Wykonawcę.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczeń w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  11. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, aby każdy artykuł był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej niż wymienione. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszej Specyfikacji.
 2. Bezgotówkowe wydawanie artykułów czystościowych i spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie decyzji administracyjnej z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezgotówkowego wydawania artykułów czystościowych i spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie decyzji administracyjnej z pomocy społecznej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w częściach:

  Część I Rejon - Kozłowa Góra, Oś. Wieczorka, Piekary Centrum, Szarlej

  Część II Rejon - Brzozowice, Kamień, Brzeziny, Dąbrówka Wielka

  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na obie części zamówienia.

  2. Szacunkowa ilość świadczeniobiorców miesięcznie - ok. 87.
  3. Szacunkowa średnia wartość jednego zasiłku wynosi ok. 150,20 zł miesięcznie.
  4. Wymaga się aby Wykonawca posiadał placówkę handlową prowadzącą sprzedaż detaliczną w części do której złoży ofertę w miejscu dogodnym komunikacyjnie w mieście Piekary Śląskie.W przypadku złożenia oferty na obie części wymaga się aby Wykonawca posiadał placówkę handlową w obu częściach zamówienia.
  5. Wymaga się aby placówki handlowe były otwarte od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty minimum 4 godziny.
  6. Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży podstawowe produkty czystościowe (proszek do prania, płyn do mycia naczyń, pasta do zębów, mydło, papier toaletowy, szampon do włosów) i pełny asortyment artykułów spożywczych (tj. pieczywo jasne, produkty mleczarskie, ryby, warzywa, owoce, przyprawy i koncentraty, mięso, wędliny, konserwy mięsne i rybne, cukier, mąka i produkty mączne, ryż, kasza oraz inne produkty spożywcze).
  7. Zastrzega się, że podany asortyment w Załączniku nr 6 do SIWZ stanowi jedynie wykaz najczęściej kupowanych towarów i może ulec zmianie w miarę zaistniałych potrzeb oraz ma na celu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
  8. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej jakości.
  9. Artykuły czystościowe i spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na konkretną placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania klienta, kwotę jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia, określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia.
  10. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
  11. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur przedstawionych co miesiąc przez Wykonawcę.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczeniobiorców w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  13. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze
  wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, aby każdy artykuł był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej niż wymienione w Załączniku nr 6 do SIWZ. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.

  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszej Specyfikacji
 3. Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłków celowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłków celowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  2. Szacunkowa ilość świadczeniobiorców miesięcznie - 20.
  3. Szacunkowa średnia wartość jednego zasiłku wynosi 350,00 zł miesięcznie.
  4. Wymaga się aby Wykonawca posiadał co najmniej 1 placówkę handlową prowadzącą sprzedaż detaliczną w miejscu dogodnym komunikacyjnie, w różnych rejonach miasta w Piekarach Śląskich:
  Rejon I - Kozłowa Góra, Oś. Wieczorka,
  Rejon II - Piekary Centrum, Szarlej,
  Rejon III - Brzozowice, Kamień
  Rejon IV - Brzeziny, Dąbrówka Wielka
  5. Wymaga się aby placówki handlowe były otwarte od godz. 7:00 do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty minimum 4 godziny.
  6. Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów spożywczych (tj. pieczywo, produkty mleczarskie, ryby, warzywa, owoce, przyprawy i koncentraty, mięso, wędliny, konserwy mięsne i rybne, cukier, mąka i produkty mączne, ryż, kasza oraz inne produkty spożywcze).Wykaz podstawowych artykułów, które powinny być w ciągłej sprzedaży zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
  7. Zastrzega się, że podany asortyment w załączniku nr 5 do SIWZ stanowi jedynie wykaz najczęściej kupowanych towarów i może ulec zmianie w miarę zaistniałych potrzeb.
  8. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej jakości.
  9. Artykuły spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na konkretną placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania klienta, kwotę jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia, określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia.
  10. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
  11. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur przedstawionych co miesiąc przez Wykonawcę.
  12. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, aby każdy artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej niż wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.
  Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszej specyfikacji
 4. Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie Decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłków celowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie Decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłków celowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  2. Szacunkowa ilość świadczeniobiorców miesięcznie - 28.
  3. Szacunkowa średnia wartość jednego zasiłku wynosi 250,00 zł miesięcznie.
  4. Wymaga się aby Wykonawca posiadał co najmniej 1 placówkę handlową prowadzącą sprzedaż detaliczną w miejscu dogodnym komunikacyjnie, w różnych rejonach miasta w Piekarach Śląskich:
  Rejon I - Kozłowa Góra, Oś. Wieczorka,
  Rejon II - Piekary Centrum, Szarlej,
  Rejon III - Brzozowice, Kamień
  Rejon IV - Brzeziny, Dąbrówka Wielka

