Kogo reprezentuje osoba

Kaczmarczyk Janina Maria

w KRS

Janina Maria Kaczmarczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Kaczmarczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1945 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Siemianowice Śląskie (Śląskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gruszka Tadeusz Jan, Kaczmarczyk Andrzej Eugeniusz, Kasprzyński Marcin Piotr, Klein Henryk Alfred, Lebda Wyborny Zbigniew, Walkowicz Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szafranek Stefan Anton

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Biskup Antoni Piotr, Kaczmarczyk Andrzej Eugeniusz, Musioł Stefan Franciszek, Nikiel Stefania Erna, Piwowoński Emilian Lucjan, Stąpała Tadeusz Jan, Walkowicz Piotr Leszek, Warwas Ewa Marta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Janmar Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000230426
 2. Opa-atest Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000340909
 3. Opa-solar Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000307107
 4. Przedsiębiorstwo Labor-makron Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000200408
 5. Przedsiębiorstwo Labtar Sp. Z O.O., Tarnów Opolski − KRS 0000109304
 6. Przedsiębiorstwo Opa-labor Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000011087
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Labor Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000123129
 8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Eko-labor Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000027956
 9. Translab Walkowicz i Spółka - Sp. J., Siemianowice Śląskie − KRS 0000193446
 10. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warszawa − KRS 0000387420

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Domy Silesia Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000158352
 2. Eko Trade Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000139815
 3. Inkaso-system Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000352190
 4. Konsorcjum Kapitałowo Leasingowe S.A., Siemianowice Śląskie − KRS 0000057751
 5. Przedsiębiorstwo Hydromel S.A., Siemianowice Śląskie − KRS 0000068151
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Hal Sp. Z O.O., Augustów − KRS 0000125374
 7. Pumar Energomontaż Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000142494
 8. Pumar Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000041348
 9. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność, Siemianowice Śląskie − KRS 0000139400
 10. Stal-met Polska Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000151636