  5. Wymaga się aby placówka handlowa była otwarta od godz. 700 do godz. 1800 od poniedziałku do piątku, a w soboty minimum 4 godziny.
  6. Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów spożywczych (tj. pieczywo, produkty mleczarskie, ryby, warzywa, owoce, przyprawy i koncentraty, mięso, wędliny, konserwy mięsne i rybne, cukier, mąka i produkty mączne, ryż, kasza oraz inne produkty spożywcze).Wykaz podstawowych artykułów, które powinny być w ciągłej sprzedaży zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
  7. Zastrzega się, że podany asortyment w załączniku nr 5 do SIWZ stanowi jedynie wykaz najczęściej kupowanych towarów i może ulec zmianie w miarę zaistniałych potrzeb.
  8. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej jakości.
  9. Artykuły spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na konkretną placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania klienta, kwotę jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia, określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia.
  10. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
  11. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur przedstawionych co miesiąc przez Wykonawcę.
 5. Zakup artykułów żywnościowych oraz sukcesywna ich dostawa do placówek Zamawiającego mieszczących się w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów żywnościowych oraz ich sukcesywna dostawa do placówek zamawiającego mieszczących się w Piekarach Śląskich w następujących punktach miasta:
  a) Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Okrzei 25,
  b) Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla dzieci do lat 4, ul. M.C. Skłodowskiej 106,
  c) Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Długosza 92
  d) Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Okrzei 25,
  e) Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Przyjaźni 229,
  f) Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, ul. Bytomskiej 671.
  2. Szczegółowy wykaz asortymentu z opisem i podziałem na części zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.
  3.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
  4. Ilości zamawianego towaru przedstawione w Załączniku nr 4 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu dostarczonego towaru.
  5. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem , aby każdy artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki gastronomicznej niż wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ. W takim przypadku należy zaznaczyć , jakiego produktu dotyczy oferta równoważna.
  6. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw - Formularz asortymentowo- cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
  7. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe (dotyczy wszystkich części) do placówek Zamawiającego na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru w w/w placówkach Zamawiającego.
  8. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności.
  9. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.12.2002r. w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących transportu żywności, substancji pomagających przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności.
  10. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie w ilościach, terminie i według wskazań określonych przez Zamawiającego zgodnie ze składanymi zamówieniami na podstawie zgłoszenia telefonicznego bądź pisemnego lub faksem przez okres trwania umowy.
  11. Zamówiony towar z Rozdziału III ust. 1 pkt. a,b należy dostarczyć najpóźniej do godziny 700 dnia wskazanego przez Zamawiającego z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  12. Dla pozostałych placówek wg uzgodnionej przez strony godziny podanej przy zamówieniu. Zamówiony towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości.
  13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych lub posiadających wady eliminujące je do użytku w dostarczanej partii towaru, Zamawiający ich nie przyjmie.
  W placówkach wymienionych w ust. 8 obowiązkowa jest terminowość przygotowania posiłków.
  14. W razie zwłoki z dostarczeniem przez Wykonawcę partii towaru lub nie dokonaniem wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Zamawiający zakupi towar u innego sprzedającego, na koszt Wykonawcy.
  15. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  16. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami, które są integralną częścią niniejszej Specyfikacji.
 6. Bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie Decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłków celowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piekary Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezgotówkowego wydawania artykułów spożywczych z wyłączeniem napojów zawierających alkohol oraz produktów tytoniowych na podstawie Decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłków celowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
  2. Szacunkowa ilość świadczeniobiorców miesięcznie - 30.
  3. Wymaga się aby Wykonawca posiadał co najmniej 1 placówkę handlową prowadzącą sprzedaż detaliczną w miejscu dogodnym komunikacyjnie,w różnych rejonach miasta w Piekarach Śląskich:
  Rejon I - Kozłowa Góra, Oś. Wieczorka,
  Rejon II - Piekary Centrum, Szarlej,
  Rejon III - Brzozowice, Kamień
  Rejon IV - Brzeziny, Dąbrówka Wielka

  4. Wymaga się aby placówka handlowa była otwarta od godz. 700 do godz. 1800 od poniedziałku do piątku, a w soboty minimum 4 godziny.
  5. Wykonawca powinien posiadać w ciągłej sprzedaży pełny asortyment artykułów spożywczych (tj. pieczywo, produkty mleczarskie, ryby, warzywa, owoce, przyprawy i koncentraty, mięso, wędliny, konserwy mięsne i rybne, cukier, mąka i produkty mączne, ryż, kasza oraz inne produkty spożywcze).Wykaz podstawowych artykułów, które powinny być w ciągłej sprzedaży zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Zastrzega się, że podany asortyment w załączniku nr 5 do SIWZ stanowi jedynie wykaz najczęściej kupowanych towarów i może ulec zmianie w miarę zaistniałych potrzeb.
  6. Oferowany towar musi być świeży i musi posiadać świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy wymagane w zakresie żywności. Ponadto wszystkie artykuły spożywcze powinny być w przystępnych cenach, a równocześnie dobrej jakości.
  7. Artykuły spożywcze będą wydawane na podstawie zlecenia wystawionego na konkretną placówkę handlową. Zlecenie będzie określało między innymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania klienta, kwotę jaką klient może zrealizować w ramach jednego świadczenia,określony będzie nr dowodu osobistego klienta oraz termin realizacji świadczenia.
  8. Zabrania się wydawania klientom skierowanym przez Zamawiającego napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
  9. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie faktur przedstawionych co miesiąc przez Wykonawcę

Inne osoby dla Kaczmarczyk Jan Adolf (40 osób):