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w Oddziale KWK Boże Dary.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Badanie lin wyciągowych,Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych, Badanie ekspertyzowe naczyń wyciągowych podczas eksploatacji,Badanie wież szybowych, kół linowych, Badanie wciągników wciągarek, suwnic, zbiorników ciśnieniowych,Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej,Badanie roczne i trzyletnie maszyn wyciągowych,Ocena ubytków grubości ścianek, Badanie zbrojenia szybowego. Zestawienie kontroli, badań, przeglądów i legalizacji urządzeń planowanych do wykonania w 2017 roku zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach na 2017r.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach na 2017r.
 3. Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale KWK Boże Dary.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale KWK Boże Dary.
 4. Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Przedmiot zamówienia
  Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych
  Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
  Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli
  Badania sprzętu dielektrycznego
  Badania oleju elektroizolacyjnego
  Badania i kontrole baterii akumulatorów i prostowników
  Badania i sprawdzenie przyrządów pomiarowych
  Badania urządzeń elektroenergetycznych
  zgodnie z zestawieniem usług zawartym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik
  nr 8 do druku OFERTA
 5. Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych.
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli Badania sprzętu dielektrycznego Badania oleju elektroizolacyjnego Badania i kontrole baterii akumulatorów i prostowników Badania i sprawdzenie przyrządów pomiarowych Badania urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z zestawieniem usług zawartym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do druku OFERTA.
 6. Modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układów pomiarowych energii elektrycznej oraz zabudowa baterii kondensatorów w st. transformatorowej Szpitala przy Al. Legionów 49 w Bytomiu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia
 7. Remont części elektrycznej maszyny wyciągowej szybu Kolejowy I
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Remont części elektrycznej maszyny wyciągowej szybu Kolejowy I. Maszyna wyciągowa K6000/1620 szybu Kolejowy I została wyprodukowana przez firmę ČKD PRAHA w 1958 roku i jest eksploatowana od 1962 r. Lokalizacja: Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch I rejon Siemianowice 41-503 Chorzów, ul. Wiejska 5 maszyna wyciągowa szybu Kolejowy I 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Remont części elektrycznej maszyny wyciągowej szybu Kolejowy I, który należy wykonać w oparciu o dokumentację Projekt techniczny remontu części elektrycznej maszyny wyciągowej K6000/1620 produkcji ČKD zainstalowanej w górniczym wyciągu szybowym szybu Kolejowy I zwaną dalej Dokumentacją opracowaną przez przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich i zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu CZOK w październiku 2010 roku - stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ tj. Usługa obejmuje : Wymianę urządzeń i aparatów zgodnie z zestawieniem ujętym w Dokumentacji obejmujące: dostawę fabrycznie nowych urządzeń i aparatów, zastępujących urządzenia i aparaty podlegające wymianie, zgodnie z zestawieniem ujętym w Dokumentacji. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych niż wyszczególnione w Dokumentacji aparatów i urządzeń podlegających wymianie. dostawę materiałów instalacyjnych (przewody, końcówki, opaski, oznaczniki przewodów i.t.p.) w ilości koniecznej do realizacji zadania, demontaż starych urządzeń i aparatów w taki sposób aby została zachowana ich sprawność ruchowa oraz zabudowa i podłączenie w ich miejsce dostarczonych nowych urządzeń i aparatów zgodnie z Dokumentacją, montaż i wykonanie połączeń elektrycznych zgodnie z Dokumentacją; połączenia nowobudowanych urządzeń i aparatów z obwodami maszyny wyciągowej należy wykonać przy użyciu nowych przewodów nowo wykonane obwody elektryczne oraz zabudowane urządzenia i aparaty należy opisać (oznaczyć) zgodnie z Dokumentacją, prace należy wykonywać etapowo w oparciu o szczegółową technologię przeprowadzenia remontu stanowiącą załącznik do Dokumentacji, każdy z etapów prac zostanie zakończony odbiorem technicznym częściowym; warunkiem rozpoczęcia kolejnego etapu prac jest uzyskanie pozytywnych wyników częściowego odbioru technicznego, przeprowadzenie prac rozruchowych przez właściwych rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego zatrudnionych przez Wykonawcę, pomiarów, rejestracji, badań i prób funkcjonalnych nowozabudowanych urządzeń i aparatów. 2.Demontaż wyłączonych z ruchu urządzeń i obwodów układu sterowania automatycznego w maszynie wyciągowej szybu Kolejowy I obejmujące: demontaż przewodów połączeniowych doprowadzonych do wyłączonych z ruchu urządzeń i obwodów układu sterowania automatycznego, demontaż nieczynnego urządzenia SA automatycznego sterowania hamulcem manewrowym i trwałe mechaniczne ustabilizowanie osi służącej do zesprzęglenia dźwigni układu hamulcowego maszyny wyciągowej z dźwignią urządzenia SA w takim położeniu, w którym ta oś znajdowała się, gdy urządzenie SA było zabudowane. 3.Przeprowadzenie przez właściwych rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego zatrudnionych przez Wykonawcę, z użyciem specjalistycznej aparatury (zestawu komputerowo-rejestrującego), prac rozruchowych, pomiarów, rejestracji, badań i prób funkcjonalnych maszyny wyciągowej po wprowadzeniu zmian, związanych z przeprowadzonym remontem. 4.Opracowanie przez rzeczoznawcę protokołu z przeprowadzonych pomiarów, rejestracji badań i prób funkcjonalnych maszyny wyciągowej z zawartym w tym protokole orzeczeniem, że maszyna wyciągowa po przeprowadzonym remoncie spełnia wymagania przepisów i nadaje się do dalszej eksploatacji. 5.Aktualizację dokumentacji technicznej wyciągu szybowego szybu Kolejowy I w zakresie zmian wprowadzonych poprzez wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym aktualizacja schematów ideowych i montażowych oraz sporządzenie karty zmian do górniczego wyciągu szybowego szybu Kolejowy I.

Inne osoby dla Kaczmarczyk Janina Maria (42 osoby):